Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 909

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Energiebesparing door lokale verwarming : test op teelttafels bij Elstgeest Potplanten
  Raaphorst, Marcel ; Noort, Filip van - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1439) - 18
  kasgewassen - glastuinbouw - kassen - dieffenbachia - potplanten - sierplanten - verwarming - verwarmingssystemen - energiebesparing - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouses - dieffenbachia - pot plants - ornamental plants - heating - heating systems - energy saving
  On a pot plant nursery three cultivation tables are heated directly with mat heating and one cultivation table is heated indirectly with tube heating. At these four tables the effect is measured on the air temperature below the table, the pot temperature, the energy use and the crop growth of Dieffenbachia. The conclusion is, that with mat heating a lower air temperature can be held under cultivation table to achieve a certain pot temperature. It is estimated that with this lower air temperature 10-30% of heat is saved because less heat disappears to the soil. For Dieffenbachia, the greenhouse air temperature above the pot is more determining for crop development than the pot temperature is. It is expected, that the energy-saving effect of mat heating is larger for plants with a low growth point, for which the pot temperature has more effect on growth.
  Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
  tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
  Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
  Vochtafvoer met droge lucht van boven scherm lijkt effectief : gecontroleerde luchtbeweging weer een stap verder
  Weel, Peter van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - rosaceae - chrysanthemum - ventilators - dehumidification - air conditioning - greenhouse technology - cropping systems - public-private cooperation

  Goede luchtbeweging in de kas is steeds belangrijker. De principes van Het Nieuwe Telen zijn schermen sluiten, de minimumbuis beperken en de luchtcirculatie stimuleren. Maar hoe voorkom je koudeval, trek, een te hoge RV en temperatuurverschillen? Ventilatoren die lucht van boven het volledig gesloten scherm in de kas brengen, lijken het meest effectief. Binnen het project ‘Monitoring’ werken telers, Wageningen UR Glastuinbouw en toeleveranciers nauw samen om de toepassing ervan te optimaliseren.

  Light induction influences production of compounds and plant physiology : possibilities through intentional use of the light spectrum
  Dueck, Tom - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - chrysanthemum - phalaenopsis - plant development - crop growth stage - illumination - plant physiology - far red light - blue light - red light

  Light is more than just the big mechanism behind photosynthesis. Parts of the light spectrum, or simply more or less light, influence the development of plants: germination, flowering, cell division and cell elongation. Light induction also affects the formation of compounds that are useful to humans. It’s a new area with much to discover.

  Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Plant Lighting - 35
  tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - chrysanthemum - illumination - kalanchoe - rosaceae - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
  Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
  Biologische klok brengt compactheid zonder chemie dichterbij : hoe gaat plant om met zetmeel en suikers in de nacht?
  Krol, S. van der; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 23 - 25.
  glastuinbouw - sierplanten - teeltsystemen - plantenontwikkeling - plantkunde - plantenfysiologie - biologische ritmen - landbouwkundig onderzoek - gewasproductie - greenhouse horticulture - ornamental plants - cropping systems - plant development - botany - plant physiology - biological rhythms - agricultural research - crop production
  Meer inzicht in hoe de biologische klok van de plant processen aanstuurt, geeft nieuwe mogelijkheden om groei en bloei te sturen. Het brengt compact houden van pot- en perkplanten met teeltmaatregelen dichterbij. Onderdeel hiervan is een beter begrip van hoe de plant omgaat met zetmeel en suikers in de nacht. Het interessante onderzoek op dit terrein krijgt financiële en praktische ondersteuning van ongekend veel tuinbouwbedrijven.
