Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Veldgids Paddenstoelen I : 500 soorten plaatjeszwammen en boleten
  Dam, N.J. ; Kuyper, T.W. - \ 2013
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050114639 - 423
  schimmels - mycologie - flora - determinatietabellen - plantengeografie - nederland - fungi - mycology - keys - phytogeography - netherlands
  Zelf paddenstoelen herkennen kun je nu met deze nieuwe Veldgids paddenstoelen. De veldgids beschrijft 500 algemene soorten plaatjeszwammen en boleten van Nederland. Deze dekken ruim 95 procent van alle in Nederland geregistreerde waarnemingen - en daarmee is dit boek uniek in ons taalgebied.
  Naaldbossen en paddenstoelen: op zoek naar ecologische criteria voor waardering
  Bijlsma, R.J. - \ 2011
  Coolia 54 (2011)1. - ISSN 0929-7839 - p. 9 - 15.
  bosbeheer - naaldbossen - habitats - paddestoelen - ecosystemen - mycologie - forest administration - coniferous forests - mushrooms - ecosystems - mycology
  Najaar 2010 verscheen de fraai uitgevoerde NMV-brochure ‘Naaldbossen in Nederland. Bedreigde levensgemeenschappen’ (Chrispijn & Arnolds, 2010). Aanleiding voor deze uitgave is het streven van bosbeheerders naar een groter aandeel inheems loofbos ten koste van naaldbos. Deze maatregel wordt aangeduid met de term (bos)omvorming. De NMV is van mening dat naaldbossen ‘zomaar worden opgeofferd’ en dat ‘het anders moet, niet alleen ten behoeve van paddenstoelen, maar ook voor talrijke karakteristieke planten en dieren van naaldbossen en voor het behoud van biodiversiteit op landschapsschaal’.
  Taxonomie van plant-pathogene schimmels als basis voor identificatie en detectie: resultaten van het Uitvoeringsconsortium Schimmels
  Zwiers, L.H. ; Aveskamp, M.M. ; Bonants, P.J.M. ; Brouwer, H. ; Cock, A. de; Damm, U. ; Gruyter, H. de; Meekes, E. ; Verstappen, E.C.P. ; Woudenberg, J. - \ 2011
  Gewasbescherming 43 (2011)2. - ISSN 0166-6495 - p. 57 - 62.
  mycologie - schimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - databanken - colletotrichum - phoma - phytophthora - identificatie - mycology - fungi - plant pathogenic fungi - databases - colletotrichum - phoma - phytophthora - identification
  Plant-pathogene schimmels worden traditioneel geïdentificeerd op basis van morfologische karakteristieken. Dit is over het algemeen tijdrovend, veel expertise en leidt vaak tot misidentificatie. Het doel van het werk uitgevoerd door het Uitvoeringsconsortium Schimmels was dan ook gericht op de verbetering van detectie- en identificatietechnieken van plant pathogene schimmels met de nadruk op quarantaineorganismen. Op grond van het economische, wetenschappelijke, en ecologische belang, de aanwezigheid van Q-organismen, en de wetenschappelijke startpositie binnen Nederland is in eerste instantie de keuze gevallen op de geslachten Colletotrichum, Phoma, en Phytophthora. De gegenereerde dat zijn opgenomen in de Q-bank.
  Giftig, bitter of gewoon vies
  Sikkema, A. - \ 2010
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 5 (2010)3. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  paddestoelen - eetbare paddestoelen - mycologie - toxiciteit - mushrooms - edible fungi - mycology - toxicity
  Door de natte augustusmaand zijn er dit jaar veel paddenstoelen in het bos. Kun je die eten? De hulp van de Wageningse expert Thom Kuyper.
