Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 138

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Microscopisch onderzoek naar de zuiverheid van enkele specerijen
  Raamsdonk, L.W.D. ; Hedemann, B. - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT-rapport 2017.005) - 33
  specerijen - saffraan - peper - muskaatnoten - paprikapoeder - microbiologische technieken - spices - saffron - pepper - nutmegs - paprika - microbiological techniques
  Doel van het project was om inzicht te krijgen in de kwaliteit en zuiverheid van enkele specerijen. Hiertoe is een aantal visuele onderzoeksmethoden getoetst en geoptimaliseerd. Verder is informatie verzameld over de variatie in de productieprocessen, en is getracht om een indicatie te krijgen over het tijdsbestel van een survey. De aanpak omvatte de ontwikkeling van een toolbox van visuele technieken en de toepassing hiervan op een selecte set van vijf specerijen: saffraan, zwarte peper, witte peper, nootmuskaat en paprikapoeder. Deze toolbox omvat nu het verkrijgen van een indicatie van kleur, geur, structuur en bij gemalen materialen van de grofheid van de maling. Daarnaast worden textuur, microscopische samenstelling en de aanwezigheid van zout, zand en sommige mineralen onderzocht. Er is in september en oktober 2016 een eerste set van 62 monsters in gemalen vorm en acht in ongemalen vorm aangekocht bij 11 verschillende verkooppunten (Nederland: 10 en Duitsland: 1): 9 monsters saffraan, 15 zwarte peper, 11 witte peper, 11 nootmuskaat en 16 monsters paprikapoeder. De ongemalen monsters (twee monsters muskaatnoten, drie monsters zwarte en twee monsters witte peperkorrels, een verpakking hele paprika’s) zijn in het laboratorium gemalen en gebruikt als vergelijkingsmateriaal bij het onderzoek van de 62 commercieel gemalen specerijenmonsters. Zestien monsters die in de eerste set een beeld lieten zien dat anders was dan de gemiddeld waargenomen parameters per specerij werden opnieuw gekocht en onderzocht (set 2). Voor een beperkte set monsters van witte/zwarte peper en nootmuskaat is een Volatile Organic Compound (VOC) fingerprint gemaakt en vergelijken met de microscopische resultaten. De VOC fingerprint is vooral gebruikt als indicatie voor het niveau van de vluchtige (actieve) stoffen.
  Een model met een smaakje (Interview met Caroline Labrie)
  Langen, E. ; Labrie, C.W. - \ 2013
  Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie 2013 (2013)4. - ISSN 1878-8408 - p. 14 - 17.
  paprika - vruchtgroenten - smaak - smaakonderzoek - sensorische evaluatie - capsicum - cultivars - modellen - onderzoek - sweet peppers - fruit vegetables - taste - taste research - sensory evaluation - capsicum - cultivars - models - research
  Over smaak valt niet te twisten. En toch gebeurt dat maar al te vaak. "Er kan oeverloos over de smaak van paprika's worden gepraat en gediscussieerd. Daarom is het belangrijk dat de smaak van paprika's geobjectiveerd wordt", vertelt Caroline Labrie van Wageningen UR Glastuinbouw. Dat kan met een smaakmodel voor paprika. De ontwikkeling hiervan is drie jaar geleden gestart. Het model moet uitkomst gaan bieden voor veredelaars, maar ook telers kunnen er hun voordeel mee doen.
  Gezocht: paprika die hoog scoort op People, Planet én Profit (interview met Caroline Labrie)
  Arkesteijn, M. ; Labrie, C.W. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)Beursmagazine TBR Gorinchem. - p. 36 - 37.
  groenteteelt - paprika - ketenmanagement - duurzaamheid (sustainability) - marketing van voedingsmiddelen - afzetorganisaties - samenwerking - consumentenvoorkeuren - voedselkwaliteit - groenten - vegetable growing - sweet peppers - supply chain management - sustainability - food marketing - marketing boards - cooperation - consumer preferences - food quality - vegetables
  Met alleen duurzaam telen, kom je er als teler niet. Ook duurzaam vermarkten is belangrijk. Met nieuwe rassen, teeltproeven, een consumentensmaakpanel, groepsdiscussies met consumenten en contact met groentespeciaalzaken hopen onderzoekers, veredelaars en telers met het project PPP Paprika een stap te zetten naar een duurzame ketenaanpak.
  Goede resultaten met roofwantsen en nieuwe sluipwespen: Bladluis groot knelpunt bij residuvrije teelt paprika
  Messelink, G.J. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)8. - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - vruchtgroenten - paprika - gewasbescherming - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sluipwespen - reduviidae - landbouwkundig onderzoek - groenten - greenhouse horticulture - fruit vegetables - sweet peppers - plant protection - biological control agents - parasitoid wasps - reduviidae - agricultural research - vegetables
  Residuvrij telen is een wens van een steeds grotere groep telers. Het realiseren daarvan is voor sommige gewassen, zoals paprika, verre van eenvoudig. In de strijd tegen bladluis boekt Wageningen UR goede resultaten met nieuwe biologische bestrijders en generalistische roofwantsen, maar een volledige biologische bestrijding is nog erg duur. Een systematische aanpak is nodig om het teeltsysteem zo weerbaar mogelijk te maken.
  Parthenocarpic fruit development in Capsicum annuum
  Tiwari, A. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Olaf van Kooten, co-promotor(en): Ep Heuvelink; R. Offinga. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858713 - 109
  capsicum annuum - paprika - plantenontwikkeling - vruchtdragend - parthenocarpie - vruchtzetten - capsicum annuum - sweet peppers - plant development - fruiting - parthenocarpy - fruit set

