Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==people with disabilities
Check title to add to marked list
Wonen op de zorgboerderij : dag en nacht profiteren van de kwaliteiten van de boerderij
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Migchels, G. ; Veen, E.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 51
zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - huisvesting op het platteland - leefvormen - financieren - doelgroepen - agrarische bedrijfsvoering - dagopvang - ouderen - gehandicapten - jeugd - social care farms - social care - multifunctional agriculture - rural housing - living arrangements - financing - target groups - farm management - day care - elderly - people with disabilities - youth
Deze brochure gaat in op varianten van wonen op een zorgboerderij aan de hand van concrete voorbeelden.
Resultaten ZonMw onderzoek; (kosten) Effectiviteit van zorglandbouw voor mensen met een verstandelijke beperking
Oorsouw, W.M.W.J. van; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
Tilburg University
zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
Ongeveer de helft van de 1100 zorgboerderijen in Nederland staat open voor mensen met een verstandelijke beperking. In de wetenschappelijke literatuur ontbreekt echter een goed beeld van de rol die zorgboerderijen spelen in het leven van deze doelgroep. In dit onderzoek proberen we inzichtelijk te maken wat de betekenis is van zorgboerderijen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid.
(Kosten) effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking
Oorsouw, W.M.W.J. van; Alphen, L. van; Bevelander, S.E. ; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
Tilburg : Tilburg University - 88
zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
Aangenomen wordt dat zorgboerderijen een zinvolle vorm van dagbesteding kunnen bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Gezien de ruime vertegenwoordiging van mensen met een lichte verstandelijke beperking binnen zorgboerderijen, is het opvallend dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar de effecten en de betekenis van het werken op de boerderij voor deze doelgroep. Dit onderzoek verschaft verder inzicht in de betekenis die zorgboerderijen hebben in het leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking / zwakbegaafdheid. Het betreft 60 mensen, die minstens twee dagen per week werkzaam op de boerderij, en die ouder zijn dan 18 jaar.
De Hoge Born verbindt: kwaliteiten en effecten van zorgboerderij De Hoge Born
Baars, E. ; Elings, M. ; Hassink, J. - \ 2009
Wageningen [etc.] : Plant Research International, Wageningen UR [etc.] - 43
landbouw - gehandicapten - sociaal welzijn - monitoring - evaluatie - zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - agriculture - people with disabilities - social welfare - monitoring - evaluation - social care farms - social care - multifunctional agriculture
De Hoge Born blijkt voor zorgvragers een plek te zijn 'waar je mag zijn wie je bent', waar 'je jezelf met je problemen leert accepteren' en 'zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelt'. Dit legt een basis voor hun verdere ontwikkeling. Bij de meeste zorgvragers die langere tijd zijn gevolgd met het monitoringsinstrument werden betrouwbare positieve veranderingen vastgesteld
Promoveren zonder zicht. Innovatie is precisiewerk (Interview door Joris Tielens)
Fortuin, F.T.J.M. - \ 2007
Resource: weekblad voor Wageningen UR (2007). - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 11.
universitair onderzoek - innovaties - gehandicapten - wetenschappelijk onderzoek - university research - innovations - people with disabilities - scientific research
Ondanks een visuele handicap heeft Frances Fortuin haar promotieonderzoek naar innovatiemanagement met goed gevolg afgerond. Ze had trouwe bondgenoten – de mensen op haar afdeling, een scherp geheugen - maar raakte ook teleurgesteld in de manier waarop Nederland omgaat met slechtzienden. 'In Engeland en de VS word ik vanzelfsprekend geholpen in de bibliotheek. Hier moest er over vergaderd worden.'
Veel tijd, nooit weg, een onderzoek naar aangepaste vakanties
Welt, G. ; Renes, R.J. - \ 2005
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 216) - ISBN 9789067549301 - 66
vakanties - vrije tijd - aanpassing - toeristenindustrie - ouderen - gehandicapten - nederland - sociale zorg - holidays - leisure - adjustment - tourist industry - elderly - people with disabilities - netherlands - social care
Onderzoek in opdracht van Stichting Mens en Samenleving, die zich richt op het aanbieden van vakanties voor ouderen, gehandicapten en chronisch zoeken. SMS wil deze activiteit verbeteren en uitbreiden. Dit onderzoek analyseert: de doelgroep, de aanbieders van aangepaste vakantie, de zorg die erbij nodig is, de groen ruimte in dit verband
Toegankelijkheid van internet
Putten, M.C. van; Steenbekkers, L.P.A. - \ 2003
Maarssen : Landelijk Bureau Toegankelijkheid - 36
toegang - gehandicapten - kwaliteit van het leven - sociaal welzijn - internet - access - people with disabilities - quality of life - social welfare
