Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 263

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==onions
  Check title to add to marked list
  Effect of adjuvant and spray volume on mancozeb residue on potato and onion leaves and on Phythophthora infestans in potato and Peronospora destructor in onion
  Putter, H. de; Schepers, H.T.A.M. ; Topper, C.G. ; Evenhuis, A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT Report 21) - 21
  arable farming - vegetable growing - outdoor cropping - potatoes - onions - laboratory tests - solanum tuberosum - allium cepa - plant protection - pesticides - akkerbouw - groenteteelt - vollegrondsteelt - aardappelen - uien - laboratoriumproeven - solanum tuberosum - allium cepa - gewasbescherming - pesticiden
  As part of the vegIMPACT project a laboratory test in the Netherlands was done with potato (Solanum tuberosum) var. Bintje and onion (Allium cepa) var. Sturon. In both crops mancozeb was sprayed with and without the adjuvants Bond and Indostick. In both crops these three treatments were applied with high and low spray volumes. After spraying, rain was simulated (0.5, 3 or 6 hours after spraying and a control without rain) to test the sticker properties. After five days, plant leaves were analysed on mancozeb residue. Five days after spraying the potato plants were inoculated with Phytophthora infestans and onions with Peronospora destructor. Subsequently, disease symptoms were observed and visually rated as percentage of infected leaves. In potato lower mancozeb residue levels were measured at high spray volumes. Under dry conditions the effect of adjuvant on mancozeb residue in potato was limited. In onion the spreader characteristics of the adjuvants resulted in higher mancozeb residue concentrations than without adjuvant. The impact of rain simulation was much bigger than the impact of adjuvant on mancozeb residue and late blight incidence. Therefore, it is not recommended to spray when rain is expected within the same day as spraying. With rain simulation in both onion and potato more mancozeb residue was present when using the adjuvant Bond than when spraying mancozeb without an adjuvant. However, also with Bond after rain simulation high amounts of mancozeb were washed off. Mancozeb with Bond in potato resulted in less late blight incidence than with spraying mancozeb without adjuvants. Overall the adjuvant Bond performed better than Indostick in terms of mancozeb retention on both potato and onion leaves . Indostick had good spreading properties that under dry conditions resulted in higher mancozeb residue levels in onion. Under rainy conditions the effect of Indostick on mancozeb residues was not or only slightly better than mancozeb without adjuvant.
  Uiensector werkt samen aan kwaliteit
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)28. - ISSN 0006-5617 - p. 24 - 27.
  akkerbouw - uien - kwaliteit - rassen (planten) - economische samenwerking - proefboerderijen - nederland - arable farming - onions - quality - varieties - economic cooperation - experimental farms - netherlands
  Door kordate ketensamenwerking heeft de uiensector kwaliteitsonderzoek in de benen gekregen. Met ook als resultaat: de rassenlijst blijft bestaan. De plannen zijn groter dan ooit.
  Meer aandacht nodig voor ui
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)30. - ISSN 0006-5617 - p. 58 - 58.
  akkerbouw - uien - proeven op proefstations - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - economische samenwerking - arable farming - onions - station tests - plant protection - plant pathogenic fungi - economic cooperation
  Akkerbouwer Jaap de Zeeuw is voorzitter van het Platform Nederlandse Uientelers. Hier en daar duikt de naam van deze organisatie op, onder meer als participant in het koprotonderzoek met PPO.
  Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2012-2013
  Evenhuis, A. ; Visser, C.L.M. de; Goorden, P. - \ 2015
  Wageningen : Kennisakker
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - uien - gewasbescherming - chemische bestrijding - bewaarziekten - botrytis aclada - fungiciden - veldproeven - crop enterprises - onions - plant protection - chemical control - storage disorders - fungicides - field tests
  Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden. Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
  Signum effectiefst tegen koprot
  Visser, C.L.M. de - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)17. - ISSN 0006-5617 - p. 46 - 46.
  akkerbouw - gewasbescherming - uien - veldproeven - botrytis aclada - pesticiden - plantenziektebestrijding - arable farming - plant protection - onions - field tests - pesticides - plant disease control
  De aanpak van koprot in uien vraagt een brede strategie. Naast de timing van middelen is ook het voorkomen van infectiebronnen belangrijk. Signum bleek opnieuw het effectiefste middel. Dat blijkt uit de koprotproef 2014 van PPO-AGV in Lelystad. De cijfers werden bekendgemaakt tijdens de Themadag Uien in De Meerpaal in Dronten (Fl.). De veldproef vond plaats op een perceel in de Flevolandse klei met het ras Dormo. De uien werden 24 april 2014 gezaaid en 14 oktober geoogst. De onderzoekers pasten vijf doorspuitschema’s toe en werkten met zeven praktijkstrategieën.
  Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2013-20014, Valthermond
  Evenhuis, A. ; Goorden, P. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 17
  akkerbouw - uien - gewasbescherming - proeven op proefstations - veldproeven - chemische bestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - botrytis aclada - arable farming - onions - plant protection - station tests - field tests - chemical control - plant pathogenic fungi - fungicides
  Veldexperiment om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema's in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
  Uien en aaltjes(schade)
  Hoek, H. ; Visser, J.H.M. - \ 2014
  akkerbouw - uien - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - gewasbescherming - arable farming - onions - plant parasitic nematodes - plant protection
  Aaltjes kunnen veel schade in gewassen veroorzaken, door opbrengstverlies en/of door verlaging van de kwaliteit. Sommige aaltjessoorten zijn quarantaine organismen en mogen daarom niet aanwezig in vermeerderingsmateriaal. Ui kan veel schade lijden van het Noordelijk wortelknobbelaaltje, het graswortelknobbelaaltje, stengelaaltjes en van trichodoriden. Ui vermeerdert stengelaaltjes en sommige trichodoriden sterk.
  Towards an improved variety assortment for the Dutch organic sector : case studies on onion and spring wheat
  Osman, A.M. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Edith Lammerts van Bueren; Paul Struik, co-promotor(en): Conny Almekinders. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570689 - 212
  allium cepa - uien - triticum aestivum - zomertarwe - biologische landbouw - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - rasreacties - classificatie van rassen - plantenveredeling - allium cepa - onions - triticum aestivum - spring wheat - organic farming - varieties - cultivars - variety trials - varietal reactions - variety classification - plant breeding

