Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 236

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Efficiënte keten: preventie reststromen: rapportage 2015/2016
  Staps, Sjef ; Tromp, Seth ; Gogh, Bart van; Burgh, Marianne van der - \ 2017
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 59
  reststromen - biologische landbouw - agro-industriële ketens - biologische voedingsmiddelen - voedselketens - verliezen - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselverspilling - bewaartijd - residual streams - organic farming - agro-industrial chains - organic foods - food chains - losses - perishable products - keeping quality - food wastage - storage life
  Het onderhavige rapport is bedoeld als openbare verslaglegging van de eerste twee onderzoeksjaren van het publiek-private samenwerking (PPS) project ‘Efficiënte keten, preventie reststromen’ (2015-2018). De ambitie van dit PPS-project is om derving (verspilling) in de biologische agrifood-keten te voorkomen, en daar waar reststromen ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten. Het rapport kan gebruikt worden als referentie voor het vinden van mogelijkheden om derving (verspilling) te voorkomen en daar waar reststromen desondanks ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten.
  De vleeswereld : Toenemend bewustzijn over dierenwelzijn en milieu zorgt voor lagere vleesconsumptie
  Veluw, K. van - \ 2017
  Ekoland (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 13 - 15.
  vlees - vleeswaren - dierenwelzijn - vleesproductie - biologische voedingsmiddelen - milieueffect - meat - meat products - animal welfare - meat production - organic foods - environmental impact
  Vlees eten doe je niet meer zomaar. Vlees en alles daarom heen staat enorm in de schijnwerpers. Vanuit voedingsoogpunt blijft vlees zeer waardevol hoewel teveel consumptie van rood vlees de kans op darmkanker verhoogt. Vlees blijft echter ontzettend lekker maar productie en consumptie ervan is te ver doorgeslagen. Het moet anders en duurzamer. Een reis langs de vleeswereld.
  Impact biologische boodschappenmand
  Battjes-Fries, Marieke ; Vijver, Lucy van de; Jong, Miek ; Koopmans, Chris ; Sijtsema, Siet ; Verain, Muriël - \ 2017
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nummer: 2017-015 VG) - 48
  consumentengedrag - biologische voedingsmiddelen - inkopen - keuzegedrag - winkelen - dierenwelzijn - biologische landbouw - consumer behaviour - organic foods - purchasing - choice behaviour - shopping - animal welfare - organic farming
  Van consumenten die voor hun voeding vooral biologische producten kopen is bekend dat zij meer milieubewust zijn, zich meer bekommeren om dierwelzijn en een voorkeur hebben voor minder bewerkte en gezonde producten. Er zijn echter tot op heden weinig tot geen kwantitatieve onderzoeksgegevens beschikbaar over producteigenschappen zoals mate van bewerking, toevoegingen, inhoudsstoffen en andere milieu- en gezondheid-gerelateerde parameters op het niveau van de ‘biologische boodschappenmand’ van de eindgebruiker. Dit onderzoek heeft daarom tot doel om een analyse uit te voeren van een biologische en gangbare boodschappenmand aan de hand van geselecteerde producteigenschappen en te onderzoeken in welke mate die eigenschappen het aankoopgedrag van consumenten beïnvloeden. Dit om concrete aanbevelingen aan de biologische sector te kunnen doen over hoe het biologische aanbod verder ontwikkeld kan worden.
  Kansen voor meer groenten en fruit in zorginstellingen
  Meeusen-van Onna, Marieke ; Bouwman, Emily ; Immink, Victor ; Sijtsema, Siet - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2016-089) - ISBN 9789462577688 - 53
  voedselconsumptie - fruit - groenten - gezondheidszorginstellingen - eetpatronen - streekgebonden producten - biologische voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - food consumption - fruit - vegetables - health maintenance organizations - eating patterns - regional specialty products - organic foods - nutrition and health
  Dit rapport verkent de mogelijkheden om de inname van groenten en fruit in zorginstellingen te
  verhogen. Met aanvullend de vraag of (i) de biologische variant en/of (ii) de regionale herkomst
  meerwaarde biedt. Er zijn mogelijkheden om de consumptie van groenten en fruit te vergroten, vooral
  wanneer er meerdere eetmomenten ontwikkeld worden. Producten uit de streek bieden meerwaarde
  vanwege de (verse) smaak en leiden ertoe dat de zorginstellingen goed ingebed raken in de regionale
  economie.
  Monitor Duurzaam Voedsel 2014 : consumentenbestedingen
  Logatcheva, K. - \ 2015
  [Den Haag] : LEI Wageningen UR - 13
  duurzame ontwikkeling - voedsel - consumenten - consumentenonderzoeken - bestedingen - certificering - etiketteren - biologische voedingsmiddelen - monitoring - sustainable development - food - consumers - consumer surveys - expenditure - certification - labelling - organic foods - monitoring
  De Monitor Duurzaam Voedsel 2014 geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel1 in Nederland over het jaar 2014. De gegevens zijn gebaseerd op de omzet van producten die zijn voorzien van een keurmerk met onafhankelijke controle2 . Het gaat om de in Nederland geconsumeerde producten in de belangrijkste afzetkanalen. In dit verslag zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven; meer informatie staat op de site van de Monitor Duurzaam Voedsel: monitorduurzaamvoedsel.nl.
  Community gardens in urban areas: a critical reflection on the extent to which they strenghten social cohesion and provide alternative food
  Veen, E.J. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): Andries Visser; Bettina Bock. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573383 - 265
  publieke tuinen - tuinieren - stedelijke gebieden - bewonersparticipatie - buurtactie - stadslandbouw - alternatieve landbouw - volkstuinen - voedingsmiddelen - biologische voedingsmiddelen - sociologie - public gardens - gardening - urban areas - community participation - community action - urban agriculture - alternative farming - allotment gardens - foods - organic foods - sociology
  Summary