Zorgnetwerk in ontwikkeling; regionale aanpak voor nieuwe netwerken gericht op zorgactiviteiten in de regio Deventer Olst-Wijhe
Schuler, Y.D. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 726) - 86
plattelandsontwikkeling - landbouw - gezondheidszorg - gehandicapten - patiënten - nederland - gelderland - sociale zorg - zorgboerderijen - netwerken - salland - rural development - agriculture - health care - people with disabilities - patients - netherlands - social care - social care farms - networks
De regio Deventer - Olst-Wijhe biedt perspectieven voor het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden (nieuwe netwerken) op het gebied van zorgactiviteiten. Hiervoor kunnen gerichte activiteiten opgepakt worden die een verbinding maken tussen regionale gebiedsontwikkeling, groenontwikkeling en nieuwe economische ontwikkelingen die het landelijke gebied en de vernieuwing in de landbouw ondersteunen. Het onderzoek geeft informatie over de huidige ontwikkelingen in het gebied Deventer - Olst-Wijhe en schetst de mogelijkheid om de groene zone te benutten als onderlegger van een zorgzone. Deze zorgzone kan een eerste stap worden in een bredere gebiedsontwikkeling, waarin ook andere activiteiten de regio gaan versterken.
Landbouw en zorg loont : bedrijfseconomische analyse van verschillende bedrijfsopzetten voor zorgboerderijen
Hassink, J. ; Trip, G. - \ 2000
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 160) - ISBN 9789067545921 - 57
landbouw bedrijven - agrarische bedrijfsvoering - economische analyse - gehandicapten - verstandelijk gehandicapt - nederland - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - farming - farm management - economic analysis - people with disabilities - mental retardation - netherlands - social care farms - multifunctional agriculture
Twijfels over tekort aan of overaanbod van aangepaste voorzieningen voor gehandicapten.
Lengkeek, J. - \ 1989
Recreatie en Toerisme 21 (1989)9. - ISSN 0165-4179 - p. 304 - 307.
recreatie-uitrusting - vrijetijdsactiviteiten - openluchtrecreatie - accommodatie - recreatie - gehandicapten - nederland - recreatievoorzieningen - recreation equipment - leisure activities - outdoor recreation - accommodation - recreation - people with disabilities - netherlands - recreational facilities
Er is onderzoek nodig naar het huidige aanbod van aangepaste recreatievoorzieningen voor gehandicapten. De bestaande cijfers spreken elkaar tegen: houdt men de minimumvraag tegen het maximumaanbod dan is er sprake van een overaanbod; vergelijkt men echter de maximumvraag met het minimumaanbod, dan is er sprake van een schrijnend tekort
De bodemgesteldheid van de aan te leggen gehandicaptentuin van de "G.A. van Swieten" Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord, met een advies voor aanleg en grondbewerking
Dekkers, J.M.J. - \ 1985
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1890) - 16
gehandicapten - kaarten - bodemkarteringen - nederland - tuinen bij het huis - drenthe - people with disabilities - maps - soil surveys - netherlands - domestic gardens
Tuinen voor blinden
Anonymous, - \ 1979
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4232)
bibliografieën - landgoederen - tuinen - gehandicapten - parken - particulier eigendom - publieke tuinen - openbare parken - bibliographies - estates - gardens - people with disabilities - parks - private ownership - public gardens - public parks
Gehandicapten wel geteld : lichamelijk gehandicapten 1971/1972
Kleijn-de Vrankrijker, M.W. de - \ 1978
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): E.W. Hofstee; C.P. Dubbelman. - 's-Gravenhage : C.B.S.
doodsoorzaken - gehandicapten - gezondheid - mortaliteit - nederland - causes of death - people with disabilities - health - mortality - netherlands
In this publication are assembled the most important results of a survey carried out in 1971/1972 by the Central Bureau of Statistics as to the number of physically handicapped in the Netherlands, their social circumstances and the use made of and demand for services and facilities. For the purpose of this survey a sample was drawn from the Netherlands population of 5 years of age and older (both institutionalized and non-institutionalized) registered in the municipal civil registers as of 28th February 1971. In the first instance these persons received a questionnaire by mail. Of those who responded (83%), those who claimed to have physical complaints were approached by means of an interview survey. Co-operation was 95%. In the framework of this survey by physically handicapped is understood: = anyone who has one or more functional disorders to at least a certain degree. Disorders in the following are regarded as functional disorders: function of legs, function of arms/hands, sight, hearing, speech, endurance (heart, lungs), micturition, defecation, balance (including epilepsy), other functions. With respect to each function it was determined to what degree of severity the disorder must at least be present for the individual to be considered physically handicapped. 3 to 4 degrees of severity were distinguished for each functional disorder.

