Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Composition and predicted functional ecology of mussel - associated bacteria in Indonesian marine lakes
  Cleary, D.F.R. ; Becking, L.E. ; Polonia, A. ; Freitas, R.M. ; Gomes, N. - \ 2015
  Antonie van Leeuwenhoek: : Nederlandsch tijdschrift voor hygiëne, microbiologie en serologie 107 (2015)3. - ISSN 0003-6072 - p. 821 - 834.
  microbial communities - brachidontes-exustus - scorched mussel - species complex - mytilidae - bivalvia - mycoplasma - diversity - islands - sequences
  In the present study, we sampled bacterial communities associated with mussels inhabiting two distinct coastal marine ecosystems in Kalimantan, Indonesia, namely, marine lakes and coastal mangroves. We used 16S rRNA gene pyrosequencing and predicted metagenomic analysis to compare microbial composition and function. Marine lakes are small landlocked bodies of seawater isolated to varying degrees from the open sea environment. They contain numerous endemic taxa and represent natural laboratories of speciation. Our primary goals were to (1) use BLAST search to identify closely related organisms to dominant bacterial OTUs in our mussel dataset and (2) to compare bacterial communities and enrichment in the predicted bacterial metagenome among lakes. Our sequencing effort yielded 3553 OTUs belonging to 44 phyla, 99 classes and 121 orders. Mussels in the largest marine lake (Kakaban) and the coastal mangrove habitat were dominated by bacteria belonging to the phylum Proteobacteria whereas smaller lakes, located on the island of Maratua, were dominated by bacteria belonging to the phyla Firmicutes and Tenericutes. The single most abundant OTU overall was assigned to the genus Mycoplasma. There were several significant differences among locations with respect to metabolic pathways. These included enrichment of xenobiotic biodegradation pathways in the largest marine lake and coastal mangrove. These locations were also the most enriched with respect to nitrogen metabolism. The presence of genes related to isoquinoline alkaloids, polyketides, hydrolases, mono and dioxygenases in the predicted analysis of functional pathways is an indication that the bacterial communities of Brachidontes mussels may be potentially important sources of new marine medicines and enzymes of industrial interest. Future work should focus on measuring how mussel microbial communities influence nutrient dynamics within the marine lake environment and isolating microbes with potential biotechnological applications.
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015
  Kotterman, M.J.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (IMARES / Rapport C085/15) - 37
  monitoring - waterbeheer - waterbeleid - watersystemen - mytilidae - chemicaliën - biologische monitoring - microbiële besmetting - waterverontreiniging - mossels - binnenwateren - monitoring - water management - water policy - water systems - mytilidae - chemicals - biomonitoring - microbial contamination - water pollution - mussels - inland waters
  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het signaleren van langjarige ontwikkelingen in de biologische toestand van watersystemen (trend). - periodieke toetsing van de toestand aan criteria die voortvloeien uit de toegekende functies van wateren (controle). De opdracht is gebaseerd op het werkdocument “Actieve monitoring chemische stoffen zoetwatermosselen, projectplan chemisch meetnet MWTL 2014”, van 28 augustus 2014 en is uitgevoerd door IMARES. De uit te voeren werkzaamheden betroffen het bemonsteren van zoetwatermosselen en het analyseren van microverontreinigingen daarin. Dit rapport bevat zowel de analyseresultaten van quaggamosselen uit het oorspronkelijke onderzoek in 2014, als ook de resultaten van het aanvullende onderzoek betreffende driehoeksmosselen en quagga’s uit het Spaarne; op tijdstip 0 (niet uitgehangen) en tijdstip 1 (na uithangen, alleen locatie Keizersveer).
