Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 55

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Copper in diets for weaned pigs : influence of level and duration of copper supplementation
  Bikker, P. ; Baal, J. van; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van; Troquet, L.M.P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 830) - 38
  varkens - biggen - spenen - koper - diervoedering - minerale supplementen - groei - dunne darm - voedertoevoegingen - biggenvoeding - pigs - piglets - weaning - copper - animal feeding - mineral supplements - growth - small intestine - feed additives - piglet feeding
  This study was conducted to determine the influence of level (15-160 mg/kg voer)and period (2-8 weeks) of supply of a Cu-supplement on growth performance and expression of Cu absorption-related genes in different segments of the small intestine of weaned pigs.
  CleanFeeder : hulpmiddel bij reinigen van biggenvoerbakken
  Ellen, H.H. ; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - reiniging - biggenvoeding - voerbakken - landbouwtechniek - pig farming - clearing - piglet feeding - mangers - agricultural engineering
  Het bijvoeren van natte producten zoals melk en brijvoer in de kraamstal gaat vaak gepaard met extra arbeid voor het schoon houden van de voerkommen. Om hygiënisch te blijven werken wordt in de praktijk vaak aangehouden dat de bakjes minstens één keer per dag leeg komen. Omdat de voeropname vaak laag is gedurende de zoogperiode, moeten er vaak voerbakjes met de hand schoon worden gemaakt. De CleanFeeder is een ronde voerkom voor het bijvoeren van biggen in de kraamstal.
  Effect geboortegewicht en voeropname op S. suis
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P. ; Smith, H. ; Hout, J. van - \ 2014
  V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  varkenshouderij - biggen - biggenziekten - streptococcus suis - geboortegewicht - biggenvoeding - voeropname - invloeden - ziekte-incidentie - pig farming - piglets - piglet diseases - streptococcus suis - birth weight - piglet feeding - feed intake - influences - disease incidence
  Er is geen duidelijk effect van geboortegewicht en van voeropname vóór spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis (S. suis) infectie. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken.
  Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P. ; Smith, H.E. ; Greeff, A. de; Hout, J. van; Faber, I. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 761)
  varkenshouderij - biggen - biggenziekten - streptococcus suis - geboortegewicht - biggenvoeding - voeropname - pig farming - piglets - piglet diseases - streptococcus suis - birth weight - piglet feeding - feed intake
  At Swine Innovation Centre Sterksel the effects of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of an infection with S. suis were investigated. The results are described in this report.
  Stalboekje varkens : natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van - \ 2014
  Wageningen : RIKILT - 168
  varkenshouderij - varkensvoeding - antibiotica - dosering - biologische voedingsmiddelen - diergezondheid - dierziektepreventie - zeugenvoeding - biggenvoeding - dierenwelzijn - biologische landbouw - varkens - diervoeding - dierlijke productie - pig farming - pig feeding - antibiotics - dosage - organic foods - animal health - animal disease prevention - sow feeding - piglet feeding - animal welfare - organic farming - pigs - animal nutrition - animal production
  Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken
  Grote korrels, grote voordelen
  Sterren, M. van der; Brand, H. van den; Alderliesten, E. - \ 2013
  Plattelandspost 2013 (2013)8.
  biggenvoeding - korrelvoer - diergedrag - varkens - varkenshouderij - piglet feeding - pelleted feeds - animal behaviour - pigs - pig farming
  Coppens diervoeding presenteert de babybiggenkorrel als hulpmiddel om biggen te leren eten. Het idee is even simpel als briljant: maak de korrel groter. Maar ondanks goede resultaten laat niet iedereen zich zomaar overtuigen.
  Verbazingwekkende groei na spenen: studieavond 'Grote korrel voor kleine big'
  Nederhoff, T. ; Brand, H. van den; Kemps, A. ; Alderliesten, E. - \ 2013
  De Molenaar 116 (2013)2. - ISSN 0165-4284 - p. 7 - 9.
  biggen - biggenvoeding - korrels - voeropname - spenen - piglets - piglet feeding - granules - feed intake - weaning
  Toen dr. Henry van den Brand (Wageningen University) beweerde dat grote korrels bij zogende biggen voor hogere voeropname en groei leiden, geloofde niemand hem. Inmiddels produceert Coppens diervoeding een korrel van 15 millimeter doorsnee voor jonge biggen. Resultaten van de eerste praktijkproeven tonen aan dat de groei na spenen hoog is
  Voer van invloed op biggensterfte
  Makkink, C.A. ; Wientjes, J.G.M. - \ 2013
  De Molenaar 116 (2013)7. - ISSN 0165-4284 - p. 18 - 19.
  varkenshouderij - dierenwelzijn - mortaliteit - biggen - varkensvoeding - biggenvoeding - voeropname - insuline - colostrum - varkens - dierlijke productie - diergezondheid - diervoeding - pig farming - animal welfare - mortality - piglets - pig feeding - piglet feeding - feed intake - insulin - pigs - animal production - animal health - animal nutrition
  Marginale verschillen in voeding en metabolisme vóór inseminatie kunnen leiden tot grote verschillen in prenatale en postnatale biggensterfte. Dit was een van de conclusies tijdens het seminar van de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie in Wageningen University.
