Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 55

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sexual development of Botrytis species
  Terhem, R.B. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Pierre de Wit, co-promotor(en): Jan van Kan. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574144 - 188
  botrytis - plantenziekteverwekkende schimmels - geslachtsontwikkeling - fylogenie - genomica - transcriptomica - paarsystemen - schimmelmorfologie - nieuwe soorten - botrytis - plant pathogenic fungi - sexual development - phylogeny - genomics - transcriptomics - mating systems - fungal morphology - new species

  Sexual Development of Botrytis Species

  PhD Thesis

  Razak bin Terhem

  The fruiting bodies of species in the genus Botrytis are called apothecia. Apothecia are ascomas with an open cup shape on top of a stipe. Currently there is little information on processes occurring during apothecium development in Botrytis species. The aims of the research described in this thesis were to study the mechanisms involved in apothecium development of Botrytis cinerea, and to describe the morphology of Botrytis species and their fruiting bodies. Chapter 2 describes a genome-wide transcriptome analysis of different stages of apothecium development and a study on the function of MAT genes in apothecium development of B. cinerea. Functional analyses by targeted knockout mutagenesis revealed that the MAT1-1-1 gene and the MAT1-2-1 gene are both required for the initiation of sexual development. By contrast, mutants in the MAT1-1-5 gene and the MAT1-2-4 resulted in normal development of stipes which, however, were defective in the formation of an apothecial disk, asci and ascospores. Chapter 3 describes the functional analysis of three hydrophobin genes in sclerotium and apothecium development of B. cinerea. All three genes contribute to sclerotium and apothecium development. Chapter 4 describes the structure of the MAT1-1 and MAT1-2 locus in Botrytis elliptica and the morphology of apothecia of B. elliptica. Chapter 5 provides a morphological and phylogenetic description of Botrytis deweyae, the only species within the genus that behaves as an endophyte and in certain conditions is able to cause disease on Hemerocallis plants. Chapter 6 discusses the results presented in this thesis and puts them in a broader perspective. A model of processes and mechanisms involved in apothecium development is proposed.

  Ieperdepiep, hoera!
  Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging (2013)22. - p. 4 - 11.
  ulmus - rassen (planten) - plantenziekten - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - nieuwe soorten - heraanplanten - ornamentele waarde - landbouwkundig onderzoek - nederland - ulmus - varieties - plant diseases - resistance breeding - varietal resistance - new species - replanting - ornamental value - agricultural research - netherlands
  De iep, en dan met name de ‘Belgica’, was aan het begin van de 20ste eeuw in grote delen van Nederland de beeldbepalende boom. De opkomst van de iepziekte leidde tot het verdwijnen van zeer veel van deze Hollandse iepen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep in de tweede helft van de 20ste eeuw bovendien een slechte naam en nam het relatieve belang van deze boom sterk af. De iep is echter een ideale boom, zowel in de moderne stad als in het buitengebied, en kan slecht gemist worden. Onderzoek laat zien dat de iep nu echter weer volop toekomst heeft. De nieuwe iepen die inmiddels op de markt zijn hebben een zeer hoge mate van resistentie en zijn algemeen bruikbaar, ook in de huidige situatie met de nog alom aanwezige iepziekte.
