Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Eindrapport Fruitkwaliteit Continu op Niveau : voorspelling bewaarkwaliteit van Elstar en Conference 2014-2015
  Schaik, Alex van; Wenneker, Marcel - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 2017-01) - 31
  appels - peren - kwaliteit - gewaskwaliteit - opslagkwaliteit - apples - pears - quality - crop quality - storage quality
  Comparison of Univeg storage locations
  Montsma, M.P. ; Geijn, F. van de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1518) - ISBN 9789462573567 - 12
  cold storage - storage quality - cooling - air flow - air conditioning - humidity - controlled atmosphere stores - koudeopslag - opslagkwaliteit - koelen - luchtstroming - klimaatregeling - vochtigheid - opslag met klimaatbeheersing
  Impact of UTZ Certification of cocoa in Ivory Coast. Assessment framework and baseline
  Ingram, V.J. ; Waarts, Y.R. ; Ge, L. ; Vugt, S.M. van; Wegner, Lucia ; Puister-Jansen, L.F. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-010) - ISBN 9789086156764 - 174
  cacao - ivoorkust - duurzame ontwikkeling - theobroma cacao - kwaliteit voor voedselverwerking - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - certificering - cocoa - cote d'ivoire - sustainable development - theobroma cacao - food processing quality - keeping quality - storage quality - farm comparisons - certification
  Since 2008 UTZ Certified has implemented a programme in Ivory Coast to enhance sustainability in the cocoa supply chain through the implementation of the UTZ Code of Conduct. The programme has supported farmers to become organised into cooperatives, receiving training on farm management and organisational capacity building, and become certified. Starting off with four cooperatives, two traders and Solidaridad as partners, it has grown into a large scale programme. By June 2012 86 cooperatives were certified, 44,624 farmers reached, and 128,582 tons of certified cocoa had been produced from an estimated farm area of 219,100 hectares. Eight traders and the Sustainable Trade Initiative (IDH) are now partners, who are implementing certification as part of broader activities to support cocoa farmers, their cooperatives and communities. As of June 2013, a further 103 cooperatives were in the process of certification. This report serves two purposes: it provides a baseline of farm-level situation as of mid-2013, which can be used to measure changes in indicators in future impact assessments. It also provides an initial assessment of impacts by comparing different groups of cocoa farmers. It provides information about the inclusiveness of the UTZ Certified cocoa programme in Ivory Coast. It evaluates how certification and related activities have affected farmers’ knowledge and implementation of good agricultural practices, social and environmental issues in line with the UTZ Certified Code of Conduct and assesses the added value of certification. Lessons learned are drawn from the results, feeding recommendations to improve the quality and effectiveness of the programme.
  Leg meer nadruk op beginkwaliteit
  Schaik, A.C.R. van - \ 2014
  De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  fruitteelt - appels - peren - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - gewaskwaliteit - opslag - vruchtzetting - seizoengedrag - fruit growing - apples - pears - keeping quality - storage quality - crop quality - storage - fructification - seasonal behaviour
  Fruittelers staan weer aan de vooravond van een nieuw bewaarseizoen. Hoe kunt u omgaan met de producten in bewaring en bewaarcondities zodat u de kwaliteit die u verwacht na de bewaring ook daadwerkelijk haalt. Bewaarspecialist Alex van Schaik (Wageningen UR) help u met een terug- en vooruitblik een eindje op weg.
