Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Understanding photosynthesis important for CO2-dosing and lighting : CAM-plants difficult to deal with
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)1. - ISSN 2215-0633 - p. 14 - 15.
  horticulture - greenhouse horticulture - carbon dioxide - dosage - cam pathway - illumination - photosynthesis - assimilation - kalanchoe - ornamental bromeliads - phalaenopsis - tuinbouw - glastuinbouw - kooldioxide - dosering - cam cyclus - belichting - fotosynthese - assimilatie - kalanchoe - bromelia's als sierplanten - phalaenopsis
  It used to be rare to come across plants that bind CO2 mainly at night: CAMplants. But it’s no longer an exception in the horticultural sector. Nowadays the best-selling pot plant in the Netherlands – phalaenopsis – belongs to this group. This then raises questions such as: When do CAM-plants behave according to the book and when don’t they? And when does it make sense to dose with CO2 and provide lighting?
  Biologische bestrijding van weekhuidmijten: Resultaten van twee oriënterende onderzoeken
  Garcia Victoria, Nieves - \ 2012
  biological control - mites - agricultural research - tarsonemidae - augmentation - predatory mites - ornamental bromeliads - greenhouse horticulture
  'Het Nieuwe Telen' Potplanten - Heeft diffuus licht meerwaarde?
  Noort, Filip van - \ 2011
  pot plants - anthurium - ornamental bromeliads - cymbidium - viburnum - diffused glass - light transmission - light relations - plant development - energy saving
  Optimalisatie belichting en bemesting bij Bromelia
  Warmenhoven, M.G. ; Garcia Victoria, N. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw GTB-1014) - 72
  bromelia's als sierplanten - sierplanten - bromeliaceae - kunstlicht - plantenvoeding - kassen - bloementeelt - glastuinbouw - ornamental bromeliads - ornamental plants - bromeliaceae - artificial light - plant nutrition - greenhouses - floriculture - greenhouse horticulture
  Als vervolg op onderzoek uit 2007-2008 waaruit de optimale belichtingsniveaus in combinatie met voeding voor drie verschillende Bromelia waren vastgesteld, is tussen september 2008 en december 2009 in twee parallel lopende proeven verder gewerkt aan optimalisatie van bemesting in combinatie met belichting bij Bromelia. Gekeken is onder meer naar de geschiktheid van de vastgestelde niveaus voor in totaal 9 soorten, vanaf de jonge plantstadia en in verschillende periodes van het jaar, naar het rendement van belichting in termen van teeltsnelheid en plantkwaliteit, en naar mogelijkheden de cosmetische vervuiling die door het telen bij hogere EC’s ontstaat te verminderen. Gebleken is dat belichting in het algemeen voor een snellere teelt zorgt en zwaardere en hogere bloemen met meer vertakkingen oplevert. Uitzonderingen zijn Vriesea ‘Miranda’, Vriesea ‘Stream’ en Tillandsia, soorten die matig tot weinig op de belicht reageren en daardoor geschikter zijn voor een onbelichte teelt. ‘ Aanpassingen aan de samenstelling van de voedingsoplossingen kunnen kleine verbeteringen in de plantkwaliteit teweegbrengen; zo is gebleken dat de gebruikte hoeveelheid Kalium in de voeding omlaag kan, ten gunste van Magnesium, die bij verhoging tot een duidelijke verbetering van het bladkleur en de naoogstkwaliteit van Guzmania ‘Rana’ geleid heeft. Eveneens zijn verbeteringen te verwachten door de concentratie van Nitraat licht te verlagen ten gunste van P en S in de voedingsoplossing. Bij hoge EC en bovendoor gieten is met de toegepaste voedingsaanpassingen niet gelukt om zoutenaanslag op de plantbasis volledig en bij alle soorten te voorkomen. Een verdere optimalisatieslag behoeft verder onderzoek ten einde meer kennis te ontwikkelen over de voeding en belichtingbehoefte van de jongste plantstadia, en de rol van de schubben in de koker in de selectieve opname van voedingselementen.