  Kokos en biochar geschikte alternatieven voor veen in potgrond : zoektoch potplantensector naar nieuwe grondstoffen
  Rodenburg, J. ; Blok, C. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 7 - 9.
  potplanten - groeimedia - biochar - bodemverbeteraars - houtskool - koolstofvastlegging in de bodem - kokos - samenstelling - sierplanten - gebruikswaarde - glastuinbouw - pot plants - growing media - biochar - soil conditioners - charcoal - soil carbon sequestration - copra - composition - ornamental plants - use value - greenhouse horticulture
  De meeste potgronden bestaan voor een groot deel uit veen. Maar er is een duidelijke kentering merkbaar. Telers, afnemers en consumenten vragen steeds vaker om veenvrije mengsels. Redenen zijn de grote hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij afgravingen en het verloren gaan van eeuwenoude moerasgronden. Onder meer daarom startte een zoektocht naar nieuwe grondstoffen voor potgrond. Met kokos is al veel ervaring opgedaan en biochar heeft de potentie om een belangrijk ingrediënt met meerwaarde te worden.
  Bacteriële ziekten in diverse gewassen onder glas
  Streminska, Marta - \ 2015
  greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse vegetables - ornamental plants - bacterial diseases - rhizobium rhizogenes - control methods - trials - agricultural research - plant protection
  Ketenanalyse residu gewasbeschermingsmiddelen : Bloembollen, boomkwekerijproducten en vaste planten
  Werd, H.A.E. de; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 87
  pesticiden - bloembollen - sierplanten - houtachtige planten - apidae - honingbijen - bijensterfte - bemonsteren - insecticidenresiduen - analyse - fungiciden - acariciden - pesticides - ornamental bulbs - ornamental plants - woody plants - apidae - honey bees - bee mortality - sampling - insecticide residues - analysis - fungicides - acaricides
  Greenpeace heeft in het voorjaar van 2014 bloembol- en knolproducten en tuinplanten in pot op residuen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden laten onderzoeken. PPO Wageningen UR heeft op verzoek van KAVB, Anthos en de LTO Vakgroep Boomkwekerij en Vaste planten, de herkomst van de gevonden residuen geanalyseerd. Hierbij is voor 18 van de bemonsterde en 2 extra gewassen in beeld gebracht wat het toegelaten gebruik van fungiciden, insecticiden en acariciden in Nederland is. Vervolgens zijn voor dezelfde 18 gewassen de gevonden residuen vergeleken met de te verwachten residuen op basis van het toegelaten gebruik. Ook de herkomst van de residuen die niet te verklaren zijn op basis van het in Nederland toegelaten gebruik is geanalyseerd. Binnen deze studie zijn geen nieuwe proeven of metingen uitgevoerd, maar zijn schattingen van het verloop van de ordegrootte van residugehaltes gemaakt op basis van de eigenschappen van de betreffende stoffen.
  Recirculatie potorchidee 10. Scenarioberekeningen stikstof emissie - 1
  Os, E.A. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  sierplanten - potplanten - orchideeën als sierplanten - bemesting - vloeibare kunstmeststoffen - recirculatiesystemen - glastuinbouw - stikstofbalans - stikstofmeststoffen - ornamental plants - pot plants - ornamental orchids - fertilizer application - liquid fertilizers - recirculating systems - greenhouse horticulture - nitrogen balance - nitrogen fertilizers
  Voor andere gewassen zijn rekenprogramma’s ontwikkeld om effecten van bv. het natriumgehalte in het water en de natrium grenswaarde op de stikstof emissie door te rekenen. Met behulp van zo’n waterstromen model zijn verschillende scenario’s doorgerekend om inzicht te geven in het effect op de stikstof emissie bij recirculatie in de teelt van potorchideeën.
  Kwaliteitsgestuurde Tracking & Tracing: Deelproject ‘A Smarter Greenport’
  Zwinkels, H. ; Bremmer, J. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR
  sierplanten - snijbloemen - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - transport - tracking en tracing - logistiek - bedrijfsapplicaties - ornamental plants - cut flowers - postharvest quality - keeping quality - transport - tracking and tracing - logistics - business software
  Het doel van dit project is om in een praktijkpilot een innovatief systeem voor realtime management van productkwaliteit in de keten te ontwikkelen en toe te passen. Het systeem bestaat uit verschillende applicaties ('business apps') die ketenpartners in de bloemen- en plantenketen ondersteunen bij het beheersen van de condities die van invloed zijn op de kwaliteit van producten gedurende de gehele naoogstfase van producent tot retailer. Toepassing van deze applicaties leidt tot een hogere kwaliteit van het product bij de eindgebruiker, minder uitval, lagere logistieke kosten door betere capaciteitsbenutting en kortere lead-times.
  Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en -middelen
  Stijger, I. ; Os, E.A. van; Marrewijk, D. van; Klein, M. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1316) - 34
  sierplanten - vollegrondsteelt - drainagewater - desinfectie - uv-lampen - behandeling - richtlijnen (guidelines) - landbouwkundig onderzoek - ornamental plants - outdoor cropping - drainage water - disinfection - uv lamps - treatment - guidelines - agricultural research
  In teelten die los van de ondergrond op verschillende substraten worden geteeld, wordt het drainwater gerecirculeerd. In het recirculatiewater kunnen diverse pathogenen (ziekteverwekkers) zoals schimmels, bacteriën en virussen voorkomen. Daarom wordt op veel bedrijven het drainwater ontsmet en dit kan op verschillende manieren worden gedaan met ontsmettingsapparatuur en ontsmettingsmiddelen. Bij de teelt in de vollegrond vindt nu nog geen of nauwelijks recirculatie van drainagewater plaats. De samenstelling van drainagewater verschilt aanzienlijk van drainwater. Daardoor is de ontsmettingsmethodiek niet per definitie gelijk. Zo kunnen organische stof en ijzerdeeltjes de transmissie sterk omlaag brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld een UV-ontsmetting onvoldoende werkt. Drainagewater behoeft daarom soms een voorbehandeling voordat het met een standaard ontsmettingsmethode behandeld kan worden. Voor drainagewater worden op basis van analyses en interviews aanbevelingen gedaan voor verbetering om tot een goede ontsmetting van drainagewater te komen.
  Inzetten van plantversterkers vraagt om meer kennis : 'Gemakkelijke' oplossing met chemie is voorbij (interview met André van der Wurff en Filip van Noort)
  Arkesteijn, M. ; Wurff, A.W.G. van der; Noort, F.R. van - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)5. - p. 66 - 67.
  glastuinbouw - sierplanten - potplanten - plantgezondheid - verdedigingsmechanismen - ziekteresistentie - plantengenetica - landbouwkundig onderzoek - proeven - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - plant health - defence mechanisms - disease resistance - plant genetics - agricultural research - trials
  Dat planten ziek kunnen worden door stress is bekend. Bij een verminderde weerbaarheid, zoals in de stekfase, de overgang van vegetatief naar generatief of gewoon door de klimaatomstandigheden, krijgen schimmels en bacteriën eerder de kans met uitval of beschadiging als gevolg. Door ‘plantversterkers’ toe te voegen, kunnen planten zich beter weren tegen aanvallen van buitenaf. Maar welke middelen werken nu echt en hoe?
  Weerbaarheid van de plant wordt langzamerhand ontrafeld : Op zoek naar de juiste balans tussen weerbaarheid en productie (interview met Jantineke Hofland-Zijlstra)
  Kierkels, T. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)5. - p. 42 - 43.
  glastuinbouw - gewasproductie - sierplanten - stressfactoren - verdedigingsmechanismen - secundaire metabolieten - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - plantgezondheid - greenhouse horticulture - crop production - ornamental plants - stress factors - defence mechanisms - secondary metabolites - optimization methods - agricultural research - plant protection - plant health
  Met een goede klimaatbeheersing kan de teler Botrytis in de hand houden. Maar eigenlijk is de weerbaarheid van de plant bij deze schimmel veel belangrijker. Bij een hogere weerbaarheid hoef je veel minder scherp op het klimaat te letten en bespaar je op het middelengebruik. Diverse onderzoekinstellingen werken aan meer inzicht.
