Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheer kwelderwerken; verslag monitoring kwelderwerken Waddenkust Friesland en Groningen nov. 1999 - nov. 2000
  Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. ; Nicolai, A. ; Frankes, J. ; Haan, K. ; Jongerius, H. ; Leusink, P. ; Venema, H. - \ 2000
  Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland - 43
  bouwconstructie - dammen - engineering - constructie - bedrijfsvoering - natuurbescherming - ontgonnen land - nederland - friesland - groningen - waddenzee - kust - kwelder - natuur - vegetatie - Waddengebied - building construction - dams - construction - management - nature conservation - reclaimed land - netherlands - wadden sea
  Ingebed in land en water
  Kamphuis, B.M. ; Douw, L. - \ 2000
  In: Kracht door verandering : de ontwikkeling van de Nederlandse agrosector: achtergronden en perspectief / Douw, L., Post, J., - p. 77 - 86.
  ruimtelijke ordening - ontgonnen land - landgebruik - geschiedenis - nederland - physical planning - reclaimed land - land use - history - netherlands
  CIGR Handbook of Agricultural Engineering. Vol. 1 Land and Water Engineering
  Lier, H.N. van; Pereira, L.S. ; Steiner, F.R. - \ 1999
  St Joseph : American Society of Agricultural Engineers - ISBN 9781892769015 - 558
  landbouwtechniek - landgebruiksplanning - waterbeheer - ontgonnen land - irrigatie - drainage - handboeken - agricultural engineering - land use planning - water management - reclaimed land - irrigation - handbooks
  Strandrecreatie op de landaanwinning en de stranden in de omgeving
  Bervaes, J.C.A.M. ; Werf, D.C. van der; Martakis, G.F.P. - \ 1998
  Wageningen : Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 419) - 77
  ruimtelijke ordening - ontginning - ontgonnen land - havens - kusten - recreatie - openluchtrecreatie - recreatiegebieden - planning - karteringen - nederland - zuid-holland - physical planning - reclamation - reclaimed land - harbours - coasts - recreation - outdoor recreation - amenity and recreation areas - surveys - netherlands
  Op het water herwonnen: het droogmakerijenlandschap van de Beemster
  Renes, H. - \ 1998
  Historisch Geografisch Tijdschrift 16 (1998)3. - ISSN 0167-9775 - p. 164 - 177.
  ontgonnen land - geschiedenis - geografie - nederland - noord-holland - reclaimed land - history - geography - netherlands
  Monitoring kwelderwerken in Groningen en Friesland; evaluatie medio 1992 - medio 1994
  Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J. ; Kroeze, T.A.G. - \ 1995
  Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland [etc.] - 80
  milieu - meren - moerassen - monitoring - natuurreservaten - polders - verontreiniging - plassen - ontgonnen land - ontginning - herstel - nederland - natuurtechniek - friesland - groningen - natuur - waddenzee - environment - lakes - marshes - nature reserves - pollution - ponds - reclaimed land - reclamation - rehabilitation - netherlands - ecological engineering - nature - wadden sea
  Duurzaam rijshout voor de kwelderwerken : onderzoek naar een goedkoper onderhoud van de rijshoutendammen in de Waddenzee
  Hekhuis, H.J. ; Vries, S.M.G. de - \ 1994
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 056) - 49
  ontginning - ontgonnen land - polders - dammen - constructie - rijshout - kweldergronden - waddenzee - reclamation - reclaimed land - polders - dykes - dams - forestry - salt marsh soils - wadden sea
  Natuurtechnisch beheer van kwelderwerken in de Friese en Groninger Waddenzee : greppelonderhoud en overig grondwerk
  Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. ; Bergs, J. van den - \ 1991
  Groningen etc. : Rijkswaterstaat, Directie Groningen [etc.] (Nota / Rijkswaterstaat, Directie Groningen GRAN 1991-2002) - 156
  bouwconstructie - constructie - engineering - meren - natuurbescherming - natuurreservaten - polders - ontgonnen land - ontginning - herstel - grondmechanica - technologie - wetlands - nederland - grondverzet - natuurtechniek - friesland - groningen - natuur - wetenschap - waddenzee - building construction - construction - engineering - lakes - nature conservation - nature reserves - polders - reclaimed land - reclamation - rehabilitation - soil mechanics - technology - wetlands - netherlands - earth moving - ecological engineering - friesland - groningen - nature - science - wadden sea
  Effecten van rijzendammen op opslibbing en omvang van de vegetatiezones in de Friese en Groninger landaanwinningswerken
  Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J.H. - \ 1988
  Delfzijl etc. : Rijkswaterstaat, Dir. Groningen [etc.] (Nota / Rijkswaterstaat, Directie Groningen GRAN 1988-2010) - 130
  kusten - dijken - milieu - overheidsbeleid - halofyten - hydraulische systemen - invasie - grondbeleid - landgebruiksplanning - moerassen - Nederland - ruimtelijke ordening - planten - polders - plassen - bescherming - ontgonnen land - ontginning - waterwegen - wetlands - friesland - groningen - waddenzee - coasts - dykes - environment - government policy - halophytes - hydraulic structures - invasion - land policy - land use planning - marshes - Netherlands - physical planning - plants - polders - ponds - protection - reclaimed land - reclamation - waterways - wetlands - friesland - groningen - wadden sea
  De ontwikkeling van de hoogte en van de omvang van de kwelders in de landaanwinningswerken in Friesland en Groningen
  Bouwsema, P. ; Bossinade, J.H. ; Dijkema, K.S. - \ 1986
  Texel etc. : R.I.N. (RIN-rapport no. 86/3) - 58
  stranden - kusten - nederland - polders - ontgonnen land - ontginning - sediment - wetlands - friesland - groningen - beaches - coasts - netherlands - polders - reclaimed land - reclamation - sediment - wetlands - friesland - groningen
  Polders of the world : general reports
  International Institute for Land Reclamation and Improvement, - \ 1982
  Wageningen : International Institute for Land Reclamation and Improvement - 141
  polders - reclaimed land - reclamation - drainage - water - water supply - agriculture - rural planning - rural development - land use - management - water management - water resources - netherlands - hydrology - flevoland - polders - ontgonnen land - ontginning - drainage - water - watervoorziening - landbouw - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - waterbeheer - watervoorraden - nederland - hydrologie - flevoland
  Mud distribution and land reclamation in the Eastern Wadden shallows = Schlickverteilung und Landgewinnung in den oestlichen Gebieten des Wattesmeeres
  Kamps, L.F. - \ 1963
  Wageningen : ILRI (Publication / International Institute for Land Reclamation and Improvement 9) - 91
  nederland - polders - ontgonnen land - ontginning - netherlands - polders - reclaimed land - reclamation
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.