  Vast voer blijkt belangrijk in zoogperiode
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. - \ 2012
  Veehouder en Dierenarts 26 (2012)3. - ISSN 1381-8007 - p. 24 - 26.
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - vaste voeding - speengewicht - pig farming - piglets - piglet feeding - solid feeding - weaning weight
  Biggen, die voor spenen vast voer opnemen (eters), groeien na spenen circa 50 gram per dag sneller dan biggen die tijdens de zoogperiode geen vast voer opnemen (niet-eters). Daarnaast groeien zwaardere biggen bij spenen circa 50 gram per dag sneller dan lichtere biggen bij spenen. Dit blijkt uit onderzoek dat door Wageningen UR Livestock Research is uitgevoerd op VIC Sterksel.
  Vast voer in zoogperiode belangrijker dan gedacht
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Troquet, L.M.P. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)4. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - speengewicht - voederconversievermogen - vaste voeding - pig farming - piglets - piglet feeding - weaning weight - feed conversion efficiency - solid feeding
  Biggen die voor spenen vast voer opnemen (eters) groeien na spenen circa 50 gram per dag sneller dan biggen die tijdens de zoogperiode geen vast voer opnemen (niet-eters). Daarnaast groeien zwaardere biggen bij spenen circa 50 gram per dag sneller dan lichtere biggen bij spenen. Dit blijkt uit onderzoek dat door Wageningen UR Livestock Research is uitgevoerd op VIC Sterksel.
  Voersysteem voor het leren eten van jonge biggen: 'Jong geleerd, oud gedaan' : de ontwikkeling van een nieuw voersysteem binnen project 'Vitale vleesvarkens'
  Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 599) - 15
  biggen - voedersystemen - varkenshouderij - biggenvoeding - diergedrag - piglets - feeding systems - pig farming - piglet feeding - animal behaviour
  Om de voeropname in de eerste dagen na spenen te verhogen, is een ontwikkeltraject in gang gezet voor het voersysteem 'Jong geleerd, oud gedaan'. Hiermee wordt aan biggen reeds voor spenen een voersysteem aangeleerd dat na spenen hetzelfde blijft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leren eten van de zeug en het pavlov effect. In dit ontwikkeltraject is het systeem beoordeeld op de vooraf gestelde eisen.
  Invloed van drie dagen kunstmelk na spenen en van voersamenstelling op energieopname en Streptococcus suis verschijnselen bij biggen = Effect of three days milk supply and of feed composition after weaning on energy intake and clinical signs of Streptococcus suis in piglets
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P. ; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van; Raymakers, R. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 577)
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - speenleeftijd - energieopname - streptococcus suis - diergezondheid - pig farming - piglets - piglet feeding - age at weaning - energy intake - streptococcus suis - animal health
  At Swine Innovation Centre Sterksel it was investigated whether the supply of milk during three days after weaning and the supply of an optimized pre-starter diet can increase the energy intake of the piglets after weaning and reduce the number of weaned piglets with clinical signs of an infection with Streptococcus suis.
  Streptococcus suis is aanwezig in het maagdarmkanaal van biggen op Varkens Innovatie Centrum Sterksel
  Wisselink, H.J. ; Smits, C.B. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Raymakers, R. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2011
  Lelystad : Central Veterinary Institute - 15
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - voersamenstelling - agrarische bedrijfsvoering - streptococcus suis - darmziekten - bacterieziekten - pig farming - piglets - piglet feeding - feed formulation - farm management - streptococcus suis - intestinal diseases - bacterial diseases
  Onderzocht is welke aanpassingen aan het voer, zowel wat betreft voersamenstelling als voermanagement, bijdragen aan het verminderen van het aantal biggen met klinische verschijnselen van Streptococcus suis. Daartoe is op Varkens Innovatie Centrum Sterksel een voedingsexperiment met gespeende biggen uitgevoerd.
  Raapzaadeiwitconcentraat en erwteneiwitconcentraat in biologisch biggenvoer = Canola protein concentrate and pea protein concentratrate in diets for organically housed piglets
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 527) - 11
  biggenvoeding - biggen - voersamenstelling - eiwit - raapzaadeiwit - erwten - raapzaad - eiwitconcentraten - biologische landbouw - varkenshouderij - voeropname - voederconversie - piglet feeding - piglets - feed formulation - protein - rapeseed protein - peas - rapeseed - protein concentrates - organic farming - pig farming - feed intake - feed conversion
  At the Experimental Farm Raalte it was investigated whether canola protein concentrate and pea protein concentrate are suitable protein-rich feedstuffs for organically housed piglets. It is concluded that both protein concentrates are suitable protein-rich feedstuffs for piglets. Feed intake and daily gain were similar and feed conversion was better in weaned piglets that were fed diets with 8.5% pea protein concentrate or 10.0% canola protein concentrate compared to the control group.
