Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voerstationtraining voor gelten
  Vermeer, H.M. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)3. - ISSN 1574-1575 - p. 37 - 39.
  varkenshouderij - gelten - varkensvoeding - voederapparaten voor varkens - africhten van dieren - pig farming - gilts - pig feeding - pig feeders - training of animals
  Een optimale voorbereiding van gelten op voerstations na inseminatie levert zowel voor mens als dier voordelen op. Trainen in alle rust gedurende een paar weken voor inseminatie geeft de beste resultaten. Een apart trainingsstation met een vreetgroep en een rustgroep is optimaal
  Ontwikkeling in groepshuisvesting voor dragende zeugen
  Hoste, R. - \ 2008
  Agri-monitor (2008). - ISSN 1383-6455
  varkenshouderij - zeugen - drachtigheidsperiode - varkensstallen - voederapparaten voor varkens - vragenlijsten - dierenwelzijn - groepshuisvesting - pig farming - sows - gestation period - pig housing - pig feeders - questionnaires - animal welfare - group housing
  Vanaf 2013 moeten alle dragende zeugen in Nederland in groepshuisvesting worden gehouden. Het omschakelingsproces is al enige jaren aan de gang, maar veel bedrijven moeten de komende jaren de stap nog maken
  Tegelijk eten en drinken
  Thelosen, Jos ; Livestock Research, - \ 2007
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 3 (2007)5. - ISSN 1871-0948 - p. 21 - 21.
  varkenshouderij - slachtdieren - dierenwelzijn - voederapparaten voor varkens - drinkbakken - proeven op proefstations - pig farming - meat animals - animal welfare - pig feeders - drinkers - station tests
  Eten en drinken zijn de meest basale behoeften, ook voor varkens. Onderzoekers experimenteren in de ComfortClass stal in Raalte om dit welzijnsaspect bij vleesvarkens optimaal te realiseren. Met meerdere dieren tegelijk vreten is de insteek. De praktijk beweegt zich ook naar meerdere vreetplaatsen en drinkplekken. Varkens zijn sociale dieren en willen veel dingen tegelijk kunnen doen. Bij het vervullen van de meest belangrijke behoefte van varkens, verzadiging, is voldoende eten en drinken alleen onvoldoende. Varkens willen ongestoord en onbeperkt kunnen eten en drinken in gezelschap van andere varkens
  Tryptophan: a key nutrient in pig diets
  Jansman, A.J.M. ; Floc'h Le, N. ; Melchior, N. ; Melchior, D. - \ 2007
  Feed Mix 15 (2007)3. - p. 21 - 24.
  varkenshouderij - varkens - voederapparaten voor varkens - biggen - veevoeder - tryptofaan - pig farming - pigs - pig feeders - piglets - fodder - tryptophan
  During the past decades, the interest in the essential amino acid tryptophan has steadily increased, especially in piglets because they are particularly sensitive to tryptophan. However, how much does the animal actually require in terms of diet, age, health and sanitary housing conditions? This article presents an update on tryptophan requirements in piglets and its factors of variation
  ASG inventariseert kosten voerinstallaties
  Bosma, A.J.J. - \ 2005
  V-focus 2 (2005)februari. - ISSN 1574-1575 - p. 39 - 39.
  varkenshouderij - voederapparaten voor varkens - kosten - investering - pig farming - pig feeders - costs - investment
  Een overzicht van de investeringen voor droogvoersystemen en voor brijvoedering
  Systemen voor het onbeperkt voeren van zeugen met een mengsel van 40% krachtvoer en 60% perspulp
  Houwers, H.W.J. ; Kaemmerer, M. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Agrotechnology & Food Innovations 139) - ISBN 9789067547710 - 38
  varkens - zeugen - zeugenvoeding - voederapparaten voor varkens - ruwvoer (roughage) - bietenpulp - varkensstallen - pigs - sows - sow feeding - pig feeders - roughage - beet pulp - pig housing
  De Faaborg 3 in 1 buisvoerbak voor gespeende biggen
  Hoofs, A. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)1. - ISSN 1570-8578 - p. 7 - 7.
  biggen - spenen - biggenvoeding - voerbakken - voederapparaten voor varkens - gebruikswaarde - tests - piglets - weaning - piglet feeding - mangers - pig feeders - use value - tests
  Alle onderdelen van de Faaborg 3 in 1 e zijn als goed of voldoende beoordeeld, met uitzondering van het gaan dichtzitten van de voertoevoeropening in de eerste week na opleg.
