Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas : een systeembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Ghasemzadeh Dizaji, Somaiyeh ; Bloemhard, C.M.J. ; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Muñoz-Cárdenos, Karen - \ 2016
  Bleiswijk : WageningenUR Glastuinbouw (Rapport GTB 1420) - 98
  siergewassen - glastuinbouw - kasgewassen - rozen - chrysanten - alstroemeria - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - thrips - neoseiulus cucumeris - trialeurodes vaporariorum - aleyrodes - bemisia tabaci - amblyseius swirskii - euseius - iphiseius - roofmijten - orius - cryptolaemus montrouzieri - anagyrus pseudococci - planococcus citri - ornamental crops - greenhouse horticulture - greenhouse crops - roses - chrysanthemums - alstroemeria - biological control - biological control agents - integrated control - integrated pest management - thrips - neoseiulus cucumeris - trialeurodes vaporariorum - aleyrodes - bemisia tabaci - amblyseius swirskii - euseius - iphiseius - predatory mites - orius - cryptolaemus montrouzieri - anagyrus pseudococci - planococcus citri
  The control of greenhouse pests in ornamental crops is getting more difficult because of the decreasing number of available pesticides. Alternative methods of pest control, based on biopesticides and natural enemies is promising, but not yet robust and reliable enough. In this project we developed and evaluated several methods to enhance the biological control of western flower thrips, Echinothrips americanus, whiteflies and mealybugs. Most studies were focused on preventive control measures that promote the establishment and efficacy of natural enemies by using top layers, alternative food, artificial domatia and a banker plant system. Furthermore we studied the interaction between parasitoids and predatory beetles for curative control of mealybugs. Finally, a number of (bio)pesticides was evaluated for their potential use as a correction tool against western flower thrips.
  Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
  Kruidhof, H.M. ; Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, Roland - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - sierteelt - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - sluipwespen - predatoren - roofinsecten - thrips - coleoptera - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - ornamental horticulture - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - parasitoid wasps - predators - predatory insects - thrips - coleoptera
  Het doel van dit project is om de biologische bestrijding van wol-en schildluis te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande bestrijders en door opsporing van complementaire nieuwe bestrijders. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Detectie en bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, R. ; Kruidhof, H.M. ; Woning, J. ; Bruin, A. de; Mumm, R. ; Kogel, W.J. de - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1339) - 52
  glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - glasgroenten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - planococcus citri - detectie - methodologie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - greenhouse vegetables - biological control agents - control methods - planococcus citri - detection - methodology - agricultural research
  Mealybugs and armoured scales are major pest species in ornamental crops in greenhouses. The first part of this report focuses on mealybug detection. The research presented here builds on previous study in which it was shown on laboratory scale that the odour profile released by plants after damage by mealybugs differs from the odour profile released by undamaged plants and plants that suffer from spider mite or mechanical damage. In the present study the change of several compounds in response to mealybug infection was shown to depend on a number of different factors: the growth stage of the plant (flowering/non-flowering), the time of the day sampling took place, the mealybug density and the duration of the mealybug infection. Although in each of the laboratory experiments several plant volatiles were found to significantly differ between mealybug-infested plants and control plants, so far no candidate indicator-volatiles have been found that always reacted significantly and in the same manner to a mealybug infection. The screening of new pesticides showed one pesticide to be effective against both the citrus mealybug Planococcus citri and the rose scale Aulacapsis rosae. Several isolates of entomopathogenic fungi were able to infect mealybugs in the laboratory, but results obtained in the greenhouse were disappointing. Lacewing larvae of the species Chrysoperla lucasina were able to control mealybugs when released repeatedly. The addition of Ephestia eggs disrupted this control in some cases.
  Handhaven van sluipwespen tegen wolluis
  Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Messelink, G.J. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1313) - 22
  glastuinbouw - sierteelt - plagenbestrijding - planococcus citri - sluipwespen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - waardplanten - gastheren (dieren, mensen, planten) - effecten - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - pest control - planococcus citri - parasitoid wasps - biological control agents - host plants - hosts - effects
  De citruswolluis, Planococcus citri, is een hardnekkige en toenemende plaag in de sierteelt onder glas. In dit onderzoek is gekeken of de bestrijding van wolluis met sluipwespen verbeterd kan worden door de levensduur te verlengen met suikers. Het bijvoeren van sluipwespen met suikers (een mix van glucose, sucrose en fructose) verlengde de levensduur aanzienlijk, gemiddeld bleven de wespen van de soort Anagyrus pseudococci 5x zo lang in leven. In kooiproeven werd gevonden dat het toevoegen van suikers aan planten met citruswolluis resulteerde in een grotere populatieopbouw van de sluipwesp A. pseudococci. Blijkbaar hebben deze suikers een betere voedingswaarde dan de honingdauw die door de wolluis zelf wordt afgescheiden. Echter, bij het testen van suikers in een grotere kasproef kon om onduidelijke redenen geen toegevoegde waarde worden aangetoond. Een andere manier om sluipwespen te handhaven in kassen is door ze gastheren aan te bieden voor parasitering. In dit onderzoek is een bankerplantsysteem getest op basis van kalanchoë en citruswolluis. Om de kans op ontsnapping van wolluis naar een teeltgewas te minimaliseren werden deze planten omringd door een plexiglaskoker . Het bleek dat deze bankerplanten gedurende 16 weken honderden sluipwespen van A. pseudococci kunnen produceren. Bij toepassing in een kas werd wolluis sneller en effectiever bestreden door sluipwespen dan in een kas zonder bankerplanten en alleen sluipwespen.
