Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 378

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  JATROPT (Jatropha curcas: Applied and Technological Research on Plant Traits) : Final report EU FP7 Grant 245236 (2010-2013)
  Loo, E.N. van; Jongschaap, R.E.E. - \ 2014
  Plant Research International - 31
  jatropha curcas - fuel crops - plant breeding - new crops - genetic improvement - yield increases - biofuels - biobased economy - jatropha curcas - brandstofgewassen - plantenveredeling - nieuwe cultuurgewassen - genetische verbetering - oogsttoename - biobrandstoffen - biobased economy
  JATROPT aimed to improve jatropha production systems through developing advanced genetics tools for breeding and for development of jatropha agro-systems.
  Famelab competition
  Jaeger, L. de - \ 2014
  npo
  algen - algenteelt - oogsttoename - plantenveredeling - biobased economy - lesmaterialen - algae - algae culture - yield increases - plant breeding - biobased economy - teaching materials
  Lenny de Jaeger, deelnemer aan het Internationaal Famelab 2014, legt het belang van de teelt en veredeling van microalgen uit.
  Opbrengstverhoging snij-amaryllis (Hippeastrum) - Teelt voor kerstbloei in 3-jarig gewas van 2010 t/m 2012
  Kromwijk, J.A.M. ; Gelder, A. de; Driever, S.M. ; Overkleeft, J. ; Grootscholten, M. ; Baar, P.H. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1264) - 139
  snijbloemen - hippeastrum - amaryllis - oogsttoename - rentabiliteit - cultuurmethoden - gewaskwaliteit - schermen - glastuinbouw - klimaatregeling - bloeidatum - cut flowers - hippeastrum - amaryllis - yield increases - profitability - cultural methods - crop quality - blinds - greenhouse horticulture - air conditioning - flowering date
  Om de rentabiliteit van snij-amaryllis ( Hippeastrum ) te verbeteren is onderzoek uitgevoerd naar productieverhoging voor de kerstbloei. In een kas van 600 m2 is een teeltstrategie toegepast gericht op optimalisatie van de fotosynthese met verneveling en een diffuus schermdoek. De productie was vergelijkbaar tot iets hoger dan gemiddeld in de praktijk, maar lager dan verwacht door een tragere doorgroei tot bloeibare knop en toename van achterblijvende bollen. Geoogste bloemstelen bleken 10 tot 22 maanden voor de oogst aangelegd. De oudste knoppen zijn het meest gevoelig voor knopverdroging. Verhoging van de bodemtemperatuur van 22 naar 24o C vanaf het vroege voorjaar tot de start van de koeling gaf meer Fusarium en geen productieverbetering ten opzichte van continu 22o C. Op perliet was de productie iets hoger dan op kleikorrels. De cultivar Mont Blanc gaf minder bloemstelen, maar een hoger steelgewicht dan Red Lion. Omdat productieverhoging van een enkele bol lastig is, zal productieverhoging vooral moeten komen uit een vermindering van achterblijvers en gezond houden van de bollen.
  Vervroeging van de beginontwikkeling van cichorei : Effect van vroeg zaaien, geprimed zaad, hoger plantaantal, nauwere rijafstand en water toedienen bij het zaaien
  Brink, L. van den; Wilting, P. - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)24 okt.
  cichorei - cultuurmethoden - zaaitijd - zaadbehandeling - zaaidichtheid - irrigatie - akkerbouw - oogsttoename - wortelgewassen - chicory - cultural methods - sowing date - seed treatment - sowing rates - irrigation - arable farming - yield increases - root crops
  In de praktijk blijkt de voorjaarsontwikkeling van cichorei vaak erg tegen te vallen. Verbetering van de voorjaarsontwikkeling kan een mogelijkheid zijn om de opbrengst te verhogen. Met name voor de percelen die vroeg geleverd worden is het interessant om door middel van een vroege ontwikkeling in het voorjaar de opbrengst te verhogen. In de jaren 2009 t/m 2011 is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van vroeg zaaien, geprimed zaad, rijafstand, plantaantal en watertoediening bij zaaien. Uit dit onderzoek is gebleken dat vroeger zaaien een opbrengstverhoging van 7% per twee weken gaf, uitgaande van niet vroeger zaaien dan 25 maart en een goed schieterresistent ras. Geprimed zaad gaf een vervroeging van de opkomst met 4 dagen, een verhoging van het plantaantal met 14% en een verhoging van de inuline-opbrengst met gemiddeld 1,9%. De invloed van rijafstand en plantaantal was minder groot. Water geven in de zaaivoor bleek niet goed mogelijk te zijn. Water geven achter het aandrukwiel was wel mogelijk, maar de praktische nadelen van deze manier van water geven waren dusdanig groot dat volvelds beregenen na zaaien met een beregeningsinstallatie meer voor de hand ligt.