  Key words:

  organic farming; principles of organic agriculture; food production chain;

  plant breeding; genetic correlation; plant traits; farmers’ preferences;

  variety testing; Value for Cultivation and Use; EU seed legislation;

  onion; Allium cepa; spring wheat; Triticum aestivum; baking quality

  Variety choice is an important component of organic crop management. The organic sector pursues to produce healthy, nutritious food without using synthetic inputs and excessive amounts of natural resources. Access to varieties that are able to cope with weeds, diseases and pests, and thrive well under an organic fertility management regime, allows actors in the organic food production chain to achieve these aspirations. In this thesis I analyse how the current breeding, variety assessment and registration process should be changed to provide varieties that fulfil the needs of organic farmers, traders and processors. The research is based on the cases of two crops, onion (Allium cepa) and spring wheat (Triticum aestivum), that differ in key issues that influence the options for change: breeding and variety registration aspects; organic seed and crop production issues; destination of the harvest; and composition of and relations between actors in the production chain.

  Variety trials, in which we evaluated onion and spring wheat varieties for traits prioritized by organic stakeholders, revealed that the variety assortment displayed important weaknesses when grown and processed organically. In the case of onion, farmers needed varieties with improvements for resistances against main diseases, root system, storability and erect plant types in combination with high yield. For spring wheat, weed suppressiveness and baking quality were the key traits that required improvements.

  Interviews with conventional onion breeders showed that they focussed on yield and post-harvest traits (storability, bulb quality). In addition to these traits, breeding for the organic sector would require breeders to pay more attention to the selection of field traits like partial resistance against leaf diseases and a better root system. To improve key traits for organic growers, selection should take place in a growing environment without the fungicides and herbicides that are typically applied in conventional nurseries.

  Interviewing conventional wheat breeders made clear that selection for the organic market would conflict with achieving the high yield demanded by conventional growers. Breeders have achieved high yields by increasing the harvest index, which goes at the expense of baking quality through a relative decrease in protein content. Based on a literature review, we propose two alternative approaches to improve yield and protein content simultaneously: selection for increased total biomass or/and selection for protein quality. The first approach would deliver taller, leafier varieties that are also more competitive against weeds. Improving protein quality would require selection under low nitrogen input or organic growing conditions as protein composition is strongly influenced by soil nitrogen availability. Analysis of data of our own conventional and organic variety trials, together with datasets from other European countries showed that for other important traits (e.g., yield, disease resistance, plant length) selection for the organic sector could also be conducted in non-organically managed breeding nurseries, which typically refrain from fungicides and growth regulator applications, as genetic correlations for these traits were high (0.8 -1.0).

  Conducting variety trials in organic fields and evaluating these for traits prioritized by the stakeholders make results more relevant for the latter. In the specific case of Value for Cultivation and Use (VCU) testing, that is part of the official variety registration procedure of field crops in the EU, adapting the research protocol proved crucial to provide market access to varieties better adapted to organic production. The organic spring wheat VCU testing resulted in the inclusion of varieties in an organic section of the Dutch Recommended List of Varieties, showing that the statutory variety testing system is flexible to address new needs. However, procedures are costly and not in proportion to market size and in this way prohibit the release of varieties for organic and other small markets.