  Klimaatverandering heeft invloed op paddenstoelen
  Boomsluiter, M. - \ 2009
  Nature Today 2009 (2009)29-11http://www.natuurbericht.nl/?id=2030.
  klimaatverandering - mycologie - paddestoelen - habitats - biologische monitoring - climatic change - mycology - mushrooms - habitats - biomonitoring
  Een zeer zachte november zorgt dit jaar voor een vruchtbaarder paddenstoelenseizoen dan verwacht. Uit onderzoek is bekend dat het paddenstoelenseizoen in het buitenland verschuift onder invloed van klimaatverandering. Welke veranderingen de Nederlandse paddenstoelenflora ondergaat wordt langzamerhand ook duidelijk.
  De gezoneerde stekelzwam in de lift
  Dam, N.J. - \ 2009
  Nature Today 2009 (2009)09-09.
  mycologie - paddestoelen - biotopen - plantenecologie - groeiplaatsen - natuurbeheer - mycology - mushrooms - biotopes - plant ecology - sites - nature management
  Hoewel veel paddenstoelen nog steeds achteruit gaan, gaat het beter met de stekelzwammen. Na jaren van achteruitgang is de gezoneerde stekelzwam weer vaker te vinden in met eiken beplante schrale wegbermen. Wellicht verdwijnt de soort zelfs van de Rode Lijst.
  Een nieuwe Rode Lijst van paddenstoelen in Nederland
  Kuyper, T.W. - \ 2009
  Coolia 52 (2009)2. - ISSN 0929-7839 - p. 116 - 119.
  paddestoelen - mycologie - bedreigde soorten - inventarisaties - mushrooms - mycology - endangered species - inventories
  Tijdens de jubileumviering van de Nederlandse Mycologische Vereniging op 18 oktober 2008 op het landgoed Hoekelum werd de nieuwe Rode Lijst van bedreigde en zeldzame paddenstoelen in Nederland gepresenteerd.
  Paddestoelen in naaldbossen
  Kuyper, T.W. ; Arnolds, E.J.M. ; Berg, A. van den; Chrispijn, R. ; Jalink, L. ; Veerkamp, M.T. - \ 2006
  De Levende Natuur 107 (2006)6. - ISSN 0024-1520 - p. 228 - 232.
  mycologie - naaldbossen - inventarisaties - mycology - coniferous forests - inventories
  In Nederland komen ten minste 3500 soorten paddestoelen voor volgens het "Overzicht van de paddestoelen in Nederland"; ongeveer 450 soorten komen uitsluitend voor bij naaldbomen. In dit artikel aandacht voor het belang van de bossen voor de Nederlandse paddestoel
  Genotyping and evaluation of Pleurotus ostreatus (oyster mushroom) strains
  Sonnenberg, A.S.M. ; Hendrickx, P.M. ; Sumiati, E. - \ 2005
  Horst : PPO Paddestoelen (PPO Publication / Applied Plant Research, Mushroom Research Unit no. 2005-18) - 29
  pleurotus ostreatus - genotypen - stammen (biologisch) - mycologie - paddestoelen - genotyping - pleurotus ostreatus - genotypes - strains - mycology - mushrooms - genotyping
  Oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) represent one of the most popular mushroom species grown in Indonesia. There is a need for strains that are better adapted to the climate conditions at Java, where most mushrooms in Indonesia are produced. Strains that can produce mushrooms at 22 to 28 oC and have a good yield and quality would improve the profit of mushroom growers substantially. In order to find strains that can be used for Indonesian growing conditions a large number of available strains were genetically examined.