  Vervroeging beginontwikkeling cichorei; onderzoeksverslag 2009, 2010 en 2011
  Brink, L. van den; Wilting, P. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 35
  cichorei - cultuurmethoden - zaaitijd - zaadbehandeling - zaaidichtheid - irrigatie - akkerbouw - oogsttoename - wortelgewassen - chicory - cultural methods - sowing date - seed treatment - sowing rates - irrigation - arable farming - yield increases - root crops
  In de jaren 2009, 2010 en 2011 is onderzocht hoe de beginontwikkeling van cichorei versneld kan worden. Hierbij is gekeken naar vroeger zaaien, gebruik maken van geprimed zaad, verhoging van het plantaantal, toepassen van een nauwere rijafstand en het toedienen van water bij het zaaien. De proeven zijn uitgevoerd in Valthermond en Colijnsplaat. In alle jaren is het ras Bronze gebruikt. In 2010 is ook Chrysolite gebruikt.
  Rassenonderzoek en vooruitgang door rassen bij wintertarwe
  Brink, L. van den - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)9 mei.
  rassenproeven - rassen (planten) - wintertarwe - tarwe - rassenlijsten - oogsttoename - gewasopbrengst - variety trials - varieties - winter wheat - wheat - descriptive list of varieties - yield increases - crop yield
  In dit artikel wordt het wintertarwerassenonderzoek ('cultuur- en gebruikswaardeonderzoek') in Nederland beschreven. Uit berekeningen blijkt dat het veredelingswerk op de kweekbedrijven nog steeds een grote bijdrage levert aan de productiviteitsstijging van de wintertarweteelt in Nederland. De introductie van nieuwe rassen levert de praktijk elk jaar een opbrengstverhoging op van gemiddeld 0,8% oftewel € 1,7 miljoen.
  Zoektocht naar het ideale zetmeelgewas : Interview met o.a. Klaas Wijnholds op de proefboerderij 't Kompas in Valthermond
  Wiepkema, P.R. ; Wijnholds, K.H. - \ 2012
  Akker magazine 2012 (2012)4. - ISSN 1875-9688 - p. 30 - 31.
  fabrieksaardappelen - aardappelen - oogsttoename - gewasopbrengst - cultuurmethoden - teelt - akkerbouw - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - starch potatoes - potatoes - yield increases - crop yield - cultural methods - cultivation - arable farming - crop quality - agricultural research
  Kostenbesparing was jarenlang het credo in de zetmeelaardappelteelt. Vanaf 2012 verschuift de focus echter naar verhoging van de opbrengst en kwaliteit. Met het project 20-15-10 werken Avebe, PPO-proefboerderij 't Kompas en telers samen aan een hoger rendement.
  Productieverhoging amaryllis niet simpel (interview met Arca Kromwijk)
  Neefjes, H. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)13. - ISSN 0042-2223 - p. 33 - 33.
  amaryllis - sierteelt - gewasproductie - oogsttoename - prestatieniveau - landbouwkundig onderzoek - bereikt resultaat - amaryllis - ornamental horticulture - crop production - yield increases - performance - agricultural research - achievement
  Ongunstige groeiomstandigheden kunnen twee seizoenen effect hebben op de productie van amaryllis. Met die conclusie is het tweede, enigszins teleurstellende oogstjaar afgesloten van een driejarige onderzoek. De verwachtingen voor de komende oogst zijn een stuk positiever.