  Introduction

  The aims of this thesis are twofold; firstly, it aims to increase the understanding of the extent to which community gardens enhance social cohesion for those involved; secondly, it aims to gain insight into the importance community gardeners attach to food growing per se, and the extent to which participants perceive community gardens as an alternative to the industrial food system.

  I define community gardens as a plot of land in an urban area, cultivated either communally or individually by people from the direct neighbourhood or the wider city, or in which urbanites are involved in other ways than gardening, and to which there is a collective element. Over the last years, community gardens have sprung up in several Dutch cities. Although there are various reasons for an increasing interest in community gardens, there are two that I focus on in this thesis in particular. The first is the assumption made that community gardens stimulate social cohesion in inner-city neighbourhoods, to be seen in the light of the ‘participatory society’. The second is community gardens’ contribution to the availability of locally produced food, in the context of an increased interest in Alternative Food Networks (AFNs).

  The Dutch government aims to transform the Dutch welfare state into a participatory society in which citizens take more responsibility for their social and physical environment. This way the government not only hopes to limit public spending, but also wishes to increase social bonding and the self-organisational capacity of society. Community gardens fit the rhetoric around the participatory society, as they are examples of organised residents taking responsibility for their living environment. Moreover, the literature suggests that gardens are physical interventions that may decrease isolation by acting as meeting places. However, both the extent to which community gardens enhance social cohesion and under what conditions they may do so are unclear, especially as gardens come in various designs, shapes and sizes.

  The popularity of community gardens also seems to be related to an overall increasing societal interest in food, and can be discussed in relation to Alternative Food Networks. AFNs are food systems that are different in some way from the mainstream, and are seen as a reaction to consumer concerns about the conventional food system. They are often considered to be dictated by political motivations and injected with a ‘deeper morality’. The category ‘AFN’ is however a heterogeneous category, as is the conventional food system; neither can be easily defined. The degree to which community gardens can be seen as AFNs is therefore unclear. While they do improve the availability of local food and operate outside of the market economy, we do not know how much and how often people eat from their gardens, nor do we know to what extent they are involved in the gardens in order to provide an alternative to the industrial food system. Hence, there is a lack of knowledge about the sense in which community gardens are alternative alternatives.

  Research questions

  The overall research question of this thesis is:

  What is the significance of community gardening in terms of its intention to promote social cohesion as well as its representation as an alternative food system?

  This broad question is instructed by the following sub-questions:

  Why do people get involved in community gardens? What are their motivations?How, to what extent, and under which conditions does community gardening promote the development of social relations between participants? How do participants value these social effects? To what extent do the diets of community garden participants originate from the gardens in which they are involved? What is the importance of food in community gardens?What is the importance of growing or getting access to alternative food for participants of community gardens? Methodology

  An important theoretical lens in this research is the theory of practice. Practices are defined as concrete human activity and include things, bodily doings and sayings. By performing practices people not only draw upon but also feed into structure. Routinisation – of practices, but also of daily life – therefore plays a central role in practice theory. Practice theory allows for an emphasis on practical reality as well as a study of motivations. This focus on how people manage everyday life, and how gardening fits within that, makes it particularly useful for this thesis.