  Buisvoerbakken voor gespeende biggen: de Swing Feeder
  Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.41) - 8
  varkens - varkensvoeding - voederapparaten voor varkens - pigs - pig feeding - pig feeders
  Geadviseerd wordt een wateropbrengst van de drink- nippels in de trog van de Swing Feedere van circa 200 ml en, afhankelijk van het aantal biggen per hok, het plaatsen van één of meerdere separate drinkbakje(s) in het hok. De onderdelen van de Swing Feedere zijn als goed beoordeeld. Het percentage biggen dat tijdens het vreten/drinken met één of twee poten in de trog staat bedraagt gemiddeld 24%. Het systeem is als bedrijfszeker beoordeeld.
  Buisvoerbakken voor vleesvarkens: de FunkiMat
  Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.40) - 8
  varkens - varkensvoeding - voederapparaten voor varkens - pigs - pig feeding - pig feeders
  De onderdelen van de FunkiMat@ zijn als goed beoordeeld. De bereikbaarheid van het voer op het voerplateau is voor vleesvarkens vanaf 25 kg tot 85 kg zeer goed. De hygiëne in het drinkgedeelte is voldoende. Het systeem is als bedrijfszeker beoordeeld
  Vleesvarkens in een alternatief houderijsysteem met of zonder voerbespaarders
  Huiskes, J.H. ; Plagge, J.G. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.229) - 16
  varkens - slachtdieren - varkenshouderij - varkensvoeding - voederapparaten voor varkens - alternatieve landbouw - groeibevorderaars - scharrelhouderij - pigs - meat animals - pig farming - pig feeding - pig feeders - alternative farming - growth promoters - free range husbandry
  Een toenemend aantal consumenten, in binnen- en buitenland, wil varkensvlees waarvan bekend is dat het op een dier- en milieuvriendelijke manier is geproduceerd. Ook wil de consument de garantie dat het vlees geen residuen bevat van medicijnen of andere stoffen die de gezondheid kunnen schaden. Vanaf 1 oktober 1998 is de regelgeving verscherpt en mogen krachtvoeders voor geen enkele categorie scharrelvarkens voerbespaarders bevatten. Eerder vergelijkend onderzoek met vleesvarkens die werden gehouden volgens het reguliere systeem en vleesvarkens die werden gehouden volgens de normen voor scharrelvarkens toonde duidelijke verschillen aan in technische resultaten. Het doel van het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven was na te gaan of voerbespaarders, toegevoegd aan vleesvarkensvoer, invloed hebben op de technische resultaten van scharrelvleesvarkens
  Buisvoerbakken voor gespeende biggen: de Groba Groepsfeeder
  Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.37) - 8
  varkens - voederapparaten voor varkens - pigs - pig feeders
  De onderdelen van de Groba Groepsfeedep zijn als voldoende of goed beoordeeld. De bereikbaarheid van voer en water in de trog is in de eerste helft van de opfokperiode als zeer goed beoordeeld. Het afstellen van de doseerstand voor de voertoevoer per ringbeweging is als moeilijk ervaren, met name in de eerste week na opleg. Voor een goed functioneren in de eerste week na het spenen is extra aandacht noodzakelijk. Het systeem is als bedrijfszeker beoordeeld.
  Buisvoerbakken voor gespeende biggen: de MaxiMat
  Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.36) - 8
  varkens - voederapparaten voor varkens - pigs - pig feeders
  Bijna alle onderdelen van de MaxiMate zijn als goed of zeer goed beoordeeld. Alleen de bereikbaarheid van de drinknippel en het drinkwater in het drinkgedeelte in de eerste twee weken na opleg en de hygiëne in het drinkgedeelte zijn als voldoende beoordeeld, de bereikbaarheid van alle andere onderdelen als goed of zeer goed. Het systeem is als bedrijfszeker beoordeeld.
  Buisvoerbakken voor gespeende biggen: de TUBE-O-MAT
  Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.35) - 8
  varkens - voederapparaten voor varkens - pigs - pig feeders
  De onderdelen van de TUBE-O-MATe zijn als voldoende of goed beoordeeld. De zeer korte aanleerfase en de bereikbaarheid van de voeruitdoseringstechniek zijn als zeer goed beoordeeld. Het systeem is als bedrijfszeker beoordeeld, met uitzondering van hetdicht gaan zitten van de voeropening in de eerste week na opleg. Dit vergt extra aandacht (controle en vrijmaken van de opening).
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.