  Biologische bestrijding van ananasmijt in Bromelia
  Holstein-Saj, R. van; Garcia Victoria, N. - \ 2010
  bromelia's als sierplanten - steneotarsonemus - biologische bestrijding - roofmijten - ornamental bromeliads - steneotarsonemus - biological control - predatory mites
  Poster met onderzoeksinformatie naar de aantasting door, en bestrijding van de ananasmijt in Bromelia.
  Bromelia: Effect belichten voor meeste soorten positief
  Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)4. - p. 36 - 37.
  kassen - belichting - teeltsystemen - cultivars - plantenontwikkeling - groeieffecten - proeven - bromelia's als sierplanten - potplanten - greenhouses - illumination - cropping systems - cultivars - plant development - growth effects - trials - ornamental bromeliads - pot plants
  Onderzoek leert dat voor een aantal soorten belichting in meerdere aspecten loont: meer groei, een kortere teelt, een grotere bloeiwijze met meer vertakkingen en een verbetering van de houdbaarheid. Voor een deel van de onderzochte Vriesea’s en voor de onderzochte Tillandsia blijft het voordeel van belichting uit of is beperkt. Deze kennis kunnen telers gebruiken in de keuze van een op de bedrijfsuitrusting aangepast assortiment.
  Belichting bromelia: het optimum verschilt per soort
  Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)9. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
  tuinbouwbedrijven - tuinbouw - bromelia's als sierplanten - bromeliaceae - belichting - mest - bemesting - market gardens - horticulture - ornamental bromeliads - bromeliaceae - illumination - manures - fertilizer application
  Het afstemmen van de hoeveelheid assimilatiebelichting en bemesting in de teelt van bromelia's is vakwerk. Extra mest en licht is beter, maar er is een optimum; een plant kan ook te veel mest en licht ontvangen. Voor bepaling van een aangepast teeltrecept is vervolgonderzoek nodig
  Toepassing assimilatiebelichting bij Bromelia: belichtingsniveau en belichtingsduur in relatie tot voeding
  Warmenhoven, M.G. ; Garcia Victoria, N. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 201) - 60
  bromelia's als sierplanten - sierplanten - aanvullend licht - kunstlicht - plantenvoeding - ornamental bromeliads - ornamental plants - supplementary light - artificial light - plant nutrition
  Tussen september 2007 en april 2008 is een teeltonderzoek uitgevoerd bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk teneinde meer kennis te verkrijgen over de optimale belichtingniveaus en belichtingduur bij Bromelia, in interactie met de voeding EC. Voor de proef is belichting geïnstalleerd met oplopende intensiteit in de lengterichting van de kas van 17 - 155 µmol¿m-2¿s-1 (~ 1200 - 10200 Lux). In de breedte richting van de kas kregen de planten water met 4 verschillende EC niveaus: 0.6, 1.0, 1.5 en 2.0 mS/cm. Van de drie gebruikte Bromelia soorten kent één soort CAM-fotosynthese en twee soorten C3-fotosynthese. Deze drie soorten zijn in de combinaties van bemesting en belichting gekweekt. In de ene kas werd maximaal 12 uur en in de andere kas maximaal 16 uur belicht. De beste resultaten zijn bereikt bij Guzmania `Tempo¿ met een voedings-EC van 1,5 bij een lichtintensiteit van 80 tot 100 µmol¿m-2¿s-1PAR gedurende de maximale belichtingsduur van 12 uur. De optimale EC voor Vriesea poelmanii `Barbara¿ was ook 1,5, maar bij deze soort was het maximaal toelaatbare belichtingsniveau 45 µmol¿m-2¿s-1PAR gedurende maximaal belichting van 12 uur om een kwalitatief goede plant te produceren. Voor Neoregelia carolinae geldt dat het beste resultaat in de proef bereikt is met EC 2,0 waarbij het optimale lichtniveau tussen de 60 - 90 µmol¿m-2¿s-1PAR lijkt te liggen. Neoregelia reageerde positief op de langere belichtingsduur van maximaal 16 uur
  Bladproblemen bij hoge daglichtsom en lage EC - Belichtings- en bemestingsonderzoek verschaft benodigde basiskennis (interview met Nieves García en Mary Warmenhoven)
  Arkesteijn, M. ; Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)4. - p. 40 - 41.