  I define social cohesion as the way in which people in a society feel and are connected to each other (De Kam and Needham 2003) and operationalised it by focusing on ‘social contacts, social networks, and social capital’, one of the elements into which social cohesion is often broken up. This element was operationalised as 1) contacts (the width of social cohesion) and 2) mutual help (the depth of social cohesion).

  This research has a case study design; I studied four Dutch community gardens over a two-year period of time, and later supplemented these with an additional three cases. As practices consist of both doings and sayings, analysis must be concerned with both practical activity and its representation. I used participant observations to study practical activities, and interviews, questionnaires and document study to examine the representation of these activities.

  Findings

  Chapters 3 to 7 form the main part of this thesis. They are papers/book chapters that have been submitted to or are published by scientific journals or books. All of them are based on the field work.

  In chapter 3 we compare two of the case studies and determine to what extent they can be seen as ‘alternative’. We argue that although reflexive motivations are present, most participants are unwilling to frame their involvement as political, and mundane motivations play an important role in people’s involvement as well. By using the concept of ‘food provisioning practices’ we show that participants of community gardens are often required to be actively involved in the production of their food. This means that participants are both producers and consumers: the gardens show a ‘sliding scale of producership’. This chapter also shows that political statements are not a perfect predictor of actual involvement in community gardening. This finding was one of the main reasons for starting to use the theory of practice, which is the main topic of the next chapter.

  In chapter 4 we compare one of my case studies with an urban food growing initiative in New York City. By comparing the internal dynamics of these two cases and their relations with other social practices, we investigate whether different urban food growing initiatives can be seen as variations of one single practice. We also study the question of whether the practice can be seen as emerging. In particular, we take the elements of meaning, competences and material (Shove et al. 2012) into account. We found both similarities and differences between the two cases, with the main difference relating to the meanings practitioners attach to the practice. We conclude, therefore, that it is not fully convincing to see these cases as examples of the same social practice. We also argue that urban food growing may be considered an emerging practice, because it combines various practices, both new and established, under one single heading.

  In chapter 5 we use the theory of practice to explore how urban food growing is interwoven with everyday life. We compare four community gardens - two allotments and two cases which we define as AFNs. We found that participants of the allotments are involved in the practice of gardening, while members of the AFNs are involved in the practice of shopping. The gardening practice requires structural engagement, turning it into a routine. The produce is a result of that routine and is easily integrated into daily meals. As AFNs are associated with the practice of shopping, they remain in competition with more convenient food acquisition venues. Eating from these gardens is therefore less easily integrated in daily life; every visit to the garden requires a conscious decision. Hence, whether members are primarily involved in shopping or in growing has an impact on the degree to which they eat urban-grown food. This shows that motivations are embedded in the context and routine of everyday life, and ‘only go so far’.

  Chapter 6 concerns the organisational differences between the seven case studies in this thesis and the extent to which these influence the enhancement of social cohesion. We study people’s motivations for being involved in the gardens and compare these with the three main organisational differences. This comparison reveals that the gardens can be divided into place-based and interest-based gardens. Place-based gardens are those in which people participate for social reasons – aiming to create social bonds in the neighbourhood. Interest-based gardens are those in which people participate because they enjoy growing vegetables. Nevertheless, all of these gardens contribute to the development of social cohesion. Moreover, while participants who are motivated by the social aspects of gardening show a higher level of appreciation for them, these social aspects also bring added value for those participants who are motivated primarily by growing vegetables.

  In chapter 7 we present a garden that exemplifies that gardens may encompass not only one, but indeed several communities, and that rapprochement and separation take place simultaneously. While this garden is an important meeting place, thereby contributing to social cohesion, it harbours two distinct communities. These communities assign others to categories (‘us’ and ‘them’) on the basis of place of residence, thereby strengthening their own social identities. Ownership over the garden is both an outcome and a tool in that struggle. We define the relationship between these two communities as instrumental-rational – referring to roles rather than individuals - which explains why they do not form a larger unity. Nevertheless, the two communities show the potential to develop into a larger imagined garden-community.