  Phytopathogenic Dothideomycetes
  Crous, P.W. ; Verkley, G.J.M. ; Groenewald, J.Z. - \ 2013
  Utrecht, The Netherlands : CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre (Studies in mycology 75) - ISBN 9789070351960 - 406
  dothideomycetes - plantenziekteverwekkende schimmels - taxonomie - fylogenie - gastheerreeks - alternaria - cercospora - phoma - pseudocercospora - septoria - nieuwe soorten - nieuw geslacht - dothideomycetes - plant pathogenic fungi - taxonomy - phylogeny - host range - alternaria - cercospora - phoma - pseudocercospora - septoria - new species - new genus
  This volume of Studies in Mycology is dedicated to the plant health officers of the world, who are constantly confronted by a range of plant pathogenic fungi that cause devastating diseases of agricultural and forestry crops. Five main groups of fungi are dealt with, namely Alternaria, Cercospora, Phoma, Pseudocercospora and Septoria. In the first paper Phoma sections Plenodomus, Heterospora and Pilosa were reinvestigated, resulting in the introduction of several novel genera and species. The second paper deals with the paraphyletic genus Pseudocercospora; host specificity was considered for 146 species of Pseudocercospora occurring on 115 host genera from 33 countries. From these results we concluded that the application of European and American names to Asian taxa, and vice versa, was often not warranted. The third paper deals with the genus Cercospora, which contains more than 5 000 different species. Isolates used in the molecular phylogeny were obtained from 161 host species, 49 host families and 39 countries. Although some species were found to host-specific, others were isolated from a wide host range. The fourth paper deals with phylogenetic lineages within the genus Alternaria, which was revealed to represent a well-supported node containing 24 internal clades and six monotypic lineages. Several genera were placed in synonymy with Alternaria, for which 16 new sections were proposed. Two papers deal with the genus Septoria, which was shown to be poly- and paraphyletic, leading to the introduction of 15 new genera, and more than 40 new species. Although some species were shown to be highly specific, other taxa were revealed to occur on hosts in more than six different plant families. For all taxa investigated multi-gene DNA data were deposited in GenBank and other databases to expedite future identification of these plant pathogenic fungi. No single locus was found to be the ideal DNA barcode gene for these taxa, and species identification will have to be based on a combination of gene loci and morphological characters.
  De iep heeft weer toekomst
  Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Tuin en Landschap 35 (2013)7. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 17.
  ulmus - rassen (planten) - plantenveredeling - nieuwe soorten - resistentieveredeling - gebruikswaarde - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - ulmus - varieties - plant breeding - new species - resistance breeding - use value - street trees - agricultural research
  Door de iepziekte is de iep grotendeels uit het landschap verdwenen. Zonde, want het is voor veel moeilijke plekken de ideale boom. Onderzoek van PPO en Alterra laat nu echter zien dat er voldoende resistente iepen zijn om de boom weer volop te gaan gebruiken.
  Grote oogst aan nieuwe Buddleja
  Hop, M.E.C.M. - \ 2013
  De Boomkwekerij 25 (2013)4. - ISSN 0923-2443 - p. 23 - 23.
  buddleja davidii - houtachtige planten als sierplanten - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - plantenveredeling - kwaliteitscontroles - kruisingen - hybride rassen - buddleja davidii - ornamental woody plants - varieties - cultivars - new species - plant breeding - quality controls - crosses - hybrid varieties
  De sortimentsvernieuwing in Buddleja zit in een stroomversnelling. PPO testte het sortiment B. davidii en licht een tipje van de sluier op over de nieuwste rassen.
  Nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) in de Texelse duinen
  Haveman, R. ; Ronde, I. de - \ 2012
  Gorteria 36 (2012)1. - ISSN 0017-2294 - p. 18 - 21.
  vegetatie - duinplanten - nieuwe soorten - noord-holland - nederlandse waddeneilanden - vegetation - duneland plants - new species - noord-holland - dutch wadden islands
  In dit artikel worden twee nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) beschreven van het militaire terrein op "De Hors", Texel. Van beide groeiplaatsen zijn vegetatieopnamen gemaakt. De eerste groeiplaats is mossenrijk en wordt gerekend tot het Phleo-Tortuletum brachythecietosum
  Symphoricarpos, sortimentsonderzoek en keuringsrapport
  Hoffman, M.H.A. - \ 2012
  Dendroflora 2013 (2012)49. - ISSN 0374-7247 - p. 66 - 101.
  symphoricarpos - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - soortendiversiteit - struiken - gebruikswaarde - beschrijvingen - symphoricarpos - varieties - cultivars - new species - species diversity - shrubs - use value - descriptions
  Symphoricarpos (Sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen en - op wat beperkter schaal - in particuliere tuinen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Het gewas is de afgelopen jaren ook uitgegroeid tot één van de populairste snijheesters. Vooral voor dit gebruik zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen. Inmiddels zijn er ruim 60 verschillende cultivars bekend. Ruim 30 cultivars zijn op twee verschillende locaties getest. De planten zijn door PPO beschreven en beoordeeld op gebruik als tuin- en plantsoenplant. De KVBC voerde een sterrenkeuring uit.
