Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==paperboard
  Check title to add to marked list
  Van tomatenstengel naar tomatenverpakking
  Zwinkels, F. ; Keijsers, E.R.P. ; Adriaanse, M. ; Vlist, K. van der; Koot, A. ; Mur, L. - \ 2013
  Studio Huigen
  tomaten - plantenresten - agrarische afvalstoffen - plantenvezels - karton - verpakkingsmaterialen - voedselverpakking - agro-industriële ketens - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - tomatoes - plant residues - agricultural wastes - plant fibres - paperboard - packaging materials - food packaging - agro-industrial chains - biobased materials
  De eerste productietest om van tomatenstengels tomatenverpakking te maken. Een gezamenlijk initiatief van BioBase Westland, Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), Wageningen Universiteit (WUR) en Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP).
  Research news : EU-project 'Sustainpack'
  Snijder, M.H.B. ; Sinke, R.J. - \ 2010
  verpakkingsmaterialen - europese unie - karton - natuurlijke vezels - biobased economy - bioplastics - biopolymeren - publiek-private samenwerking - Nederland - packaging materials - european union - paperboard - natural fibres - biopolymers - public-private cooperation - Netherlands
  Poster met informatie over het EU-project 'Sustainpack', waarin onderzoek gedaan wordt naar het gebruik van natuurlijke vezels voor de productie van verpakkingsmateriaal.
  Research news : Competence Centre Paper and Board
  Yilmaz, G. - \ 2008
  papier - karton - samenwerking - onderzoek - biobased economy - paper - paperboard - cooperation - research
  Within Wageningen UR , the research programme Paper and Board co-operates with the Dutch Competence Centre Paper and Board in order to improve the development and exchange of knowledge within the Dutch Paper and Board industry.
  Research news : pulping and bleaching activities
  Keijsers, E.R.P. - \ 2008
  pulpbereiding - papier - bleking - vezels - karton - wetenschappelijk onderzoek - pulping - paper - bleaching - fibres - paperboard - scientific research
  Agrotechnology & Food Sciences Group is an organisation for fundamental and applied scientific research. The research department Fibre and Paper Technology is actively involved in pulping and bleaching research with a wide range of raw materials, including wood, non- wood and recycled fibres.
  Facilities and services : testing facilities, Paper and Board Research at Wageningen UR
  Kamp, R.G.M. op den - \ 2008
  vezels - pulp - papier - karton - testen - technieken - biobased economy - fibres - pulps - paper - paperboard - testing - techniques
  Fibres, pulp, paper and board are analysed for different purposes by standard or specially developed methods.
  Research news : Paper and Board Research
  Yilmaz, G. - \ 2008
  papier - karton - onderzoek - vezels - ruwe grondstoffen - kwaliteit - afvalhergebruik - biobased economy - energiebesparing - proceskunde - paper - paperboard - research - fibres - raw materials - quality - waste utilization - energy saving - process engineering
  Wageningen UR Paper and Board conducts fundamental and applied research to develop new sustainable processes and products in the paper and board area. Our expertise enables us to contribute towards improved process efficiency by more effective use of fibre raw materials, introduction of new chemicals, control of stock preparation and product quality and by reduction of energy and waste formation.
  Fibre raw material technology for sustainable paper and board production
  Westenbroek, A.P.H. - \ 2005
  fibres - paper - paperboard - raw materials - recycling - quality - techniques - research - biobased economy
  Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton
  Reuvers, M. ; Wienk, I. - \ 2005
  Pakblad 27 (2005)3. - ISSN 1389-7381 - p. 10 - 10.
  verpakkingen - recycling - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - verpakkingsmaterialen - karton - papier - polymeren - wrappings - sustainability - innovations - packaging materials - paperboard - paper - polymers
  Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met commentaar van Ingrid Wienk van A&F, projectleider van het deelproject Communicatieve verpakkingen
  Comeback kartonnen verpakkingen
  Wienk, I. - \ 2005
  Voedingsmiddelentechnologie 38 (2005)9. - ISSN 0042-7934 - p. 17 - 18.