  Geïntegreerde aanpak voor bestrijding wolluis in roos (interview met Gerben Messelink en Ada Leman)
  Arkesteijn, M. ; Messelink, G.J. ; Leman, A. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)2. - p. 7 - 8.
  glastuinbouw - potplanten - rosa - geïntegreerde plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - planococcus citri - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - pot plants - rosa - integrated pest management - control methods - planococcus citri - agricultural research
  De wolluis is een oud, maar toenemend probleem in rozen en potplanten. Wie het beestje eenmaal op het bedrijf heeft, komt er moeilijk vanaf. Onderzoekers zetten in op een beter werkend systeem om de wolluis op een geïntegreerde manier te kunnen bestrijden.
  Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos
  Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Hennekam, M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1238)
  glastuinbouw - snijbloemen - rozen - rosa - planococcus citri - onderzoeksprojecten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - methodologie - feromoonvallen - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - rosa - planococcus citri - research projects - biological control agents - augmentation - methodology - pheromone traps
  Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak doorgaans onvoldoende, en moet alsnog met insecticiden worden ingegrepen. Onderzoek is uitgevoerd naar de inzet van natuurlijke vijanden op zeer kleine wolluis-haarden om de uitbreiding van wolluisaantasting te voorkomen naar nog niet aangetaste planten. De relevantie van het loslaten van verschillende natuurlijke vijanden ter bestrijding van wolluis in kasrozen wordt besproken. Uit het project leek dat feromoonvallen een goede hulpmiddel kunnen zijn om de aanwezigheid van wolluis te bepalen, maar niet geschikt zijn om snel wolluis-haarden te detecteren en te traag zijn om de telers te waarschuwen dat wolluis toeneemt. Bij telers met zware wolluis-problemen kon aantasting met wolluizen met larven van het lieveheerbeestje Cryptolaemus montrouzieri en de sluipwespen Anagyrus pseudococci of Leptomastix dactylopii worden verminderd, maar de bestaande uitzet-strategieën van natuurlijke vijanden waren niet voldoende om de wolluizen helemaal uit te roeien. Er werd geen toegevoegde waarde gevonden van de twee nieuwe soorten lieveheerbeestjes Nephus includens en Scymnus syriacus. Het massaal preventief introduceren van natuurlijke blijken het meest perspectiefvol bij telers die wolluis in het lopen van het jaar verwachten. Wekelijkse introducties van larven van Cryptolaemus of van de goedkopere gaasvliegen en de vestiging daarvan dienen op praktijkschaal verder onderzocht te worden. Since early 2000 the citrus mealybug, Planococcus citri (Risso), has become a key pest in roses cultivated in greenhouses in The Netherlands. There has been a lot of practical experience with the application of biological control agents to eradicate outbreaks. The effectiveness of this approach is usually insufficient for professional horticulture and the Integrated Pest Management often ends with applications of insecticides. Research was carried out on the introductions of natural enemies on small mealybugs hot spots in order to avoid the spread of mealybug infestations to healthy plants. The relevance of introducing natural enemies for controlling mealybugs in greenhouse roses is discussed. In this project, pheromone traps seemed to be a good tool to detect the presence of mealybugs, but were not suitable for the detection of hotspots or to warn growers about outbreaks. At growers with high level of infestation, we could reduce damages caused by the pest with introduction of the labybug Cryptolaemus montrouzieri and parasitoids Anagyrus pseudococci or Leptomastix dactylopii. However, the introductions of beneficials were not effective enough to eradicate the pest. Introductions of Nephus includens and Scymnus syriacus were less effective than Cryptolaemus. Massive preventive releases of beneficials seem to give the best solution for growers who are expecting problems with mealybugs. Weekly introductions of larvae of Cryptolaemus or cheaper larvae of lacewings with alternative food to enhance their survival in the crop will be further investigated.