  Terugkeer buxus op Loo zal nog jaren duren
  Doorn, D. van; PPO BBF Boomkwekerij, - \ 2012
  Boom in business 3 (2012)10. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 25.
  buxus - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - cylindrocladium buxicola - schimmelziekten - ziektebestrijding - maatregelen - plantenveredeling - samenwerking - belgië - buxus - varieties - cultivars - new species - cylindrocladium buxicola - fungal diseases - disease control - measures - plant breeding - cooperation - belgium
  Terwijl in Nederland de discussie over de aanpak van schimmelziektes in buxus soms hevig oplaait, heeft België inmiddels door middel van veredeling duurzame buxussoorten ontwikkeld die beter bestand zijn tegen de schimmels.
  Sortiment verschuift door klimaatverandering
  Hoffman, M.H.A. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)45. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 20.
  houtachtige planten als sierplanten - vegetatie - klimaatverandering - overblijvende planten - nieuwe soorten - toekomst - cultuurmethoden - soortenkeuze - ornamental woody plants - vegetation - climatic change - perennials - new species - future - cultural methods - choice of species
  Ons klimaat is aan het veranderen; hierover bestaat geen twijfel. Dit heeft consequenties voor de plantengroei, zowel voor de natuurlijke vegetatie asl voor onze cultuurplanten, zoals gebruikt in tuinen en plantsoenen. Wat zijn de consequenties van klimaatverandering voor ons sortiment boomkwekerijgewassen? Wat moet en kun je hiermee als kweker?
  Terugkeer van de iep
  Wageningen UR, ; Hiemstra, J.A. - \ 2012
  YouTube
  ulmus - rassen (planten) - cultivars - ziekteresistentie - nieuwe soorten - landbouwkundig onderzoek - heraanplanten - kwekers - boomkwekerijen - ulmus - varieties - cultivars - disease resistance - new species - agricultural research - replanting - growers - forest nurseries
  Film: over de terugkeer van de iep in Nederland na scuucesvolle bestrijding van de iepziekte. Wageningen UR heeft samen met kwekers en ondernemers onderzocht welke soorten hiervoor geschikt zijn.
  Internationale teeltverbetering zwarte bes : zwarte bessen ook voor verse consumptie geschikt gemaakt
  Heijerman, G. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)25. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  zwarte bessen - ribes nigrum - rassen (planten) - nieuwe soorten - consumptie - klimaatfactoren - gewasopbrengst - wereldmarkten - black currants - ribes nigrum - varieties - new species - consumption - climatic factors - crop yield - world markets
  Veredeling van zwarte bessen richt zich niet alleen op verbetering van de rassen voor verwerking, maar ook voor de verse consumptie. Dat werd duidelijk tijdens de derde internationale Zwarte bessen Conferentie die onlangs werd gehouden in Dundee (Schotland). Deelnemers kwamen vanuit de gehele keten: onderzoekers, telers, adviseurs en afzetpartijen.
  Cultuurwaardeonderzoek laanbomen 2009-2011
  Sluis, B.J. van der; Hiemstra, J.A. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 66
  houtachtige planten - straatbomen - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - gebruikswaarde - cultuurmethoden - agrarische handel - landbouwkundig onderzoek - nederland - woody plants - street trees - varieties - cultivars - new species - use value - cultural methods - agricultural trade - agricultural research - netherlands
  Dit project richt zicht zich op de teeltaspecten van deze vernieuwingen in het in Nederland gekweekte sortiment. Achtergrond is om te komen tot een gezond en sterk sortiment laanbomen wat past binnen de boven genoemde veranderingen in de omgeving. Daardoor wordt de positie van de Nederlandse laanboomtelers bij de afnemers versterkt. Daarnaast richt het project zich op verbeteringen in de teelt en productie van het nieuwe sortiment. Dit draagt bij aan verkleining van risico’s, een verbetering van de bedrijfseconomische resultaten en een betere concurrentiepositie op de internationale markt.