  verpakkingen - verpakkingsmaterialen - karton - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - identificatie - kwaliteit - technieken - nanotechnologie - wrappings - packaging materials - paperboard - sustainability - innovations - identification - quality - techniques - nanotechnology
  Kartonnen verpakkingen verbeteren met nanotechnologie is het doel van Sustainpack. In dit Europese project werken 35 organisaties aan verbeteringen van materiaaleigenschappen en ingebouwde diagnostiek. Intensieve contacten met de markt moeten leiden tot snelle implementatie van de nieuwe technologie.
  Improved level and control of stiffness
  Sinke, R.J. - \ 2004
  paper - sizing - quality - paperboard - applications - properties - biobased economy - production processes
  Optimalisatie stijfheid van papier en karton
  Sinke, R.J. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations
  papier - karton - kwaliteit - verbetering - stijven - meettechnieken - biobased economy - paper - paperboard - quality - improvement - sizing - measurement techniques
  Poster met informatie over het project ‘Optimalisatie Stijfheid’. In het project worden verschillende deelonderzoeken uitgevoerd, in kleinere groepen. De resultaten zijn gericht op korte-termijn implementatie bij de bedrijven.
  Improved level and control of stiffness
  Sinke, R.J. - \ 2004
  paper - pulp and paper industry - paperboard - sizing - quality - cooperation - compressive strength - tensile strength - bending strength - applications - biobased economy - supply chain management
  Europees project karton verpakkingen : gaat nanokarton plastic vervangen?
  Koert, W. ; Wienk, I.M. - \ 2004
  Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 5 (2004)7. - ISSN 1570-6907 - p. 50 - 53.
  voedselindustrie - verpakkingsmaterialen - karton - voedselveiligheid - milieubeheersing - food industry - packaging materials - paperboard - food safety - environmental control
  Als verpakkingmateriaal lijkt plastic niet meer weg te denken. Toch zijn wetenschappers een alternatief aan het ontwikkelen: nanokarton. Dit nieuwe materiaal moet over zo'n vier jaar op de markt komen. Het is sterker en stijver dan het huidige karton en bestand tegen vocht. Bovendien is nanokarton volledig recyclebaar
  Witlof, aardbeien en golfkarton op de pijnbank : transportsimulatorexperimenten onder in de keten realistische omstandigheden
  Weert, K. van; Donkelaar, J. ten; Boogaard, G. van den - \ 2001
  Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)8. - ISSN 0042-7934 - p. 50 - 51.
  verpakkingsmaterialen - materialen - karton - papier - verse producten - fruit - groenten - vervoerskwaliteit - mechanische schade - verbetering - simulatie - packaging materials - materials - paperboard - paper - fresh products - vegetables - transporting quality - mechanical damage - improvement - simulation
  Het voorkomen van transportschade aan producten en verpakkingen door verbetering van verpakkingen en verpakkingsmaterialen
  The development of a corrugated board container for seed potatoes
  Sman, R.G.M. van der - \ 1997
  Aardappelwereld (1997)8. - ISSN 0169-653X - p. 30 - 33.
