Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bijen en hommels, naast bestuivers ook nuttig bij gewasbescherming : nuttige ‘snuffelpaal’ door meenemen bacteriën en schimmels
  Arkesteijn, M. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 48 - 49.
  glastuinbouw - apidae - bestuivers (dieren) - gewasteelt - plantgezondheid - gewasbescherming - antagonisten - nuttige insecten - belichting - bloei - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - greenhouse horticulture - apidae - pollinators - crop management - plant health - plant protection - antagonists - beneficial insects - illumination - flowering - agricultural research - cropping systems
  Bijen en hommels zijn door hun bouw en gedrag goede bestuivers. Maar ze kunnen meer. Ze zijn ook heel geschikt om antagonistische micro-organismen voor ziektebestrijding over te brengen én informatie vanuit het veld over ziekten mee terug te nemen. Belangrijk voor al deze taken is: hoe houden we ze actief onder de ‘nieuwe’ teeltomstandigheden in de kas?
  Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders
  Janmaat, L. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kleppe, R. - \ 2014
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 20
  glastuinbouw - glasgroenten - aphididae - biologische landbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - biodiversiteit - organismen ingezet bij biologische bestrijding - nuttige insecten - bloemen - paprika's - nectarplanten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - aphididae - organic farming - plant protection - pest control - biodiversity - biological control agents - beneficial insects - flowers - sweet peppers - nectar plants - augmentation
  In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van biodiversiteit.
  Akkernatuur : herkenningsboekje bloeiend bedrijf
  Bos, M. - \ 2011
  Driebergen : Louis Bolk Instituut
  agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerbouw - bevordering van natuurlijke vijanden - natuurlijke vijanden - akkerranden - nuttige insecten - agro-biodiversity - functional biodiversity - arable farming - encouragement - natural enemies - field margins - beneficial insects
  Dit boekje laat de minder opvallende, maar uiterst nuttige beestjes zien die u op en rond akkers tegen kunt komen. Iedereen kan deze groepen herkennen en actief inzetten voor natuurlijke plaagbeheersing.
  Uitheemse insecten rammelen aan de poort (interview met Leen Moraal)
  Wildenbeest, G. ; Moraal, L.G. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)220. - ISSN 1571-5558 - p. 12 - 13.
  insectenplagen - insecten - nuttige insecten - parasitisme - bosplagen - insect-plant relaties - klimaatverandering - insect pests - insects - beneficial insects - parasitism - forest pests - insect plant relations - climatic change
  Klimaatverandering en toenemende handelscontracten vergroten de kans op nieuwe insecten in de Nederlandse bos- en boomkwekerijsector: Sommige zijn betrekkelijk onschuldig, andere kunnen rampen veroorzaken, zoals de beruchte Oost-Aziatische boktor of de moerbeischildluis. Om nog maar niet te spreken van de essenprachtkever. "Het zal een keer gebeuren dat die binnenkomt, zegt Leen Moraal, insectenexpert bij het Wageningse Alterra.
