Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Optimal leaf area leads to higher production and higher income : Don't prune too many tomato leaves
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)2. - ISSN 2215-0633 - p. 52 - 53.
  glastuinbouw - solanum lycopersicum - plantenontwikkeling - bladoppervlakte - ontbladering - assimilatie - netto-assimilatiesnelheid - groenten - greenhouse horticulture - solanum lycopersicum - plant development - leaf area - defoliation - assimilation - net assimilation rate - vegetables
  Good light interception is the first step to good production. For that you need sufficient leaf area in the greenhouse. But it’s difficult for a grower to determine how much leaf surface area is present. Research is shedding new insight into this aspect.
  Verfijnd rekenmodel voor belichting in rozen blijft toekomst muziek : beslissingsondersteunend model geeft 10-15% besparing
  Staalduinen, Jan van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)5. - p. 78 - 79.
  groeimodellen - groei - rozen - belichting - lichtsterkte - efficiëntie - optimalisatie - groeianalyse - plantenfysiologie - netto-assimilatiesnelheid - beslissingsondersteunende systemen - energiebesparing - glastuinbouw - snijbloemen - growth models - growth - roses - illumination - light intensity - efficiency - optimization - growth analysis - plant physiology - net assimilation rate - decision support systems - energy saving - greenhouse horticulture - cut flowers
  In opdracht van het ministerie van LNV en PT onderzocht Wageningen UR Glastuinbouw de behoefte van rozentelers aan een beslissingsondersteunend model om energie-efficiëntie van belichten te optimaliseren. Onderzoeker Raaphorst ervoer dat sommige telers enthousiast zijn. Ondanks een verwacht besparingspotentieel van 10 tot 15% heeft maar een beperkte groep rozentelers interesse in een beslissingsondersteunend rekenmodel voor het optimaliseren van de belichtingsinstellingen. Eisen aan het rekenmodel zijn eenvoudige bediening, bewezen praktijkwaarde, rasafhankelijke instellingen, input vanuit de bedrijfsadministratie en professionele ondersteuning. Voor vervolgonderzoek is dat een te smalle basis. Onderzoekers en telers verwachten wel dat het draagvlak over enkele jaren breder is
  Suiker legt soms een meterslange weg af door de plant
  Arkesteijn, M. ; Dieleman, J.A. - \ 2006
  Onder Glas 3 (2006)11. - p. 27 - 29.
  komkommers - assimilatie - netto-assimilatiesnelheid - plantenfysiologie - teelt onder bescherming - glastuinbouw - groenten - cucumbers - assimilation - net assimilation rate - plant physiology - protected cultivation - greenhouse horticulture - vegetables
  Verslag van onderzoek door PRI naar de verdeling van assimilaten in komkommer. De meeste assimilaten gaan naar de grootste vruchten. Uit weeg- en telonderzoek blijkt dat de afstand tussen de vruchten en het fotosynthetiserende blad niet te groot mag worden om productieverlies te voorkomen. Gegevens in bijgaande figuur: De procentuele verdeling van de hoeveelheid 13C in de plant over de verschillende organen, 24 uur na de start van de behandeling op 9 maart
  Optimaal bladoppervlak levert geld op : voorzichtig zijn met teveel blad plukken bij tomaat
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2005
  Onder Glas 2 (2005)2. - p. 14 - 15.
  tomaten - solanum lycopersicum - plantenontwikkeling - bladoppervlakte - bladoppervlakte-index - ontbladering - assimilatie - netto-assimilatiesnelheid - glastuinbouw - groenten - tomatoes - solanum lycopersicum - plant development - leaf area - leaf area index - defoliation - assimilation - net assimilation rate - greenhouse horticulture - vegetables
  Uit onderzoek blijkt dat sommige tomatentelers tot 10% meer licht weten te vangen dan andere telers. In principe betekent dat ook een 10% hogere productie. Het onderzoek bewijst: zorg voor een hoge lichtonderschepping door het gewas. Dat zorgt voor een optimale productie en optimale benutting van duur assimilatielicht. Gegevens in bijgaande grafiek: De hoeveelheid licht die het gewas onderschept loopt op naarmate het aantal vierkante meters blad per grondoppervlak groter is, tot een bepaalt maximum is bereikt
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen: : factoren die de productiesnelheid beïnvloeden
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
  aardappelen - pootknollen - droge stof - productie - fotosynthese - netto-assimilatiesnelheid - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - seed tubers - dry matter - production - photosynthesis - net assimilation rate - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  De droge stofproductie van een gewas wordt gevormd door de productie per dag maal het aantal groeidagen. Voor de knolopbrengst zijn de snelheid van fotosynthese en ademhaling, de verdeling van de droge stof over loof, wortels en knollen en het droge stofgehalte van de knollen van belang. In dit hoofdstuk wordt besproken welke factoren van invloed zijn op de productiesnelheid van de aardappelplant.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.