  Onderzoek naar verband tussen grond- en plantsap-gehalten en bewaarresultaat Chinese kool 2013/14
  Wijk, K. van; Wilms, J.A.M. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2014
  Lelystand : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 613) - 43
  chinese koolsoorten - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - bemesting - stikstof - meting - vollegrondsgroenten - bladgroenten - chinese cabbages - storage - keeping quality - storage quality - fertilizer application - nitrogen - measurement - field vegetables - leafy vegetables
  Chinese kooltelers willen graag productverlies bij bewaarkool beperken en de afzetperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot en stip-aantasting. In het eerste onderzoekseizoen 2012/13 is, na literatuurstudie, gestart met onderzoek naar: a) N-bemestingswijzen, planttijdstippen en plantsap-analyses, b) Controlled Atmosphere (CA)-bewaring in hoezen en c) praktijktoetsing van ethyleengehalten in bewaarcellen. CA-bewaring bleek te duur voor de kleine kwaliteitsverbetering die het opleverde en is niet voortgezet. De ethyleengehalten in praktijkcellen bleken laag en niet schadelijk. Daarom is in 2013/2014 is het bewaaronderzoek Chinese kool voortgezet met a) N- bemestingswijzen en b) bewaring van 9 praktijkherkomsten. Beide in combinatie met bodemvruchtbaarheids- en plantsap-analyses. Het doel was via deze analyses parameters te vinden, waarmee te sturen is op betere bewaring van Chinese kool (vooral door beperking van stipaantasting) dan wel de bewaarbaarheid van partijen te voorspellen is, zodat daar het uithaaltijdstip van koolpartijen op afgestemd kan worden.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2014
  Kennisakker.nl
  aardappelen - akkerbouw - zetmeelgewassen - fabrieksaardappelen - vegetatieve vermeerdering - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - plantenvermeerdering - plantmateriaal - opslagkwaliteit - potatoes - arable farming - starch crops - starch potatoes - vegetative propagation - station tests - propagation materials - outturn - propagation - planting stock - storage quality
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas
  Kuubskist met golfbodem : Een alternatief uit de praktijk
  Wildschut, J. ; Lans, A.M. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 11
  bloembollen - opslagkwaliteit - beluchting - kratten - materialen - onderzoek - ornamental bulbs - storage quality - aeration - crates - materials - research
  Op het bloembollenbedrijf van de Gebroeders Klaver is sinds 1995 een kuubskist in gebruik waarvan de geperforeerde bodemplaat gegolfd is. De luchtopbrengst is door PPO doorgemeten. De kisten met de golfbodem gaven bij het sneldrogen (2 diep x 4 hoog) gemiddeld 21% meer lucht dan de kisten met een platte bodem. Hierdoor zijn de bollen 3 – 5 uur eerder droog. Dit bespaart 13 tot 34% energie. Bij 4 hoog x 10 diep in de bewaarcel bleek de spreiding in debiet over de kisten met een golfbodem slechts iets groter. De luchtopbrengst is bij een stapeling van 9 diep 3% hoger dan bij gewone kisten, bij 7 diep 5% en bij 5 diep 10% hoger. Dit betekent een energiebesparing bij de circulatie van respectievelijk 9, 16 en 26%. Omdat bewaren 3 tot 4 maanden duurt en drogen bijvoorkeur slechts 24 uur, wordt in absolute zin bij het bewaren de meeste energie bespaard.
  Verslag proeven Chinese kool bewaring 2012 - 2013 : verslag van N-bemestingsproef, CA-bewaring in hoezen en ethyleenmetingen
  Wijk, C.A.P. van; Wilms, J.A.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 558) - 42
  opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - chinese koolsoorten - stikstof - bemesting - ethyleen - opslagkwaliteit - meting - bladgroenten - vollegrondsgroenten - storage - keeping quality - chinese cabbages - nitrogen - fertilizer application - ethylene - storage quality - measurement - leafy vegetables - field vegetables
  Chinese kooltelers willen graag productverlies bij Chinese kool uit bewaring beperken en de bewaarperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door het wegschonen van de 1-2 extra buitenbladen die voor bewaarkool mee geoogst worden, door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot. Na een literatuur- en praktijkkennisinventarisatie is door de telers in 2012 gekozen voor de volgende onderzoeksonderwerpen ter verbeteringen van de bewaring van Chinese kool: a) N-bemestingswijzen, planttijdstippen en plantsapanalyses, b) Controlled Atmosphere (CA)-bewaring in hoezen en c) praktijktoetsing van ethyleengehalten in bewaarcellen.
  DCS en ethyleen verminderen schilvlekjes (poster)
  Schoorl, F.W. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  kwaliteit na de oogst - appels - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - behandeling na de oogst - landbouwkundig onderzoek - tests - postharvest quality - apples - keeping quality - storage quality - postharvest treatment - agricultural research - tests
  Effect vaststellen van DCS en ethyleen op schilvlekjes en kwaliteit van Elstar na bewaring.
  DCS en ethyleen verminderen schilvlekjes
  Schoorl, F.W. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)38. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  appels - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - rijp worden - landbouwkundig onderzoek - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - apples - controlled atmosphere stores - ethylene - ripening - agricultural research - storage quality - keeping quality
  Bewaring onder DCS-condities van Elstar vermindert het optreden van schilvlekjes in Elstar. Een experiment bij PPO Fruit te Randwijk toonde in 2011/`12 het positieve effect aan van DCS™ op het terugdringen van schilvlekjes. Dit was niet nieuw, maar werd niet eerder zo sterk vastgesteld als in dit experiment. Ook zagen we een goed resultaat van toegediend ethyleen bij bewaring onder ULO-condities. Onder ULO trad wél enig hardheid- en kleurverlies op bij continue toediening van ethyleen.