  Haalbaarheidsstudie alternatief voedsel als ondersteuning voor biologische bestrijding
  Messelink, G.J. ; Holstein-Saj, R. van; Kok, L.W. ; Cortez Arriola, J. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 254) - 26
  nuttige insecten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - reduviidae - plantenplagen - chrysanten - chrysanthemum - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - glastuinbouw - beneficial insects - biological control agents - predatory mites - reduviidae - plant pests - chrysanthemums - chrysanthemum - agricultural research - plant protection - greenhouse horticulture
  Biologische bestrijding van plagen met natuurlijke vijanden komt in veel gewassen onvoldoende tot stand. De reden hiervoor is dat veel natuurlijke vijanden zich maar matig, of zelfs helemaal niet vestigen in een gewas in perioden met weinig voedsel. Dit rapport geeft de resultaten weer van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om alternatief voedsel in te zetten voor ondersteuning van natuurlijke vijanden in de glastuinbouw. Daarbij hebben we ons beperkt tot generalistische roofmijten en roofwantsen. Literatuur laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om predatoren op alternatieve voedselbronnen te kweken. Deze studies waren hoofdzakelijk gericht op de ontwikkeling van massakweken. Het ondersteunen van roofmijten en roofwantsen op gewassen met alternatief voedsel is een nog weinig beproefde methode, maar krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. In dit onderzoek hebben we 16 voedselbronnen getest die waren in te delen in de categorie (1) alternatieve prooidieren, (2) (bijen)pollen en (3) kunstmatige voedselbronnen op basis van eiwitten, koolhydraten, suikers en vitamines. De voedselbronnen zijn zowel in het laboratorium als in de kas beoordeeld.De kasproeven lieten zien dat er mogelijkheden zijn om roofmijtpopulaties op gewassen te ondersteunen met goedkoop kunstmatig voedsel. De voedselbronnen waren in staat op chrysant dichtheden van 2 tot 4 roofmijten per blad in stand te houden. De tot nu toe onderzochte producten waren matig of niet geschikt voor reproductie. Literatuur laat zien dat alternatief voedsel veel mogelijkheden biedt voor het verbeteren van de biologische bestrijding, maar dat er ook risico¿s aan verbonden kunnen zijn. Ook dat laatste moet worden onderzocht. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen substituut-voedsel, dat voedsel van een prooi volledig kan vervangen, en supplementair voedsel, dat voornamelijk de levensduur verlengt, maar niet geschikt is voor reproductie. Verder is er behoefte aan onderzoek om een alternatieve voedselbron verder te ontwikkelen tot een goedkoop, commercieel toepasbaar product. Mogelijkheden liggen er bij zowel kunstmatige voedselbronnen als bijenpollen.
  The role of ecological compensation areas in conservation biological control
  Burgio, G. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Joop van Lenteren. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046981 - 154
  nuttige insecten - predatoren van schadelijke insecten - parasitoïden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - habitats - microhabitats - biodiversiteit - natuurbescherming - landschap - agro-ecologische zones - hulpbronnenbeheer - agro-ecosystemen - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - beneficial insects - predators of insect pests - parasitoids - biological control agents - habitats - microhabitats - biodiversity - nature conservation - landscape - agroecological zones - resource management - agroecosystems - agro-biodiversity - functional biodiversity
  Ecological compensation areas (ECAs), defined as all natural vegetation and non-crop plants within the rural landscape, are considered an important tool in multifunctional agriculture. In particular, ECAs are crucial in enhancing functional biodiversity for pest suppression and for the conservation of rare species. In my PhD thesis I focused on the role of ECAs on functional biodiversity, which is associated with the ecological services employed by the beneficial fauna. Within multifunctional agriculture, functional biodiversity is particularly aimed at establishing strategies for farmers to enhance ecosystem functioning for pest suppression and for conservation of insect diversity
  Invloed van UV straling in de kas. Fors minder plaaginsecten bij kasdek dat geen UV-licht doorlaat
  Hemming, S. ; Os, E. van - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)3. - p. 66 - 67.
  tuinbouw - kassen - ultraviolette straling - proeven op proefstations - beschaduwen - schermen - doorlatendheid - glas - plagenbestrijding - nuttige insecten - onderzoek - glastuinbouw - uv-lampen - horticulture - greenhouses - ultraviolet radiation - station tests - shading - blinds - transmittance - glass - pest control - beneficial insects - research - greenhouse horticulture - uv lamps
  Nieuwe energiebesparende kasdekmaterialen hebben een andere doorlatendheid voor UV-straling dan glas. Dat heeft niet alleen invloed op de groei van planten, maar ook op die van plaaginsecten, schimmels, predatoren en bestuivende insecten. In dit artikel komt het effect van UV op plaaginsecten, schimmels en virussen aan bod. Een verslag over UV-licht in de glastuinbouw
  Natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : de natuur komt u een handje te hulp
  Linden, A. van der; Conijn, C.G.M. ; Nouwens, F.H.C. ; Dalfsen, P. van; Hiemstra, J.A. ; Helsen, H.H.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2006
  boomkwekerijen - gewasbescherming - plantenplagen - nuttige insecten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - forest nurseries - plant protection - plant pests - beneficial insects - augmentation - biological control - control methods
  In ons land komt een groot aantal insecten voor die van planten leven. Bomen en vaste planten kunnen daardoor soms flinke schade oplopen. Maar er zijn ook nuttige insecten die plaaginsecten bestrijden. Door de omstandigheden voor deze nuttige insecten te verbeteren kan de schade vaak beperkt blijven. Kleine ingrepen kunnen soms grote voordelen opleveren. Sommige boomkwekers zijn hier al aardig ver mee. Lees hier meer over de mogelijkheden om de natuur een handje te laten helpen.
