Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkeling van veilige toepassingen voor gewasbehandelingen met electrolysewater in de glastuinbouw
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Blok, C. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; IJdo, M.L. ; Bosch, C. ; Ayik, A. ; Bruning, H. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1240) - 50
  water - elektrolyse - glastuinbouw - gewasbescherming - milieubescherming - arbeidsomstandigheden - plantenvoeding - biociden - ultrasone behandeling - verneveling - druppelbevloeiing - nederland - water - electrolysis - greenhouse horticulture - plant protection - environmental protection - working conditions - plant nutrition - biocides - ultrasonic treatment - nebulization - trickle irrigation - netherlands
  Dit onderzoek had als doel om de werking van electrolysewater te verbinden met de chemische eigenschappen en op zoek te gaan naar veilige toepassingen als gewasbehandeling voor de glastuinbouwsector. Vijf producenten hebben voor dit onderzoek de gewenste samenstelling van electrolysewater aangeleverd. Alle producten met daarin 36-65 ppm vrij chloor waren binnen vijf minuten 100% effectief tegen de bacterie, Erwinia chrysanthemi en de schimmel, Botrytis cinerea. De grenzen van gewasschade in de kiemplantentest werden sterker bepaald door de hoeveelheid natriumzout en EC gehalte van de electrolysevloeistof dan de hoeveelheid vrij chloor. In een korte meedruppelproef met tomaat zijn verschillende concentraties vrij chloor (0, 4, 8, 20 ppm) gedoseerd aan het voedingswater. Er werd geen gewasschade gevonden of negatief effect op de wortelkolonisatie van Trianum door de geringe chloorwaardes (vrij en totaal) die na vier weken bij de druppelaar werden teruggemeten. Testen met gewasbehandelingen laten zien dat éénmalige behandelingen tot 300 ppm geen gewasschade geven. Bij meerdere toepassingen is groeiremming te voorkomen door lagere concentraties te gebruiken of blootstellingstijd te beperken. Electrolysewater kan een veilig en bruikbaar alternatief bij het terugdringen van het fungicidegebruik.
  Minder stof uit volière
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012). - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
  pluimveehouderij - hennen - fijn stof - stofbestrijding - ammoniakemissie - stalklimaat - strooisel - luchtverontreiniging - verneveling - poultry farming - hens - particulate matter - dust control - ammonia emission - stall climate - litter (plant) - air pollution - nebulization
  Een waterfilm op het strooisel is effectief tegen fijnstofemissie uit volièrestallen. De ammoniakemissie stijgt echter wel. Dat blijkt uit oriënterend Wagenings onderzoek.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: effect van een waterfilm op het strooisel op de fijnstofemissie bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust emission from poultry: effect of water spraying on bedding material on the fine dust emission in aviary housing systems for layers
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Emous, R.A. van; Mosquera Losada, J. ; Nijeboer, G.M. ; Gerrits, F.A. ; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 425) - 23
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - stofbestrijding - fijn stof - ammoniakemissie - stankbestrijding - stalklimaat - luchtverontreiniging - verneveling - strooisel - poultry farming - hens - egg production - dust control - particulate matter - ammonia emission - odour abatement - stall climate - air pollution - nebulization - litter (plant)
  This reports describes the results of a research on the effects of spraying water on bedding material on the fine dust, ammonia and odor emissions of laying hens in aviary housing systems.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: effecten van de aanbrengfrequentie van een waterfilm op het strooisel bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust from poultry housings: effects of the frequency of water sprayin on the litter floor in aviary housing systems for laying hens
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 565) - 23
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - stofbestrijding - fijn stof - ammoniakemissie - stankbestrijding - stalklimaat - luchtverontreiniging - verneveling - frequentie - strooisel - poultry farming - hens - egg production - dust control - particulate matter - ammonia emission - odour abatement - stall climate - air pollution - nebulization - frequency - litter (plant)
  This report describes the effect of the frequency of spraying water (300 ml/m2) onto the litter floor of aviary housing for laying hens on PM10 and ammonia emissions.