The results of the study are published in Dutch in six parts. The first part, containing the key figures, appeared at the end of 1974. It is expected that parts 2 and 3 will appear in the course of 1976. This part (7) is an English language synopsis of the first three parts. In addition to a general description of definitions and research methods the following subjects are dealt with:
- demographic data (age, sex, degree of urbanization, province, civil status);
- physical data (nature of functional disorder, cause, diagnosis groups, physical defects, location of accident, age at which func
tional disorder became manifest, degree of severity);
- special aids (prostheses, wheel chairs, hearing-aids etc.), use and demand;
- medical services (general practitioner, rehabilitation treatment), use and demand;
- social services, contact and demand.
For each of these subjects some of the most salient results are given.

Of the Netherlands population of 5 years of age and older 8.7% are found to be physically handicapped on the basis of the definition employed in the survey. This is equivalent to over a million persons. The chance of becoming physically handicapped increase sharply with increase of age. Of young people of 5 -24 years of age approximately 2% are handicapped. Among persons of 75 years of age and older this percentage is 35. Till the age of 55 differences between men and women are not large. After this age differentiations are to be found. Differences in mortality patterns and in physical burden are probably responsible for this. The sharp increase among men up to the age of 65 and the decrease after this age is striking. Even when the factor age is eliminated it is found that the percentage of physically handicapped in rural areas is significantly lower than in urban municipalities. After elimination of the age factor, differences between the provinces are found to disappear. Only the province of Limburg, which encompasses the former mining area, is found to have a significantly higher percentage.

Disorders in endurance and in function of legs play a very large role. Of all physically handicapped (of 5 years and older) 21% have only a disorder in endurance and 18% a disorder in function of legs. in addition to this there are a large number of physically handicapped persons with a disorder in endurance and/or function of legs in combination with other functional disorders. This results in there being a disorder in endurance among 45% of all physically handicapped and a disorder in function of legs among 42%. Slightly more than 80% of handicapped persons are handicapped simply as a result of illness (including old age). After this in order of frequency follow "due to accident" and "from birth". In the case of disorders due to accident, traffic is found to account for the largest number, followed closely by accidents at work and at home. In the diagnosis groups heart and vascular diseases and rheumatic conditions are the most widespread.

For the purpose of moving around approximately 56% of persons with disorders in function of legs make use of special aids such as canes and orthopaedic aids, while nearly 10% move around with the assistance of others. It is estimated that 8.9% of all physically handicapped with a disorder in function of legs, or 0.3% of the Netherlands population, makes use of some form of special transport such as a wheel chair, invalid car, push chair etc. Approximately 87% of all physically handicapped had consulted a general practitioner or specialist in the year preceding the survey and 12.3% had at some time received rehabilitation treatment.
Of the physically handicapped of 5 - 64 years of age, 22% had contact with social services in some form.
In conclusion it should be stated that in many instances a lack of information was found to exist as to aids, services and the channels to obtaining these. Though it is possible that resistance and bash fulness play a role it does appear desirable that more attention should be devoted to the aspect "information". more information in general, but in particular to the physically handicapped, to persons in their immediate surroundings and to their potential helpers should be considered.
In view of the fact that a high percentage of the physically handicapped fairly regularly come into contact with some form of medical services, co-operation with this sector to further information and to point the way to the appropriate institutions is to be advocated.

De kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid (1818-1859) : een landbouwkundig en sociaal-economisch experiment
Dorgelo, J.D. - \ 1964
Wageningen University. Promotor(en): B.H. Slicher van Bath. - Assen : Van Gorcum - 229
patiënten - migratie - kolonisatie - landbouw - gehandicapten - geschiedenis - nederland - agrarische geschiedenis - drenthe - patients - migration - colonization - agriculture - people with disabilities - history - netherlands - agricultural history - drenthe
The Benevolent Society of the Netherlands was founded in 1818 as a private society to improve the situation of the poor. The Society bought vast areas of waste land on the borders of the provinces of Drenthe, Upper Yssel and Friesland. By reclamation and agriculture the Society offered means of subsistence to some thousands of people who migrated from the towns to live in the free pauper settlements.

From existing literature and the archives of the Society the author described the agricultural composition of this development project, including the method of reclamation, size of farms, crop rotation and other aspects of farm management, yield figures, labour and tenancy conditions, and educational organization.

The introductory chapter briefly describes poverty in the Netherlands about 1815 and the structure of traditional agriculture in Drenthe. Also some demographic details are mentioned about the population of the settlements. Development after the reorganization of 1859 is summarized in the last chapter.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.