Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 53

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Slapeloze nachten - Ernstige besmetting van bloedluis bij kippen
  Jong, I.C. de - \ 2016
  Wageningen Livestock Research
  dermanyssus gallinae - pluimveehouderij - diergezondheid - bestrijdingsmethoden - parasieten - dermanyssus gallinae - poultry farming - animal health - control methods - parasites
  De vogelmijt (ook wel bloedluis genoemd) is een parasiet die bij grote aantallen grote effecten heeft op de pluimveehouderij. Bekijk in dit filmpje de effecten en de maatregelen.
  Tonderzwammen en insecten
  Moraal, L.G. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)120. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 21.
  fomes fomentarius - insecten - bedreigde soorten - soorten - parasieten - coleoptera - gastheer parasiet relaties - fomes fomentarius - insects - endangered species - species - parasites - coleoptera - host parasite relationships
  Parasieten op bomen, zijn op hun beurt ook weer een plek waar allerlei soorten voorkomen. Op de zeldzame tonderzwam kunnen zich unieke insectencombinaties ontwikkelen. Nu de tonderzwam aan een opmars bezig is, komen ook deze bijzondere insecten weer terug.
  Karperziekten in Nederland: toen en nu
  Haenen, O.L.M. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)5. - ISSN 1382-2764 - p. 36 - 41.
  visziekten - karper - cyprinidae - parasieten - bacterieziekten - virusziekten - fish diseases - carp - cyprinidae - parasites - bacterial diseases - viral diseases
  Ingegaan wordt op de belangrijkste ziekten van wilde en gehouden karper in Nederland. Daarbij gaat het zowel om al heel lang bekende als om één nieuwe ziekte, optredend in de diverse jaargetijden.
  Slimme monitor bindt strijd aan met bloedluis
  Mul, M.F. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - pluimveeziekten - dierziekten - dierpathologie - parasieten - mijtenbestrijding - monitoring - prototypes - dierenwelzijn - dierlijke productie - dermanyssus - poultry farming - poultry - animal health - poultry diseases - animal diseases - animal pathology - parasites - mite control - monitoring - prototypes - animal welfare - animal production - dermanyssus
  Bloedluis of vogelmijt is een serieus probleem in de pluimveehouderij. De huidige bestrijdingsmiddelen bieden geen totaaloplossing. Binnen het project ‘Beheersen Bloedluisproblematiek’ wordt nu een slimme monitor ontwikkeld die pluimveehouders moet helpen om de bloedluisproblematiek op hun bedrijf te minimaliseren. Een werkend prototype is inmiddels gebouwd, in 2014 wordt deze gevalideerd.
  Zoekkaart Bewoners van het Bijenhotel, onderdeel van onderzoek bijen en bloemen in de stad
  Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
  Lelystad :
  apidae - vespidae - mijten - parasieten - drosophilidae - beschrijvingen - activiteit - foto's - apidae - vespidae - mites - parasites - drosophilidae - descriptions - activity - photographs
  Zoekkaart met informatie en afbeelingen van bewoners van het bijenhotel en een zoekkaart met overige bezoekers van het bijenhotel zoals parasieten en andere beestjes. Deze zoekkaart is onderdeel van het project ' Bijen & Bloemen in de Stad 'van Landschapsbeheer Flevoland en Wageningen UR – PPO - AGV Lelystad.
  Ecology of parasite-vector interactions
  Takken, W. ; Koenraadt, C.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Ecology and control of vector-borne diseases vol. 3) - ISBN 9789086861880 - 272
  gastheer parasiet relaties - parasieten - vectoren, ziekten - ziekten overgebracht door vectoren - vectorbestrijding - ecologie - medische entomologie - host parasite relationships - parasites - disease vectors - vector-borne diseases - vector control - ecology - medical entomology
  Vector-borne diseases continue to be one of the most important determinants affecting human and animal health. Large numbers of people suffer from diseases like malaria, dengue, filariasis and leishmaniasis, especially in the tropics. Whereas these diseases were eradicated from the temperate climate zones, in recent years the rising incidence of 'emerging' vector-borne diseases such as bluetongue, West Nile Virus, Lyme disease, tick-borne encephalitis and the recent outbreaks of chikungunya and dengue in southern Europe provide evidence that these diseases are resilient and can disperse to other regions and continents where before they were not present or relevant. Many tools for the management of vector-borne diseases are currently under pressure because of increasing drug and insecticide resistance, as well as the realization of biological variation of parasites and vectors and their ecosystems. At the same time, progress in our understanding of genetics, immunology, population biology and epidemiology allow for a better understanding of parasite-vector interactions. Here the state-of-the-art of these interactions is being reviewed, and means for using this information for advanced strategies of vector-borne disease control are proposed. This 3rd edition of ECVD aims to provide a rapid overview of recent developments in the field of parasite-vector interactions and how this can be used for more effective and sustainable disease control.
