Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 156

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden
  Apeldoorn, D.F. van; Rossing, W.A.H. ; Oomen, Gerard - \ 2017
  Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
  strokenteelt - aardappelen - akkerbouw - phytophthora - zomertarwe - teeltsystemen - landbouw - biologische landbouw - teelt - strip cropping - potatoes - arable farming - phytophthora - spring wheat - cropping systems - agriculture - organic farming - cultivation
  Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte voordelen van dit teeltsysteem bevestigd. Afhankelijk van de inrichting van het bedrijf en aansluitende mechanisatie lijkt strokenteelt klaar voor de praktijk.
  Duurzame beheersing van phytophthora : Resistentiemanagement blijft noodzakelijk
  Pacilly, F.C.A. - \ 2017
  Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  aardappelen - resistentie van variëteiten - gewasbescherming - phytophthora - akkerbouw - teelt - biologische landbouw - potatoes - varietal resistance - plant protection - phytophthora - arable farming - cultivation - organic farming
  De Wageningse promovenda Francine Pacilly doet onderzoek naar phytophthorabeheersing. Ze ontwikkelt een computermodel waarmee je kan onderzoeken wat het effect is van bepaalde maatregelen. Afgelopen winter is het model getest met hulp van biologische en gangbare aardappeltelers. In dit artikel meer achtergronden over het model en de ervaringen uit de workshops met de telers.
  Fifteenth EuroBlight Workshop
  Forch, Marieke - \ 2015
  phytophthora - EU-monitoring - euroblight
  The eu-monitoring project, a view behind the scenes
  Groot risico op phytophthora (interview met Huub Schepers en Geert Jan Kessel)
  Schepers, H.T.A.M. ; Kessel, G.J.T. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)35. - ISSN 0006-5617 - p. 46 - 46.
  akkerbouw - aardappelen - phytophthora - cultuurplanten als onkruiden - gewasbescherming - ziektepreventie - arable farming - potatoes - phytophthora - crop plants as weeds - plant protection - disease prevention
  Huub Schepers van het PPO in Lelystad “Het is nog koffiedik kijken en de weersomstandigheden zijn allesbepalend voor het risico op phytophthora, maar ik wil akkerbouwers aanbevelen oplettend te zijn.” Geert Jan Kessel, phytophthoradeskundige van PRI, verwacht volgende week al de eerste aantastingen in het veld.
  Zicht op phytophthora: Populatie verschuift in details (interview met Geert Kessel)
  Knuivers, M. ; Kessel, G.J.T. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)34. - ISSN 0006-5617 - p. 26 - 27.
  akkerbouw - aardappelen - phytophthora - europa - sporenverspreiding - gewasbescherming - monitoring - ziekteoverzichten - arable farming - potatoes - phytophthora - europe - spore dispersal - plant protection - monitoring - disease surveys
  Euroblight heeft voor de tweede maal de samenstelling van de phytophthorapopulatie in Europa bepaald. Er zijn minieme verschuivingen
  Resistente biologische aardappelrassen in de etalage
  Sikkema, A. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 10 - 10.
  aardappelen - rassen (planten) - biologische landbouw - akkerbouw - phytophthora - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - plaagresistentie - biologische plantenveredeling - gewasbescherming - potatoes - varieties - organic farming - arable farming - phytophthora - resistance breeding - varietal resistance - pest resistance - organic plant breeding - plant protection
  Er zijn zes nieuwe biologische aardappelrassen gepresenteerd die resistent zijn tegen phytophthora.
  Get a taste of new talented Robust potato cultivars
  Lammerts Van Bueren, E. ; Janmaat, L. - \ 2015
  Louis Bolk Instituut
  marketing - aardappelen - consumptieaardappelen - verbetering - ziekteresistentie - biologische landbouw - phytophthora - cultivars - akkerbouw - marketing - potatoes - table potatoes - improvement - disease resistance - organic farming - phytophthora - cultivars - arable farming
  In the potato breeding programme Bioimpuls, the Louis Bolk Institute and Wageningen UR are working together with breeding companies and farmer-breeders to develop robust cultivars that are resistant to Phytophthora. Thanks to these new cultivars, organic growers now have more chance of yield security. The next step is to collaborate with organic wholesalers and retailers to make sure that the new cultivars reach the shop shelves and consumers’ plates. In the Netherlands, the organic market has already accepted new cultivars such as Bionica, Sarpo Mira and Carolus, but other cultivars are still relatively unknown, and additional promising cultivars will become available for the European market in the near future. Together, these cultivars will offer a complete assortment of boiling, baking and multi-purpose potatoes in various colours and shapes. The new talents are presented in this brochure.
  Bestrijding van Phytophthora-vruchtrot bij peer (Conference)
  Wenneker, M. ; Werd, H.A.E. de; Pham, K.T.K. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 22
  peren - pyrus communis - phytophthora - vruchtrot - plantenziekten - aantasting - detectie - methodologie - bodemschimmels - real time pcr - bestrijdingsmethoden - ziekteoverdracht - pears - pyrus communis - phytophthora - fruit rots - plant diseases - infestation - detection - methodology - soil fungi - real time pcr - control methods - disease transmission
  De afgelopen jaren werd op verschillende perenpercelen (zware) aantasting met Phytophthora-vruchtrot vastgesteld. Ook in de bewaring werd aantasting van Phytophthora geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is een project gestart met de volgende doelstellingen: • Het leveren van basiskennis over de epidemiologie en infectiewijze van Phytophthora bij peer. • Aanzet voor ontwikkelen van mogelijke bestrijdingsstrategiën voor Phytophthora-vruchtrot.
  Understanding the role of L-type lectin receptor kinases in Phytophthora resistance
  Wang, Y. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Francine Govers, co-promotor(en): W. Shan; Klaas Bouwmeester. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571327 - 214
  phytophthora - phytophthora capsici - oömycota - plantenziekteverwekkende schimmels - plant-microbe interacties - arabidopsis - transgene planten - genexpressie - receptoren - kinasen - genen - ziekteresistentie - immuniteit - phytophthora - phytophthora capsici - oomycota - plant pathogenic fungi - plant-microbe interactions - arabidopsis - transgenic plants - gene expression - receptors - kinases - genes - disease resistance - immunity