  Een woord
  Zadoks, J.C. - \ 2003
  Gewasbescherming 34 (2003)3. - ISSN 0166-6495 - p. 90 - 90.
  mycologie - nomenclatuur - schimmels - terminologie - mycology - nomenclature - fungi - terminology
  Determinatie van het woord memnospore: terminologie binnen de mycologie
  Paddestoelen in acht bosreservaten; Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zwarte Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos
  Veerkamp, M.T. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 419) - 101
  schimmels - bossen - beschermde bossen - inventarisaties - bedreigde soorten - nederland - bosreservaat - ecologie - mycologie - paddestoelen - vegetatie - Drenthe - Gelderland - Flevoland Brabant - fungi - forests - reserved forests - inventories - endangered species - netherlands
  In acht bosreservaten, Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zwarte Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos, is voor de eerste keer het centrale transect in de kernvlakte met een oppervlakte van 1000 mr geonventariseerd.Per reservaat wordt de totale soortenlijst gegeven en het maximum aantal waargenomen vruchtlichamen van een soort op één dag. De soorten worden per functionele groep (mycorrhizasoorten, terrestrische saprotrofe soorten, houtsaprotrofe soorten en houtparasieten) besproken. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan soorten van de Rode Lijst, zeldzame soorten en soorten kenmerkend voor zwaar dood hout. Tot slot wordt de mycologische waarde per reservaat in woorden samengevat.
  Het voorkomen van intersteriele groepen van de wortelzwam in Nederland
  Schuring, W. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)3. - ISSN 0028-2057 - p. 144 - 147.
  heterobasidion annosum - schimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - bosplagen - plantenplagen - schimmelziekten - pinopsida - naaldbossen - bossen - bosbouw - bosschade - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - schimmelbestrijding - steriliteit - mycologie - gastheer parasiet relaties - gastheerspecificiteit - bosbescherming - heterobasidion annosum - fungi - plant pathogenic fungi - forest pests - plant pests - fungal diseases - pinopsida - coniferous forests - forests - forestry - forest damage - cultural control - fungus control - sterility - mycology - host parasite relationships - host specificity - protection of forests
  Resultaten van een enquete onder bosbeheerders naar problemen met de wortelzwam of dennemoorder (Heterobasidion annosum), en van kruisingsproeven met paddestoelen verzameld in verschillende boswachterijen. In Nederland blijkt alleen de P-groep (grove den) van de wortelzwam voor tekomen; dit betekent dat aangetaste naaldhoutopstanden in principe alleen omgevormd kunnen worden tot loofhout
  De paddestoelenflora van het Berken-Zomereiken- en Wintereiken-Beukenbos
  Veerkamp, M.T. - \ 1999
  De Levende Natuur 100 (1999)5. - ISSN 0024-1520 - p. 173 - 178.
  schimmels - mycologie - bossen - bosbouw - beschermde bossen - botanische samenstelling - soortendiversiteit - bosecologie - plantenecologie - habitats - milieu - fungi - mycology - forests - forestry - reserved forests - botanical composition - species diversity - forest ecology - plant ecology - habitats - environment
  In 15 bosreservaten behorend tot de potentieel natuurlijke vegetaties Betulo-Quercetum roboris of Fago-Quercetum petraea werd de paddestoelenflora onderzocht (mycorrhiza, bodemsaprofyten en houtafbrekende soorten). Verschillen in bosgeschiedenis, boomsoortensamenstelling en beheer blijken ook tot uiting te komen in de paddestoelenflora
  Niet alle stro is hetzelfde; stof ook niet
  Buisonjé, F.E. de - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)3. - ISSN 0924-9087 - p. 27 - 29.
  eenden - ligstro - stro - schimmels - mycologie - oogstschade - vulkanische as - stof - laders - loswerktuigen - transporteerapparatuur - huisvesting, dieren - ganzen - ducks - litter - straw - fungi - mycology - crop damage - volcanic ash - dust - loaders - unloaders - conveyors - animal housing - geese
  In de eendenhouderij wordt veelal tarwestro gebruikt als bodembedekking, al dan niet gehakseld. Regelmatig bijstrooien is van belang om verentrekkerij en vervuiling van de eenden te voorkomen. Bij het hakselen en verspreiden van stro komt echter veel stof vrij en soms kunnen er veel schimmelsporen in stro aanwezig zijn. Het is van belang om hiermee rekening te houden, want eenden zijn hier zeer gevoelig voor.