  Associative learning in two closely related parasitoid wasps: a neuroecological approach
  Bleeker, M.A.K. - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Louise Vet, co-promotor(en): Hans Smid; Joop van Loon. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085043201 - 135
  nuttige insecten - cotesia glomerata - cotesia rubecula - leervermogen - geurstoffen - reuk - neurofysiologie - vespidae - neurobiologie - beneficial insects - cotesia glomerata - cotesia rubecula - learning ability - odours - smell - neurophysiology - vespidae - neurobiology
  Insects are useful model organisms to study learning and memory. Their brains are less complex than vertebrate brains, but the basic mechanisms of learning and memory are similar in both taxa. In this thesis I study learning and subsequent memory formation in two parasitoid wasp species that differ in associative learning of the odours of plants on which they have encountered a host caterpillar. After ovipositing in a caterpillar on a certain plant species C. glomerata shifts its preference to the experienced plant odour, whereas C. rubecula does not shift plant odour preference after a similar experience. This difference in learning between these two closely related wasp species provides an attractive model to study physiological and ecological factors that could influence learning.

  As a first step to analyse possible physiological differences that could influence learning, I describe morphological, anatomical and histochemical aspects of the neural pathways that mediate associative learning of odours in these wasps. The two wasp species display a high degree of similarity in morphology of the olfactory pathway at both the level of the sensilla, and the level of the glomeruli, the primary olfactory neuropile. I furthermore identify the octopaminergic neurons that could mediate the reward stimulus in the two wasp species, but the results did not allow us to distinguish possible dissimilarities between the species.

  In addition I redefined the difference in preference learning between the two species in terms of associative and non-associative learning and analysed the temporal dynamics of the memory trace. Both wasps display associative learning after an oviposition reward conditioning, but the temporal dynamics differ. C. glomerata displays a stable memory for the experienced odour that lasts for at least five days, whereas in C. rubecula the memory starts to wane after one day.

  Finally, I studied the effect of physiological and ecological traits of hosts as possible factors influencing memory formation. For this I used two geographically disjunct populations of C. glomerata that differ in their host use. Both populations only change preference after an oviposition reward on their preferred host species, suggesting that physiological factors exert a major influence on learning in these two populations. I discuss the ultimate factors that could have contributed to a difference in learning in C. glomerata and C. rubecula
  Houd natuurlijke vijanden te vriend : biologische bestrijding
  Linden, A. van der - \ 2003
  De Boomkwekerij 16 (2003)47. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  houtachtige planten als sierplanten - biologische bestrijding - nuttige insecten - biologische indicatoren (populatie-ecologie) - overblijvende planten - bevordering van natuurlijke vijanden - ornamental woody plants - biological control - beneficial insects - biological tags - perennials - encouragement
  Het bevorderen van natuurlijke vijanden is een biologische bestrijdingsmethode in de kasteelten. Ook in de buitenteelten zijn er mogelijkheden de populatie bestrijders van schadelijke insecten te doen toenemen. Bloeiende planten spelen daarbij een belangrijke rol
  Bloemen maken boomgaard aantrekkelijk
  Heijne, B. - \ 2003
  De Fruitteelt 93 (2003)44. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - biologische bestrijding - aphididae - nuttige insecten - natuurbescherming - kosten - fruit growing - biological control - aphididae - beneficial insects - nature conservation - costs
  Met bloemrijke kruiden zweefvliegen en sluipwespen aantrekken kan onderdeel zijn van biologische bestrijding van luizen: verslag van onderzoek bij PPO-fruit. Het is ook één van de vele mogelijkheden van agrarische natuurbeheer. Er zijn grote prijsverschillen tussen de mengsels
  Roofmijt Amblyseius andersoni helpt boomkwekers gewas schoon te houden
  Linden, A. van der - \ 2002
  De Boomkwekerij 15 (2002)42. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  biologische bestrijding - insecten - houtachtige planten als sierplanten - nuttige insecten - amblyseius - gewasbescherming - biological control - insects - ornamental woody plants - beneficial insects - plant protection
  Bestrijding van spintmijt, galmijt en trips in boomkwekerijgewassen met de roofmijt Amblyseius andersoni
  Laatste uur buxustopmijt heeft geslagen
  Linden, A. van der - \ 2002
  De Boomkwekerij 15 (2002)7. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 16.