  Abstract

  Phytophthora pathogens are notorious for causing severe damage to many agriculturally and ornamentally important plants. Effective plant resistance depends largely on the capacity to perceive pathogens and to activate rapid defence. Cytoplasmic resistance (R) proteins are well-known for activation of plant immunity upon recognition of matching effectors secreted by Phytophthora. However, Phytophthora pathogens are notoriously difficult to control due to their rapid adaptation to evade R protein-mediated recognition. Hence, exploring novel resistance components is instrumental for developing durable resistance. Receptor-like kinases (RLKs) function as important sentinels in sensing exogenous and endogenous stimuli to initiate plant defence. One RLK that was previously identified as a novel Phytophthora resistance component is the Arabidopsis L-type lectin receptor kinase LecRK-I.9. This RLK belongs to a multigene family consisting of 45 members in Arabidopsis but whether or not the other members function in Phytophthora resistance was thus far unknown. The research described in this thesis was aimed at unravelling the role of LecRKs in plant immunity, in particular to Phytophthora pathogens.

  Chapter I describes various Phytophthora diseases and the current understanding of the mechanisms underlying plant innate immunity with emphasis on disease resistance to Phytophthora pathogens.

  In Chapter II, we describe the development of a new Arabidopsis-Phytophthora pathosystem. We demonstrated that Phytophthora capsici is capable to infect Arabidopsis. Inoculation assays and cytological analysis revealed variations among Arabidopsis accessions in response to different P. capsici isolates. Moreover, infection assays on Arabidopsis mutants with specific defects in defence showed that salicylic acid signaling, camalexin and indole glucosinolates biosynthesis pathways are required for P. capsici resistance (Chapter IIa). The importance of these pathways in Arabidopsis resistance was supported by the finding that the corresponding marker genes are induced upon infection by P. capsici (Chapter IIb). This model pathosystem can be used as an additional tool to pinpoint essential components of Phytophthora resistance.

