Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 53

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  VIP report "Use of new broadband echosounder" : Techniques for improved ocean imaging and selectivity in pelagic fisheries
  Fassler, S.M.M. ; Scoulding, B.C. ; Burggraaf, D. ; Haan, D. de; Quesson, Benoit ; Sande, Jeroen van de; Beerens, Peter - \ 2015
  IMARES (Report / IMARES C171/15) - 100
  pelagic fishery - marine fisheries - underwater acoustics - fish stocks - bycatch - fishery resources - fishery management - pelagische visserij - zeevisserij - onderwaterakoestiek - visstand - bijvangst - visbestand - visserijbeheer
  VIP - Pelagic Trawl Innovation
  Marlen, B. van; Overzee, H.M.J. van; Helmond, A.T.M. van; Tamis, J.E. ; Vries, P. de; Dammers, M. ; Cuperus, J. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C109/15) - 33
  pelagic fishery - fisheries - size - netherlands - pelagische visserij - visserij - grootte - nederland
  In response to the landing obligation for pelagic species, that started in 2015, the Dutch pelagic fishing industry has tested sorting grids with the aim to avoid the capture of undersized and/or unwanted fish.
  Kuilen op de Westerschelde : Data rapport 2015
  Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2015
  Yerseke : IMARES (IMARES / Rapport ) - 14
  kaderrichtlijn water - waterbeheer - monitoring - bemonsteren - pelagische visserij - westerschelde - water framework directive - water management - monitoring - sampling - pelagic fishery - western scheldt
  In 2015 is de achtste voor- en najaarsbemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water in combinatie sinds 2011 met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000, de Kaderrichtlijn Water en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode van bemonstering met de traditionele ankerkuil is een passieve vistechniek die gericht is op pelagische soorten zonder enige vorm van verdere verstoring van bodem. Dit rapport presenteert de gegevens van 2015 zoals die zijn waargenomen.
  Pelagic fish discards : technical report on opportunities for silage valorisation
  Rurangwa, E. ; Poelman, M. ; Broeze, J. ; Bosch, Heleen van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES C197/15) - 30
  pelagic fishery - marine fisheries - discards - fish silage - livestock feeding - bioactive compounds - hydrolysis - feed industry - pelagische visserij - zeevisserij - discards - vissilage - veevoeding - bioactieve verbindingen - hydrolyse - veevoederindustrie
  The impact of pelagic mussel collectors on plankton in the western Wadden Sea,the Netherlands
  Jacobs, P. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Han Lindeboom, co-promotor(en): J. van der Meer; Roel Riegman. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575950 - 149
  plankton - mossels - pelagische visserij - visserij - mariene ecologie - waddenzee - nederland - plankton - mussels - pelagic fishery - fisheries - marine ecology - wadden sea - netherlands
  Avoiding the by-catch of boarfish in pelagic trawling
  Marlen, B. van; Fassler, S.M.M. ; Gastauer, S. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C137/14) - 36
  pelagische visserij - bijvangst - akoestisch sporen - visserijbeheer - niet-doelorganismen - vistuig - nederland - pelagic fishery - bycatch - acoustic tracking - fishery management - nontarget organisms - fishing gear - netherlands
  The Dutch pelagic freezer trawler group (Redersvereniging voor de Zeevisserij, RVZ) wishes to avoid the by-catch of non-target species such as boarfish (Capros aper L.) as much as possible. This species is unsuitable for human consumption, and when present in the fishing gear with other species they will reduce product quality. A project was set-up in the VIP-programme. The goal of this project was to reduce the by-catch of boarfish as much as possible by early recognition of this species in echograms and technical trawl adaptions. This report focuses on the results of the acoustic work.
  A review of the small pelagics fishery resources of the Dutch Caribbean and adjacent areas
  Couperus, A.S. ; Beek, I.J.M. van; Debrot, A.O. ; Fassler, S.M.M. ; Gastauer, S. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C142/14) - 52
  pelagische visserij - caribisch gebied - caribische zee - koninkrijk der nederlanden - visbestand - visserijbeheer - informatiemanagement - sardines - sardinella - carangidae - makrelen - ansjovissen - engraulidae - clupeidae - hemiramphidae - pelagic fishery - caribbean - caribbean sea - kingdom of the netherlands - fishery resources - fishery management - information management - sardines - sardinella - carangidae - mackerels - anchovies - engraulidae - clupeidae - hemiramphidae
  This deskstudy gives a review of small pelagic fish species and fisheries in the Dutch Caribbean, specifically species which distributions exceed the national boundaries and where international cooperation in research and management is required.