  kassen - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - bromelia's als sierplanten - belichting - lichtsterkte - rassen (planten) - plantenvoeding - interacties - gewaskwaliteit - proeven op proefstations - glastuinbouw - bemesting - groenten - potplanten - greenhouses - protected cultivation - cultural methods - ornamental bromeliads - illumination - light intensity - varieties - plant nutrition - interactions - crop quality - station tests - greenhouse horticulture - fertilizer application - vegetables - pot plants
  Bij WUR-Glastuinbouw in Bleiswijk vindt een onderzoek plaats naar de effecten van belichtingsintensiteit en -duur en de interacties met voeding bij drie verschillende bromeliarassen. Eind april 2008 is de teeltproef afgerond. De plantgrootte en plantkwaliteit laten een duidelijke interactie zien tussen voeding, lichtintensiteit en belichtingsduur. De ontwikkeling tijdens de bloei lijkt op dezelfde wijze te reageren als de vegetatieve groei
  Onderzoek haalbaarheid 5 mmol Natriumnorm bij Bromelia
  Garcia Victoria, Nieves - \ 2008
  protected cultivation - ornamental bromeliads - drainage water - salinity - sodium - susceptibility - water reuse - manures - emission - feasibility studies - ornamental horticulture - fertilizer application
  Assimilatiebelichting bij Bromelia's: belichtingsniveau en belichtingsduur in relatie tot voedings EC
  Warmenhoven, Mary - \ 2008
  cultural methods - bromeliaceae - ornamental bromeliads - interactions - illumination - artificial light - plant nutrition - greenhouses - experimental design - ornamental horticulture
  Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren
  Slootweg, G. ; Garcia Victoria, N. - \ 2007
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten WUR Glastuinbouw ) - 24
  bromeliaceae - tillandsia - bromelia's als sierplanten - sierplanten - bloei - bloei-inductie - ethyleen - nederland - bromeliaceae - tillandsia - ornamental bromeliads - ornamental plants - flowering - flower induction - ethylene - netherlands
  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze problemen verschillende chemische middelen uitgetest. Tegen vóórbloeiers bleek het middel met actieve stof 1-MCP (1-methylcyclopropaan) de bloei effectief tegen te kunnen gaan. Tegen het andere probleem blijkt nog geen universeel middel voorhanden. Ethyleen blijkt over het algemeen een betere bloeibehandeling te geven dan acetyleen. Tillandsia reageerde in het onderzoek beter op ACC.
  Screening CAM-fotosynthese Bromelia's
  Warmenhoven, M.G. ; Marissen, A. ; Garcia Victoria, N. - \ 2006
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten PPO ) - 21
  bromeliaceae - bromelia's als sierplanten - fotosynthese - cam cyclus - bromeliaceae - ornamental bromeliads - photosynthesis - cam pathway
  De ‘normale’ wijze van CO2-opname bij de meeste planten gebeurt overdag, wanneer er licht is om de opgenomen CO2 door middel van fotosynthese direct om te zetten in suikers. CO2 wordt opgenomen door de huidmondjes, dus is het nodig dat de huidmondjes overdag (als het licht is) open staan. ‘s Nachts zijn de huidmondjes meestal dicht. Via de huidmondjes gaat ook waterdamp naar buiten, de planten verdampen zo overdag veel meer dan ‘s nachts. Een aantal plantenfamilies (Crassulaceae, Bromeliaceae) hebben ook een andere wijze van CO2-opname. In deze planten zijn de huidmondjes ‘s nachts geopend om CO2 op te nemen, wat wordt opgeslagen in de vorm van malaat (appelzuur). Overdag wordt het malaat weer afgebroken tot CO2, en zonder dat het de plant verlaat, direct voor de fotosynthese gebruikt. Zo kan de plant de huidmondjes overdag gesloten houden om de verdamping binnen de perken te houden. Dit mechanisme heet