Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 84

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  5 years of Industry survey: Does the industry survey improve current stock assessments for plaice and sole?
  Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Trapman, B.K. ; Verkempynck, R. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C039/16) - 31
  plaice - dover soles - fish stocks - fishing gear - fisheries - fish industry - schol - tong (vis) - visstand - vistuig - visserij - visverwerkende industrie
  This report describes the results of the industry survey; an annual survey targeting sole and plaice on-board of the commercial fishing vessels UK45 and OD1. The survey was set up following the wish of the fishing industry to deliver data for stock assessments themselves, which are collected using commercially representative fishing gears. This survey was expected to make stock assessment results more accurate and to increase trust of the fisheries industry in stock assessments.
  Kwaliteitsbeoordeling verse schol : Vergelijking hand- en mechanisch gestripte schol van de MDV-1
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C003/16) - 36
  schol - verse producten - visproducten - kwaliteit - visverwerking - plaice - fresh products - fish products - quality - fish processing
  Estimating a conversion factor for the gears used in the industry survey
  Hal, R. van; Reijden, K.J. van der - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C004/16) - 35
  dover soles - plaice - fishing vessels - fishing gear - conversion - surveys - fish stocks - fishery management - fishery resources - north sea - tong (vis) - schol - vissersschepen - vistuig - conversie - karteringen - visstand - visserijbeheer - visbestand - noordzee
  Consequences of discard survival under the landing obligation : Reporting validation and reprocessing project outcomes of "demersal discard processing"
  Verkempynck, R. ; Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C176/15) - 16
  discards - bycatch - demersal fisheries - demersal fishes - survival - solea - plaice - discards - bijvangst - demersale visserij - demersale vissen - overleving - solea - schol
  This report describes the results of a short and medium term forecast over the period 2016-2019 given different scenarios of discard survival rates (10-50%) of North Sea plaice and North Sea sole. Additionally, average value of landings over the year 2019 is calculated per scenario using the landings derived from the biomass and the average price per kg of both stocks. Potential loss in average gross revenue from value of landings can be inferred from these.
  Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens
  Staats, M. ; Roest, J.G. van der; Pustjens, A.M. ; Voorthuijzen, M.M. ; Dijk, J.P. van; Prins, T.W. ; Boerrigter-Eenling, G.R. ; Koot, A.H. ; Pelt-Heerschap, H.M.L. van; Spiegel, M. van der; Ruth, S.M. van; Kok, E.J. - \ 2015
  RIKILT (Rikilt-rapport 015) - 67
  noordzee - vis - vissen - analytische methoden - schol - north sea - fish - fishes - analytical methods - plaice
  Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek dat is uitgevoerd binnen het project "Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens". Het project heeft als doel om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit (soort, geografische herkomst en productiewijze) van Noordzeevissen kan worden vastgesteld. In dit project is gewerkt aan vier deelprojecten: Ketenanalyse naar vermenging van schol (Pleuronectes platessa) uit de Noordzee met andere vissoorten, ontwikkeling en initiële validatie van een moleculaire barcoding methode om Noordzeevissoorten in gemengde monsters te identificeren, bepaling van de geografische herkomst van schol en productiemethode van tarbot met behulp van isotoopratio's en chemische fingerprint en toepassing van de ontwikkelde analytische methoden in Noordzeevisketens. De resultaten van deze onderzoeken zijn in dit rapport weergegeven.
  VIP HydroRig II
  Marlen, B. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C004/15) - 24
  fishing gear - marine fisheries - fishing methods - plaice - fish catches - netherlands - vistuig - zeevisserij - vismethoden - schol - visvangsten - nederland
  Als vervolg op het VIP-project HydroRig I waarbij een vistuig werd ontwikkeld als alternatief voor de boomkor met manipulatie van de waterstroming in het voortuig van het vistuig is in 2013 en 2014 een nieuwe variant HydroRig II beproefd door de firma Geertruida B.V. Dit vistuig had een breedte van 15 m waarvoor ontheffing was verkregen en wielen die de sloffen vervingen. De praktijkproeven lieten een goed vangstresultaat op schol zien in vergelijking met schepen in de buurt vissend met ca. 10% brandstofbesparing. Een gedetailleerde vangstvergelijking is nodig om ecologische voordelen beter te kwantificeren.