  Key words: Parthenocarpy, Capsicum, fruit set, hormones, cell division, cell expansion,

  auxin, gibberellin, temperature, carpel-like structures, genotype

  Parthenocarpy (fruit set without fertilization) is a much desired trait in sweet pepper

  (Capsicum annuum) production as it minimizes yield irregularity, enhances total

  yieldandmakes theproduction possible under suboptimal environmental conditions. Beside

  this, parthenocarpyimproves the commercial value of the fruitsince parthenocarpic fruits

  are convenient for consumption, much wanted for minimal-processed food, and possess

  long shelf-life.Parthenocarpy has been widely studied for tomato and Arabidopsis but not for

  C. annuum.Physiological and morphological characterization of parthenocarpy in C.

  annuum is the main focus of this thesis with emphasis on finding evidence thattomato and

  Arabidopsis can be used as model plants to study fruit development in C. annuum.The

  series of physiological and morphological changes (i.e. pollen tube growth, vascular

  connection between ovule and carpel, cell division and cell expansion in carpel) that occurs

  in a post-fertilized ovary ofC. annuumwas similar to that reported in tomato and

  Arabidopsis. Similar to these two species, C. annuum showed a hierarchy between auxin

  and gibberellinwhere auxin acts upstream of gibberellin in fruit set, most likely by inducing

  gibberellin biosynthesis.These findings indicate that fruit set mechanisms in C. annuum are

  similar to that reported in tomato and Arabidopsis.Parthenocarpy was evident in most of the

  studied genotypes of C. annuum(n=24) suggesting that somedegree of intrinsic

  parthenocarpy is already present in C. annuum. External application of auxin and

  gibberellin on the stigma of emasculated flowers enhanced parthenocarpic fruit

  production.GA3 did not significantly contribute to the final fruit size. GA3 seems to play an

  important role in preventing flower and fruit abscission while auxin seems to be important

  for both fruit set and fruit development.