CAM-fotosynthese (Crassulacean Acid Metabolism). Sommige planten kunnen niet anders dan CAM-fotosynthese bedrijven (obligaat CAM), andere plantensoorten kunnen switchen van gewone C3-fotosynthese naar CAM en weer terug (facultatief CAM), afhankelijk van de watervoorziening. Een volledige omschakeling kan echter enkele dagen duren. In de praktijk komt het regelmatig voor dat Bromelia’s die het C3-fotosynthesepad gebruiken naast Bromelia’s staan die het CAM-pad gebruiken. Omdat de een overdag zijn huidmondjes open heeft om CO2 op te nemen en de ander ’s nachts, is kennis van het gebruikte fotosynthesepad bij Bromelia’s nodig om optimaal CO2 te kunnen doseren. Ook bij toepassing van assimilatiebelichting is deze kennis van belang. In de literatuur worden voornamelijk soortechte Bromelia’s behandeld, en van de in de sierteelt gebruikte kruisingen en selecties is vaak niet bekend of deze C3- of CAM-fotosynthese gebruiken. Door een eerste screening van door de Bromelia-kwekers aangegeven soorten is duidelijk geworden welk fotosynthesepad wordt gebruikt bij de geteste soorten. De resultaten blijken in overeenstemming te zijn met wat er in de literatuur bekend was van in de natuur groeiende soorten. Álle geteste Guzmania’s (Ostara, Soledo, Tempo, Torch en minor ‘Rondo’) en Vriesea’s (Astrid, Barbara, Charlotte, Christina, Era, Miranda, Splenriet en x poelmannii) met uitzondering van Vriesea ‘Charlotte’ gebruiken het C3-fotosynthesepad. Het CAMfotosynthesepad wordt gebruikt door Aechmea fasciata ‘Primera’, Aechmea ‘Blue Rain’, Ananas comosus ‘Variegatus’, Billbergia ‘Windii’, Neoregelia carolinae ‘Meyendorffie’, Nidularium billbergioides ‘Criterium’, Tillandsia flabellata en Tillandsia usneoides. Tillandsia cyanea ‘Anita’ blijkt hoofdzakelijk C3-fotosynthse te bedrijven. Mogelijk kan wel facultatief naar CAM-fotosynthese worden overgeschakeld wanneer de teeltomstandigheden anders zijn. Dag en nacht CO2 doseren tot 800 ppm bij obligate CAM-planten laat vooral een verhoging van het malaatgehalte zien bij jonge en halfwas planten.
  Onderzoek naar de haalbaarheid van de 5 mmol Natriumnorm bij Bromelia
  García, Nieves ; Warmenhoven, Mary ; Boom, Arjen van der - \ 2006
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw (PPO nr. 41313071) - 45
  bromeliaceae - bromelia's als sierplanten - sierplanten - cultuurmethoden - natrium - teelt onder bescherming - bromeliaceae - ornamental bromeliads - ornamental plants - cultural methods - sodium - protected cultivation
  Beproeving op praktijkniveau van een geïntegreerd temperatuursysteem bij Bromelia
  Garcia Victoria, N. - \ 2005
  Naaldwijk : PPO BU Glastuinbouw - 34
  bromelia's als sierplanten - sierplanten - potplanten - temperatuur - groeifactoren - plantenontwikkeling - teelt onder bescherming - ornamental bromeliads - ornamental plants - pot plants - temperature - growth factors - plant development - protected cultivation
  Temperatuur en bloei bij Bromelia : literatuurstudie
  Slootweg, C. - \ 2001
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Cluster Glastuinbouw - 17
  bromelia's als sierplanten - sierplanten - potplanten - temperatuur - teelt onder bescherming - plantenontwikkeling - bloei - glastuinbouw - ornamental bromeliads - ornamental plants - pot plants - temperature - protected cultivation - plant development - flowering - greenhouse horticulture
  Relatie teelt en houdbaarheid bij bromelia
  Mulderij, G.E. - \ 1999
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 209) - 22
  bromelia's als sierplanten - aechmea fasciata - vriesea - houdbaarheid (kwaliteit) - ornamental bromeliads - aechmea fasciata - vriesea - keeping quality
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.