Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ongewis vissengedrag: discussie over onderzoek aan cognitie en pijn bij vissen (interview met Hans van de Vis)
  Hoog, A. van 't; Vis, J.W. van de - \ 2011
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 5 (2011)22. - ISSN 1569-7533 - p. 14 - 19.
  vissen - pijn - stress - neurofysiologie - bewustzijn (consciousness) - visserij - visserijbiologie - dierenwelzijn - diergezondheid - dierethiek - fishes - pain - stress - neurophysiology - consciousness - fisheries - fishery biology - animal welfare - animal health - animal ethics
  Hoe staat het met onze kennis van bewustzijn, emoties en pijn bij vissen? Een verslag van een gesprek tussen drie deskundigen over hersenen, cognitieve vaardigheden, subject taalgebruik en de scheiding tussen biologische feiten en morele oordelen. "De wetenschap kan die vraag niet beantwoorden."
  Vissen voelen pijn : dier & welzijn
  Abbink, W. ; Vis, H. van de; Roques, J. ; Flik, G. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  dierenwelzijn - vissen - pijn - gedragsveranderingen - onderzoek - animal welfare - fishes - pain - behavioural changes - research
  Een bewering die velen zal verbazen. Onze kennis over de fysiologie en gedragsmatige reactie van vissen op een potentiële pijnprikkel was tot voor kort beperkt. IMARES Wageningen UR heeft samen met de Radboud Universiteit van Nijmegen onderzoek gedaan naar acute pijn bij vissen. Daaruit blijkt dat vissen inderdaad prikkels waarnemen die wij als pijnlijk zouden duiden. Maar of vissen het ook ervaren als pijn, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is.
  Daar waar mogelijk pijn bestrijden!
  Kluivers-Poodt, M. ; Driesse, M. - \ 2010
  Veehouder en Dierenarts 24 (2010)1. - ISSN 1381-8007 - p. 14 - 15.
  varkenshouderij - varkens - dierenwelzijn - pijn - pig farming - pigs - animal welfare - pain
  Er is de laatste tijd veel aandacht voor pijn bij dieren in de intensieve veehouderij. Denk aan de discussie rond het verdoofd castreren van biggen. Het is eigenlijk algemeen aanvaard dat dieren pijn kunnen ervaren. Het lastige is echter dat pijn door iedereen anders wordt beleefd en niet makkelijk onbevooroordeeld te meten is
  Pijnsignalen, wat doen we ermee?
  Driesse, M. ; Kluivers-Poodt, M. - \ 2010
  Veehouder en Dierenarts 24 (2010)1. - ISSN 1381-8007 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - melkkoeien - vaarzen - kalven - pijnstillende middelen - dierenartsen - pijn - dierenwelzijn - dairy farming - dairy cows - heifers - calving - analgesics - veterinarians - pain - animal welfare
  Dieren, dus ook koeien, laten niet snel merken dat ze pijn hebben. Want daarmee laten ze zien dat ze verzwakt zijn en dus een gemakkelijke prooi vormen. Hoogleraar veterinaire anesthesiologie prof. dr. Ludo Hellebrekers zei het vorig jaar tijdens een voordracht voor dierenartsen over pijn als volgt: “De grootste valkuil is: ik zie geen abnormaal gedrag, dus het dier heeft geen pijn.”
  Differential responses of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) to fin clip wounding and related stress: perspectives
  Abbink, W. ; Roques, J. ; Geurds, F. ; Vis, J.W. van de - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C133/09) - 25
  aquacultuur - dierenwelzijn - pijn - prikkels - perceptie - onderzoek - visfauna - aquaculture - animal welfare - pain - stimuli - perception - research - fish fauna
  The debate around fish welfare is intensifying in The Netherlands. As a result, more research is carried out to enhance knowledge on fish welfare in aquaculture. Detailed information is lacking on how production procedures causing discomfort to the fish may affect welfare. That fish must perceive adversive stimuli follows from the fact that nociceptive mechanisms similar to those in mammals are present in fish. However, whether and how nociceptive stimuli are perceived or interpreted by a fish is a far more difficult question that requires significantly more effort from fundamental research, both neurophysiological and behavioural studies, than now available. The study presented in this report aimed to define selected readout for the acute response to a supposedly painful stimulus: a standardised tailfin clip to a common carp. In conclusion, we succeeded to demonstrate differential, stronger responses to a presumed painful stimulus than to the handling stress per se associated with the administration of the pain stimulus. These parameters will be the focus of future research within this welfare project.
  Verdoofd castreren neemt pijn deels weg
  Kluivers, M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  varkenshouderij - biggen - beren (varkens) - castratie - bedwelmen - pijn - dierenwelzijn - pig farming - piglets - boars - castration - stunning - pain - animal welfare
  ASG heeft in 2007 onderzoek gedaan naar de effecten van het geven van een locale verdoving en/of een pijnstiller op het welzijn van de big tijdens en na castratie
  Natuurlijk versus keizersnede : pijnindicatoren licht verhoogd bij kalven via keizersnede
  Look, J. van de; Kolkman, I. ; Vervaecke, H. ; Vicca, J. ; Lips, D. ; Aerts, S. - \ 2007
  Veeteelt 6 (2007)2. - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 31.
  rundveeteelt - belgisch witblauw - kalven - keizersnede - pijn - belgië - vergelijkend onderzoek - cattle farming - belgian blue - calving - caesarean section - pain - belgium - comparative research
  De vraag is in hoeverre het welzijn van het dier door een keizersnede aangetast wordt. Onderzoek aan de Katholieke Hogeschool van Sint-Niklaas vergeleek de pijnindicatoren bij natuurlijk bevallen met het kalven via keizersnede bij Belgisch witblauwe runderen
  Behaviour as a possible indicator for pain in piglets
  Wemelsfelder, F. ; Putten, G. van - \ 1985
  Zeist : I.V.O. (I.V.O.-report. Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" no. B-260) - 61
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - emoties - pijn - biggen - diergeneeskunde - animal housing - animal welfare - emotions - pain - piglets - veterinary science
  Voor deze studie werd het gedrag van mannelijke biggen voor, tijdens en na de castratie bestudeerd en vergeleken met dat van hun vrouwelijke toomgenoten. Gedurende vijf dagen na de castratie vertoonden de biggen afwijkend gedrag, waarvan een gedeelte alleen maar verklaard kon worden door de aanname van pijn en druk op de wonden. Tijdens de castratie bleek uit een geluidsanalyse dat het openen van de balzak geen, maar het trekken aan en doorsnijden van de zaadstreng wel verandering van gekrijs teweegbracht, hetgeen duidt op het buitengewoon pijnlijk zijn. Uit het onderzoek bleek dat biggen niet alleen pijn ervaren maar er ook aan lijden, zoals blijkt uit hun gedrag bij het gaan liggen en zogen
  Over gedragsstoringen bij dieren in de veehouderij
  Wiepkema, P.R. - \ 1985
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 110 (1985). - ISSN 0040-7453 - p. 12 - 20.
  diergedrag - pijn - diergeneeskunde - zoötechniek - animal behaviour - pain - veterinary science - zootechny
  In dit artikel over gedragsstoringen bij landbouwhuisdieren die intensief gehouden worden, worden gegevens beschreven die ervoor pleiten dat zogenaamde stereotypieen, gekenmerkt door hun vormvastheid en hun voortdurende herhaling, specifiek met endorfinen verbonden zijn en daarom van belang zijn als instrument om zichzelf te verdoven en te kalmeren
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.