  Groei en begrazing van mosselzaad, primaire productie en picoplankton in de Waddenzee: Technisch Rapport project Meerjarig effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westerlijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta
  Kamermans, P. ; Jak, R.G. ; Jacobs, P. ; Riegman, R. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C187/13) - 46
  zaden - zaad verzamelen - mossels - mytilidae - schaal- en schelpdierenvisserij - waddenzee - mosselteelt - plankton - fytoplankton - zoöplankton - voedselwebben - effecten - mytilus edulis - seeds - seed collection - mussels - mytilidae - shellfish fisheries - wadden sea - mussel culture - plankton - phytoplankton - zooplankton - food webs - effects - mytilus edulis
  In het kader van het project: “Meerjarige effectmetingen aan MZI’s in de Westelijke Waddenzee en de Oosterschelde”, uitgevoerd door IMARES in opdracht van het Ministerie van LNV (thans EZ), zijn er in 2010 tot en met 2013 veldmetingen verricht bij een MZI. Centrale vraag binnen deelproject 1 betreft de mogelijke invloed van MZI’s op de draagkracht van de Waddenzee en de Oosterschelde. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek aan de MZI’s in de Waddenzee.
  De voedselveiligheid van Japanse oesters en mosselen in de Waddenzee
  Poelman, M. ; Glorius, S.T. ; Gool, A.C.M. van; Linden, A. van der - \ 2013
  Aquacultuur 28 (2013)2. - ISSN 1382-2764 - p. 10 - 16.
  oesters - crassostrea gigas - mossels - mytilidae - voedselveiligheid - volksgezondheid - monitoring - bemonsteren - monsters - waddenzee - oysters - crassostrea gigas - mussels - mytilidae - food safety - public health - monitoring - sampling - samples - wadden sea
  De laatste decennia is het areaal aan Japanse oesters in de Duitse en Nederlandse Waddenzee toegenomen. Dit leidt tot een zekere mate van concurrentie in ruimte en voedsel tussen onder andere mosselen en oesters. Naast de ecologische effecten zijn er ook directe economische effecten, er wordt inmiddels al dankbaar gebruik gemaakt door bedrijfsmatig oester in de Waddenzee te rapen. Over de voedselveiligheid van deze oesters in het Wad is nog niet veel bekend, reden dus om een monitoring uit te voeren op oesters en als vergelijking mosselen. Dit alles om beter zicht te hebben op de voedselveiligheid van Waddenzee oesters.
  PRODUS dp 3: Effecten van sublitorale mosselzaadvisserij in de westelijke Waddenzee: situatie in eerste jaar van sluiting onderzoekvakken (najaar 2006)
  Fey-Hofstede, F.E. ; Brinkman, A.G. ; Craeymeersch, J.A.M. ; Heessen, H.J.L. ; Stralen, M. van; Dekker, R. - \ 2007
  Texel-IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen Imares 07.017) - 72
  mossels - mytilidae - visserij - biomassa - biodiversiteit - nederland - milieueffect - milieueffectrapportage - zeevisserij - waddenzee - mussels - mytilidae - fisheries - biomass - biodiversity - netherlands - environmental impact - environmental impact reporting - marine fisheries - wadden sea
  Biologische monitoring zoete rijkswateren : microverontreinigingen in driehoeksmosselen 1993
  Pieters, H. ; Verboom, B.L. - \ 1994
  IJmuiden : RIVO-DLO (RIVO rapport C004/94) - 49
  biologische technieken - kanalen - koolwaterstoffen - mossels - mytilidae - nederland - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - biologische monitoring - organische scheikunde - biological techniques - canals - hydrocarbons - mussels - mytilidae - netherlands - rivers - streams - surface water - water - water pollution - water quality - biomonitoring - organic chemistry
  Biomonitoring in relatie tot ekotoxikologische risiko's in de Utrechts - Noordhollandse Vecht : mikroverontreinigingen in aal en mosselen : een restauratieplan voor de Utrechts - Noordhollandse Vecht
  Pieters, H. - \ 1993
  Haarlem : Initiatiefgroep Restauratieplan Vecht (Nota / Restauratie Plan Vecht 93.01) - 53
  anguillidae - biologische technieken - kanalen - palingen - mossels - mytilidae - natuurbescherming - herstel - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nederland - biologische monitoring - noord-holland - utrecht - anguillidae - biological techniques - canals - eels - mussels - mytilidae - nature conservation - rehabilitation - rivers - streams - surface water - water - water pollution - water quality - netherlands - biomonitoring - noord-holland - utrecht
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.