  Toepasssing van Aquanox in de glastuinbouw
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Grosman, A.H. ; Hamelink, R. ; Groot, E.B. de; Reinders, J. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1092) - 52
  glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - biociden - schimmelbestrijding - desinfectie - waterzuivering - kasgewassen - verneveling - greenhouse horticulture - plant protection - plant disease control - biocides - fungus control - disinfection - water treatment - greenhouse crops - nebulization
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen met Reinders Vernevelings- en Ontsmettingstechniek het project uitgevoerd naar Toepassingen van Aquanox in de glastuinbouw. Gefinancierd door Productschap Tuinbouw en Ministerie EL&I. Screeningstesten onder laboratoriumcondities geven aan dat er een brede werking is tegen schimmels en bacteriën. Virusdeeltjes in plantensap werden echter nog onvoldoende gedood door geactiveerd water. Screening van het gedrag van insecten op overleving na 24 uur in een vernevelingsbehandeling met Aquanox gaf geen doding op natuurlijke plaagbestrijders. Een lichte bestrijdende werking werd gevonden op witte vlieg, spintmijt en Californische trips. De proeven met tomaat, komkommer, roos, Poinsettia en gerbera geven aan dat er een bestrijdend effect is van geactiveerd water tegen echte meeldauw en Botrytis. Het vervolgonderzoek zal gericht zijn op vermindering van corrosierisico’s en vermindering van risico op gewasschade binnen diverse toepassingen in de teelt
  Kennisinventarisatie naar de achtergronden en toepassingen van electrochemisch geactiveerd water in de agrarische sector
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Bruning, H. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1087) - 38
  elektrochemie - water - toepassingen - landbouw - tuinbouw - ultrasone behandeling - verneveling - teelt onder bescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - elektrolyse - electrochemistry - water - applications - agriculture - horticulture - ultrasonic treatment - nebulization - protected cultivation - cultural control - electrolysis
  Wageningen UR Greenhouse Horticulture, with funding of Dutch Horticultural Board, has described the history and background of electrochemically activated water and explored possibilities for applications within the agricultural sector. In the Netherlands, the use of activated water as a biocide is allowed since 2009. Active ingredients of activated water are chlorine gas, hypochlorous acid and hypochlorite. Together with a high oxidation-reduction potential (ORP 750-1100 mV) there is a broad activity against bacteria, fungi, viruses, algae, protozoa and nematodes. Agricultural applications of activated water are described for seed disinfection, cleaning equipment and packing materials, removal of biofilms from pipes, disinfection of flowers, fruits and vegetables. The recent development of ultrasonic atomization of activated water created new possibilities to treat crops and harvested products against pathogens without excessive volumes of water and disinfect air from pathogens. For applications in protected crops it is desirable that the corrosive properties of the activated water should be minimized and capacities of dispensing equipment must be enlarged.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; perspectieven van een eenvoudige vernevelingswasser = Measures to reduce fine dust from poultry housings; perspectives of a simple water scrubber
  Harn, J. van; Dousma, F. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 326) - 22
  pluimvee - pluimveehouderij - verneveling - emissie - reductie - luchtreinigers - luchtkwaliteit - fijn stof - poultry - poultry farming - nebulization - emission - reduction - air cleaners - air quality - particulate matter
  Wageningen UR Livestock Research investigated the perspectives of a simple water scrubber to reduce fine dust emissions from poultry housings.
  Opbrengstverhoging snij-amaryllis
  Kromwijk, Arca - \ 2010
  amaryllis - crop yield - optimization methods - photosynthesis - nebulization - air conditioning
  Meer groei en energiebesparing door betere vochtbeheersing : de werking van vernevelen en buitenlucht inblazen :
  Weel, P.A. van; Voogt, J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)2. - p. 35 - 37.
  tuinbouwbedrijven - kassen - vochtgehalte - ventilatoren - ontvochtiging - kooldioxide - relatieve vochtigheid - verneveling - schermen - glastuinbouw - energiebesparing - market gardens - greenhouses - moisture content - ventilators - dehumidification - carbon dioxide - relative humidity - nebulization - blinds - greenhouse horticulture - energy saving
  Vocht speelt een cruciale rol in het kasklimaat en bij de mogelijkheden om energie te besparen. Te lage luchtvochtigheden leiden overdag tot slecht funtionerende planten en een groot verlies aan CO2 via de luchtramen. Te hoge luchtvochtigheden in de nacht zorgen voor problemen met schimmels en beperken de mogelijkheden om een energiescherm volledig te sluiten. Het Psychro-diagram helpt om daar slimmere oplossingen voor te vinden zoals verneveling overdag en buitenlucht inblazen in de nacht
  Geconditioneerde en belichte teelt geeft 335 komkommers per m2: Teelt aan hogedraad in semi-gesloten kas met belichting en verneveling; Interview met Arie de Gelder
  Arkesteijn, M. ; Gelder, Arie de - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)11. - p. 62 - 63.