  Aardappeldemodag 2012: Duurzaam naar topopbrengst (Interview met Thie-Arend Brouwer, Hanja Slabbekoorn en Marcel Tramper)
  Delleman, J. ; Brouwer, T.A. ; Slabbekoorn, J.J. ; Tramper, M. - \ 2012
  Aardappelwereld 66 (2012)2. - ISSN 0169-653X - p. 4 - 5.
  aardappelen - demonstraties (vertoning) - landbouwtentoonstellingen - akkerbouw - gewasopbrengst - oogsttoename - duurzaamheid (sustainability) - potatoes - demonstrations - agricultural shows - arable farming - crop yield - yield increases - sustainability
  Op 22 augustus 2012 zal de Aardappeldemodag te Westmaas weer plaatsvinden. In deze tiende editie staat het thema 'Duurzaam naar topopbrengst' centraal.
  Seizoenrijpaden het snelst rendabel bij biologisch : onderzoek vraagt om betere onderbouwing meeropbrengst
  Wijk, K. van - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 17 - 19.
  rijpadensysteem - teeltsystemen - bedrijfseconomie - biologische landbouw - oogsttoename - akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - controlled traffic farming - cropping systems - business economics - organic farming - yield increases - arable farming - crop enterprises
  Toepassing van seizoenrijpaden kan economisch perspectief bieden voor gangbare akkerbouwbedrijven. Daarvoor is een beperkte productiestijging nodig, van vier à vijf procent. Op biologische bedrijven zijn rijpaden al eerder rendabel, bij een opbrengstijging een tot drie procent. Dit blijkt uit een bedrijfseconomische studie bij vier bedrijfstypen.
  Zaaimethode heeft geen invloed op tarweopbrengst
  Lee, H. van der; Timmer, R.D. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 22 - 25.
  tarwe - akkerbouw - zaaien - zaaidichtheid - precisiezaai - vermeerderingsmateriaal - oogsttoename - wheat - arable farming - sowing - sowing rates - precision drilling - propagation materials - yield increases
  Het lukt nog niet om de tarweopbrengst te verhogen met een andere zaaitechniek; alle proeven met precisiezaaien, gebruik van grover zaaizaad en vroeger zaaien ten spijt. Hoewel op enkele plaatsen in Nederland nog naar de voordelen van precisiezaaien wordt gezocht, lijkt het voordeel ver te zoeken.
  Uniformiteit in het uitgangsmateriaal van aardbei: Resultaten van een literatuurstudie
  Dieleman, J.A. ; Nederhoff, E.M. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1101) - 36
  aardbeien - teelt onder bescherming - glastuinbouw - cultuurmethoden - oogsttoename - literatuuroverzichten - nederland - strawberries - protected cultivation - greenhouse horticulture - cultural methods - yield increases - literature reviews - netherlands
  Referaat De teelt van aardbeien onder glas is een kostenintensieve teelt, waarbij het van belang is dat de productie per plant hoog is. Uit metingen blijkt dat er tussen planten grote verschillen in productie bestaan. In een literatuurstudie, uitgevoerd op verzoek van Plantum en gefinancierd door Productschap Tuinbouw, is nagegaan wat verschillen in uitgangsmateriaal van aardbei kan veroorzaken en de gevolgen hiervan op de vruchtproductie. De grootte van een stek bleek met name bepaald te worden door de positie aan de stolon. Naarmate een stek afkomstig is van een positie dichter bij de moederplant is de stek zwaarder met een grotere diameter en meer bladeren. Kern van deze literatuurstudie was hoe de grootte van de stek de vruchtproductie beïnvloedt. Stekgrootte blijkt wel invloed te hebben op de timing van de productie, maar niet op de totale vruchtproductie. Dat betekent dat met stekgrootte het verloop van de productie te sturen is. Voorgesteld wordt in vervolgonderzoek planten individueel te volgen van moment van steknemen tot totale productie waarbij de ontwikkeling van planten goed gevolgd wordt, om daarmee kennis op te doen van de processen in de plant. Zo zou de productie van aardbeien in kasteelten gestuurd kunnen worden via het uitgangsmateriaal. Abstract In strawberry cultivation in greenhouses, high production levels are required. Measurements showed that plants differ considerably in number of fruits produced. In a literature study, requested by Plantum and financed by the Commodity Board for Horticulture, factors determining the differences in strawberry runner plants were determined