  Invloed van kunstmelk en voersamenstelling na spenen op energieopname en Streptococcus suis infecties bij biggen = Effect of milk intake and feed composition after weaning on energy intake and Streptococcus suis infection in piglets
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Binnendijk, G.P. ; Raymakers, R. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 529) - 34
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - kunstmelk - speenleeftijd - energieopname - streptococcus suis - spenen - voedertoevoegingen - voersamenstelling - pig farming - piglets - piglet feeding - filled milk - age at weaning - energy intake - streptococcus suis - weaning - feed additives - feed formulation
  At Swine Innovation Centre Sterksel it was investigated whether the supply of milk during six days after weaning and the supply of an optimized pre-starter diet can increase the energy intake of the piglets after weaning and reduce the number of weaned piglets with clinical signs of an infection with Streptococcus suis. The results are described in this report.
  Dose-response relationships between dietary copper level and growth performance in piglets and growing-finishing pigs and effect of withdrawal of a high copper level on subsequent growth performance
  Jongbloed, A.W. ; Bikker, P. ; Thissen, J.T.N.M. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 483) - 18
  varkenshouderij - varkensvoeding - biggenvoeding - koper - voedertoevoegingen - groeianalyse - pig farming - pig feeding - piglet feeding - copper - feed additives - growth analysis
  This study showed a clear optimum level at approx. 150 mg added Cu per kg feed on growth performance of pigs from 5 to 25 kg. Reduction of a high to a low Cu dose in the feed may hamper overall growth performance compared with the negative control group.
  Big wil hetzelfde brokje als zijn moeder
  Rotgers, G. ; Oostindjer, M. ; Bolhuis, J.E. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)2. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - diergedrag - aromatische stoffen - pig farming - piglets - piglet feeding - animal behaviour - flavourings
  In de praktijk wordt veel geëxperimenteerd met geurige en lichtverteerbare biggenvoeders, aantrekkelijke voerbakjes en de inrichting van het kraamhok. Alles om de jonge big maar vlot aan het vreten te krijgen, zodat het dier het spenen straks goed doorstaat. Recent onderzoek van de Leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van Wageningen UR toont aan dat de jonge big niet zit te wachten op een leuk bakje met een uitgekiende 'jongelingenmix'. De big wil gewoon hetzelfde brokje als zijn moeder. Hier kan handig gebruik van worden gemaakt om biggen te leren eten.
  Verslag van een studiereis naar de bijdrage van krachtvoergrondstoffen en grasproducten aan de eiwitvoorziening van biologische biggen
  Jongbloed, A.W. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 233) - 15
  biologische landbouw - varkenshouderij - varkensvoeding - biggen - biggenvoeding - biologische productie - methionine - lysine - zonnebloemzaden - raapzaad - organic farming - pig farming - pig feeding - piglets - piglet feeding - biological production - methionine - lysine - sunflower seeds - rapeseed
  Competitive and suitable protein-rich organically-grown raw materials for piglets are scarce. Therefore, an inventory on this aspect was undertaken during a study trip to several countries. Processing of rape seed and sunflower seed seems to be most promising because of their high ratio of digestible methionine to digestible lysine
  Hoe verlaag ik mijn biggensterfte?
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
  zuigelingensterfte - biggenvoeding - biggen - biggen werpen - biggenproductie - biggenwerppercentage - agrarische bedrijfsvoering - stalinrichting - infant mortality - piglet feeding - piglets - farrowing - piglet production - farrowing rate - farm management - animal housing design
  Deze advieskaart is een product van het netwerk Topproducenten met ondersteuning van het programma Netwerken in de Veehouderij. Het toont verschillende maatregelen die de varkenshouder tijdens de dracht, het werpen en het dekken kan nemen om de biggensterfte te verlagen. Ook worden een aantal strategische keuzes genoemd
  Effect van gistcultuur op de technische resultaten, darmgezondheid en immuunfunctie bij gespeende biggen = Effect of yeast culture on performance, gut integrity and immune function in weanlings pigs
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Bussel-van Lierop, A.H.A.A.M. van; Binnendijk, G.P. ; Smidt, H. ; Jansman, A.J.M. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 86) - 22
  spenen - biggen - varkenshouderij - diergezondheid - gisten - biggenvoeding - toevoegingen - mannose - saccharomyces - weaning - piglets - pig farming - animal health - yeasts - piglet feeding - additives - mannose - saccharomyces
  Onderzocht is wat het effect is van gistcultuur en gistcultuur + mannose-oligosacchariden (MOS) in biggenvoeders op de technische resultaten, darmintegriteit en immuunfunctie bij gespeende biggen en of deze gistculturen antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB) in varkensvoeders kunnen vervangen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.