  houtachtige planten als sierplanten - buxus - insecten - geïntegreerde bestrijding - cultuurmethoden - gewasbescherming - biologische bestrijding - nuttige insecten - plantenplagen - populatie-ecologie - pesticiden - ornamental woody plants - insects - integrated control - cultural methods - plant protection - biological control - beneficial insects - plant pests - population ecology - pesticides
  Effect van gesnoeid buxusmateriaal en overheadberegening op topmijt-populatie en verslag van onderzoek naar biologische en alternatieve bestrijding van de buxustopmijt. Voor de alternatieve bestijding werden de middelen Eupareen M, Masaï 25 WG, Mitac en Orthene gebruikt. De populatie roofmijten (Amblyseius californicus) werd op pijl gehouden met bankerplanten (Ageratum en Ipomoea)
  Is soortenrijkdom in open teelten functioneel? : biologische landbouw en natuur en de vraag wat dit teelttechnisch oplevert
  Venhorst, B. - \ 2002
  Ekoland 22 (2002)5. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - perceelsgrootte (landbouwkundig) - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - gewasbescherming - nuttige insecten - plagenbestrijding - bedrijfssystemen - habitats - bevordering van natuurlijke vijanden - functionele biodiversiteit - insect-plant relaties - agrobiodiversiteit - organic farming - farm management - field size - cultural control - natural enemies - biological control - plant protection - beneficial insects - pest control - farming systems - habitats - encouragement - functional biodiversity - insect plant relations - agro-biodiversity
  Natuur en agrarisch natuurbeheer kunnen een functie vervullen voor een positief imago van de biologische landbouw. Als natuur ook nog eens bijdraagt aan een rendabele bedrijfsvoering door het bevorderen van natuurlijke vijanden van plagen worden twee vliegen in één klap geslagen. In het project Biodivers van PPO-AGV wordt onderzocht of natuur een bijdrage kan leveren aan plaagregulatie op perceels- en bedrijfsniveau. Wat betekent een hoge soortenrijkdom van natuurlijke vijanden voor de afzonderlijke gewassen en voor alle gewassen samen; welke natuurlijke elementen spelen een rol; wat is de optimale perceelsgrootte. Beschrijving van het onderzoekssysteem van 12 ha (OBS, Nagele) met een zesjarige vruchtwisseling, en eerste resultaten
  Een bloemstrook als leverancier van natuurlijke vijanden: Met luzerne minder groene perzikluis op ijsbergsla
  Schelling, G.C. ; Belder, E. den - \ 2002
  Ekoland 22 (2002)6. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
  myzus persicae - aphididae - aphidoidea - luzerne - medicago sativa - slasoorten - lactuca sativa - strokenteelt - gewasbescherming - biologische bestrijding - insectenbestrijding - plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - nuttige insecten - nuttige organismen - predatoren - predatoren van schadelijke insecten - parasieten - parasieten van plaaginsecten - populatiedichtheid - populatiedynamica - teeltsystemen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - myzus persicae - aphididae - aphidoidea - lucerne - medicago sativa - lettuces - lactuca sativa - strip cropping - plant protection - biological control - insect control - pest control - natural enemies - beneficial insects - beneficial organisms - predators - predators of insect pests - parasites - parasites of insect pests - population density - population dynamics - cropping systems - cultural control
  PRI onderzocht het effect van stroken bloeiende luzerne tussen vollegronds ijsbergsla op het voorkomen van natuurlijke vijanden van bladluizen. In de luzernestroken bleken vele predatoren en parasieten van bladluizen voor te komen (zweefvliegen; sluipwespen; loopkevers; roofwantsen); met name de aantallen groene perzikluis waren duidelijk lager in de ijsbergsla met luzerne
  Hoe houden we de bladluis in toom?