  Although specifically wheat breeders proved to be open to consider adaptations in their programme, the relatively small market prevents conventional private sector breeders from investing in selecting varieties specifically targeted at the organic sector. Therefore we elaborate options to set up a way of breeding that is in line with organic principles and overcomes this economic barrier.

  Aardappel houdt M. naasi in toom
  Runia, W.T. ; Hoek, H. - \ 2014
  Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)38. - ISSN 0169-0116 - p. A16 - A17.
  akkerbouw - uien - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne naasi - waardplanten - groenbemesters - veldgewassen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - aardappelen - maïs - arable farming - onions - plant protection - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - host plants - green manures - field crops - cultural control - potatoes - maize
  In uien veroorzaakt het relatief onbekende graswortelknobbelaaltje nog wel eens schade. Beheersing ervan is vrij eenvoudig, meldt PPO. Om M. naasi te beheersen kunnen uien het best na aardappelen of mais worden geteeld (allebei geen waardplant) of na bieten (slechte waardplant).
  Rassenonderzoek zaaiuien groeiseizoen 2012 : samengevatte resultaten 2005 t/m 2012
  Brink, L. van den; Wander, J. ; Oers, C. van - \ 2014
  Meppel : Ui&Peen manifestatie - 38
  uien - zaai-uien - rassenproeven - rassen (planten) - proefopzet - vollegrondsgroenten - cultivars - nederland - onions - spring-sown onions - variety trials - varieties - experimental design - field vegetables - netherlands
  Al weer voor het 4e jaar hebben de organisaties Ui en Peen Manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot en met 2008 gebeurde dit apart. Vanaf 2009 is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit eindverslag. Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen nadrukkelijk bij betrokken zijn. Het is uitgevoerd op twee locaties, Colijnsplaat en Lelystad.
  Automatisch onkruid bestrijden PPL-094 : doorontwikkelen algoritmes voor herkenning onkruid in uien, peen en spinazie
  Hemming, J. ; Barth, R. ; Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 21
  akkerbouw - groenteteelt - veldgewassen - uien - penen - spinazie - precisielandbouw - onkruidbestrijding - gewasbescherming - geografische informatiesystemen - gegevensverwerking - arable farming - vegetable growing - field crops - onions - carrots - spinach - precision agriculture - weed control - plant protection - geographical information systems - data processing
  Detectie van onkruiden in een volvelds gewas als spinazie heeft zeker kans van slagen. Op basis van het beschikbare beeldmateriaal zijn richtingen aangegeven hoe onkruid in volvelds gewassen herkend kan worden. Detectie van onkruiden in uien is mogelijk. Op basis van historisch beeldmateriaal op lage en hoge resolutie, aangevuld met een goede kasproef met beelden op hoge resolutie hebben aangetoond dat onkruid van geclusterde zaaiui kan worden onderscheiden. Voor detectie van onkruiden in peen gaat vrijwel hetzelfde op als beschreven bij de uien. Peen heeft namelijk ook een zeer sprieterig blad karakter. Belangrijk extra onderscheid is dat peen na de kieming twee verschillende karakteristieke vormen heeft.
  Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes : effect warmwaterbehandeling en CATT bij eerstejaars plantuien
  Wander, J. ; Volker, D. ; Lieshout, M. van - \ 2013
  Dronten : DLV Plant - 17
  akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - uien - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - plant parasitic nematodes - onions - plant protection - cultural control
  Stengelaaltjes zijn een groot een toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes. Ondanks de officiële quarantaine maatregelen komt het toch voor dat gewassen tweedejaars plantuien besmet blijken te zijn met stengelaaltjes. Het kan daarom nuttig zijn om het plantgoed te behandelen tegen stengelaaltjes. In dit project zijn daartoe twee methoden onderzocht: warmwaterbehandeling en CATT (controlled atmosphere temperature treatment).
  Beheersing van valse meeldauw in uien
  Evenhuis, A. ; Spruijt, J. ; Topper, C.G. ; Kessel, G.J.T. ; Krijger, M.C. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 juli.
  uien - peronospora destructor - gewasbescherming - akkerbouw - heetwaterbehandeling - heteluchtbehandeling - warmtebehandeling - loofvernietiging - biologische bestrijding - onions - plant protection - arable farming - hot water treatment - hot air treatment - heat treatment - haulm destruction - biological control
  In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.
  Rijenbemesting: kansen, nieuwe producten en technieken