  Van Discards naar Bijvangst in de Pelagische Visserij
  Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C067/15) - 27
  visserij - pelagische visserij - discards - bijvangst - zeevisserij - eu regelingen - visserijbeleid - vangstsamenstelling - vis - fisheries - pelagic fishery - discards - bycatch - marine fisheries - eu regulations - fishery policy - catch composition - fish
  De pelagische diepvriestrawler visserij richt zich volledig op vis die geschikt is voor humane consumptie. Per 1 januari 2015 is de pelagische zeevisserij in de Europese wateren geconfronteerd met een verplichting om alle gevangen soorten waarvan een vangst quotum is vastgesteld, aan land te brengen en niets van deze vissoorten over boord te zetten. Dit is de eerste realisatie van een reeks aanlandverplichtingen van vis in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid. De aanlanding van deze visserij zal als gevolg van de aanlandplicht veranderen. In dit deelrapport wordt ingegaan op (i) de omvang en samenstelling van de hoeveelheid vis die onder het voormalige systeem als discards beschouwd wordt en (ii) in de hoeveelheid vis die als basis van mogelijke verwerkingsstappen voor valorisatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt een verwachting geschetst van de te verwachten hoeveelheid discards die aangeland moeten gaan worden onder de aanlandverplichting die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden voor industriële benutting van de “discards” die een waarde verhoging ten opzichte van laagwaardige verwerking tot vismeel meebrengt.
  Mackerel winter spawning surveys 2014 - 2015 December survey
  Damme, C.J.G. van; O'Hea, B. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C043/15) - 12
  scomber scombrus - makrelen - kuitschieten - voortplanting - visbestand - pelagische visserij - mariene ecologie - monitoring - scomber scombrus - mackerels - spawning - reproduction - fishery resources - pelagic fishery - marine ecology - monitoring
  In recent years the western Atlantic mackerel stock has expanded, resulting in an earlier start of spawning and earlier occurrence of the mackerel peak of spawning. In 2014 and 2015, mackerel winter spawning surveys have been conducted to determine the start date of mackerel spawning in the western area. During the surveys both plankton sampling and trawl hauls are carried out. This report contains the results of the December 2014 survey, carried out on board the Nida.
  Mackerel winter spawning surveys 2014 - 2015 January survey: Survey report
  Damme, C.J.G. van; Holst, G. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C014/15) - 12
  scomber scombrus - makrelen - kuitschieten - voortplanting - visbestand - pelagische visserij - mariene ecologie - monitoring - scomber scombrus - mackerels - spawning - reproduction - fishery resources - pelagic fishery - marine ecology - monitoring
  In recent years the western Atlantic mackerel stock has expanded, resulting in an earlier start of spawning and earlier occurrence of the mackerel peak of spawning. In 2014 and 2015, mackerel winter spawning surveys have been conducted to determine the start date of mackerel spawning in the western area. During the surveys both plankton sampling and trawl hauls are carried out. This report contains the results of the January 2015 survey, carried out on board the CETON S205.
  De samenstelling van discards in de pelagische visserij voor valorisatie doeleinden
  Kals, J. ; Poelman, M. ; Blanco Garcia, A. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C023/15) - 44
  pelagische visserij - discards - vangstsamenstelling - eu regelingen - marketing van voedingsmiddelen - voedingswaarde - waardeketenanalyse - pelagic fishery - discards - catch composition - eu regulations - food marketing - nutritive value - value chain analysis
  Vanaf januari 2015 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast, dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de bijvangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de bijvangsten te ontwikkelen.
  Kuilen op de Westerschelde: Data rapport 2014
  Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C129/14) - 18
  visbestand - natura 2000 - monitoring - bemonsteren - pelagische visserij - kaderrichtlijn water - waterwegen - westerschelde - schelde - vlaanderen - fishery resources - natura 2000 - monitoring - sampling - pelagic fishery - water framework directive - waterways - western scheldt - river scheldt - flanders
  In 2014 is de zevende voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kader Richtlijn Water in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000 en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode van bemonstering met de traditionele ankerkuil is een passieve vistechniek die gericht is op pelagische soorten zonder enige vorm van verdere verstoring van bodem of iets dergelijks. Dit rapport presenteert de gegevens van 2014 zoals die zijn waargenomen.