  Waardekaarten Ridens & Recifs
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C073/15) - 18
  kaarten (charts) - kaarten - frankrijk - kustwateren - vergelijkend onderzoek - opbrengsten - visvangsten - schol - scophthalmus rhombus - tarbot - charts - maps - france - coastal water - comparative research - yields - fish catches - plaice - scophthalmus rhombus - turbot
  In dit rapport beantwoorden wordt een offerteaanvraag van de Nederlandse Vissersbond van 18 februari 2015 beantwoord waarin zij vroegen om waardekaarten en tabellen van de N2000 gebieden Ridens & Récifs voor de Franse kust.
  Waardekaarten van: Outer Thames Estuary, Haisborough, Hammond and Winterton & Margate and Long Sands
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C054/15) - 16
  vissersschepen - engeland - kustwateren - kaarten - taxatie - demersale visserij - schol - tong (vis) - tarbot - raja - fishing vessels - england - coastal water - maps - valuation - demersal fisheries - plaice - dover soles - turbot - raja
  Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen de gebieden 1) Haisborough, Hammond and Winterton, 2) Margate and Long Sands voor de Engelse kust en 3) Outer Thames Estuary.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van schol (Pleuronects platessa L.)
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C049/15) - 14
  pleuronectes - schol - monitoring - gegevens verzamelen - noordzee - pleuronectes - plaice - monitoring - data collection - north sea
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2014 door IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schol waarin, naast het vaststellen van biologische parameters, milieukritische stoffen zijn geanalyseerd. De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten worden aangeleverd in dit rapport.
  Amendments for the second stage of the North Sea sole and plaice multi-annual plan (EC regulation 2007/676)
  Miller, D.C.M. ; Coers, A. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C088.14) - 26
  schol - tong (vis) - noordzee - visserijbeheer - visbestand - beleidsevaluatie - programma-evaluatie - milieu-analyse - plaice - dover soles - north sea - fishery management - fishery resources - policy evaluation - program evaluation - environmental analysis
  A multiannual plan for sole and plaice in the North Sea was adopted by the EU Council in 2007. It describes two stages: a recovery plan during its first stage and a management plan during its second stage. This report compiles information from a number of studies subsequent to the implementation of the plan, which have been conducted by ICES and STECF in relation to the management of the North Sea sole and plaice stocks. These studies included management strategy evaluations aimed at investigating the effects of specific amendments to the current management plan and analyses to establish appropriate reference points for exploitation of the stocks in accordance with MSY.
  Verslag bedrijfssurvey 2014
  Reijden, K.J. van der; Wiegerinck, J.A.M. ; Rink, G.J. ; Machiels, M.A.M. ; Rasenberg, M.M.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C184/14) - 27
  visserijbeheer - visvangsten - visbestand - schol - tong (vis) - longitudinaal onderzoek - vergelijkend onderzoek - noordzee - fishery management - fish catches - fishery resources - plaice - dover soles - longitudinal studies - comparative research - north sea
  Dit rapport beschrijft de vangstresultaten van het vierde jaar van de bedrijfssurvey. Deze survey is gericht op schol en tong en dient om extra informatie aan te leveren voor de bestandsschattingen van deze soorten.