  Conclusions

  This thesis shows that the different organisational set-ups of community gardens reflect gardeners’ different motivations for being involved in these gardens. The gardens studied in this thesis can be defined as either place-based or interest-based; gardens in the first category are focused on the social benefits of gardening, whereas gardens in the second category are focused on gardening and vegetables. Nevertheless, social effects occur in both types of gardens; in all of the gardens studied, participants meet and get to know others and value these contacts. Based on this finding, I conclude that community gardens do indeed enhance social cohesion.

  Place-based community gardens specifically have the potential to become important meeting places; they offer the opportunity to work communally towards a common goal, and once established, can develop into neighbourhood spaces to be used for various other shared activities. Most interest-based gardens lack opportunities to develop the social contacts that originated at the garden beyond the borders of the garden. These gardens are often maintained by people who do not live close to the garden or to each other, and those who garden are generally less motivated by social motivations per se. Important to note is that community gardens do not necessarily foster a more inclusive society; they often attract people with relatively similar socio-economic backgrounds and may support not one, but several communities.

  Most participants from place-based gardens eat from their gardens only occasionally; others never do so. This type of community garden can therefore hardly be seen as a reaction to the industrialised food system, let alone an attempt to create an alternative food system. Nevertheless, certain aspects of these gardens are in line with the alternative rhetoric. By contrast, most gardeners at interest-based gardens eat a substantial amount of food from their gardens, and to some of them the choice to consume this locally-grown food relates to a lifestyle in which environmental considerations play a role. However, this reflexivity is not expressed in political terms and participants do not see themselves as part of a food movement. Participants who buy rather than grow produce showed the greatest tendency to explain their involvement in political terms, but many of them have difficulty including the produce in their diets on a regular basis. I therefore conclude that community gardens cannot be seen as conscious, ‘alternative’ alternatives to the industrial food system. Nonetheless, the role of food in these gardens is essential, as it is what brings participants together – either because they enjoy gardening or because the activities which are organised there centre around food.

  Theoretical contributions

  In this thesis I used and aimed to contribute to the theory of practice. Using participant observations to study what people do in reality was particularly useful. It turned research into an embodied activity, enabling me to truly ‘live the practice’, and therefore to understand it from the inside.

  Deconstructing the practice of food provisioning into activities such as buying, growing and cooking was helpful in gaining an understanding of how people manage everyday life, and how food acquisitioning fits into their everyday rhythms. It sheds light on how and to what extent people experience the practice of community gardening as a food acquisitioning practice, and to what degree they relate it to other elements of food provisioning such as cooking and eating. The focus on the separate elements of food provisioning practices helped me realise that acquiring food from community gardens represents a different practice to different people; some are engaged in the practice of growing food, others in the practice of shopping for food.

  This thesis showed that motivations delineate how the practice ‘works out in practice’; the way in which a practice such as community gardening is given shape attracts people with certain motivations, who, by reproducing that practice, increase the attractiveness of the practice for others with similar motivations. This implies that while community gardening appears to be one practice, it should in fact be interpreted as several distinct practices, such as the practice of food growing or the practice of social gathering. Motivations therefore influence a garden’s benefits and outcomes. This thesis thus highlights that motivations should not be overlooked when studying practices.

  Apprehending the motivations of community gardeners is also an important contribution to the literature around AFNs, since it helps us to understand the extent to which urban food production is truly alternative. By studying motivations, this thesis reveals that AFNs do not necessarily represent a deeper morality, or that not all food growing initiatives in the city can be defined as alternative. However, participants of community gardens are often both producers and consumers (there is a ‘sliding scale of producership’); the gardens are thus largely independent from the conventional food system. Moreover, for participants who buy produce, the meaning of the gardens often goes beyond an economic logic (there is a ‘sliding scale of marketness’). Hence, while the gardens studied in this thesis are no alternative alternatives, most of them can be qualified as ‘actually existing alternatives’ (after Jehlicka and Smith 2011).

