Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Captilizing on Knowledge in International Publick-Private Partnerships
  Doorneweert, R.B. ; Gogh, J.B. van; Judge, L.O. ; Waarts, Y.R. - \ 2015
  Ministry of Economic Affairs, Food & Business Kowlegde Platform - 28
  publiek-private samenwerking - financieren - onderzoeksprojecten - agro-industriële sector - onderzoeksondersteuning - onderzoeksinstituten - public-private cooperation - financing - research projects - agroindustrial sector - research support - research institutes
  Seed money is a meaningful knowledge instrument for the Ministry of Economic Affairs, as well as for the Top Sector Agri&Food to foster international public- private partnerships (PPPs) and the valorization of agricultural knowledge. As a learning exercise, researchers from Wageningen UR have analyzed a number of research projects in Africa, Asia, and South America for their role in generating successful PPPs. In addition, concepts of knowledgeearning models have developed, through which Dutch stakeholders have capitalized on their knowledge. The findings were discussed in a lively expert meeting. This brochure reflects the interesting results.
  'Nanotechnologie is teamsport'
  Zuilhof, H. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)dec. - p. 3 - 5.
  nanotechnologie - onderzoeksondersteuning - innovaties - publiek-private samenwerking - Nederland - nanotechnology - research support - innovations - public-private cooperation - Netherlands
  Innoveren in de nanotechnologie is teamsport, vindt Han Zuilhof, hoogleraar Organische chemie aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Zelf werkt hij met bedrijven en kennisinstellingen aan een chip die longziektes bij kinderen opspoort. Zuilhof vreest dat nieuwe vormen van onderzoeksfinanciering dit soort teamwerk ondergraven.
  Scoren op het nieuwe speelveld. Kansen en bedreigingen van de topsectoren (interview met F. Govers)
  Nijland, R. ; Tielens, J. ; Govers, F. - \ 2011
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 6 (2011)8. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 23.
  wetenschap - overheidsbeleid - onderzoeksbeleid - onderzoeksondersteuning - biobased economy - beleid - science - government policy - research policy - research support - biobased economy - policy
  De negen topsectoren staan volop in de steigers. Binnen Wageningen UR wordt er zowel gejuicht als getreurd om de nieuwe verdeling van het onderzoeksgeld. 'Dit gaat op de middellange termijn de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap aantasten.'
  Impuls nodig voor veredeling van weinig eisende rassen'
  Noorduyn, L. ; Sukkel, W. ; Balen, D.J.M. van - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)28. - p. 12 - 13.
  biologische plantenveredeling - plantenveredeling - onderzoeksprojecten - samenwerking - onderzoeksondersteuning - organic plant breeding - plant breeding - research projects - cooperation - research support
  Het onderzoeksprogramma Groene Veredeling is van start gegaan. Biologische en gangbare veredelingsbedrijven werken samen met onderzoekers aan de veredeling van rassen die geschikt zijn voor low input teelt en/of teelt onder suboptimale omstandigheden. Een interview met Margreet Hofstede van het ministerie EL&I.
  Kennisbasis Thema 1 ; Duurzame ontwikkeling van de groene en blauwe ruimte, jaarrapportage 2009
  Opdam, P. ; Oosterbaan, A. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 41
  bodem - ondergrond - ecosystemen - marien milieu - duurzaamheid (sustainability) - onderzoeksondersteuning - soil - subsoil - ecosystems - marine environment - sustainability - research support
  Kennisbasis thema 1 is in 2009 inhoudelijk en organisatorisch sterk vernieuwd. Die vernieuwing had een drieledig doel: een eendimensionale programmastructuur, een sterkere koppeling tussen wetenschappelijke vernieuwing en maatschappelijke herkenbaarheid, en een sterkere sturing op het ontwikkelen van de com- petentie van WUR om integrale visies op, evaluaties van en oplossingen voor complexe ruimtelijke problemen te kunnen ontwikkelen.
  Aardappel Centrum Westmaas van start
  Hanse, L. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Aardappelwereld 63 (2009)4. - ISSN 0169-653X - p. 25 - 27.
  proeven op proefstations - aardappelen - universitair onderzoek - onderzoeksondersteuning - conferenties - onderwijs - innovaties - kennisoverdracht - station tests - potatoes - university research - research support - conferences - education - innovations - knowledge transfer
  Veel bedrijven die actief zijn in de aardappelsector, zien het PPO te Westmaas als een ideale plaats voor praktijkonderzoek in Nederland. Hier is heel veel kennis over het gewas aanwezig
  Samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers
  Os, G.J. van; Nijman, J. - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)4. - ISSN 0166-6495 - p. 143 - 144.