  Biologische bestrijding van bladluis in paprika: Evaluatie van nieuwe sluipwespen en gaasvliegen
  Messelink, G.J. ; Kok, L.W. ; Bloemhard, C.M.J. ; Hoogerbrugge, H. ; Schelt, J. van - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1143) - 54
  biologische bestrijding - myzus persicae - aulacorthum solani - sluipwespen - nieuwe soorten - kasproeven - neuroptera - paprika's - capsicum annuum - glastuinbouw - nederland - biological control - myzus persicae - aulacorthum solani - parasitoid wasps - new species - greenhouse experiments - neuroptera - sweet peppers - capsicum annuum - greenhouse horticulture - netherlands
  Referaat Biologische bestrijding van bladluis in paprika is zeer lastig en kostbaar, waardoor de bestrijding in de gangbare teelt nog sterk leunt op inzet van insecticiden. De wens is om minder afhankelijk te zijn van deze middelen, omdat ze een risico vormen voor vervuiling van het oppervlaktewater en overschrijding van residu-eisen van supermarktketens. In paprika zijn de perzikluis Myzus persicae (groene en rode varianten) en boterbloemluis Aulacorthum solani de meest schadelijke bladluissoorten. In dit onderzoek zijn nieuwe sluipwespen en gaasvliegen beoordeeld als bestrijders van deze bladluissoorten. De bestrijding van rode perzikluis kon aanzienlijk verbeterd worden met de sluipwesp Aphidius matricariae. Het lijkt erop dat deze wespen actiever zijn in dichte bladluiskolonies. Inmiddels is deze soort op de markt gebracht en wordt hij volop ingezet bij paprikatelers. Voor boterbloemluis is deze wesp niet geschikt. Aphidius ervi is en blijft een effectieve sluipwesp voor de bestrijding van boterbloemluis. Voor de bestrijding van zowel boterbloemluis en perzikluis lijkt Aphidius gifuensis interessant. De waarde van deze sluipwesp moet nog verder beoordeeld worden op praktijkschaal. Bij de gaasvliegen bleken verschillende soorten zeer effectief bladluis te bestrijden in kooien, vooral soorten waarvan de volwassenen ook bladluis eten. Echter, bij loslatingen in kassen blijken de gaasvliegen zich maar nauwelijks of helemaal niet te vestigen. Voor de bestrijding van bladluishaarden met gaasvlieglarven lijkt de soort Chrysoperla lucasina een goede keuze te zijn. Abstract Biological control of aphids is one of the major challenges in sweet pepper. Most conventional growers still use insecticides to control aphids, but the market demands less residues. Also the risks of surface water pollution will force growers to switch to alternative control measures. The most damaging aphid species in sweet pepper are the peach aphid Myzus persicae and the foxglove aphid Aulacorthum solani. The aim of this research was to evaluate new parasitoids and lacewings, in order to enhance the biological control system of aphids in sweet pepper. In greenhouse trials we showed that Aphidius matricariae was more effective in controlling the peach aphid than the commonly used species Aphidius colemani. Control of the foxglove aphid was still most effectively done by the common species Aphidius ervi. The parasitoid Aphidius gifuensis is a promising candidate for biological control of both foxglove aphids and green peach aphids in sweet pepper, especially when these aphids occur together, but this species needs further evaluation in practice. Several lacewing species were very successful in controlling both aphid species in cage experiments, but none of them was able to establish in a larger crop. The control of aphids by lacewing larvae was most effectively done by the species Chrysoperla lucasina.
  Bergenia is breed inzetbaar
  Hop, M.E.C.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)3. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  bergenia - rassen (planten) - cultivars - overblijvende planten - plantenkwekerijen - nieuwe soorten - bergenia - varieties - cultivars - perennials - nurseries - new species
  De vaste plant Bergenia past uitstekend in moderne toepassingen, zoals onderhoudsvriendelijke tuinen en openbaar groen. Een rassenproef in Engeland belichtte recent welke cultivars interessante vernieuwingen zijn voor vasteplantenkwekers. PPO zet de nieuwe rassen op een rij die voor Nederland interessant zijn.