  This thesis showed that even those gardens in which the commodification of food is being challenged do not necessarily represent a deeper morality, which is contrary to what is argued by Watts et al. (2005). This implies that understanding whether or not initiatives resist incorporation into the food system is insufficient to be able to determine whether or not they can be defined as alternative food networks. However, determining whether or not deeper moral reflection is present is not a satisfactory way of defining food networks as alternative either, as this neglects the fact that motivations do not always overlap with practical reality. This suggests that establishing whether a food network can be regarded as alternative requires studying both motivations and practical reality. The thesis also raises the question to what extent the label AFN is still useful. Since it is unclear what ‘alternative’ means exactly, it is also unclear whether a given initiative can be considered alternative. Moreover, the world of food seems too complex to be represented by a dichotomy between alternative and conventional food systems; the gardens presented in this thesis are diverse and carry characteristics of both systems. I therefore suggest considering replacing the term AFN with that of civic food networks, as Renting et al. (2012) advocate.

  Valse romantiek : hoogleraar Tiny van Boekel over de zegeningen van modern voedsel
  Boekel, T. van - \ 2015
  Chemie Magazine 57 (2015)5. - ISSN 1572-2996 - p. 22 - 24.
  voedselveiligheid - voeding en gezondheid - voedselindustrie - voedseladditieven - biologische voedingsmiddelen - voedseltechnologie - food safety - nutrition and health - food industry - food additives - organic foods - food technology
  Kaliumcarbonaat. Mononatriumglutamaat. Calciumdinatriumethyleendiaminetetra- acetaat. Zomaar wat additieven die de voedingsindustrie in ons eten stopt. Volgens Tiny van Boekel, hoogleraar aan de Wageningen University, is daar niks mis mee. Hij verwerpt het idee dat ons eten vroeger beter was en dat ‘natuurlijk’ voedsel gezonder is.
  Op zoek naar klanten dichtbij
  Dekking, A.J.G. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  Ekoland 35 (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 25 - 25.
  streekgebonden producten - publiek-private samenwerking - regionale voedselketens - regionale economie - flevoland - biologische voedingsmiddelen - klantrelaties - regional specialty products - public-private cooperation - regional food chains - regional economics - flevoland - organic foods - customer relations
  Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.
  Een duurzaam schapresultaat voor biologisch AGF
  Immink, Victor - \ 2015
  organic foods - supermarkets - food packaging
  Onderzoek Schapkwaliteit Biologische Aardappelen
  Wijk, C.A.P. van; Spits, H.G. ; Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Otma, E.C. ; Gottschall, J. ; Bastiaanssen, J. - \ 2015
  Biokennis (PPO rapport 640) - 43
  aardappelen - voedselgewassen - consumptieaardappelen - houdbaarheid (kwaliteit) - biologische productie - kwaliteit na de oogst - behandeling na de oogst - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - potatoes - food crops - table potatoes - keeping quality - biological production - postharvest quality - postharvest treatment - organic farming - organic foods
  Samenvattend verslag van: Onderzoek naar de kwaliteit van biologische aardappelen in het winkelschap, Effect van kiemremmingsproducten op het schapleven, en Effect van licht op vergroening in de retail.
  Het effect van licht op bio-aardappel vergroening in de retail
  Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Otma, E.C. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1528) - ISBN 9789462573635 - 26
  consumptieaardappelen - achteruitgang (deterioration) - vergroening - chlorofyl - kunstlicht - supermarkten - biologische voedingsmiddelen - aardappelen - voedselkwaliteit - table potatoes - deterioration - greening - chlorophyll - artificial light - supermarkets - organic foods - potatoes - food quality
  Uit peilingen van de Nederlandse Aardappel Organisatie en andere, blijkt dat er nog steeds kwaliteitsgebreken vast te stellen zijn bij de biologische aardappels in het schap. Vergroening lijkt één van de belangrijkste aspecten van de kwaliteitsgebreken te zijn. Het doel van dit projectonderdeel is daarom om te onderzoeken welk type licht in de supermarkt leidt tot de beste resultaten om vergroening van bio-aardappels in het schap tegen te gaan.
  Hoe duurzaam is een regionale voedselketen?
  Sukkel, W. ; Vijn, M.P. - \ 2015
  Ekoland januari (2015). - ISSN 0926-9142 - p. 58 - 59.