  Evaluation of a multi-annual plan including an index based HCR for North Sea horse mackerel
  Coers, A. ; Miller, D.C.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C097/14) - 103
  trachurus trachurus - makrelen - noordzee - pelagische visserij - visbestand - visserijbeheer - gegevensanalyse - trachurus trachurus - mackerels - north sea - pelagic fishery - fishery resources - fishery management - data analysis
  As a DLS, no stock assessment has previously been adopted as a basis for advice for North Sea horse mackerel. In recent years, some explorative work on data availability for the stock has been done by the ICES Working Group on Widely Distributed Stocks (WGWIDE), and this work has been taken further in this report to produce two potential indices of stock size from the IBTS Q3 survey data. A thorough analysis of the IBTS data for North Sea horse mackerel is also presented.
  North Sea hydro acoustic herrng survey Survey report for R/V TRIDENS 23 June - 18 July 2014
  Fassler, S.M.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Internal report / IMARES Wageningen UR 14.005) - 28
  haringen - noordzee - karteringen - akoestisch sporen - visbestand - pelagische visserij - gegevens verzamelen - eu regelingen - herrings - north sea - surveys - acoustic tracking - fishery resources - pelagic fishery - data collection - eu regulations
  The Dutch Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) has been participating in the international North Sea acoustic survey for herring since 1991. Participants in this survey are Scotland, Norway, Germany, Denmark, The Netherlands and Ireland. The survey is part of the EU data collection framework (DCF) and is coordinated by the ICES Working Group for International Pelagic Surveys (WGIPS, formerly PGIPS/PGHERS). The aim of this survey is to provide an abundance estimate of the whole North Sea herring population. This estimate is used as a tuning index by the ICES Herring Assessment Working Group (HAWG) in its assessment of the population size. In this report the results are presented for the survey in the central North Sea, carried out by the Dutch vessel R/V Tridens.
  Pelagic pilot project discard ban, 2013 - 2104
  Pastoors, M.A. ; Helmond, A.T.M. van; Marlen, B. van; Overzee, H.M.J. van; Graaf, E. de - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C071/14) - 47
  pelagische visserij - discards - visvangsten - visserijbeheer - vistuig - pelagic fishery - discards - fish catches - fishery management - fishing gear
  The new EU obligation to land all catches of regulated species will apply to the pelagic fisheries from 1 January 2015 onwards. Although the pelagic fisheries are generally described as single species fisheries with relatively low discard rates, the new regulation still poses a number of specific challenges that need to be addressed prior to the implementation of the regulation. In the first half of 2013, the Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) already recognized the need to prepare well for the new regulation even though the regulation had not been formally agreed at that stage. The PFA initiated a pilot project to explore possible mitigation strategies to avoid unwanted bycatch, to handle and use unwanted bycatch and to find feasible strategies to document and control the catches. The results of the pilot project would also inform discussions on the future technical measures regulations that impact on discards. The project started in August 2013 and finished in February 2014. IMARES was commissioned to lead the project with inputs from a consortium consisting of the fishing companies that are members to the PFA, the Dutch ministry of Economic Affairs, the Dutch inspection agency NVWA, Maritiem BV and Archipelago Marine Research. The project was funded by the PFA, who received a compensation in the form of a limited scientific quota.
  Pastoors naar de PFA: nieuwe impuls voor samenwerking met de wetenschap (interview met Martin Pastoors)
  Pastoors, M.A. - \ 2014
  Visserijnieuws 34 (2014)9. - ISSN 1380-5061 - p. 3 - 3.
  pelagische visserij - visserij - visbestand - wetenschappelijk onderzoek - pelagic fishery - fisheries - fishery resources - scientific research
  De Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) heeft visserijonderzoeler Martin Pastoors aangenomen als 'Chief Science Officer'. De afgelopen tien jaar is de PFA zich steeds meer bezig gaan houden met wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe manieren om data te verzamelen voor bestandsvaststellingen en door bij te dragen aan lange termijn managementplannen voor haring, makreel, horsmakreel en blauwe wijting. Samenwerking met wetenschap en onderzoek is belangrijk voor de ambitie van de PFA: behoud van een duurzame visserij op de pelagische visbestanden.