  Schelling, G.C. ; Belder, E. den - \ 2002
  Ekoland 22 (2002)5. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  strokenteelt - luzerne - medicago sativa - aphididae - aphidoidea - slasoorten - lactuca sativa - gewasbescherming - biologische bestrijding - plagenbestrijding - insectenbestrijding - predatoren - predatoren van schadelijke insecten - natuurlijke vijanden - nuttige insecten - nuttige organismen - populatiedichtheid - populatiedynamica - teeltsystemen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bladgroenten - strip cropping - lucerne - medicago sativa - aphididae - aphidoidea - lettuces - lactuca sativa - plant protection - biological control - pest control - insect control - predators - predators of insect pests - natural enemies - beneficial insects - beneficial organisms - population density - population dynamics - cropping systems - cultural control - leafy vegetables
  PRI onderzocht het effect van een meter brede strips luzerne op de aantallen bladluizen en hun natuurlijke vijanden in ijsbergsla. Alle belangrijke bladluissoorten op ijsbergsla en de belangrijkste bladluispredatoren werden geteld gedurende drie plantingen in het groeiseizoen. Behalve voor groene perzikluis werden geen duidelijke verschillen gevonden tussen teelten met en zonder luzernestroken
  De paardekastanjemineermot nieuw voor Nederland
  Moraal, L.G. - \ 2000
  Vakblad Natuurbeheer 39 (2000)7. - ISSN 1388-4875 - p. 111 - 113.
  cameraria - tortricidae - aesculus hippocastanum - bladmineerders - insecten - ecologie - epidemiologie - oogstschade - biologische bestrijding - nuttige insecten - nederland - cameraria - tortricidae - aesculus hippocastanum - leaf miners - insects - ecology - epidemiology - crop damage - biological control - beneficial insects - netherlands
  Levenswijze, schadebeeld, verspreiding en natuurlijke vijanden van de paardekastanjemineermot
  Biologische bestrijding van plagen : planten zijn doe-het-zelvers (deel 2)
  Dicke, M. - \ 1999
  Gewasbescherming 30 (1999)2. - ISSN 0166-6495 - p. 33 - 36.
  gewasbescherming - biologische bestrijding - nuttige organismen - insecten - nuttige insecten - ecosystemen - ziekteresistentie - plaagresistentie - gastheerreeks - insect-plant relaties - plant protection - biological control - beneficial organisms - insects - beneficial insects - ecosystems - disease resistance - pest resistance - host range - insect plant relations
  Biologische bestrijding wordt gezien als noodzakelijk hulmiddel voor de plant bij de verdediging tegen natuurlijke vijanden. Onderzoek toont aan dat planten in staat zijn zich te verdedigen. Ze kunnen biologische bestrijders recruteren om zich tegen plaaginsecten te weren. Planten grijpen daarmee duidelijk in de relaties die er bestaan tussen plantenetende en insectenetende insecten en spelen daarmee een rol in de interacties die in ecosystemen bestaan. In dit verband komen in dit artikel de volgende onderwerpen aan de orde: 1) variatie en het belang van onderzoek naar het gedrag van insecteneters; 2) chemische informatie van planten in een voedselnetwerk; 3) het 'hoe' en 'waarom' van SOS-signalen van planten; 4) 'hard roepende' planten en biologische bestrijders met een keurmerk; 5) consequenties voor biologische bestrijding en waardplantresistentie
  Aspergehaantje biologisch te bestrijden
  Poll, J.T.K. ; Alphen, J.J.M. van; Driessen, G.J.J. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 13 - 14.
  insecten - plantenplagen - asparagus - biologische bestrijding - nuttige insecten - insects - plant pests - asparagus - biological control - beneficial insects
  Plant-aardige insecten.
  Dicke, M. - \ 1998
  Wageningen : Wageningen Universiteit
  dieren - nuttige organismen - biologische bestrijding - insecten - nuttige insecten - colleges (hoorcolleges) - insect-plant relaties - openbare redes - animals - beneficial organisms - biological control - insects - beneficial insects - lectures - insect plant relations - public speeches
  Inaugural lecture of Prof. Dr. M. Dicke about insects and their diverse relations to cultivated plants
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.