  OYSTERECOVER: The Efficiency of Different Types of Oyster Spat Collectors for Ostrea edulis
  Brink, A.M. van den - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C095/12) - 33
  mariene biologie - oesterschelpen - voortplanting - parasieten - marine biology - oyster shells - reproduction - parasites
  The aim of this task is to potentially identify a way to develop more efficient spat collecting techniques that may compensate for the lower survival rate of the oysters caused by the Bonamia ostreae parasite. As part of the project a review of the efficiency of different spat collectors was conducted with the intention of recommending three collector types to be tested in the field. The aim of this task is to potentially identify a way to develop more efficient spat collecting techniques that may compensate for the lower survival rate of the oysters caused by the Bonamia ostreae parasite.
  Myxidium giardi, een myxospore parasiet van wilde paling
  Engelsma, M.Y. ; Haenen, O.L.M. - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)4. - ISSN 1382-2764 - p. 33 - 35.
  palingen - palingteelt - visteelt - myxidium giardi - parasieten - protozoa - visziekten - visvijvers - eels - eel culture - fish culture - myxidium giardi - parasites - protozoa - fish diseases - fish ponds
  In Nederland is de myxospore parasiet Myxidium giardi in mei 2005 in beeld gekomen bij palingen in fuiken op het IJsselmeer. Op palingkwekerijen in broedhuizen komt de parasiet doorgaans niet voor, wel in vijversystemen.
  Karpersterfte in Nederland: Nederlands instituut onderzoekt karpersterftes
  Haenen, O.L.M. ; Tulden, P.W. van; Engelsma, M.Y. - \ 2012
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 5 (2012)23. - ISSN 1569-7533 - p. 18 - 21.
  karper - visstand - sportvissen - hengelsport - virusziekten - spring viremia of carp virus - virussen - bacteriën - parasieten - carp - fish stocks - game fishes - angling - viral diseases - spring viremia of carp virus - viruses - bacteria - parasites
  Voor veel sportvissers is karper de favoriete vissoort. Dankzij een doordacht water- en visstandbeheer kent ons land een gezonde karperpopulatie. Tocht treedt er af en toe sterfte op bij deze vissen. Mede op verzoek van Sportvisserij Nederland onderzoekt het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad de oorzaak van deze sterftes.
  Zonder de gewone sachembij, Anthohora plumipes (Hymenoptera, Apidae), geen Sitaris muralis (Coleoptera, Meloidae) in Nederland
  Belgers, J.D.M. ; Teunissen, A.P.J.A. - \ 2012
  Entomologische Berichten 72 (2012)1-2. - ISSN 0013-8827 - p. 45 - 49.
  anthophora - apidae - nesten - parasieten - coleoptera - anthophora - apidae - nests - parasites - coleoptera
  In Nederland komen tien oliekervers (Meloidae) voor. Slechts één daarvan is voor zijn voortbestaan afhankelijk van de gewone sachembij, Anthophora plumipes: Sitaris muralis. Sinds 2006 is er in Nederland sprake van en toename van meldingen van S. muralis. De uitbreiding heeft klimaatverandering als mogelijke oorzaak, maar wellicht ook de toegenomen aandacht voor voor S. muralis en wilde bijen onder natuurliefhebbers
  Weidegang van geiten
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2011
  BioKennis bericht Geiten 2011 (2011)14. - 4 p.
  begrazing - beweidingssystemen - geitenhouderij - biologische landbouw - graslandbeheer - maagdarmziekten - parasieten - coccidiose - grazing - grazing systems - goat keeping - organic farming - grassland management - gastrointestinal diseases - parasites - coccidiosis
  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten. In dit bioKennisbericht de stand van zaken.