  We then exploited Arabidopsis-Phytophthora pathosystems to uncover the role of LecRKs in Phytophthora resistance. In Chapter III we describe a systematic phenotypic characterization of a large set of Arabidopsis LecRK T-DNA insertion lines. The T-DNA insertion lines were assembled and assayed for their response towards different Phytophthora pathogens. This revealed that next to LecRK-I.9, several other LecRKs function in Phytophthora resistance. We have also analysed whether the LecRKs are involved in response to other biotic and abiotic stimuli. Several T-DNA insertion lines showed altered responses to bacterial or fungal pathogens, but none of the lines showed visible developmental changes under normal conditions or upon abiotic stress treatment. Combining these phenotypic data with LecRK expression profiles obtained from publicly available datasets revealed that LecRKs that are hardly induced or even suppressed upon infection, might still have a function in pathogen resistance. Computed co-expression analysis revealed that LecRKs with similar function display diverse expression patterns.

  Arabidopsis LecRK clade IX comprises two members. T-DNA insertion mutants of both LecRK-IX.1 and LecRK-IX.2 showed gain of susceptibility to non-adapted Phytophthora isolates and therefore the role of these two LecRKs in Phytophthora resistance was further investigated. In Chapter IV we describe that overexpression of either LecRK-IX.1 or LecRK-IX.2 in Arabidopsis resulted in increased resistance to Phytophthora, but also induced plant cell death. A mutation in the kinase domain abolished the ability of LecRK-IX.1 and LecRK-IX.2 to induce Phytophthora resistance as did deletion of the lectin domain. Cell death induction however, only required the kinase, not the lectin domain. Since transient expression of both LecRKs in Nicotiana benthamiana also resulted in increased Phytophthora resistance and induction of cell death, we used N. benthamiana to explore downstream components required for LecRK-IX.1- and LecRK-IX.2-mediated Phytophthora resistance and cell death. Virus-induced gene silencing of candidate signaling genes revealed that NbSIPK1/NPT4 is essential for LecRK-IX.1-mediated cell death but not for Phytophthora resistance. Collectively, these results illustrate that the Phytophthora resistance mediated by LecRK-IX.1 and LecRK-IX.2 is independent of the cell death phenotype. By co-immunoprecipitation we identified putative interacting proteins, one of which was an ATP-binding cassette (ABC) transporter. A homolog in Arabidopsis, the ABC transporter ABCG40, was found to interact in planta with both LecRK-IX.1 and LecRK-IX.2. Similar to the LecRK mutants, Arabidopsis ABCG40 mutants showed compromised Phytophthora resistance, indicating that ABCG40 has a function in Phytophthora resistance.

  In Chapter V, we describe the generation of stable transgenic N. benthamiana plants expressing Arabidopsis LecRK-I.9 or LecRK-IX.1. Multiple transgenic lines were obtained varying in transgene copy number and transgene expression level. Ectopic expression of LecRK-I.9 resulted in reduced plant sizes and aberrant leaf morphology. In addition, expression of LecRK-IX.1 induced plant cell death. Transgenic N. benthamiana lines expressing either LecRK-I.9 or LecRK-IX.1 showed increased resistance towards P. capsici or Phytophthora infestans. This demonstrated that Arabidopsis LecRK-I.9 and LecRK-IX.1 retained their role in Phytophthora resistance upon interfamily transfer.

  Based on the results obtained on Arabidopsis LecRKs, we speculated that LecRKs in other plant species could play a similar role in Phytophthora resistance. In Chapter VI, we focus on LecRKs in two Solanaceous plants, i.e. N. benthamiana and tomato. By exploring genome databases, we identified 38 and 22 LecRKs in N. benthamiana and tomato, respectively. Phylogenetic analysis revealed that both N. benthamiana and tomato lack LecRKs homologous to Arabidopsis LecRKs of clades I, II, III and V, but contain a Solanaceous-specific clade of LecRKs. Functional analysis of various Solanaceous LecRKs using virus-induced gene silencing followed by infection assays revealed that homologs of Arabidopsis LecRK-IX.1 and LecRK-IX.2 in N. benthamiana and tomato are implicated in Phytophthora resistance. These results indicate that the role of clade IX LecRKs in Phytophthora resistance is conserved across plant species.

