Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  MKBA stadslandbouw
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. - \ 2014
  PPO AGV
  stadslandbouw - kosten-batenanalyse - sociale boekhouding - maatschappelijke betrokkenheid - gemeentebestuur - urban agriculture - cost benefit analysis - social accounting - community involvement - municipal administration
  Stadslandbouw kan rekenen op veel enthousiasme. Tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af wat stadslandbouw uiteindelijk opbrengt. Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse kan gemeenten helpen bij beantwoorden van deze vraag.
  Tactiek voor de ondernemer. Maatschappelijke effecten van de multifunctionele landbouw
  Buck, A.J. de - \ 2009
  Ekoland 2009 (2009)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  agrarische bedrijfsvoering - dienstensector - multifunctionele landbouw - gemeentebestuur - farm management - services - multifunctional agriculture - municipal administration
  Wageningen UR heeft in samenwerking met deelnemers aan het netwerk WaardeWerken de MAatschappelijke Effect Rapportage (MAER) ontwikkeld. Deze bedrijfsscan helpt de ondernemer in het beschrijven van de maatschappelijke meerwaarde van het multifunctionele bedrijf
  Suggestions for development of Homa Bay Town. Integration of the natural environment in the development programmes of the local authorities.
  Duchhart, I. - \ 1989
  Nairobi [etc.] : Min. of Local Government and Physical Planning of Kenya [etc.] - 54
  conservering - milieu - overheidsbeleid - kenya - grondbeleid - landgebruiksplanning - plaatselijk bestuur - natuurlijke hulpbronnen - ruimtelijke ordening - bescherming - kwaliteit - recycling - regionaal bestuur - herstel - hulpbronnengebruik - plattelandskern - duurzaamheid (sustainability) - technologie - steden - stedelijke gebieden - stedelijke planning - dorpen - afvalverwerking - afval - gemeentebestuur - gemeenten - reconstructie - conservation - environment - government policy - kenya - land policy - land use planning - local government - natural resources - physical planning - protection - quality - recycling - regional government - rehabilitation - resource utilization - rural settlement - sustainability - technology - towns - urban areas - urban planning - villages - waste treatment - wastes - municipal administration - municipalities - reconstruction
  De stille revolutie op het agrarische platteland. Boeren en openbaar bestuur 1917-1986.
  Munters, Q.J. - \ 1989
  Assen : Van Gorcum & Comp - ISBN 9789023224143 - 149
  plaatselijk bestuur - nederland - politiek - regionaal bestuur - plattelandsgemeenschappen - sociologie - gemeentebestuur - politicologie - local government - netherlands - politics - regional government - rural communities - sociology - municipal administration - political science
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.