  Evaluatie Nederlands ITQ-systeem naar aanleiding van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
  Hoefnagel, E.W.J. ; Buisman, F.C. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 357) - 69
  visserij - pelagische visserij - visserijbeleid - quota's - bijvangst - discards - visbestand - visstand - fisheries - pelagic fishery - fishery policy - quotas - bycatch - discards - fishery resources - fish stocks
  Dit onderzoek heeft betrekking op de aanname in het voorstel om het Gemeenschappelijk Visserijbeleid te herzien dat een systeem van overdraagbare visserijconcessies positieve uitwerking kan hebben op de vangstcapaciteit en rentabiliteit van de Europese vissector. In Nederland bestaat al ruim 30 jaar een ITQ-systeem (Individual Transferrable Quota), een systeem van overdraagbare visserijconcessies. Het Nederlandse ITQ-systeem is geëvalueerd op de effecten van ITQ’s op de vlootcapaciteit en vlootrentabiliteit. Deze evaluatie maakt ook inzichtelijk welke andere sociale, economische en biologische effecten een systeem van overdraagbare visserijconcessies kan hebben. De evaluatie wijst onder andere uit dat er een afname is van de capaciteit in de kottersector, terwijl binnen de pelagische vloot de capaciteit niet is afgenomen. Voorts is er geen toename van de rentabiliteit in beide sectoren opgetreden. De economische, sociale en beleidsgevolgen van de instelling van een EU-breed systeem van overdraagbare visserijconcessies voor de Nederlandse visserijsector is onderzocht middels een aantal toekomstscenario’s/ beleidsopties
  Discard sampling of the Dutch and German pelagic freezer fishery operating in European waters in 2011 and 2012
  Overzee, H.M.J. van; Helmond, A.T.M. van; Ulleweit, J. ; Panten, K. - \ 2013
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO report / Centre for Fisheries Research (CVO) 13.013) - 68
  pelagische visserij - visserij - visvangsten - discards - monitoring - nederland - duitsland - pelagic fishery - fisheries - fish catches - discards - monitoring - netherlands - germany
  Catches of the European pelagic freezer trawler fleet are regularly sampled by both the Netherlands and Germany through observer programmes. Both programmes together correspond with an annual sampling coverage of around 15% of the total pelagic freezer trawler fleet. This report presents the results of the data collected within both monitoring programmes on board pelagic freezer trawlers in European waters for 2011 and 2012.
  Kuilen op de Westerschelde: Data rapport 2013
  Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C165/13) - 19
  waterwegen - visfauna - visbestand - pelagische visserij - monitoring - westerschelde - waterways - fish fauna - fishery resources - pelagic fishery - monitoring - western scheldt
  Het herstellen, onderhouden en handhaven van de Westerschelde tot een gebied met een goede ecologische toestand is in het kader van Natura-2000 en de Kaderrichtlijn Water een bron van voortdurende zorg en aandacht. Vissen zijn in dit verband een diergroep die op velerlei wijze aan menselijk ingrijpen in het Schelde bassin blootstaan en daarmee ook een indicatie vormen van veranderingen in positieve en negatieve zin. Hiervoor zijn meerjarige gegevens bestanden van waarnemingen noodzakelijk. Demersale visbestanden worden gevolgd via het Demersal Fish Survey bestandsopname programma dat gericht op platvis eenmaal per jaar in de herfst wordt uitgevoerd. Aanvullend daarop is een bemonstering van het vooral pelagische visbestand door middel van een ankerkuil visserij methode. De hier gerapporteerde bemonstering betreft daarom ook het verwerven en opbouwen van een meerjarig databestand.
  Wordt het te heet voor de hongerige haringlarven?
  Dickey-Collas, M. - \ 2012
  Visserijnieuws 32 (2012)22. - ISSN 1380-5061 - p. 16 - 19.
  haringen - visbestand - visserijbiologie - noordzee - pelagische visserij - herrings - fishery resources - fishery biology - north sea - pelagic fishery
  Er zwemt heel veel haring in de Noordzee, naar schatting meer dan 2 miljoen ton volwassen haring. Dat sterke en gezonde bestand is goed nieuws. Ondanks de grootte van het volwassen Noordzeeharingbestand is de toegestane vangst echter nog steeds relatief laag, omdat er niet veel nieuwe aanwas is. Dat was tien jaar geleden zo, en dat is nog steeds het geval. Visserijbioloog Mark Dickey-Collas van IMARES Wageningen UR laat in dit artikel zien wat recent wetenschappelijk onderzoek aan het licht bracht over dit fenomeen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.