Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==physicochemical methods
Check title to add to marked list
Physico-chemical wastewater treatment
Mels, A.R. ; Teerikangas, E. - \ 2002
In: Water Recycling and Resource Recovery in Industry / Lens, P.N.L., Hulshoff Pol, L.W., Wilderer, P., Asano, T., London, UK : IWA Publishing - ISBN 9781843390053 - p. 433 - 452.
afvalwaterbehandeling - hulpbronnenbehoud - fysisch-chemische methoden - waste water treatment - resource conservation - physicochemical methods
Wastewater reclamation strategies aimed at closing industrial water cycles and recovery of valuable components will in most cases require a combination of wastewater treatment unit operations. Biological unit operations are commonly applied as the core treatment. In addition, physico-chemical unit operations are frequently required for pre- or post-treatment of the biological process in order to design the most optimal treatment configuration. This chapter presents a review of physico-chemical unit operations that are frequently applied in combination with biological treatment. Physico-chemical wastewater treatment includes all treatment unit operations that are not based on biological conversion. The underlying removal principles are based on either phase separation, molecular separation or chemical conversion
Vernieuwende fysisch-chemische voorzuivering?
Mels, A.R. ; Nieuwenhuijzen, A.F. van - \ 2000
In: Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling / van Nieuwenhuijzen, A.F., Roorda, J.H., - p. 57 - 66.
afvalwaterbehandeling - voorbehandeling - fysisch-chemische methoden - waste water treatment - pretreatment - physicochemical methods
Ontwikkeling methode voor het bepalen van vitamine B6 in levensmiddelen
Binnendijk, R. ; Hollman, P. - \ 1985
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.34) - 14
nicotinamide - vitamine b complex - riboflavine - pantoteenzuur - choline - myo-inositol - voedingsmiddelen - chemische samenstelling - fysisch-chemische methoden - vitamin b complex - riboflavin - pantothenic acid - foods - chemical composition - physicochemical methods
Twee reversed phase HPLC-systemen voor de scheiding van pyridoxine (PN), pyridoxamine (PM) en pyridoxal (PL) werden onderzocht lolaarbij de invloed van een aantal variabelen in kaart gebracht werd. De voor de analyse van vitamine B6 wenselijk geachte hydrolyse van de fosfaatesters werd onderzocht met behulp van standaardoplossingen van de B6 vitaminen. Hierbij werd aandacht geschonken aan een enzymatische hydrolyse en aan een hydrolyse bij verhoogde druk en temperatuur (autoclaaf).
Melkzuurbepaling in kwark volgens methode Davidsen
Mazijk-Bokslag, D.M. van; Oortwijn, H. - \ 1982
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.01) - 5
melkzuur - kwark - melkproducten - voedselanalyse - chemische analyse - gecondenseerde melk - analytische methoden - fysisch-chemische methoden - lactic acid - quarg - milk products - food analysis - chemical analysis - condensed milk - analytical methods - physicochemical methods
Nagegaan is of de melkzuurbepaling volgens Davidsen toepasbaar is voor de analyse van kwark. Bij de opstelling van het voorschrift ( 1e ontwerp) is uitgegaan van FIL-IDF 69 : 1972, de bepaling van melkzuur in melkpoeder en het interne voorschrift 829, de melkzuurbepaling in gecondenseerde melk. Speciale aandacht is besteed aan de blancobepaling en het maken van een ijklijn. De uitkomsten zijn vergeleken met die van een enzymatische methode (methode Boehringer).
Onderzoek naar de correlaties tussen de resultaten van chemisch en sensorisch onderzoek van appelmoes
Mazijk-Bokslag, D.M. van; Herstel, H. ; Worp, H.H.M. van de - \ 1982
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.67) - 4
appelmoes - fysicochemische eigenschappen - fysisch-chemische methoden - sensorische wetenschappen - applesauce - physicochemical properties - physicochemical methods - sensory sciences
Nagegaan wordt of er een verband is tussen de resultaten van het chemisch en fysisch onderzoek en het gelijktijdig uitgevoerde sensorische onderzoek van 13 monsters appelmoes. Diverse chemische en fysische kenmerken van appelmoes zijn met de sensorische eigenschappen vergeleken. Hiervoor is de Spearman rang correlatie coëfficiënt (rs) gebruikt.
Modern en klassiek
Plas, H.C. van der - \ 1966
Wageningen : Unknown Publisher - 15
organische verbindingen - analytische methoden - organische scheikunde - fysisch-chemische methoden - organic compounds - analytical methods - organic chemistry - physicochemical methods
Rede Wageningen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.