  Almost all seedless fruits obtained either by only emasculation or emasculation followed by

  hormone application showed stronger growth of carpel like structures (CLS) compared to

  seeded fruits. Structural analogy of CLS with bel1 mutant of Arabidopsis suggests that CLS

  are transformed from abnormal ovules.Capsicum genotypes with high parthenocarpic

  potential showed a stronger CLS development suggesting a relation between female

  sterility and parthenocarpy. The parthenocarpic potential appeared to be controlled by a

  single recessive gene. The CLS phenotype and parthenocarpy could not be linked to a

  single locus, suggesting that absence of fertilization induces parthenocarpic fruit

  development and allows CLS growth, which substitutes developing seeds in promoting fruit

  development.This thesis provides insight in the physiology and morphology and genetic

  basis of parthenocarpy in C. annuum.

  Selenium beschermt tegen vrije radicalen : uit onderzoek blijken positieve effecten op de groei
  Kierkels, T. ; Lugt, G.G. van der; Heuvelink, E. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 14 - 15.
  glastuinbouw - groenteteelt - sporenelementen - selenium - seleniummeststoffen - plantenontwikkeling - paprika - voeding en gezondheid - groenten - greenhouse horticulture - vegetable growing - trace elements - selenium - selenium fertilizers - plant development - sweet peppers - nutrition and health - vegetables
  Selenium speelt een rol bij verschillende processen in de plant, maar het is nog onduidelijk of het ook werkelijk essentieel is. Het kan de plant in elk geval beschermen tegen vrije radicalen. Maar het internationale onderzoek concentreert zich vooral op de vraag hoe je het seleniumgehalte in planten omhoog krijgt ten bate van mens en dier.
  Zieke planten snel verwijderen om nieuwe besmetting te voorkomen: Paprikaplanten met TSWV zijn aantrekkelijk voor trips
  Staalduinen, J. van; Grosman, A.H. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)2. - p. 61 - 61.
  gewasbescherming - glastuinbouw - paprika - tomatenbronsvlekkenvirus - verwijdering - kassen - teeltsystemen - groenten - plant protection - greenhouse horticulture - sweet peppers - tomato spotted wilt virus - removal - greenhouses - cropping systems - vegetables
  Recent onderzoek naar mogelijkheden om de verspreiding van tomatenbronsvlekkenvirus in kassen met paprika te beperken, heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Besmette planten blijken zeer aantrekkelijk te zijn voor trips, veruit de belangrijkste verspreider van het virus. Het is daarom zaak om besmette planten zo snel mogelijk te ruimen en de tripspopulatie onder de duim te houden
  Leveillula taurica kan veel schade geven in paprikateelt
  Arkesteijn, M. ; Paternotte, S.J. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)11. - p. 51 - 51.
  teelt onder bescherming - capsicum - vruchtgroenten - leveillula taurica - meeldauw - gewasbescherming - ziektebestrijding - glastuinbouw - paprika - groenten - protected cultivation - capsicum - fruit vegetables - leveillula taurica - mildews - plant protection - disease control - greenhouse horticulture - sweet peppers - vegetables
  De echte meeldauwschimmel Leveillula taurica is al jaren een van de belangrijkste ziekten in paprika. Door grootschalige aantasting van het blad vermindert de fotosynthese. Daardoor veroorzaakt deze ziekte een aanzienlijk productieverlies.
  Towards stochastic simulation of crop yield: a case study of fruit set in sweet pepper
  Wubs, A.M. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Leo Marcelis, co-promotor(en): Ep Heuvelink; Lia Hemerik. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085856993 - 149