  In Chapter VII, the experimental data presented in this thesis are summarized and discussed in a broader context. We present an overview of the current understanding of LecRKs in plant immunity and discuss how LecRKs can be exploited to improve plant resistance.

  Ilyonectria palmarum sp. nov. causing dry basal stem rot of Arecaceae
  Aiello, D. ; Guarnaccia, V. ; Vitale, A. ; Cirvilleri, G. ; Granata, G. ; Epifani, F. ; Perrone, G. ; Polizzi, G. ; Groenewald, J.Z. ; Crous, P.W. - \ 2014
  European Journal of Plant Pathology 138 (2014)2. - ISSN 0929-1873 - p. 347 - 359.
  black foot disease - 1st report - root-rot - cylindrocarpon-macrodidymum - phylogenetic trees - multigene analysis - united-states - trunk rot - grapevine - phytophthora
  During surveys conducted in 2010–2013, a complete breakage or bending of the trunk and a dry basal stem rot were observed on containerised Brahea armata, B. edulis, Howea forsteriana and Trachycarpus princeps plants in different nurseries located in eastern Sicily (southern Italy). A cylindrocarpon-like species was consistently obtained from diseased palm tissues, while known pathogens of these hosts such as Ganoderma, Phytophthora and Thielaviopsis were not found associated with symptomatic tissues or isolated on standard or selective media. A total of 40 cylindrocarpon-like isolates were collected and characterised based on morphology and DNA phylogeny. Multigene analyses based on the ß-tubulin, histone H3, translation elongation factor 1-a, and the internal transcribed spacers (ITS1, 5.8S, ITS2) genes facilitated the identification of a new species, described here as Ilyonectria palmarum. The pathogenicity of one representative isolate collected from each palm species was tested on plants cultivated under nursery conditions and in a growth chamber. All isolates were pathogenic to B. armata, B. edulis, H. forsteriana, and T. princeps and symptoms identical to that observed in nurseries were reproduced. Dry basal stem rot and stem bending caused by Ilyonectria palmarum represents a potentially serious problem for nurseries cultivating containerised palms
  Phytophthora-problematiek : inventarisatie van nieuwe Phytophthorasoorten in de teelt van boomkwekerijgewassen, in planten, grond en water
  Kuik, A.J. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 37
  boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - verspreiding - klimaatverandering - risicofactoren - inventarisaties - monitoring - forest nurseries - ornamental woody plants - phytophthora - plant pathogenic fungi - dispersal - climatic change - risk factors - inventories - monitoring
  Wortelrot en stambasisrot zijn een toenemend probleem in diverse teelten. Het inzetten van (dure) gewasbeschermingsmiddelen kan wel uitbreiding van Phytophthora tegengaan, maar kan eenmaal zieke planten niet genezen. Een bijkomend probleem is dat er steeds vaker, tot nu toe, onbekende Phytophthora-soorten worden gevonden. Ook internationaal worden problemen met Phytophthora gemeld. De afgelopen jaren kenmerken de zomers zich door periodes met hevige regenval. Deze omstandigheden zijn zeer gunstig voor uitbreiding van de waterminnende pseudoschimmel Phytophthora. Voorspeld wordt dat in de komende jaren Nederland natter wordt. De voorspellingen wijzen dus uit dat we rekening moeten houden met een groter risico op verspreiding van en problemen met Phytophthora, zowel in de volle grond als in de containerteelt. Het doel van dit project is het inventariseren van welke nieuwe Phytophthora-soorten er voorkomen en een inschatting te maken van de risico’s voor de boomkwekerij.
  Gezonde Buxusteelt
  Kuik, A.J. van; Broek, J. van den - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 33
  buxus - schimmelziekten - cylindrocladium buxicola - gewasbescherming - phytophthora - technieken - bemonsteren - bestrijdingsmethoden - preventie - buxus - fungal diseases - cylindrocladium buxicola - plant protection - phytophthora - techniques - sampling - control methods - prevention