  Q-cotrans : vochtbeheersing
  Westra, Eelke - \ 2013
  ornamental plants - transport - crop quality - temperature - packaging - container transport - air flow - relative humidity - simulation - measurement
  Verticillium : Status quo van een miljoenenverslindende bodemziekte : Kansen en oplossingen bij bestrijding en beheer van verwelkingsziekte
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)6. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 23.
  boomkwekerijen - houtachtige planten - sierplanten - verwelkingsziekten - verticillium - schimmelziekten - landbouwkundig onderzoek - resistentieveredeling - bestrijdingsmethoden - bodemschimmels - forest nurseries - woody plants - ornamental plants - wilts - verticillium - fungal diseases - agricultural research - resistance breeding - control methods - soil fungi
  Verwelkingsziekte bedreigt al jaren de boomkwekerij, m.n. in de teelt van laanbomen en rozen. Onderzoek naar deze bodemziekte is daarom hard nodig. Jelle Hiemstra en Bart van der Sluis geven in dit artikel een overview van de stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar dit probleem.
  Meerlagenteelt van stek vooral in de winter voordelig
  Dalfsen, P. van; Even, S. - \ 2013
  De Boomkwekerij 26 (2013)20. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  teeltsystemen - sierplanten - vermeerderingsmateriaal - meerlagenteelt - belichting - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - innovaties - proeven - winter - led lampen - cropping systems - ornamental plants - propagation materials - multi-layer cultivation - illumination - artificial lighting - light emitting diodes - innovations - trials - winter - led lamps
  Een meerlagensysteem biedt bij de teelt van stek vooral in de winter grote voordelen. De wortelvorming komt sneller op gang waardoor meer rondes per jaar kunnen worden gemaakt. Dat blijkt uit proeven bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Het onderzoek zet een belangrijke stap naar het stekbedrijf van de toekomst
  Klimaatverandering en sortiment
  Hoffman, M.H.A. - \ 2013
  climatic change - climatic factors - ornamental plants - species diversity - environmental factors - temperature - winter hardiness - hardiness - world
  Effect van zomerklimaat bij Cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Mourik, N.M. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1227) - 72
  sierplanten - cymbidium - zomer - klimaat - impact - vochtigheid - temperatuur - teelt onder bescherming - nederland - ornamental plants - cymbidium - summer - climate - impact - humidity - temperature - protected cultivation - netherlands
  Abstract NL Bij Cymbidium kan in sommige zomers de uitgroei van de bloemtak vertragen of zelfs stil gaan staan, waardoor het gewenste oogsttijdstip niet gehaald wordt. Onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw heeft laten zien dat dit het gevolg is van een te hoge temperatuur. Maximaal 26 oC gaf een betere takstrekking, vroegere productie en nauwelijks bloemschade. Er was bovendien een trend naar meer totaal geoogst gewicht, meer scheuten in het 2e teeltjaar, veelal betere kwaliteit en/of productie en bij de cultivar ‘Esther’ was de houdbaarheid op de vaas beter. Maximaal 26 oC met hoge RV en maximaal licht toe laten gaf bij ‘Esther’ betere resultaten dan maximaal 26 oC met lage RV en een normaal gekrijtte kas, maar bij Earlysue ‘Paddy’ was er geen meerwaarde. Een hoge RV gaf bij gelijkblijvende hoge temperatuur weinig verbetering in de takstrekking en nog steeds veel bloemschade. De bloemtakken lijken vooral in een jong stadium gevoelig voor een te hoge temperatuur. Abstract English During the summer, elongation of the Cymbidium flower stem can be delayed or even stopped, which delays harvest. Research at Wageningen UR Greenhouse Horticulture (funded by the Horticulture Board) found that this delay is caused by too high temperature. A maximum of 26 oC gave better stem elongation, earlier production, no flower damage, more total harvested weight, and more shoots in the subsequent growing season, than the control without a maximum temperature. Quality and production often improved and the vase-life of ‘Esther’ was longer. A maximum of 26 oC with high humidity and maximal light gave better results for ‘Esther’ than a maximum of 26 oC with low humidity and normal light levels. For Earlysue ‘Paddy’ there was no advantage of high humidity and maximal light levels. A high RV without a maximum temperature gave no improvement in stem elongation and flower damage still occurred. Young flowering stems seem to be more sensitive to high temperature than older stems.
  Beheersing Botrytis in Cyclaam
  Vries, Rozemarijn de - \ 2013
  ornamental plants - cyclamen - botrytis - plant pathogenic fungi - cropping systems - moisture - fertilizer application - infection - trials
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.