  Bewaring hardfruit 2012-2013
  Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)35. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  appels - peren - opslag met klimaatbeheersing - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - landbouwkundig onderzoek - apples - pears - controlled atmosphere stores - storage quality - keeping quality - agricultural research
  De productie van appels en peren is dit jaar beduidend lager dan vorig jaar, terwijl de variatie in het behang groter is. Daarom extra aandacht voor de bewaarkwaliteit.
  Ozon toepassing bij de lange bewaring van Rode bes
  Geijn, F.G. van de; Staal, M.G. - \ 2012
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1320) - ISBN 9789461732613 - 13
  ribes rubrum - rode aalbessen - gasbewaring - ozon - behandeling na de oogst - bewaartijd - opslagkwaliteit - nederland - ribes rubrum - red currants - controlled atmosphere storage - ozone - postharvest treatment - storage life - storage quality - netherlands
  Onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van Ozon in de lange bewaring van rode bessen.
  Extra afzetmogelijkheden : goede resultaten voorjaarsplanting tulp, narcis en hyacint
  Vreeburg, P.J.M. ; Dam, M.F.N. van; Gude, H. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)217. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - voorbehandeling - vermeerderingsmateriaal - plantenontwikkeling - marketing - opslagkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - pretreatment - propagation materials - plant development - marketing - storage quality - agricultural research
  Kunnen najaarsbollen ook nog in het voorjaar worden geplant en zo een kwalitatief goed product opleveren? PPO onderzocht de mogelijkheden bij tulp, narcis en hyacint. De resultaten zijn goed, zij het met enkele kanttekeningen.
  Bewaring van lelieplantgoed : energiebesparing door vermindering van de circulatie
  Wildschut, J. ; Gude, H. ; Braam, G. ; Vasen, R. ; Diepen, G. van - \ 2010
  Lisse : PPO (PPO 32360 702 00) - 24
  bloembollen - lilium - koelen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - opslagkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - kooldioxide - regulatie - ornamental bulbs - lilium - cooling - controlled atmosphere stores - ventilation - storage quality - agricultural research - carbon dioxide - regulation
  De veruit belangrijkste energiepost bij de teelt van lelies is het elektraverbruik voor koeling en circulatie tijdens de bewaring van november t/m april. Lelieplantgoed wordt bewaard in palletkisten bij een temperatuur van 2-4 oC in de eerste weken na het rooien tot gemiddeld -0.5 oC in de laatste maanden. Enige ventilatie is nodig voor het afvoeren van CO2 , water en warmte die in de ademhaling geproduceerd worden. Tot enkele jaren geleden werd geadviseerd om één keer per dag de celdeur korte tijd open te zetten om op deze manier te ventileren. Tegenwoordig is in veel leliecellen een PVC-pijpje in de buurt van de verdamper aangebracht om wat verse lucht aan te zuigen. De ventilatiebehoefte van lelies is dus kennelijk erg laag vergeleken met die van tulpenbollen, maar niet exact bekend. Doel van de circulatie is het creëren van een over alle kisten gelijkmatig en gunstig bewaarklimaat tussen de bollen in termen van temperatuur, RV, en CO 2 -gehalte. Voor de circulatie worden in de praktijk normen gehanteerd variërend van 50 tot 300 m3 lucht/uur per m3 leliebollen. Groot nadeel van de circulatie is dat de warmteproductie van de systeemventilatoren ook teruggekoeld moet worden. Doel van dit onderzoek is om voor circulatie en ventilatie tot normen te komen waarmee maximaal op energie wordt bespaard zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het lelieplantgoed. Voor de verminderde circulatie is hierbij ook een vergelijking gemaakt tussen de aan/uit regeling en de frequentieregeling.