  Solanum tuberosum - aardappelen - verpakken - ruwe grondstoffen - vezels - karton - bordpapier - pulp- en papierwarenindustrie - potatoes - packing - raw materials - fibres - paperboard - cardboard - pulp and paper industry
  Fibres in the European Union; Availability and prices of fibrous raw material for packaging in the EU-1 2
  Meeusen-Van Onna, M.G.J. ; Boers, G.J. - \ 1996
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO) 553) - ISBN 9789052423326 - 61
  bordpapier - kosten - landen van de Europese Unie - vezelgewassen - vezelplaten - vezels - bosbouw - hardboard - karton - prijsvorming - prijzen - pulp- en papierwarenindustrie - ruwe grondstoffen - cardboard - costs - European Union Countries - fibre plants - fibreboards - fibres - forestry - paperboard - price formation - prices - pulp and paper industry - raw materials
  Non-farm employment in rural Kenya : micro-mechanisms influencing food and nutrition of farming households
  Mwadime, R.K.N. - \ 1996
  Agricultural University. Promotor(en): J.C. Hoorweg; J.G.A.J. Hautvast. - S.l. : Mwadime - ISBN 9789054856177 - 141
  arbeidsmarkt - werkgelegenheid - huishoudelijke consumptie - huishouduitgaven - uitgaven voor consumptie - budgetten - inkomen - kindervoeding - zuigelingenvoeding - huishoudens - consumptie - papier - bordpapier - karton - financieel beheer - labour market - employment - household consumption - household expenditure - consumer expenditure - budgets - income - child nutrition - infant nutrition - households - consumption - paper - cardboard - paperboard - financial management
  The study reported here describes the links between non-farm employment and child nutritional status in rural coastal Kenya using a model adapted from an operational model commonly used in nutrition planning. Four studies were conducted in 1994 and 1995 in a community in Kwale district. Three of these studies were nonfarm employment and subsistence food production, household income and food accessibility, and maternal employment and child care and house health environment. The findings of these three studies were used in the design of the fourth study which assessed the whole model.

  Households which combined both NFE and agricultural sources of income had higher total incomes than those which depended on only one source. The relation between non-farm employment and nutritional status was weak. There was a positive relation between household income and the level of household food expenditure, which, in turn, was positively associated with long-term nutritional status of children. Higher energy intake was associated with food diversity and increased with income level. The sources of differences in food diversity within income groups were not sought. Household income and time spent in the non-farm activities per woman had no direct linear effects on the components of child care. However, income did affect housing quality, while time affected household sanitation/hygiene. Maternal employment had no effect on the components of child care and household-living conditions when controlling for the age of the youngest child, mother's education and household income. This is attributed to the fact that the mother had a lot of "spare time". Hence, this analysis suggests that non-farm employment can open an opportunity to provide for enhanced child's long-term nutritional status through the effect of total income on nutrient intake and through purchased goods that improve housing quality. Women's time in non-farm employment, although affecting house sanitation/hygiene, does not have to compromise the nutritional status of children. It is concluded that the framework used by households to allocate their resources of time and income is different from the framework used for programming and policy development. The role of non-economic factors in the difference between two frameworks is suggested as a focus for future research.

  Vezelhennep als papiergrondstof : teeltonderzoek 1990 - 1993 = Fibre hemp as a raw material for paper : agronomic research 1990 - 1993
  Werf, H.M.G. van der; Geel, W.C.A. van - \ 1994
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 177) - 62
  Cannabis sativa - bordpapier - hennep - industrie - papier - karton - pulp- en papierwarenindustrie - textielvezels - cardboard - hemp - industry - paper - paperboard - pulp and paper industry - textile fibres
  Testing of board : creases: Laboratory production of test creases
  Anonymous, - \ 1992
  Beuth
  bordpapier - karton - plooiingen - ruggen - laboratoriummethoden - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - buigsterkte - standaardisering - cardboard - paperboard - corrugations - ridges - laboratory methods - quality controls - quality standards - bending strength - standardization
  Milieu-effecten van papierslibtoediening op landbouwpercelen in de gemeente Apeldoorn
  Pankow, J. ; Toorn, A. van de; Hoeks, J. - \ 1987
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1797) - 26
  bordpapier - gezondheid - zware metalen - industrie - papier - karton - pulp- en papierwarenindustrie - rioolwater - bodem - bodemverontreiniging - nederland - gelderland - veluwe - cardboard - health - heavy metals - industry - paper - paperboard - pulp and paper industry - sewage - soil - soil pollution - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.