  De Buxusteelt is binnen de boomteelt een grote teelt, bijna 10% van het areaal boomkwekerij. Enkele jaren geleden sloeg de Buxustaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola(= Cylindrocladium pseudonaviculatum) ernstig toe. In vorige Buxusprojecten die werden gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT) is veel kennis opgedaan over de biologie van de schimmel, over geschikte gewasbeschermingsmiddelen en zijn effectieve bestrijdingsstrategieën ontwikkeld. Echter, voor een goede beheersing van Cylindrocladium buxicola in Buxus zijn in de praktijk vaak nog veel bespuitingen nodig. Het gebruik van een waarschuwingsmodel kan het aantal bespuitingen omlaag brengen. Daarnaast is gebleken dat de spuittechniek waarmee het binnenste van de plant en de onderkant van de bladeren goed zijn te raken met gewasbeschermingsmiddelen een bepalende factor kan zijn. Naast Cylindrocladium is er ook een andere ziekte in Buxus die steeds meer van zich doet spreken, nl. stambasisrot veroorzaakt door Phytophthora. Op enkele bedrijven is al forse schade geleden door deze ziekte. De vrees is dat Phytophthora snel een nieuwe bedreiging kan worden. In dit project is ervaring opgedaan met een grondbemonsteringstechniek en is een middelentoetsing uitgevoerd. Het doel van dit project is om taksterfte en bladval, veroorzaakt door Cylindrocladium en stambasisrot, veroorzaakt door Phytophthora, duurzaam te beheersen zodat een gezonde Buxusplant kan worden geteeld.
  Alternatieve onderstammen voor M.9 bij appel
  Maas, F.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
  fruitteelt - tussenstammen - gebruikswaarde - heraanplanten - cultivars - phytophthora - cultuurmethoden - proeven - appels - malus - onderstammen - nederland - fruit growing - interstocks - use value - replanting - cultivars - phytophthora - cultural methods - trials - apples - malus - rootstocks - netherlands
  In een orienterende proef werd gedurende vier jaar in Randwijk de groei, productie en vruchtkwaliteit van ‘Elstar’ op de onderstammen G.11, G.41, P 59, P 60, P 66 en P67 vergeleken met die op de standaardonderstam M.9 T337. Na 4 jaar was de cumulatieve productie en het gemiddeld vruchtgewicht van ‘Elstar’ met uitzondering van P 67 op deze onderstammen vergelijkbaar tot iets hoger dan op M.9 T337. De bladstand en productiviteit van de bomen op P 67 verslechterde sterk gedurende de duur van de proef, waarschijnlijk ten gevolgde van een of andere ziekte. G.11 en G.41 hadden ten opzichte van de overige onderstammen en M.9 T337 het pluspunt dat zij een zeer gladde vergroeiing vertoonden met ‘Elstar’ en geen wortelvelden vertoonden. Daarnaast gaf G.41 bij een gemiddeld iets hogere productie een hoger aandeel goed gekleurde vruchten (>33% blos) bij een vergelijkbare goede vruchtmaat als bij M.9 T337.
  Beheersing van stambasisrot in Pachysandra, veroorzaakt door Phytophthora ; Nieuwe Phytophthora-soort zorgt voor problemen in Pachysandra's
  Kuik, A.J. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27
  houtachtige planten als sierplanten - pachysandra - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - diagnostische technieken - ornamental woody plants - pachysandra - phytophthora - plant pathogenic fungi - cultural control - plant protection - industrial hygiene - diagnostic techniques
  Pachysandra is een belangrijke vaste plant/half heester binnen de pot- en containerteelt van vaste planten. Bij sommige bedrijven bestaat meer dan een kwart van hun productie uit Pachysandra. De uitval kan oplopen tot tientallen procenten. Dit geldt met name voor de bedekte teelten. Diverse bedrijven met problemen met Phytophthora hebben aangegeven graag handvatten te krijgen om deze ziekte te kunnen beheersen. In dit project is onderzocht welke Phytophthora-soort de veroorzaker is van de ‘nieuwe’ verwelkingsziekte in Pachysandra. Tevens is de werking van gewasbeschermingsmiddelen getoest tegen deze Phytophthora. Tenslotte is een beheersstrategie opgesteld die problemen met Phytophthora in de teelt van Pachysandra kan voorkomen.
  Rododendron spoort Phytophthora op
  Evenhuis, A. - \ 2012