  capsicum annuum - paprikapoeder - simulatiemodellen - stochastische modellen - vruchtzetten - abortie (planten) - overleving - source-sink relaties - capsicum annuum - paprika - simulation models - stochastic models - fruit set - abortion (plants) - survival - source sink relations
  Crop growth simulation models are widely used in research and education, and their use in commercial practice is increasing. Usually these models are deterministic: one set of input values always gives the same output of the model. In reality, however, variation exists between plants of the same crop. A simulation model taking this variation into account is therefore more realistic. The aim of this thesis is to introduce a stochastic component into a dynamic crop simulation model. As case study, fruit set in sweet pepper was used, because large variation in fruit set between the plants exists. Competition with fast growing fruits causes abortion of flowers and young fruits, which results in periods with high and low fruit set, and consequently periods of high and low fruit yield. A literature review showed that most factors influencing fruit abortion can be expressed in the terms source and sink strength. Source strength is the supply of assimilates; a higher source strength increases fruit set. Source strength takes into account leaf area, radiation, and CO2 level and temperature. Sink strength is the demand for assimilates of the fruits and vegetative parts. It is quantified by the potential growth rate, i.e. the growth rate under non-limiting assimilate supply. Assimilate demand of the fruits depends on their number, age, and cultivar. If the total fruit sink strength of a plant is low, fruit set is high. Vulnerable for abortion were very small buds, buds close to anthesis and flowers and young fruits up to 14 days after anthesis. An experiment with six Capsicum cultivars with fruit sizes ranging between 20 and 205g fresh weight showed that variation in weekly fruit yield is highly correlated with variation in weekly fruit set. Fruit yield patterns resembled fruit set patterns, with a lag time being equal to the average fruit growth duration. Further investigation showed that the cultivars not only differed in sink strength of the individual fruits, but also that the source-sink ratio above which fruit set occurred was higher in cultivars with larger fruits. In the second half of the thesis, flower and fruit abortion was modelled. Survival analysis was used as the method to derive the abortion function. Source and sink strength were used as the factors influencing abortion. Their effect on the probability of abortion per day was non-linear: at high values of source and sink strength an increase did not further decrease or increase the probability of abortion, respectively. Flowers on the side shoots turned out to have a higher probability of abortion than flowers on the main shoot. Most flowers and young fruits aborted around 100°Cd after anthesis. The obtained function was used in a crop simulation model for sweet pepper. After calibration the model was able to simulate the observed fruit set pattern, although fruit abortion was not properly simulated when low source strength was combined with high sink strength. Validation with three independent data sets gave reasonable to good results. Survival analysis proved to be a good method for introducing stochasticity in crop simulation models. A case study with constant source strength showed asynchronisation of fruit set between the plants, indicating that fluctuations in source strength are an important factor causing synchronisation between individual plants.