  UK 45 en OD 1 doen weer onderzoek op zee: bedrijfssurvey gaat vierde jaar in (interview met Karin van der Reijden)
  Reijden, Karin van der - \ 2014
  fish stocks - estimates - fish catches - dover soles - plaice
  Impact on demersal fish of a large-scale and deep sand extraction site with ecosystem-based landscaped sandbars
  Jong, M.F. de; Baptist, M.J. ; Hal, R. van; Boois, I.J. de; Lindeboom, H.J. ; Hoekstra, P. - \ 2014
  Estuarine Coastal and Shelf Science 146 (2014). - ISSN 0272-7714 - p. 83 - 94.
  southern north-sea - pleuronectes-platessa - limanda-limanda - marine sand - plaice - invertebrates - assemblages - environment - responses - habitats
  For the seaward harbour extension of the Port of Rotterdam in the Netherlands, approximately 220 million m3 sand was extracted between 2009 and 2013. In order to decrease the surface area of direct impact, the authorities permitted deep sand extraction, down to 20 m below the seabed. Biological and physical impacts of large-scale and deep sand extraction are still being investigated and largely unknown. For this reason, we investigated the colonization of demersal fish in a deep sand extraction site. Significant differences in demersal fish species assemblages in the sand extraction site were associated with variables such as water depth, median grain size, fraction of very fine sand, biomass of white furrow shell (Abra alba) and time after the cessation of sand extraction. Large quantities of undigested crushed white furrow shell fragments were found in all stomachs and intestines of plaice (Pleuronectes platessa), indicating that it is an important prey item. One and two years after cessation, a significant 20-fold increase in demersal fish biomass was observed in deep parts of the extraction site. In the troughs of a landscaped sandbar however, a significant drop in biomass down to reference levels and a significant change in species assemblage was observed two years after cessation. The fish assemblage at the crests of the sandbars differed significantly from the troughs with tub gurnard (Chelidonichthys lucerna) being a Dufrêne-Legendre indicator species of the crests. This is a first indication of the applicability of landscaping techniques to induce heterogeneity of the seabed although it remains difficult to draw a strong conclusion due the lack of replication in the experiment. A new ecological equilibrium is not reached after 2 years since biotic and abiotic variables are still adapting. To understand the final impact of deep and large-scale sand extraction on demersal fish, we recommend monitoring for a longer period, at least for a period of six years or even longer. Keywords infauna; epifauna; sediment; ground fish; sand mining; North Sea
  Verslag bedrijfssurvey 2013
  Rasenberg, M.M.M. ; Machiels, M.A.M. ; Nijman, R.R. ; Wiegerinck, J.A.M. ; Rink, G.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/14) - 26
  tong (vis) - schol - visbestand - visserij - karteringen - bemonsteren - noordzee - dover soles - plaice - fishery resources - fisheries - surveys - sampling - north sea
  De bestandsschattingen van schol en tong zijn onder andere gebaseerd op de gegevens van wetenschappelijke onderzoekssurveys uitgevoerd door IMARES. De visserijsector heeft regelmatig kritiek geuit op de manier waarop deze gegevens verzameld worden. Deze kritiekpunten worden door de sector en IMARES gezamenlijk opgepakt binnen de bedrijfssurvey, met als een van de doelen dat vissers meer vertrouwen in bestandsschattingen krijgen. De bedrijfssurvey is een gezamenlijk onderzoek van de visserijsector en IMARES naar ontwikkelingen in de tong- en scholstand in de Noordzee. De bedrijfssurvey levert extra gegevens op van schol en tong, welke gebruikt kunnen gaan worden voor bestandsschattingen. Ze kunnen hiervoor pas worden gebruikt nadat een datareeks van 5 jaar is opgebouwd. Deze rapportage gaat over het derde jaar van de bedrijfssurvey. In deze rapportage evalueren we de survey en beschrijven we de resultaten.