  regionale voedselketens - voedselketens - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - biologische voedingsmiddelen - voedselverspilling - verliezen - regional food chains - food chains - food production - sustainability - organic foods - food wastage - losses
  In de laatste vijf tot acht decennia is ons voedselsysteem enorm veranderd. Van kleinschalige productie, korte regionale ketens en een nauwe band tussen productie en consumptie, naar een mondiaal, complex en dynamisch voedselsysteem gericht op massaproductie en –consumptie. Er zijn in toenemende mate zorgen over de duurzaamheid van ons moderne voedselsysteem. Een mogelijke oplossing is een meer regionaal ingerichte voedselketen. Maar is dit werkelijk duurzamer?
  Verwaarding van reststromen in de biologische retail (deel 2) : een casestudie bij Udea/EkoPlaza
  Tromp, S. ; Staps, S. ; Gogh, J.B. van; Steverink, M. ; Broek, E.M.F. van den; Burgh, M. van der - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1527) - 61
  biologische voedingsmiddelen - reststromen - voedselverspilling - duurzaamheid (sustainability) - voedselafval - afvalhergebruik - houding van consumenten - veevoeder - compostering - organic foods - residual streams - food wastage - sustainability - food wastes - waste utilization - consumer attitudes - fodder - composting
  Het terugdringen van voedselverliezen vormt een belangrijk thema in de verduurzaming van de voedselketen. Ook de biologische supermarkt Udea/EkoPlaza is continu op zoek naar nieuwe oplossingen voor de reststromen die ontstaan in zowel de EkoPlaza-winkels als in het distributiecentrum van Udea. De productgroep aardappelen, groente en fruit (AGF) kent bij Udea/EkoPlaza de grootste reststroom. In dit onderzoek zijn diverse mogelijkheden tot verwaarding van deze reststroom aan bod gekomen. Zo is de aankoopintentie onderzocht van consumenten ten aanzien van zogenaamde geüpcyclede producten. Dit zijn voedingsproducten die geproduceerd zijn op basis van reststromen. Er is onderzocht in hoeverre aansluiting kan worden gevonden bij lopende initiatieven omtrent de herbenutting van reststromen in diervoeder. Ook is de mogelijkheid onderzocht van de vergisting en/of compostering van reststromen.
  Biovoeding is een luxeproduct voor de middenklasse : Nederlandse voedselexpert en dwarsdenker Louise Fresco
  Fresco, L.O. - \ 2014
  De Tijd (België)
  voedselproductie - voedselveiligheid - genetische modificatie - biologische voedingsmiddelen - biologische landbouw - intensieve veehouderij - food production - food safety - genetic engineering - organic foods - organic farming - intensive livestock farming
  Binnenkort staan onze tafels weer vol exquise gerechten. Bij voorkeur gemaakt met biologische of ambachtelijke producten. Maar volgens de Nederlandse voedselexpert en dwarsdenker Louise Fresco is geïndustrialiseerde landbouw de toekomst. ‘We verlangen naar een verleden dat nooit heeft bestaan.
  Variation in Broccoli Cultivar Phytochemical Content under Organic and Conventional Management Systems: Implications in Breeding for Nutrition
  Renaud, E.N.C. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Myers, J.R. ; Caldas Paulo, M.J. ; Eeuwijk, F.A. van; Zhu, N. ; Juvik, J.A. - \ 2014
  PLoS ONE 9 (2014)7. - ISSN 1932-6203 - 16
  glucosinolate-myrosinase system - lung-cancer risk - brassica-oleracea - cruciferous vegetables - beta-carotene - ascorbic-acid - vitamin-c - fertilization conditions - selenium fertilization - agricultural practices - organic farming - broccoli - cultivars - phytochemicals - plant breeding - organic foods - biologische landbouw - broccoli - cultivars - fytochemicaliën - plantenveredeling - biologische voedingsmiddelen
  Organic agriculture requires cultivars that can adapt to organic crop management systems without the use of synthetic pesticides as well as genotypes with improved nutritional value. The aim of this study encompassing 16 experiments was to compare 23 broccoli cultivars for the content of phytochemicals associated with health promotion grown under organic and conventional management in spring and fall plantings in two broccoli growing regions in the US (Oregon and Maine). The phytochemicals quantified included: glucosinolates (glucoraphanin, glucobrassicin, neoglucobrassin), tocopherols (d-, ¿-, a-tocopherol) and carotenoids (lutein, zeaxanthin, ß-carotene). For glucoraphanin (17.5%) and lutein (13%), genotype was the major source of total variation; for glucobrassicin, region (36%) and the interaction of location and season (27.5%); and for neoglucobrassicin, both genotype (36.8%) and its interactions (34.4%) with season were important. For d- and ¿- tocopherols, season played the largest role in the total variation followed by location and genotype; for total carotenoids, genotype (8.41–13.03%) was the