  Source/sink-verhouding tijdens bloei bepalend voor zetting paprika : verhouding tussen source (suikerproductie) en sinks (suikerbenutting)
  Wubs, A.M. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)8. - p. 44 - 45.
  vruchtgroenten - capsicum - plantenontwikkeling - vegetatieve groeiperiode - source-sink relaties - voedingsstoffentransport - plantenveredeling - landbouwkundig onderzoek - paprika - glastuinbouw - groenten - fruit vegetables - capsicum - plant development - vegetative period - source sink relations - nutrient transport - plant breeding - agricultural research - sweet peppers - greenhouse horticulture - vegetables
  Fluctuaties in zetting en oogst horen bij paprika. Meer zicht op de oorzaken daarvan zou de veredelaars de instrumenten in handen geven om te komen tot een stabieler ras. Nieuw Wagenings onderzoek biedt perspectief daarvoor. De verhouding tussen source (suikerproductie) en sinks (suikerbenutting) blijkt van belang. Rond de bloei moet die verhouding boven een bepaalde drempel liggen anders aborteert de bloem of jonge vrucht. De teler kan helaas niets aan die drempel doen; de veredelaar wellicht wel.
  Verder verhogen opbrengst paprika vergt andere maatregelen (interview met o.a. Barbara Eveleens)
  Stijger, H. ; Eveleens, B.A. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)6/7. - p. 62 - 63.
  vruchtgroenten - teeltsystemen - kassen - teelt onder bescherming - milieubeheersing - klimaatregeling - bevochtigingsapparatuur - vernevelen - gewasopbrengst - proeven op proefstations - paprika - glastuinbouw - groenten - fruit vegetables - cropping systems - greenhouses - protected cultivation - environmental control - air conditioning - humidifiers - fogging - crop yield - station tests - sweet peppers - greenhouse horticulture - vegetables
  In een paprikaproef leverde luchtbevochtiging productieverhoging op doordat de luchtramen minder snel open gingen en er meer CO2 in de kas bleef. Van diffuus glas mag ook productieverhoging worden verwacht. Voor een eventuele sprong in productieverhoging bij de paprika’s ziet paprikateler Sjaak van Kester meer in de veredeling naar betere rassen zonder zaadproductie en met een regelmatige vruchtzetting.
  Biologische bestrijding van bladluis in paprika
  Messelink, G.J. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kok, L.W. - \ 2010
  biologische bestrijding - lipaphis - aulacorthum - reduviidae - chrysopidae - paprika - sluipwespen - biological control - lipaphis - aulacorthum - reduviidae - chrysopidae - sweet peppers - parasitoid wasps
  Een poster gemaakt voor de Gewasbeschermingsdag 18 mrt 2010. Deze poster gaat over de biologische bestrijding van bladluis in paprika. Bestrijding van bladluis zonder insecticiden is zeer moeilijk in paprika. De huidige biologische bestrijders schieten vaaktekort. De grootste boosdoeners zijn de rode luis en boterbloemluis. Er zijn nieuwe sluipwespsoorten, gaasvliegsoorten en soorten roofwantsen gezocht en getest. de resultaten zijn op deze poster samengevat.
  Aphidius matricariae: een nieuw wapen tegen rode luis
  Schelt, J. van; Messelink, G.J. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)2. - p. 22 - 23.
  geïntegreerde plagenbestrijding - vruchtgroenten - capsicum annuum - biologische bestrijding - braconidae - aphidius matricariae - aphidoidea - organismen ingezet bij biologische bestrijding - paprika - sluipwespen - glastuinbouw - groenten - integrated pest management - fruit vegetables - capsicum annuum - biological control - braconidae - aphidius matricariae - aphidoidea - biological control agents - sweet peppers - parasitoid wasps - greenhouse horticulture - vegetables
  Uit een zoektocht naar nieuwe sluipwespen tegen bladluis in paprika is Aphidius matricariae als meest effectieve bestrijder naar voren gekomen. Drie kasproeven in verschillende seizoenen laten unaniem zien dat deze soort rode luis beter bestrijdt dan de standaard sluipwesp A. colemani. Door de goede resultaten van de drie kasexperimenten wordt de parasiet Aphidius matricariae snel op de markt geïntroduceerd en is dus snel beschikbaar voor telers
  CO2-doseren met gereinigde rookgassen: overmaat schaadt
  Staalduinen, J. van; Dueck, T.A. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)1. - p. 54 - 55.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - capsicum annuum - vruchtgroenten - ethyleen - kooldioxide - verontreiniging - elektrische energie - verbranding - paprika - glastuinbouw - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - groenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - capsicum annuum - fruit vegetables - ethylene - carbon dioxide - pollution - electrical energy - combustion - sweet peppers - greenhouse horticulture - flue gases - cogeneration - vegetables