  Solid-state fermentation : modelling fungal growth and activity
  Smits, J.P. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): J. Tramper; A. Rinzema. - S.l. : Smits - ISBN 9789054858058 - 127
  schimmels - mycologie - fermentatie - voedselbiotechnologie - fungi - mycology - fermentation - food biotechnology

  In solid-state fermentation (SSF) research, it is not possible to separate biomass quantitatively from the substrate. The evolution of biomass dry weight in time can therefore not be measured. Of the aiternatives to dry weight available, glucosamine content is most promising.
  Glucosamine is the monomer of the cell-wall component chitin. Glucosamine content of a fermented substrate is therefore related to the biomass present. The concentration of glucosamine in biomass, however, might vary in time end with culture conditions.
  Instead of using the glucosamine content to calculate how much biomass dry weight is present as was done previously, in this research biomass growth and activity are directly related to glucosamine. With these descriptions a mathematical model is constructed which allows prediction of biomass glucosamine and temperature patterns in an SSF bed.

  The research is done with Trichoderma reesei QM9414 growing on wheat bran as a model SSF. The fermentations are carried out in Petri dishes containing 5 g moistened inoculated and sterilized wheat bran which are placed in an incubator with constant temperature and ambient relative humidity. Samples for analysis ware drawn by taking Petri dishes from the incubator. In this way, accurate measurement of dry-matter weight loss, respiration activfty and glucosamine was possible with a standard deviation of less than 7%. Measurement of ATP and cellulase activity proved not to be as accurate. This was attributed to handling of the fermented substrate during necessary pretreatment procedures for ATP measurement and interactions between enzyme and substrate, respectively.
  Respiration activities, i.e. oxygen consumption rate and carbon-dioxide production rate, were measured simuitaneously. During a 125 h fermentation ca. 9 mmol CO2, and 02 per gram initial dry matter were produced and consumed, respectively. The decrease in dry matter in this period amounted to ca. 0.20 g per gram initial dry matter. The increase in glucosamine could be described with a logistic equation, with initial and final level of 0.02 and 8.1 mg glucosamine per gram initial dry matter, respectively. The maximum specific growth rate amounted to 0.123 per hour.
  The specific respiration activities were calculated per quantity of glucosamine. The correlation with maximum specific growth rate deviated from Pirts linear-growth model. These deviations ware attributed to the different forms in which fungal biomass can be present (active growing and active non-growing). These deviations are, however, of minor importance in modelling fungal activity since they appear only at the initial stage of fermentation where the amount of fungal biomass is small.
  There was a pronounced decline in respiration activity after growth has stopped. This decline, called inactivation, was ascribed to a decrease in amount of active non-growing biomass. The rate of decline seemed constant in time under isothermal conditions, but increased exponentially with increasing temperature above the maximum temperature for growth.

  The influence of temperature on specific growth rate, maximum attainabie biomass glucosamine level end yield of glucosamine on oxygen consumption or carbon-dioxide production could be described with a (modified) Ratkowsky equation or a Gaussian curve. The influence of temperature on the maintenance coefficient was negligible.

  These mathematical equations were combined with conservation laws describing mess and heat transfer in a simulation model. lnactivation, as described under isothermal conditions, was implemented in three different ways, which resuited in the models M part , M temp , and M cont . In the M part , model, inactivation starts when the specific growth rate becomes equal to or less than 1 % of its maximum value. The inactivation continues until no activity is left. In the M temp model, inactivation starts for the same reason, but stops when the specific growth rate is more than 1 % of its maximum value again. In the M cont model, inactivation is continuously effective, immediately from the start of fermentation.
  The temperature end biomass evolution in a tray SSF predicted by these three models are compared with a model in which inactivation is omitted. The results show the importance of describing the inactivation in modelling SSF. Without this, irrealistic temperature and biomass glucosamine patterns are predicted.