  Een nieuwe roofmijt tegen trips in chrysant: Verzamelen en kweken van Neoseiulus reductus
  Linden, A. van der - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1148) - 15
  biologische bestrijding - roofmijten - thrips - chrysanthemum - verzamelen - massakweek - neoseiulus - nieuwe soorten - nederland - biological control - predatory mites - thrips - chrysanthemum - collection - mass rearing - neoseiulus - new species - netherlands
  Referaat De biologische bestrijding van trips in chrysant is begonnen als een afgeleide van de tripsbestrijding met roofmijten in vruchtgroentegewassen. Oorspronkelijk werd hiervoor Neoseiulus cucumeris ingezet. Maar met een roofmijt die van nature voorkomt op chrysant, trips nimfen eet en bij voorkeur ook spint, kan de biologische bestrijding mogelijk worden verbeterd. Bij inventarisatie in Hongarije van chrysant buiten werd de roofmijt Neoseiulus reductus Wainstein gevonden. Deze roofmijt is ook in Nederland inheems en is gevonden op Alchemilla, Delphinium, Lunaria en aardbei. Er is een kweek opgezet van deze roofmijt om hiermee proeven te kunnen doen. Het bleek dat de roofmijten niet alleen stuifmeel aten, maar ook meelmijten (Acarus farris). Dit biedt goede vooruitzichten voor het ontwikkelen van een massakweek. Het kweeksucces van Neoseiulus reductus op meelmijten is na een jaar vergelijkbaar met kweken van andere roofmijten zoals Neoseiulus cucumeris en Amblyseius andersoni. Er is voor het eerst vastgesteld dat N. reductus de nimfen van californische trips op chrysant eet. Uit de literatuur is bekend dat deze roofmijt spint en weekhuidmijten eet. Neoseiulus reductus bleek zich na eenmalig uitstrooien te handhaven op chrysant. Ook na maanden waren zowel volwassen roofmijten als eieren nog aanwezig. Abstract Biological control of thrips in chrysanthemum has started years ago with predatory mites, such as Neoseiulus cucumeris, which were successful in greenhouse vegetables. However a predatory mite which occurs naturally in chrysanthemum and is predatory on thrips and spider mites might result in an improvement of the biological control. Neoseiulus reductus Wainstein was found in a survey of predatory mites in chrysanthemum in Hungary. Neoseiulus reductus is also indigenous in The Netherlands and was found on Alchemilla, Delphinium, Lunaria and strawberry. A rearing of this predatory mite was started for future experiments. It turned out that the predatory mites eat pollen, but also storage mites (Acarus farris). This makes it possible to develop a mass-rearing. After one year the rearing success was comparable with the rearing of other species such as Neoseiulus cucumeris and Amblyseius andersoni. On chrysanthemum N. reductus appeared to predate nymphs of western flower thrips, while the species was already known as a predator of spider mites and broad mites. After releasing Neoseiulus reductus in chrysanthemum, adults and eggs could still be found after months.
  Wat heeft Wageningen allemaal op stapel staan? : PPO aan de toekomst van de duurzame boomkwekerij
  Dolmans, N.G.M. ; Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der; Kuik, A.J. van; Reuler, H. van; Slootweg, G. ; Dalfsen, P. van; Hoffman, M.H.A. ; Hiemstra, J.A. - \ 2011
  Boom in business 2 (2011)10. - ISSN 2211-9884 - p. 16 - 19.
  landbouwkundig onderzoek - boomkwekerijen - houtachtige planten - bomen - plagenbestrijding - gewasbescherming - innovaties - teeltsystemen - plantenveredeling - nieuwe soorten - agricultural research - forest nurseries - woody plants - trees - pest control - plant protection - innovations - cropping systems - plant breeding - new species
  Een overzicht van lopende onderzoeken die Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Boomkwekerij in het komende jaar op het programma heeft staan. Het onderzoek richt zich daarbij op toepassing van deze gewassen en de bijdrage van het groen aan een gezonde leefomgeving. Daarnaast wordt het onderzoek steeds uitgevoerd met kwekers, toeleveringsbedrijven en afnemers van boomkwekerijproducten.