  Anders dan NOx kan etheen in paprika al bij zeer lage concentraties ernstige schade en productiederving veroorzaken. Onderzoekers achten het daarom niet verantwoord om fors hogere CO2-concentraties na te streven dan 800 ppm bij gebruik van gereinigde rookgassen. Voorts raden zij aan etheenconcentraties in de kas te meten (bij voorkeur op lage hoogte) en niet te doseren vlak na het in- of terugschakelen van WKK of ketel. Op die momenten vindt er geen optimale verbranding plaats en ontstaat er extra verontreiniging
  Gezamenlijk rassenonderzoek paprika: Stookteelt 2009 - rood geoogst
  Maaswinkel, R.H.M. ; Steenbergen, P. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw ) - 46
  capsicum annuum - paprikapoeder - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - nederland - paprika - capsicum annuum - paprika - cultivars - varieties - variety trials - netherlands - sweet peppers
  Gezamenlijk rassenonderzoek paprika: Stookteelt 2009 - geel geoogst
  Steenbergen, P. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw ) - 44
  capsicum annuum - paprikapoeder - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - nederland - paprika - capsicum annuum - paprika - cultivars - varieties - variety trials - netherlands - sweet peppers
  In 2009 is het gezamenlijke rassenonderzoek bij paprika gedaan. Het onderzoek wordt aangestuurd door de Stuurgroep Rassenonderzoek Paprika met daarin vertegenwoordigers van P8, landelijke paprikacommissie en de veredelingsbedrijven De Ruiter Seeds, Enza, Rijk Zwaan, Syngenta Seeds, Western Seed. Het onderzoek is gefinancierd door Productschap Tuinbouw met daarnaast een bijdrage van de verdelingsbedrijven die nieuwe rassen hebben ingestuurd. Op iedere proefplaats wordt minimaal dezelfde rassenserie beproefd. Ieder veredelingsbedrijf dat een nieuw ras instuurt verzorgt één proefplaats. Door de praktijkbedrijven die via een veredelingsbedrijf zijn benaderd en de praktijkbedrijven die via telersverenigingen zijn benaderd worden waarnemingen gedaan (tellen, wegen en vruchtkwaliteit en arbeid). In 2009 werden op 5 bedrijven de proeven genomen via veredelingsbedrijven en 5 bedrijven via telersverenigingen. De coördinatie en verwerking van alle gegevens wordt gedaan vanuit Wageningen UR Glastuinbouw.
  LEDs en energiebesparing bij paprika: onderzoek in de praktijk bij VOF Dingemans
  Nederhoff, E.M. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; Schapendonk, A.H.C.M. ; Pot, C.S. ; Dueck, T.A. ; Bruins, M.A. ; Uenk, D. ; Steenhuizen, J.W. ; Snel, J.F.H. ; Marcelis, L.F.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Sapounas, A. ; Driever, S.M. ; Verkerke, W. ; Warmenhoven, M.G. ; Janssen, H.J.J. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 285) - 106
  teelt onder bescherming - kassen - kunstlicht - licht - lichtgevende dioden - morfologie - plantenmorfologie - lichtsterkte - plantenontwikkeling - paprika - glastuinbouw - led lampen - protected cultivation - greenhouses - artificial light - light - light emitting diodes - morphology - plant morphology - light intensity - plant development - sweet peppers - greenhouse horticulture - led lamps
  In een praktijkproef met met LED belichting, zijn stuurlichteffect op paprika (ras Derby) niet onomstotelijk bewezen, want lichtkleur en lichtintensiteit waren gekoppeld. Echter, belichtingen met een laag intensiteit (blauw licht, 20 µmol/m2/s, en rood licht, 46 µmol/m2/s) suggereren wel een aantal stuurlicht effecten. Bij rood licht waar belichting startte voor zonsopgang raakte de planten uit balans. De zetting was goed bij rood licht en slecht bij blauw licht. Halverwege het seizoen waren de planten onder blauw licht langer en hadden een groter bladoppervlak dan onbelichte planten, maar dit zou ook te danken kunnen zijn aan grotere beschikbaarheid van assimilaten onder blauw licht. Op basis van hetzelfde hoeveelheid licht (gram per mol), werd een verglijkbare productie berekend onder rood licht en SONT. Met de juiste gewassturing wordt verondersteld dat potentieel 5-10% meer productie kan worden bereikt door belichting met LEDs in vergelijking met SON-T lampen
  Verbeteren inzetbaarheid bladluisbestrijders in de ecoteelt van paprika