as well as the consequences for fruit production. The size of the runner appeared to be primarily determined by the position on the stolon. Runners originating from a position closer to the mother plant were heavier with a larger crown diameter and more leaves. Central issue in this review is how the size of the runner affects fruit production. The size of the runner appears to affect the timing of production but not total fruit production. This implies that the pattern of production can be steered with runner size. For future research, we propose to follow individual plants from runner to producing plant and register plant development during this period in order to gain knowledge on the plant processes. In this way, the the production of greenhouse
  Stikstofbemesting bij andijvie : startgiften en bijbemesting
  Ruijter, F.J. de - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 235) - 22
  cichorium endivia - andijvie - stikstofmeststoffen - oogsttoename - gewasopbrengst - groenteteelt - bemesting - vollegrondsgroenten - cichorium endivia - endives - nitrogen fertilizers - yield increases - crop yield - vegetable growing - fertilizer application - field vegetables
  Er is onderzocht of bij de teelt van andijvie er een verschil in opbrengsteffect was bij het geven van een stikstofstartgift of -bemesting 3 weken na planten.
  Praktijkmetingen aan optimalisatie van zuivere CO2-doseringen
  Zwart, H.F. de - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 311) - ISBN 9789067548731 - 35
  kooldioxide - biogas - oogsttoename - optimalisatiemethoden - computer software - energiebehoud - meting - experimenten - glastuinbouw - carbon dioxide - biogas - yield increases - optimization methods - computer software - energy conservation - measurement - experiments - greenhouse horticulture
  Hoog ligninegehalte in compost lijkt nadelig voor productie
  Straatsma, G. - \ 2001
  Groenten en Fruit. Vakdeel paddestoelen 2001 (2001)12. - ISSN 0925-9716 - p. 16 - 17.
  paddestoelen - compost - groeimedia - compostering - opbrengsten - oogsttoename - oogstverliezen - lignine - steriliseren - mushrooms - composts - composting - growing media - yields - yield increases - yield losses - lignin - sterilizing
  Effect van pasteurisatie, conditonering tijdens compostering en het lignine-gehalte op de champignonopbrengst
  Telen zonder drain is mogelijk
  Heuvelink, E. ; Abdel-Mawgoud, A. - \ 2001
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 11 (2001)7. - ISSN 1380-3573 - p. 22 - 23.
  cultuur zonder grond - hydrocultuur - dosering - doseringseffecten - elektrische geleiding - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - watervoorziening - druppelbevloeiing - energiebehoud - paprika - glastuinbouw - soilless culture - hydroponics - water supply - trickle irrigation - dosage - dosage effects - electrical conductance - yield increases - yield losses - yields - energy conservation - sweet peppers - greenhouse horticulture
  Onderzoek naar de invloed van matwatergehalte op watergift, hoeveelheid drain en productie van paprika
  Resultaten geïntegreerde prei-kropsla bedrijf '97-'99
  Kroonen-Bacbier, B.M.A. ; Koot, P.A.C. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)2. - ISSN 1385-5298 - p. 7 - 12.
  duurzaamheid (sustainability) - preien - allium cepa - slasoorten - lactuca sativa - geïntegreerde plagenbestrijding - milieubeheersing - agrarische bedrijfsvoering - cultuurmethoden - gewasbescherming - toedieningshoeveelheden - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - geïntegreerde bedrijfssystemen - sustainability - leeks - allium cepa - lettuces - lactuca sativa - integrated pest management - environmental control - farm management - cultural methods - plant protection - application rates - yield increases - yield losses - yields - integrated farming systems
  Resultaten van drie jaar ontwikkeling van een geintegreerd prei-kropsla bedrijf. De gestelde streefopdrachten, kwaliteitsproductie, verliesnormen (MINAS) voor droge zandgronden en onkruidbestrijding staan in tabellen weergegeven
  Bemestingssystemen met vloeibare meststoffen
  Titulaer, H.H.H. ; Kanters, F.M.L. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 32 - 35.