  Discarded fish in European waters: general patterns and contrasts
  Uhlmann, S.S. ; Helmond, A.T.M. van; Stefánsdóttir, E.K. - \ 2014
  ICES Journal of Marine Science 71 (2014)5. - ISSN 1054-3139 - p. 1235 - 1245.
  trawl fishery - observer surveys - management - variability - support - trends - ogives - plaice - stock
  To reduce the practice of discarding commercially fished organisms, several measures such as a discard ban and extra allowances on top of landings quotas (“catch quota”) have been proposed by the European Commission. However, for their development and successful implementation, an understanding of discard patterns on a European scale is needed. In this study, we present an inter-national synthesis of discard data collected on board commercial, towed-gear equipped vessels operating under six different national flags spanning from the Baltic to the Mediterranean Seas mainly between 2003 and 2008. We considered discarded species of commercial value such as Atlantic cod (Gadus morhua), haddock (Melanogrammus aeglefinus), European hake (Merluccius merluccius), and European plaice (Pleuronectes platessa). Comparisons of discard per unit effort rates expressed as numbers per hour of fishing revealed that in the Mediterranean Sea minimum size-regulated species such as hake are generally discarded in much lower numbers than elsewhere. For most species examined, variability in discard rates across regions was greater than across fisheries, suggesting that a region-by-region approach to discard reduction would be more relevant. The high uncertainty in discard rate estimates suggests that current sampling regimes should be either expanded or complemented by other data sources, if they are to be used for setting catch quotas.
  Resultaten boomkorsurvey 2013: BTS met onderzoeksvaartuigen Isis en Tridens (interview met Ingeborg de Boois)
  Boois, I.J. de - \ 2013
  Visserijnieuws 33 (2013)51/52. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  boomkorvisserij - schol - tong (vis) - pleuronectiformes - visbestand - wetenschappelijk onderzoek - beam trawling - plaice - dover soles - pleuronectiformes - fishery resources - scientific research
  Van begin augustus tot half september heeft IMARES de boomkorsurvey (BTS) uitgevoerd met de onderzoeksschepen Isis en Tridens. Op 29 maart 2014 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor geinteresseerden, waar de resultaten van zowel de BTS als de bedrijfssurvey gepresenteerd worden. De BTS wordt uitgevoerd door IMARES, de bedrijfssurvey samen met IMARES diir de kottersector. Ingeborg de Boois van IMARES geeft op basis van de jongste rapporten alvast inzicht in de BTS.
  Reisverslag BTS 2013
  Boois, I.J. de; Teal, L.R. ; Os-Koomen, E. van; Pasterkamp, T.L. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR 13.017) - 38
  boomkorvisserij - visstand - visbestand - schol - tong (vis) - karteringen - beam trawling - fish stocks - fishery resources - plaice - dover soles - surveys
  In 2013, the beam trawl survey (BTS) was carried out by Tridens II and Isis. The survey is part of the EU Data Collection Framework (DCF). This report describes the results and contains the cruise reports of the trips. The results for sole and plaice in the BTS are used by the ICES assessment working group. Furthermore, the BTS data are used for research concerning the North Sea ecosystem. In 2013 representatives of the fisheries sector were on board of RV Tridens as observers. The observers reported in Visserijnieuws.