  Arrhenophagus chionaspidis tegen rozeschildluis
  Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Ramakers, P.M.J. - \ 2010
  boomkwekerijen - gewasbescherming - aulacaspis rosae - sluipwespen - parasieten - forest nurseries - plant protection - aulacaspis rosae - parasitoid wasps - parasites
  Poster over de sluipwesp Arrhenophagus chionaspidis die als natuurlijke vijand ingezet kan worden tegen rozeschildluis, Aulacaspis rosae
  Stevige klap voor trichodoriden
  Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)20. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
  grondsterilisatie - paratrichodorus pachydermus - nematoda - trichodoridae - parasieten - parasitaire nematoden - soil sterilization - paratrichodorus pachydermus - nematoda - trichodoridae - parasites - parasitic nematodes
  Een goed uitgevoerde natte grondontsmetting blijkt jaren effectief tegen Paratrichodorus pachydermus. Trichodoren zijn lastige aaltjes en ze parasiteren op veel gewassen. Dat maakt de aanpak lastig, maar belangrijk.
  Innate immune receptors in carp: recognition of protozoan parasites
  Ribeiro, C.M.S. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Huub Savelkoul, co-promotor(en): Geert Wiegertjes. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857747 - 217
  karper - immuniteitsreactie - receptoren - protozoa - parasieten - immuunsysteem - vaccins - hulpstoffen - immunologie - immuniteit - carp - immune response - receptors - protozoa - parasites - immune system - vaccines - adjuvants - immunology - immunity
  This PhD thesis reports on pattern recognition receptors involved in the immune responses of common carp (Cyprinus carpio) to two protozoan parasites Trypanoplasma borreli and Trypanosoma carassii. The immune responses of carp are fundamentally different when comparing these two extracellular blood parasites. T. borreli induces a characteristically high production of nitric oxide by macrophages, whereas T. carassii parasites seem to preferentially induce an alternative state of macrophage activation. These differences could be driven by differences in the initial engagement of pattern recognition receptors on carp macrophages with either of the two types of parasites. Based on known host-parasite interactions in mammalian vertebrates, Toll-like receptor 2 (TLR2) and TLR9 were selected as candidate receptors for parasite recognition by receptors carp macrophages. Transfection of human cell cultures with carp TLR2 and overexpression of TLR2 in carp macrophages, corroborated the ability of this receptor to bind peptidoglycan from Gram-positive bacteria and glycosylphosphatidylinositol anchors from protozoan parasites. The parasite T. carassii, in particular, induced a TLR2-mediated formation of the cytokine IL-23, leading to a Th17-like immune response in fish infected with T. carassii. Transfection of human cell cultures with carp TLR9 indicated this receptor recognizes bacterial DNA, but not protozoan DNA, and studies in carp macrophages indicated this recognition to be protease-dependent. A novel pattern recognition receptor of carp, named Soluble Immune-Type Receptor (SITR), was identified by investigating an enriched cDNA repertoire from macrophages stimulated by T. borreli. SITR is abundantly expressed in carp macrophages and seems to be secreted upon stimulation with T. borreli. Overexpression of SITR in mouse macrophages and knock-down of SITR in carp macrophages provided evidence for the involvement of this receptor in T. borreli-induced production of nitric oxide. The results presented in this PhD thesis have shed light on the evolution of innate immune receptors involved in the recognition of pathogens.
  Werkgroep Veterinaire Parasitologie Nederland. Uniforme Europese richtlijnen ontworming van hond en kat (ESCCAP)
  Borgsteede, F.H.M. ; Doorn, D. van; Eysker, M. ; Nijsse, R. ; Ploeger, H.W. ; Giessen, J. van der; Knapen, F. van; Overgaauw, P.A.M. - \ 2008
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)8. - ISSN 0040-7453 - p. 345 - 345.
