Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Evaluatie van parkhuisvesting van vleeskonijnen : Verschillen de parksystemen in hygiëne en reinigbaarheid?
  Rommers, J.M. ; Houwers, H.W.J. ; Greef, K.H. de - \ 2017
  Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 13 - 17.
  evaluatie - groepshuisvesting - vleeskonijnen - parkhuisvesting - parksystemen - hygiene - reinigbaarheid
  In het najaar 2015 zijn drie parksystemen voor vleeskonijnen met elkaar
  vergeleken. Er is gekeken of de drie systemen voldeden aan de
  behoeften van konijnen, en of de systemen onderling verschilden in
  productie resultaten (eindgewichten en uitval), hygiëne en
  reinigbaarheid en arbeidsgemak. In een viertal opeenvolgende artikelen
  in dit blad wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In dit artikel wordt
  ingegaan op de hygiëne en reinigbaarheid van de verschillende parken.
  Evaluatie van parkhuisvesting van vleeskonijnen : Verschillen de parksystemen in werkbaarheid?
  Rommers, J.M. ; Greef, K.H. de - \ 2017
  Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 19 - 21.
  evaluatie - groepshuisvesting - vleeskonijnen - parkhuisvesting - werkbaarheid - parksystemen
  In het najaar 2015 zijn drie parksystemen voor vleeskonijnen met elkaar
  vergeleken. Er is gekeken of de drie systemen voldeden aan de
  behoeften van konijnen, en of de systemen onderling verschilden in
  productie resultaten (eindgewichten en uitval), hygiëne en
  reinigbaarheid en arbeidsgemak. In een viertal opeenvolgende artikelen
  in dit blad wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In dit artikel wordt
  ingegaan op het arbeidsgemak van de verschillende parken.
  Verslag 20th Symposium on Housing and Fiseases of Rabbits, Furprovinding animals and Pet animals
  Rommers, J.M. - \ 2017
  Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 25 - 27.
  evaluatie - groepshuisvesting - vleeskonijnen - parkhuisvesting - werkbaarheid - parksystemen
  Op 17 en 18 mei jl. werd in Celle (Duitsland) het Symposium on Housing
  and Diseases of Rabbits, Furproviding animals and Pet animals
  gehouden. Dit symposium wordt eenmaal per twee jaar georganiseerd
  door Duitsland. Er waren circa 60 deelnemers uit 12 verschillende
  landen, waaronder Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Hongarije,
  Polen en Slovenië. Het programma bestond uit vijf sessies, te weten: huisvesting (8 presentaties), gedrag (2 presentaties), voeding (4 presentaties), fokkerij (2 presentaties) en ziekte en preventie (2 presentaties). Daarnaast waren er posters, die in een postersessie werden toegelicht. De meeste presentaties handelden over commercieel gehouden konijnen, enkele waren gewijd aan konijnen als huisdier.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.