  Verslag Bedrijfssurvey 2012
  Rasenberg, M.M.M. ; Machiels, M.A.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C008/13) - 25
  visbestand - visstand - schol - tong (vis) - visserijbeheer - noordzee - fishery resources - fish stocks - plaice - dover soles - fishery management - north sea
  De bestandsschattingen van schol en tong zijn onder andere gebaseerd op de gegevens van wetenschappelijke onderzoekssurveys door IMARES. De visserijsector heeft regelmatig kritiek geuit op de manier waarop deze gegevens verzameld worden. Deze kritiekpunten worden door de sector en IMARES gezamenlijk opgepakt binnen de bedrijfssurvey, met als een van de doelen dat vissers meer vertrouwen in bestandsschattingen krijgen. De bedrijfssurvey is een gezamenlijk onderzoek van de visserijsector en IMARES naar ontwikkelingen in de tong- en scholstand in de Noordzee. De bedrijfssurvey levert extra gegevens op van schol en tong, welke gebruikt kunnen worden voor bestandsschattingen. Ze kunnen hiervoor pas worden gebruikt nadat een datareeks van 5 jaar is opgebouwd. Deze rapportage gaat over het tweede jaar van de bedrijfssurvey. Hierin evalueren we de survey en beschrijven we de resultaten. In 2011 ontwikkelden IMARES en de visserijsector de standaardprocedure voor de bedrijfssurvey. De bemonsterde gebieden zijn in overleg vastgesteld en blijven indien mogelijk ieder jaar hetzelfde. De procedure wordt bij voorkeur jaarlijks uitgevoerd door dezelfde schepen. In 2012 voerden de UK45 en OD1 de bedrijfssurvey uit. De survey vond plaats in de weken 32-35. Waarnemers van IMARES en Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek uit België (ILVO) zochten samen met de bemanning van elke bemonsterde trek 1 net vangst uit op schol en tong. Uit de gegevens van 2012 blijkt dat de UK45 en OD1 vooral ondermaatse schol vingen. Daarnaast ving de UK45 ook vooral ondermaatse tong, terwijl de OD1 vooral maatse tong ving. Om een datareeks van vijf jaar op te bouwen is het voornemen om nog zeker drie jaar door te gaan met de survey. Na vijf jaar berekent IMARES met de verzamelde gegevens schol- en tongindices die gebruikt kunnen worden voor de bestandsschattingen.
  Interspecific Resource Competition Effects on Fisheres Revenue
  Wolfshaar, K.E. van de; Schellekens, T. ; Poos, J.J. ; Kooten, T. van - \ 2012
  PLoS ONE 7 (2012)12. - ISSN 1932-6203
  stage-specific biomass - north-sea - conversion factors - mortality - growth - plaice - reproduction - ecosystems - management - weight
  In many fisheries multiple species are simultaneously caught while stock assessments and fishing quota are defined at species level. Yet species caught together often share habitat and resources, resulting in interspecific resource competition. The consequences of resource competition on population dynamics and revenue of simultaneously harvested species has received little attention due to the historical single stock approach in fisheries management. Here we present the results of a modelling study on the interaction between resource competition of sole (Solea solea) and slaice (Pleuronectus platessa) and simultaneous harvesting of these species, using a stage-structured population model. Three resources were included of which one is shared with a varied competition intensity. We find that plaice is the better competitor of the two species and adult plaice are more abundant than adult sole. When competition is high sole population biomass increases with increasing fishing effort prior to plaice extinction. As a result of this increase in the sole population, the revenue of the stocks combined as function of effort becomes bimodal with increasing resource competition. When considering a single stock quota for sole, its recovery with increasing effort may result in even more fishing effort that would drive the plaice population to extinction. When sole and plaice compete for resources the highest revenue is obtained at effort levels at which plaice is extinct. Ignoring resource competition promotes overfishing due to increasing stock of one species prior to extinction of the other species. Consequently, efforts to mitigate the decline in one species will not be effective if increased stock in the other species leads to increased quota. If a species is to be protected against extinction, management should not only be directed at this one species, but all species that compete with it for resource as well.
  Verspreiding schol en tong te voorspellen: schol trekt weg uit warmer kustwater (interview met Lorna Teal en Adriaan Rijnsdorp)
  Teal, L.R. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2012
  Visserijnieuws 32 (2012)36. - ISSN 1380-5061 - p. 3 - 3.
  schol - tong (vis) - habitats - ecosysteemmodellering - ecosystemen - waddenzee - noordzee - plaice - dover soles - ecosystem modeling - ecosystems - wadden sea - north sea
  Onderzoekers van IMARES Wageningen UR en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben een model ontwikkeld dat de de leeftijds- en seizoensgebonden verspreiding van schol en tong in de Noordzee kan voorspellen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.