  kassen - teelt onder bescherming - teeltsystemen - cucumis sativus - belichting - verneveling - proeven op proefstations - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - groenten - greenhouses - protected cultivation - cropping systems - cucumis sativus - illumination - nebulization - station tests - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - vegetables
  Op het Improvement Centre is een proef opgezet met een belichte komkommerteelt aan de hogedraad in een geconditioneerde kas met koeling en hogedrukverneveling. Op basis van de gegevens tot week 39 bedraagt de productie aan het einde van de teelt 335 stuks/m². Volgens de onderzoekers moet het mogelijk zijn in een dergelijke kas een productie op jaarbasis te halen van 155 kg/m² (360 stuks van gemiddeld 430 gram)
  Verneveling en waterbehoefte in de glastuinbouw : voorstudie op basis van energiebalansen
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 5
  verneveling - watergebruik - kassen - nederland - glastuinbouw - nebulization - water use - greenhouses - netherlands - greenhouse horticulture
  In de zomer kan op warme dagen het kasklimaat zo warm en droog worden dat telers soms spreken van een woestijnklimaat. Ongeveer 60% van de kaskoeling wordt veroorzaakt door gewasverdamping, maar als het erg droog is kunnen niet alle gewassen voldoende water aanvoeren en ontstaat droogtestress. Omdat droogtestress de opname van CO2 verlaagt wordt dan ook op steeds meer bedrijven met een vernevelingsinstallatie de kas gekoeld en de luchtvochtigheid op peil gehouden. Bijkomend voordeel hierbij is, dat hiermee ook de luchtramen minder ver hoeven te worden geopend en meer CO2 in de kas kan worden gehouden. Voor verneveling is water nodig. Om een indruk te krijgen om hoeveel water het gaat en wat de invloed hiervan is op de kastemperatuur en de planttemperatuur zijn in opdracht van het energieprogramma van LNV en het Productschap Tuinbouw berekeningen gedaan met behulp van simulatiemodellen. Deze simulatiemodellen zijn opgebouwd uit energiebalansen. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat dezelfde hoeveelheid energie die in de kas of op de plant komt ook weer aan de buitenlucht respectievelijk de kaslucht moet worden afgestaan. Dit afstaan van energie bestaat voornamelijk uit uitstraling, reflectie, convectie en verdamping. Door de uitstraling, reflectie en de convectie van de kas of de plant te bepalen kan de benodigde verdamping worden berekend. Door gebruik te maken van de energiebalansmodellen is ook de invloed van verneveling op het waterverbruik berekend. Afhankelijk van de instellingen en de capaciteit van de vernevelingsinstallatie vergt verneveling maximaal ± 200 kg/m2.jaar. Hierbij komt de maximale vernevelingsbehoefte zelden boven de 400 gr/m2.uur. Verder kan met de energiebalansmodellen worden bepaald dat dichte kassen met een bepaalde kastemperatuur de meeste verdamping genereren in gebieden met een hoge instraling en waar de kas zijn warmte moeilijk kwijt kan door een hoge temperatuur en weinig wind.
  Aircokas, een middel om meer CO2 in de kas te houden en de verdamping te sturen
  Weel, P.A. van; Campen, J.B. - \ 2007
  kassen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - verneveling - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - air conditioning - nebulization - greenhouse horticulture
  Informatie over de aircokas, een middel om meer CO2 in de kas te houden en de verdamping te sturen. Het principe van de aircokas en het meten van plantreacties komen aan de orde
  Verlagen stofgehalte door verneveling van olie-emulsie nogal duur
  Binnendijk, G. ; Roelofs, P. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)3. - ISSN 1570-8578 - p. 6 - 7.
  arbeidsomstandigheden - varkenshouderij - fijn stof - stofbestrijding - varkensstallen - verneveling - kosten - working conditions - pig farming - particulate matter - dust control - pig housing - nebulization - costs
  Het automatisch vernevelen van een olie-emulsie (een homogeen mengsel van olie en water) in afdelingen voor gespeende biggen is een manier om de stofconcentratie te verlagen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.