  Geïntegreerde bestrijding van trips in roos: Evaluatie van nieuwe roofmijten
  Pijnakker, J. ; Leman, A. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1078) - 45
  insectenplagen - thrips - phytoseiidae - geïntegreerde bestrijding - rozen - rosaceae - teelt onder bescherming - bloementeelt - literatuuroverzichten - roofmijten - nieuwe soorten - inventarisaties - biologische bestrijding - droogteresistentie - gewasbescherming - insect pests - thrips - phytoseiidae - integrated control - roses - rosaceae - protected cultivation - floriculture - literature reviews - predatory mites - new species - inventories - biological control - drought resistance - plant protection
  Abstract Predatory bugs (Anthocorids) and predatory mites (Phytoseiids) are the most effective beneficials against thrips. If predatory bugs have low affinity to the rose crop, there is a series of predatory mites which is suitable for this crop, including Amblyseius swirskii, Euseius ovalis, Typhlodromalus limonicus, Amblyseius degenerans, Amblyseius andersoni and Amblyseius aurescens. The low humidity in the leaf microclimate by prolonged periods of heat can be a limiting factor. Therefore, drought-resistant mites (‘desert species’) were selected in this study and tested for their affinity for thrips and roses. Euseius stipulatus and Typhlodromus exhilaratus were found to be drought-resistant species and to predate on thrips. Euseius stipulatus settled on roses. Due to a shortage of rearing, the affinity of Typhlodromus exhilaratus for roses was not tested.
  Chimaeren vergen extra zorg bij vermeerdering : genetische mengsels van twee rassen in één plant
  Kierkels, T. ; Klerk, G.J. De; Heuvelink, E. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)5. - p. 12 - 13.
  plantenvermeerdering - genetische bronnen van plantensoorten - chimaerie - rassen (planten) - nieuwe soorten - siergewassen - kleur - glastuinbouw - potplanten - propagation - plant genetic resources - chimerism - varieties - new species - ornamental crops - colour - greenhouse horticulture - pot plants
  Veel sierplanten met bonte bladeren of bloemen zijn chimaeren. Dat wil zeggen: ze zijn eigenlijk een mengsel van cellen van twee verschillende rassen. Chimaerie draagt vaak belangrijk bij aan de sierwaarde, maar heeft tevens consequenties bij de vermeerdering. Bij weefselkweek kan het misgaan.
  Gebruikswaardeonderzoek tulp : serie 14 en 15, zandgraond
  Dam, M.F.N. van - \ 2011
  tulpen - bloembollen - kwaliteit - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - gebruikswaarde - tulips - ornamental bulbs - quality - varieties - cultivars - new species - use value
  Bij aankoop van tulpen door broeiers en handel en bij het investeren in een tulpenkraam door bollentelers is informatie over het nieuwe sortiment onmisbaar. Elk jaar worden 8 á 10 nieuwe cultivars getest op groei eigenschappen.
  Bijzondere bolgewassen, bijzondere (poty)virussen!
  Pham, K.T.K. ; Lemmers, M.E.C. ; Leeuwen, P.J. van; Kock, M.J.D. de - \ 2011
  bloembollen - virusziekten - rassen (planten) - nieuwe soorten - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - viral diseases - varieties - new species - agricultural research
  Informatieposter over bijzondere bolgewassen met bijzondere (poty)virussen waar nog weinig over bekend is. Bij bolgewassen zijn de afgelopen tijd een groot aantal potyvirussen moleculair gekarakteriseerd. Met deze nieuwe kennis is het mogelijk om specifieke PCR toetsen te ontwikkelen voor diagnostische doeleinden (bijvoorbeeld screening van uitgangsmateriaal) en epidemiologische studies
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.