  Bloemhard, C.M.J. ; Messelink, G.J. ; Groot, E.B. de; Kok, L.W. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 306) - 30
  aphidoidea - aphididae - episyrphus balteatus - crambe hispanica - aphidoletes aphidimyza - capsicum annuum - biologische bestrijding - predatoren van schadelijke insecten - paprika - glastuinbouw - aphidoidea - aphididae - episyrphus balteatus - crambe hispanica - aphidoletes aphidimyza - capsicum annuum - biological control - predators of insect pests - sweet peppers - greenhouse horticulture
  De larven van zweefvliegen zijn belangrijke bladluispredatoren. Voor bladluisbestrijding in kassen is de zweefvliegsoort Episyrphus balteatus commercieel beschikbaar. De aan onze zeekool verwante Crambe hispanica is een voor volwassen zweefvliegen aantrekkelijke plant. Onderzocht werd of toevoeging van enkele van deze planten de biologische bestrijding van bladluizen in paprika kan verbeteren. Noch in proefkasjes (bepaling eileg) noch op een biologisch praktijkbedrijf werd een duidelijke verbetering verkregen. Waarschijnlijk bieden paprikabloemen zelf al voldoende voeding (stuifmeel en nectar). De relatieve luchtvochtigheid is één van de factoren die een rol kunnen spelen bij de wisselvallige werking van de galmug Aphidoleters aphidimyza,. In een kasproef zijn drie RV-niveau’s met elkaar vergeleken: namelijk 45%, 60% en 75%. Bij 45% legden de galmuggen duidelijk minder eieren in de kop van het gewas. De bladluisbestrijding verliep in deze droge kassen ook het slechtste. Bij 60% en vooral bij 45% werden veel grote galmuglarven op de grond aangetroffen. De betekenis hiervan is nog niet opgehelderd. Voor het doormaken van het popstadium dalen galmuggen af naar de grond. Daar kunnen ze ten prooi vallen aan allerlei bodempredatoren of worden aangetast door bodempathogenen. In het onderzoek bleek inderdaad dat slechts de helft van de galmuggen zich succesvol ontwikkeld in grond uit een biologische kas, terwijl dat na autoclavering van die grond ruim 80% is. Extra toevoeging van mogelijke predatoren (kortschildkevers, pissebedden of bodemroofmijten) aan diezelfde grond had geen significant effect. Gebruik van organische meststoffen en bespuiting met plantextracten, zoals gebruikelijk bij ecotelers, had geen negatief effect op het functioneren (vinden van bladluishaarden) van de galmuggen.
  Smaak creëert meerwaarde bij glasgroenten: Pieter Boekestijn: "Toon met label dat jouw product beter is dan de bulk"(interview met o.a. Wouter Verkerke)
  Arkesteijn, M. ; Verkerke, W. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)11. - p. 66 - 67.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - groenteteelt - capsicum annuum - spaanse pepers - smaak - etiketteren - paprika - glasgroenten - glastuinbouw - groenten - market gardens - greenhouses - protected cultivation - vegetable growing - capsicum annuum - chillies - taste - labelling - sweet peppers - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - vegetables
  Smaak is een meerwaarde die glasgroenten verheft van een bulkproduct tot een speciaal product waarvoor een vraagmarkt bestaat. Westland Peppers veranderde met hulp van Syntens van een bedrijf met een bulkproduct naar een 'one-stop-shopping'-bedrijf voor allerlei soorten pepers en paprika's. Tijdens een van de Horti Fair Breakfast meetings vertelde Ted van Heijningen van Eminent Seeds, hoe hun bedrijf de stap al veertien jaar geleden maakte. Zijn boodschap : zorg voor een private label en een geborgde kwaliteit
  Verrassend effect roofwants Orius majusculus bij bestrijding bladluis
  Messelink, G.J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)11. - p. 18 - 19.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - vruchtgroenten - groenteteelt - reduviidae - aphidoidea - bestrijdingsmethoden - paprika - glastuinbouw - sluipwespen - groenten - market gardens - greenhouses - protected cultivation - fruit vegetables - vegetable growing - reduviidae - aphidoidea - control methods - sweet peppers - greenhouse horticulture - parasitoid wasps - vegetables
  Uit onderzoek blijkt dat de roofwants Orius majusculus een belangrijke schakel kan zijn bij de bestrijding van bladluis, ondanks het feit dat deze soort niet tot de meest effectieve bladluisbestrijders behoort. Het succes is mogelijk te danken aan preventieve loslating, een goede samenwerking met sluipwespen en beter functioneren door gevarieerd prooi-aanbod. Toevoeging van O.majusculus leidt mogelijk tot een robuuster systeem tegen bladluis
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.