  The M part , model, representing inactivation due to substrate limitation or product toxicity, predicts temperature and blomass patterns described in the literature: restricted biomass growth end decrease in temperature at the end of fermentation. The mathematical models reported thus far in the literature predict restricted growth or a decrease in temperature.
  Although the combination of the logistic equation, for describing fungal biomass in time, and the linear-growth model, for correlating the respiration activity to biomass, is most often used in scientific literature on modelling SSF, it is insufficiently detailed. The logistic equation is shown to be applicabie to the glucosamine measurement results, but the glucosamine determination cannot distinguish between active growing, active non-growing end inactive biomass. The total
  amount of these three types of biomass is described by the logistic equation, while the linear-growth model only describes the first two types. It is therefore suggested to focus research efforts on the description of the evolution of these three different forms of fungal biomass in time. Sensitive image analysis techniques, combined with computer technology, applied to fungal biomass growing under SSF conditions have the potential of being powerful tools to accomplish this target.

  Paddestoelen van brandplekken sterk achteruitgegaan
  Veerkamp, M.T. - \ 1998
  De Levende Natuur 99 (1998)2. - ISSN 0024-1520 - p. 62 - 66.
  schimmels - mycologie - bosbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - bomen - fungi - mycology - forestry - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - trees
  Toepassingsmogelijkheden van schimmeltechnologie bij verontreinigde baggerspecie
  Toorn, A. van den; Gerrits, J.P.G. ; Dijk-Hooyer, O.M. van; Harmsen, J. ; Wieggers, H.J.J. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 77
  havens - bagger - stort - sediment - modder - volksgezondheidsbevordering - bodem - decontaminatie - schoonmaken - microbiële afbraak - polycyclische koolwaterstoffen - aromatische koolwaterstoffen - mineraaloliën - industrie - schimmels - mycologie - capaciteit - toepassingen - Nederland - petrochemische industrie - harbours - dredgings - spoil - sediment - mud - sanitation - soil - decontamination - cleaning - microbial degradation - polycyclic hydrocarbons - aromatic hydrocarbons - mineral oils - industry - fungi - mycology - capacity - applications - Netherlands - petrochemical industry
  Zelf-remmers verhinderen ontkieming van schimmelsporen.
  Breeuwer, P. ; Abee, T. - \ 1997
  Voedingsmiddelentechnologie 30 (1997)9. - ISSN 0042-7934 - p. 23 - 25.
  voedselmicrobiologie - schimmels - mycologie - voedingsmiddelen - voedselkwaliteit - kwaliteitscontroles - dierlijke producten - vervalsing - besmetting - verouderen - gebreken - achteruitgang (deterioration) - food microbiology - fungi - mycology - foods - food quality - quality controls - animal products - adulteration - contamination - aging - defects - deterioration
  Veel sporen produceren zelf-remmers die de eigen ontkieming remmen bij hoge sporenconcentraties. Van de meeste zelf-remmers is het werkingsmechanisme nog onbekend
  Primaire Grove-dennenbossen in stuifzandgebieden als refugia voor zeldzame mycorrhizapaddestoelen.
  Ozinga, W. ; Baar, J. - \ 1997
  De Levende Natuur 98 (1997). - ISSN 0024-1520 - p. 129 - 133.
  schimmels - mycologie - naaldbossen - plantengemeenschappen - vegetatie - onderzoek - nederland - fungi - mycology - coniferous forests - plant communities - vegetation - research - netherlands
  Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland, Toelichting op de Rode Lijst.
  Arnolds, E.J.M. ; Ommering, G. van - \ 1996
  Wageningen : IKC Natuurbeheer - 120
  bescherming - conservering - planten - bedreigde soorten - uitsterven - schimmels - mycologie - plantenecologie - flora - plantengeografie - nederland - protection - conservation - plants - endangered species - extinction - fungi - mycology - plant ecology - flora - phytogeography - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.