  Smit, A.L. ; Geel, W.C.A. van; Malda, J.T. ; Pronk, A.A. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 juni.
  bemesting - rijenbemesting - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - fertilizer application - band placement - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming
  In opdracht van het MMM voeren PRI, PPO en Altic in 2012 t/m 2014 nieuw onderzoek uit naar rijenbemesting. Nagegaan wordt in welke mate rijenbemesting de efficiëntie van de toegediende meststof verhoogd. Ook wordt nagegaan op welke bodems rijenbemesting met name voordelen biedt. In 2012 zijn veldproeven uitgevoerd in consumptieaardappel op centrale zeeklei (Lelystad) en zuidoostelijk zand (Vredepeel) en in zaaiui op zuidwestelijke zeeklei (Westmaas).
  Verhoging benutting stikstof en fosfaat door rijenbemesting
  Geel, W.C.A. van - \ 2013
  bemesting - rijenbemesting - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstof - fosfaat - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - fertilizer application - band placement - nutrient use efficiency - nitrogen - phosphate - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Rijenbemesting: kansen, nieuwe producten en technieken : tussenrapportage 2012
  Smit, A.L. ; Geel, W.C.A. van; Malda, J.T. ; Pronk, A. - \ 2013
  Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Onderzoeksinstituut Plant Research International - 85
  bemesting - rijenbemesting - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - zware kleigronden - zandgronden - fertilizer application - band placement - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming - clay soils - sandy soils
  In opdracht van het MMM voeren PRI, PPO en Altic in 2012 t/m 2014 nieuw onderzoek uit naar rijenbemesting. Nagegaan wordt in welke mate rijenbemesting de efficiëntie van de toegediende meststof verhoogd. Ook wordt nagegaan op welke bodems rijenbemesting met name voordelen biedt. In 2012 zijn veldproeven uitgevoerd in consumptieaardappel op centrale zeeklei (Lelystad) en zuidoostelijk zand (Vredepeel) en in zaaiui op zuidwestelijke zeeklei (Westmaas).
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : stikstof
  Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
  stikstofmeststoffen - akkerbouw - graansoorten - aardappelen - suikerbieten - voedergewassen - uien - grassen - groenbemesters - bemesting - nitrogen fertilizers - arable farming - cereals - potatoes - sugarbeet - fodder crops - onions - grasses - green manures - fertilizer application
  De stikstofbemestingsrichtlijnen geven de door de jaren heen gemiddelde optimale stikstofgift. De optimale stikstofgift is echter van veel factoren afhankelijk, zoals voorvrucht, bemestingsverleden, vochtvoorziening en ziektedruk. Op basis van de eigen ervaringen en kennis van percelen en gewassen kan de richtlijn dan ook aan de eigen situatie worden aangepast. Daar waar mogelijk zijn in deze adviesbasis richtlijnen gegeven voor dergelijke aanpassingen (o.a. onderwerken van groenbemesters en oogstresten en gebruik van dierlijke mest).
  Pro Gemüse: aaltjes in ui
  Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2012
  plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - uien - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection - field vegetables - onions
  Informatiefolder over de herkenning en bestrijding van aaltjes in uien.
  Beheersing van Fusarium in ui en bevorderen van antagonistische Lysobacter-soorten : Thema Duurzame en gezonde bodem (2012)
  Postma, J. ; Lamers, J.G. - \ 2012
  fusarium - uien - antagonisten - bacteriën - bodemweerbaarheid - cultuurmethoden - bodemschimmels - vollegrondsgroenten - onions - antagonists - bacteria - soil suppressiveness - cultural methods - soil fungi - field vegetables
  Poster over de beheersing van Fusarium in ui en het bevorderen van antagonistische Lysobacter-soorten. Het onderzoek richt zich op het toetsen van teeltmaatregelen in het veld om hun effect op ziektewering van Fusarium bolrot in ui te bepalen en welke factoren de antagonistische Lysobactersoorten stimuleren en wat het effect hiervan is op ziektewering.
  Grondontsmetting en braak effectief
  Lamers, J.G. ; Postma, J. ; Scholten, O.E. - \ 2012
  Boerderij/Akkerbouw 98 (2012)10. - ISSN 0169-0116 - p. A16 - A17.
  uien - fusarium oxysporum - plantenziektebestrijding - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - biologische grondontsmetting - fungiciden - akkerbouw - onions - plant disease control - plant diseases - plant pathogenic fungi - control methods - agricultural research - biological soil sterilization - fungicides - arable farming
  Naast witrot of stengelalen is in uien ook fusarium een probleem geworden. PPO onderzocht bestrijdingsopties en ziet heil in biologische grondontsmetting
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.