  huisdieren - dierziekten - veterinaire parasitologie - parasieten - parasitologie - toxocara - domestic animals - animal diseases - veterinary parasitology - parasites - parasitology - toxocara
  Een onafhankelijke groep Europese parasitologen wil via de website www.esccap.org zonder winstoogmerk informatie verstrekken over parasitaire infecties bij hond en kat in Europa. Hierbij is het belangrijk dat de (ontwormings)adviezen uniform zijn, de informatie “up-to-date” wordt gehouden en dat deze in diverse talen beschikbaar is. De uitgebreide richtlijnen kunnen worden aangepast aan de regionale situatie. De organisatie, genaamd European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP), wordt inmiddels ondersteund door het European Veterinairy Parasitology College (EVPC) en de World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP). De vertegenwoordiger vanuit Nederland is Frans van Knapen, hoogleraar in veterinaire volksgezondheid en levensmiddelenhygiëne te Utrecht
  Risico-analyse van de overlevingskansen van stadia van parasieten in kalvergier uit de intensieve veehouderij
  Borgsteede, F.H.M. - \ 2008
  Lelystad : CVI (CVI / Rapport 08/CVI0079/FBo/AHo) - 9
  parasieten - kalveren - drijfmest - overleving - intensieve veehouderij - risicoschatting - parasitologie - diergezondheid - volksgezondheid - parasites - calves - slurries - survival - intensive livestock farming - risk assessment - parasitology - animal health - public health
  Parasitology : a philatelic perspective
  Borgsteede, F.H.M. - \ 2007
  Malvern, Worcestershire, United Kingdom : Shernacre Enterprise - ISBN 9780955648809 - 96
  parasitologie - parasieten - illustraties - protozoa - nematoda - geleedpotigen - geschiedenis - parasitology - parasites - illustrations - protozoa - nematoda - arthropods - history
  This book book offers a history of parasitology as seen through the eyes of a stamp collector. The stamps from all over the world are as varied and informative as they are beautiful and rare.
  Aziatische boktor dreigend gevaar voor bomen
  Moraal, L.G. ; Wessels-Berk, B. - \ 2007
  Tuin en Landschap 29 (2007)1. - ISSN 0165-3350 - p. 32 - 33.
  cerambycidae - plantenplagen - coleoptera - gastheer parasiet relaties - parasieten - parasitologie - parasitisme - insectenbestrijding - insectenplagen - importbeperkingen - geïntegreerde bestrijding - bomen - straatbomen - anoplophora - cerambycidae - plant pests - coleoptera - host parasite relationships - parasites - parasitology - parasitism - insect control - insect pests - import controls - integrated control - trees - street trees - anoplophora
  Ondanks importcontroles hebben Aziatische boktorren, Anoplophora glabripennis, zich in Europa, maar nog niet in Nederland, weten te vestigen. Voor hun levenscyclus benutten ze allerlei boomsoorten en vormen zo een bedreiging voor bomen in stad en landschap. De boktorren hebben de voorkeur voor esdoorn, populier, wilg en paardenkastanje. Voor tijdige signalering is de Plantenziektekundige Dienst aangewezen op oplettende groenbeheerders. Herkenning van de torren, schadebeeld en symptomen worden behandeld
  Visziekten: realiteit en risico's
  Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2006
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 1 (2006)1. - ISSN 1569-7533 - p. 16 - 19.
  visziekten - overzichten - vissen - aquacultuur - waterkwaliteit - parasieten - virussen - bacteriën - stress - dierziektepreventie - fish diseases - reviews - fishes - aquaculture - water quality - parasites - viruses - bacteria - stress - animal disease prevention
  Nederland is een water- en visrijk land. In onze binnenwateren
  komen 45 inheemse en 14 uitheemse vissoorten
  voor. Hoewel de waterkwaliteit en de leefomgeving van
  vissen sterk zijn verbeterd, kunnen vissen ziek worden.
  Welke ziekten zijn dat? En welke nieuwe visziekten
  vormen een risico voor onze vissen? Het CIDC-Lelystad
  doet al bijna 21 jaar onderzoek aan visziekten. Olga Haenen
  en Marc Engelsma gaan in op de meest voorkomende
  visziekten bij zowel wilde als gekweekte vis.
  Enquête naar parasieten inleghennestal; Probleem nummer 1: bloedluizen.
  Reuvekamp, B.F.J. ; Fiks, T.G.C.M. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)18. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - hennen - mijten - dermanyssus gallinae - parasieten - plagenbestrijding - inventarisaties - landbouwkundig onderzoek - dierziektepreventie - poultry farming - chicken housing - hens - mites - dermanyssus gallinae - parasites - pest control - inventories - agricultural research - animal disease prevention
  In stallen met leghennen komen verschillende parasieten voor, maar bloedluizen spannen toch de kroon, hoewel ook problemen met piepschuimkevers en vliegen veel voorkomen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.