  ontwikkelingsprogramma's - agrarisch praktijkonderwijs - onderwijsvernieuwing - onderzoeksondersteuning - samenwerking - onkruidbestrijding - pesticiden - hogere agrarische scholen - gewasbescherming - kennisoverdracht - middelbaar beroepsonderwijs - development programmes - on-farm training - educational innovation - research support - cooperation - weed control - pesticides - agricultural colleges - plant protection - knowledge transfer - intermediate vocational training
  Kunnen mbo-leerlingen en hao-studenten een bijdrage leveren aan duurzaam onkruidbeheer (dob)? En hoe krijg je functionele agrobiodiversiteit (fab) als vast onderdeel binnen het groene onderwijs? Dit zijn twee voorbeelden in de praktijk die tot projecten hebben geleid waarbij leerlingen, studenten, docenten, onderzoekers en adviseurs hebben samengewerkt
  Geavanceerde computerondersteuning van kwantitatief onderzoek
  Rijgersberg, H. ; Top, J.L. ; Wigham, M.L.I. - \ 2008
  Agro Informatica 21 (2008)4. - ISSN 0925-4455 - p. 15 - 17.
  onderzoeksondersteuning - computers - organisatie van onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - research support - computers - organization of research - scientific research
  Kwantitatief onderzoek vindt in belangrijke mate op de computer plaats. Toch is de computerondersteuning van kwantitatief onderzoek niet ideaal. Er zijn meerdere, ongekoppelde systemen nodig en veel informatie blijft impliciet en dus niet toegankelijk voor automatische verwerking. De oplossing schuilt in semantische ontsluiting van de kwantitatieve informatie. Daartoe werd een kwantitatief vocabulaire ontwikkeld, die daarna werd toegepast in ontwikkelde tools, waarna het gebruik van deze tools met kwantitatieve onderzoekers werd geëvalueerd
  Report of the KB-WOT fisheries programme carried out in 2006
  Dickey-Collas, M. ; Beek, F.A. van - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES no. C044/07) - 19
  visserij - visserijbeheer - mariene ecologie - budgetten - onderzoeksondersteuning - nederland - fisheries - fishery management - marine ecology - budgets - research support - netherlands
  LNV programma 406 omvat de wettelijke taken die door DLO uitgevoerd worden en betrekking hebben op de visserij. Binnen dit programma is er een Kennisbasis budget dat bedoeld is voor het ontwikkelen en onderhouden van expertise om dit programma uit te kunnen voeren. Dit rapport beschrijft hoe het budget voor 2006 (€ 621000) gebruikt is voor de diverse onderzoeksprojecten. Van ieder onderzoeksproject wordt een beschrijving gegeven, daarnaast worden de resultaten, de opgedane kennis en een verantwoording van de financiering gegeven. De projecten zijn onderverdeeld in vijf thema’s: 1) invloed van veranderende leefomgeving op mariene ecosystemen, 2) impact van visserij op ecosysteem, 3) visserijbeheer, 4) onderhoud sleutelexpertise en 5) kleine onderzoeksprojecten
  GIPSY Helpdesk, een digitale kennisbron ter ondersteuning van GIS-onderwijs
  Kooistra, L. ; Lammeren, R.J.A. van; Rip, F.I. ; Omtzigt, N. ; Wunderink, R. ; Molendijk, M. ; Heuvel, P. van de - \ 2004
  Wageningen : WUR (GIPSY-rapport 2004-4) - 35
  geografische informatiesystemen - onderwijsvernieuwing - computerondersteund onderwijs - computertechnieken - onderzoeksondersteuning - computer software - kaarten - kennis - geographical information systems - educational innovation - computer assisted instruction - computer techniques - research support - computer software - maps - knowledge
  Optimizing Investment in Agricultural Research, or the Quest for Prosperity
  Roseboom, J. - \ 2003
  The Hague, The Netherlands : ISNAR (Research report / ISNAR 23) - ISBN 9789291180714
  landbouwkundig onderzoek - organisatie van onderzoek - onderzoeksinstituten - onderzoeksbeleid - onderzoeksondersteuning - ontwikkelingsbeleid - ontwikkelingslanden - ontwikkelde landen - agricultural research - organization of research - research institutes - research policy - research support - development policy - developing countries - developed countries
  The growth in agricultural R&D investments around the world has slowed considerably in the past 20-30 years, even though most experts agree that there is substantial underinvestment in agricultural R&D. Introducing a simple economic model of the ex ante selection of R&D projects allows us to make a more insightful interpretation of the available ex post rate-of-return evidence. Two sets of factors can be identified that determine the level of investment in agricultural R&D: (1) the ex ante choice set of R&D projects for a given domain and time and (2) the extent to which the assumptions of full information and selection rationality apply
  Niet meer, maar (visserij)technisch beter
  Veenstra, F.A. - \ 2003
  Visserijnieuws 23 (2003)9 bijlage. - ISSN 1380-5061 - p. 18 - 21.
  visserij - duurzaamheid (sustainability) - kwaliteit - innovaties - onderzoeksondersteuning - onderzoeksinstituten - ontwerp - vissersschepen - zeevisserij - fisheries - sustainability - quality - innovations - research support - research institutes - design - fishing vessels - marine fisheries
  RIVO heeft zich de laatste jaren niet meer direct beziggehouden met (visserij)technische ontwerpverbeteringen voor de Nederlandse vissersvaartuigen omdat het Ministerie van LNV vond dat de sector zelf aan zet was om onderzoeksresultaten naar eigen inzichten te implementeren. Toch wil en kan het RIVO meer aandacht geven aan visserij-technische aspecten. De auteur van dit artikel geeft hier enkele voorzetten voor
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.