  vloeibare kunstmeststoffen - groenteteelt - stikstofmeststoffen - ureummeststoffen - ammoniummeststoffen - veldgewassen - apium graveolens - selderij - lactuca sativa - allium porrum - preien - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - bemesting - vollegrondsteelt - liquid fertilizers - vegetable growing - field crops - apium graveolens - celery - lactuca sativa - allium porrum - leeks - yield increases - yield losses - yields - nitrogen fertilizers - urea fertilizers - ammonium fertilizers - fertilizer application - outdoor cropping
  Onderzoek naar de verschillen in de N-werking van vloeibare meststoffen in vergelijking tot een korrelmeststof. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De gemiddelde opbrengst van geschoonde groenselderij (kg/are), de N-opname van het geschoonde product en de totale N-opname (kg/ha) bij niet en wel inwerken van de kunstmeststoffen; 2) De gemiddelde opbrengsten van twee teelten ijsbergsla (kg/are), de N-opname door de kroppen en de totale N-opname door het gewas (kg/ha) bij niet en wel inwerken van de kunststoffen; 3) De gemiddelde opbrengst (kg/are) van geschoonde prei en kroppen van twee achtereenvolgende teelten ijsbergsla en de daarbij behorende N-opname (kg/ha); 4 Het verloop van het Nmin-gehalte (0-30cm) in de tijd en de gegeven mestgiften (+) bij een zomer- en herfstteelt van ijsbergsla (alles in kg/ha).
  Resultaten geintegreerde prei-aardbeibedrijf '97-'99
  Kroonen - Backbier, B.M.A. ; Koot, P.A.C. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 11 - 16.
  duurzaamheid (sustainability) - preien - allium porrum - fragaria - aardbeien - cultuurmethoden - milieubeheersing - agrarische bedrijfsvoering - geïntegreerde plagenbestrijding - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - gewasbescherming - zandgronden - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - geïntegreerde bedrijfssystemen - sustainability - leeks - allium porrum - fragaria - strawberries - cultural methods - environmental control - farm management - integrated pest management - fertilizers - application rates - plant protection - sandy soils - yield increases - yield losses - yields - integrated farming systems
  Resultaten van drie jaar ontwikkeling van een geintegreerd prei-aardbeibedrijf. De gestelde streefopbrengsten, kwaliteitsproductie, verliesnormen (MINAS) voor droge zandgronden, en onkruidbestrijding staan in een figuur weergegeven.
  Souperen van meststoffen bij de witlofrek
  Kruistum, G. van; Sarrazyn, R. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 23 - 27.
  cichorium intybus - cichorei - forceren van planten - hydrocultuur - cultuur zonder grond - kunstmeststoffen - mineralen - plantenvoeding - elektrische geleiding - vloeibare kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - duurzaamheid (sustainability) - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - kwaliteit - cichorium intybus - chicory - forcing - hydroponics - soilless culture - fertilizers - minerals - plant nutrition - electrical conductance - liquid fertilizers - fertilizer requirement determination - sustainability - yield increases - yield losses - yields - quality
  Onderzoek naar de juiste bemestingsstrategie tijdens de trek moet ophoping van nutrienten en zouten voorkomen zonder verlies van opbrengst, kwaliteit en houdbaarheid. Daartoe zijn voedingsschema's getoetst. Als uitgangspunt is het PAV-schema genomen met als variant een hogere K/CA-verhouding. Op dag 12 is de EC-waarde verlaagd en op dag 19 gestopt met het doseren van nutrienten. Door deze cultuurmaatregelen kan de hoeveelheid voedingselementen in het proceswater tot een aanvaardbaar niveau worden verminderd
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.