largest source of variation and its interactions with location and season. Overall, phytochemicals were not significantly influenced by management system. We observed that the cultivars with the highest concentrations of glucoraphanin had the lowest for glucobrassicin and neoglucobrassicin. The genotypes with high concentrations of glucobrassicin and neoglucobrassicin were the same cultivars and were early maturing F1 hybrids. Cultivars highest in tocopherols and carotenoids were open pollinated or early maturing F1 hybrids. We identified distinct locations and seasons where phytochemical performance was higher for each compound. Correlations among horticulture traits and phytochemicals demonstrated that glucoraphanin was negatively correlated with the carotenoids and the carotenoids were correlated with one another. Little or no association between phytochemical concentration and date of cultivar release was observed, suggesting that modern breeding has not negatively influenced the level of tested compounds. We found no significant differences among cultivars from different seed companies.
  Equivalentie van het EKO-keurmerk : vergelijkende studie naar Europese biologische pluslabels
  Koopmans, C.J. ; Janmaat, L. - \ 2014
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2014-015 LbP) - 10 p.
  biologische landbouw - certificering - kwaliteitsetikettering - kwaliteitsnormen - biologische voedingsmiddelen - eu regelingen - organic farming - certification - quality labelling - quality standards - organic foods - eu regulations
  Een vergelijkende studie naar Europese biologische pluslabels. De onderwerpen en aanvullende eisen van Biogarantie, Bioland, Naturland en Biosuisse zijn naast elkaar geplaatst en vergeleken met de EU normen en specifieke Nederlandse interpretatie tot nu toe.
  Voedselfraudeur ontmaskerd (interview met Saskia van Ruth en Rita Boerrigter-Eenling)
  Smit, A. ; Ruth, S.M. van; Boerrigter-Eenling, G.R. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 28 - 31.
  biologische voedingsmiddelen - authenticiteit - dranken - voedselanalyse - identificatie - voedseltechnologie - melkproducten - voedselinspectie - organic foods - authenticity - beverages - food analysis - identification - food technology - milk products - food inspection
  Producenten die sjoemelen met de herkomst van levensmiddelen kunnen vaker op het matje worden geroepen. RIKILT Wageningen UR ontwikkelt steeds meer tests die duidelijk maken waar de ingrediënten vandaan komen én of ze wel echt op biologische wijze zijn gemaakt. Koffie en eieren blijken wat dat betreft verrassend herkenbaar.
  Het vleesschap onder de loep. Het effect van indeling en communicatie op overzichtelijkheid en aantrekkingskracht van het tussensegment.
  Wijk-Jansen, Elvi van - \ 2014
  meat products - supermarkets - consumer behaviour - consumers - sustainability - organic foods - animal production - animal welfare
  Verwaarding van reststromen in de biologische retail - Een case-studie bij Udea/EkoPlaza
  Tromp, S. ; Burgh, M. van der; Staps, S. ; Gogh, J.B. van; Steverink, M. - \ 2014
  Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1468) - ISBN 9789461739896 - 38
  biologische voedingsmiddelen - reststromen - voedselverspilling - duurzaamheid (sustainability) - voedselafval - afvalhergebruik - organic foods - residual streams - food wastage - sustainability - food wastes - waste utilization
  Dit is het verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om reststromen van het biologische retailkanaal te verwaarden. De reststromen in de biologische sector zijn in het algemeen moeilijker te organiseren dan in de reguliere sector. Dit komt doordat het volume van de reststromen relatief klein is door de beperkte omvang van de biologische sector. Aan de andere kant is een mogelijke pré dat in de biologische sector het streven naar verwaarding van reststromen eerder past binnen het profiel (van maatschappelijk verantwoord ondernemen) dan in de reguliere sector. Specifiek wordt in onderliggend onderzoek gekeken naar de reststromen van de biologische retailer Udea/EkoPlaza.
  Stalboekje varkens : natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van - \ 2014
  Wageningen : RIKILT - 168
  varkenshouderij - varkensvoeding - antibiotica - dosering - biologische voedingsmiddelen - diergezondheid - dierziektepreventie - zeugenvoeding - biggenvoeding - dierenwelzijn - biologische landbouw - varkens - diervoeding - dierlijke productie - pig farming - pig feeding - antibiotics - dosage - organic foods - animal health - animal disease prevention - sow feeding - piglet feeding - animal welfare - organic farming - pigs - animal nutrition - animal production
  Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.