  State-fo-the-Art bewaren van tulpenbollen, resultaten 2009
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. ; Kok, M. ; Gulik, T. van der - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)209. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  duurzaamheid (sustainability) - bloembollen - tulpen - opslagkwaliteit - energiebehoud - besparingen - sustainability - ornamental bulbs - tulips - storage quality - energy conservation - savings
  Het project State-of-the Art bewaren van tulpenbollen' is in 2007 met vier bloembollenbedrijven van start gegaan. Hoofddoel van het project was vooral het demonstreren van energiebesparingsmogelijkheden. Uiteraart met behoud van de kwaliteit van het product, of beter nog, met verbetering van de kwaliteit. Doel twee was te onderzoeken hoe er in de toekomst nog meer energie kan worden bespaard. Dat blijkt aardig wat te kunnen zijn.
  State-of-the-Art 2009 : Verbetering luchtverdeling twee-laagssysteem
  Wildschut, J. ; Kok, M. - \ 2010
  bloembollen - opslag - opslagkwaliteit - opslagplaatsen - opslagruimte - methodologie - ornamental bulbs - storage - storage quality - warehouses - storage space - methodology
  Poster over een verbetering van de luchtverdeling in een twee-laagsysteem bij opslag van bollen.
  Kinetic modeling of reactions in Foods
  Boekel, M.A.J.S. van - \ 2008
  Boca Raton : CRC Press - ISBN 9781574446142 - 400
  wiskundige modellen - kinetica - chemische reacties - voedselkwaliteit - voedingsmiddelen - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - fysische eigenschappen - fysicochemische eigenschappen - modelleren - mathematical models - kinetics - chemical reactions - food quality - foods - keeping quality - storage quality - physical properties - physicochemical properties - modeling
  The level of quality that food maintains as it travels down the production-to-consumption path is largely determined by the chemical, biochemical, physical, and microbiological changes that take place during its processing and storage. Kinetic Modeling of Reactions in Foods demonstrates how to effectively capture these changes in an integrative fashion using mathematical models. Thus, kinetic modeling of food changes creates the possibility to control and predict food quality from a technological point of view.
  Minderbewaarproblemen door juiste temperatuur tussen oogst en inpakken
  Kok, B.J. ; Gude, H. - \ 2008
  BloembollenVisie 2008 (2008)152. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - lelies - lilium - opslag - spruiten - penicillium - opslagkwaliteit - bewaarziekten - ornamental bulbs - lilies - lilium - storage - sprouts - penicillium - storage quality - storage disorders
  Tussen oogst en afleveren van lelies is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de opslag van de bollen. Bollen die te lang warm hebben gestaan lopen een verhoogd risico op zwarte spruiten. PPO-onderzoek heeft aangetoond hoe de kans op zwarte spruiten tot een minimum is te beperken
  State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen
  Wildschut, J. ; Kok, M. ; Kreuk, F. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30 p.
  bloembollen - tulpen - energiebesparing - opslag met klimaatbeheersing - operationeel onderzoek - drogen - opslagkwaliteit - ornamental bulbs - tulips - energy saving - controlled atmosphere stores - operations research - drying - storage quality
  Het State-of-the-Art systeem voor het bewaren van tulpenbollen bestaat uit 4 componenten waarvan in eerder onderzoek is aangetoond dat deze ieder afzonderlijk veel energie kunnen besparen: 1) De moderne systeemwand met afgeronde uitblaasopeningen en een interne schuine wand en 2) de aangepaste kuubskist met afgeschuinde hoekbalken en smallere bodemlatten reduceren de luchtweerstand en verhogen daardoor het debiet, 3) verminderde circulatie met frequentieregelaars vermindert het kWh-verbruik van de ventilatoren en 4) ethyleengestuurde ventilatie vermindert het gasverbruik en verbetert daarnaast de kwaliteit van de bollen. Doelstelling van het State-of-the-Art project is om te onderzoeken hoe op praktijkbedrijven de combinatie van deze componenten plus sturing door de klimaatcomputer, uitpakt in termen van energie- en kostenbesparing en om het ‘State-of-the-Art’-systeem te demonstreren aan de doelgroep: telers en broeiers van tulpenbollen.
  Een verkenning naar de mogelijkheden voor opslag van levende wolhandkrab
  Leijzer, T.B. ; Schram, E. ; Heul, J.W. van der; Bult, T.P. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C089/07) - 29
  krabben (schaaldieren) - schaaldieren - marktverkenningen - marketing - bewaartijd - opslagkwaliteit - dierecologie - mortaliteit - nederland - marktanalyse - crabs - shellfish - market surveys - marketing - storage life - storage quality - animal ecology - mortality - netherlands - market analysis
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.