  phytophthora - aardbeien - fruitteelt - kleinfruit - biotesten - gewasbescherming - water - pythium - phytophthora - strawberries - fruit growing - small fruits - bioassays - plant protection - water - pythium
  Poster met onderzoeksinformatie. In dit onderzoek worden blaadjes van Rododendron gebruikt om Phytophthora aan te tonen in water dat gebruikt wordt voor de aardbeienteelt.
  De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos
  Slootweg, G. ; Vink, P. ; Berg, H. van den - \ 2012
  phytophthora - phytophthora cactorum - paeonia - rottingsschimmels - plantenziekten - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - phytophthora - phytophthora cactorum - paeonia - decay fungi - plant diseases - plant disease control - plant pathogenic fungi - plant protection
  Poster met onderzoeksinformatie. In de teelt van pioenrozen vallen jonge scheuten vlak na opkomst weg. Het is niet duidelijk of Phytophthora altijd de oorzaak van de uitval is.
  Groene veredeling Aardappel
  Lammerts Van Bueren, E. ; Hutten, R.C.B. ; Tiemens-Hulscher, M. ; Engelen, C.J.M. - \ 2011
  aardappelen - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - biologische landbouw - phytophthora - ziekteresistentie - potatoes - plant breeding - organic plant breeding - organic farming - phytophthora - disease resistance
  Poster van het Bioimpuls project op de kick-off bijeenkomst van het Groene Veredelingsprogramma op 5 november 2011 te Enkhuizen. De inzet is rassen te ontwikkelen voor de biologische sector. Dit gebeurt o.a. door geniteurs te ontwikkelen als nieuwe kruisings-ouders om tot phytophthoraresistente rassen te kunnen komen. Dit veredelingsprogramma is een samenwerkingsverband tussen Louis Bolk Instituut, Wageningen University, zes veredelings-bedrijven en diverse biologische boerenkwekers.
  Aardappeloogst in India groeit maar veel oogst gaat nog verloren
  Haverkort, A.J. ; Wustman, R. - \ 2011
  Aardappelwereld 65 (2011)11. - ISSN 0169-653X - p. 13 - 19.
  aardappelen - india - teeltsystemen - gewasopbrengst - agro-industriële ketens - agrarische handel - phytophthora - potatoes - cropping systems - crop yield - agro-industrial chains - agricultural trade
  India is een van de oudste beschavingen ter wereld met een grote rijkdom aan cultuur en een sterk groeiende aardappelteelt. Op verzoek van de landbouwraad in India brachten WUR-onderzoekers Anton Haverkort en Romke Wustman de aardappelketen van dit land in kaart. Zij ondekten dat de Indiërs nette aardappeltelers zijn, maar nog slordig als het gaat om phytophthorabestrijding, en dat zij een groot gebrek hebben aan goede rassen en bewaartechnieken. Daardoor gaat veel van de oogst verloren.
  Goede resultaten tegen Phytophthora in Pachysandra
  Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van; Even, S. - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)50. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  pachysandra - houtachtige planten als sierplanten - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - pachysandra - ornamental woody plants - phytophthora - plant pathogenic fungi - plant protection - plant disease control
  De Pachysandra-teelt wordt soms geplaagd door een grote uitval. Onderzoek heeft aangetoond dat een nieuwe Phytophthora-soort de veroorzaker is. Een aangetaste plant verwelkt en op de grens van grond en lucht verkleurt de stengel bruin. Uit onderzoek blijken enkele middelen en bedrijfshygiëne te helpen tegen de ziekte.
  Een op padlock probe gebaseerde universele micro-array-detectie voor meerdere Phytopthora-soorten
  Gaszczyk, K. ; Verstappen, E.C.P. ; Mendes, O. ; Schoen, C.D. ; Bonants, P.J.M. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)4. - ISSN 0166-6495 - p. 182 - 182.
  phytophthora - detectie - moleculaire detectie - microarrays - phytophthora - detection - molecular detection - microarrays
  Binnen dit project is een diagnostische methode ontwikkeld die toe te passen is in planta, en die ook de meest recent beschreven (quarantaine-) soorten. Ook worden meerdere Phytophthora-soorten tegelijkertijd gedetecteerd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.