  Bestrijding van citruswolluis Planococcus citri
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Pijnakker, J. - \ 2013
  glastuinbouw - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plagenbestrijding - planococcus citri - sluipwespen - chrysopidae - coleoptera - geïntegreerde plagenbestrijding - greenhouse horticulture - biological control agents - pest control - planococcus citri - parasitoid wasps - chrysopidae - coleoptera - integrated pest management
  Het aantal bedrijven dat de afgelopen jaren besmet is geraakt met de citruswolluis, Planococcus citri, is sterk toegenomen. De chemische bestrijding is in veel gevallen niet effectief. Het doel van dit onderzoek is om nieuwe methoden te vinden voor wolluisbestrijding die integreerbaar zijn met biologische bestrijding van andere plagen.
  Handhaven van sluipwespen tegen wolluis en bestrijding van wolluis met gaasvliegen
  Pijnakker, Juliette - \ 2012
  biological control - pest control - planococcus citri - parasitoid wasps - chrysopidae - biological control agents - greenhouse horticulture - plant protection
  Bestrijding van citruswolluis in potplanten
  Pijnakker, J. ; Leman, A. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1181) - 41
  potplanten - insectenplagen - planococcus citri - natuurlijke vijanden - glastuinbouw - insectenbestrijding - preventie - geïntegreerde bestrijding - nederland - pot plants - insect pests - planococcus citri - natural enemies - greenhouse horticulture - insect control - prevention - integrated control - netherlands
  Referaat Momenteel worden wolluizen vaak biologisch bestreden in binnentuinen van kantoren, zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit geldt niet voor commerciële productie in kassen. In commerciele productiekassen zijn enkele praktijkervaringen opgedaan met curatieve introducties van natuurlijke vijanden. De kever Cryptolaemus wordt vaak niet teruggevonden en introducties van sluipwespen op het moment dat wolluis wordt waargenomen komen vaak te laat. Dan moet alsnog met insecticiden worden ingegrepen. In dit onderzoek werd onderzocht of de continue inzet van natuurlijke vijanden de uitbreiding van wolluisaantasting naar nog niet aangetaste planten kan voorkomen en of kleine haarden curatief kunnen worden bestreden. Met de commercieel beschikbare sluipwespen en lieveheersbeestjes waren we in staat kleine haarden curatief te bestrijden en de aantastingen van wolluizen te verkleinen en te remmen, maar niet om de plaag volledig te bestrijden. Leptomastix dactylopii en Anagyrus pseudococci bleken betere bestrijders te zijn dan Coccidoxenoides perminutus. Beheersing van de plaag was niet mogelijk zonder correctie-bespuitingen met chemische gewasbeschermingsmiddelen omdat een nul tolerantie wordt gehanteerd in potplanten. Flonicamid bleek een effectief en selectief middel om haarden van wolluizen te bestrijden met weinig invloed om biologische bestrijders. Dit middel heeft echter geen toelating tegen wolluis in de glastuinbouw. Telers die een nultolerantie hanteren zullen de jonge planten met insecticiden behandelen, nauwkeurig scouten en pleksgewijs spuiten. Vaak leidt dit uiteindelijk tot volvelds spuiten. Technieken die vroege detectie mogelijk maken (sensoren, camera’s) zouden het scouten kunnen vereenvoudigen. Telers die de goedkoopste strategie willen kiezen, zullen kiezen voor het toepassen van selectieve chemische bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden). Telers met een tolerantie voor wolluis zullen wekelijks introducties van sluipwespen uitvoeren (10 sluipwespen/m2/week?). De overlevingskans van sluipwespen zou verhoogd kunnen worden, met behulp van bijvoorbeeld een suikerbron of nectarplanten, om de interval tussen introducties te kunnen vergroten. Een bankerplantsysteem wordt in 2012 ontwikkeld om de sluipwespen in de kas buiten het gewas in stand te houden of indien mogelijk te kweken. Abstract Currently, mealybugs are often controlled with natural enemies in organic gardens or offices, swimming pools, zoos and botanical gardens under glass. The results of biological control for these applications is generally good, but these are not applied in commercial greenhouses. In commercial production greenhouses growers have some practical experience with curative releases of natural enemies. The beetle Cryptolaemus is often not retrieved, and releases of wasps when mealybugs are observed are often too late. Then still insecticide intervention is needed. In this project we investigated whether the continuous use of natural enemies can prevent the expansion of mealybugs towards not infested plants and if they can control small hot-spots. With the commercially available parasitic wasps and ladybugs we were able to eliminate small hot-spots and reduce infestations of mealybugs, but we couldn’t fully exterminate the pest. Controlling mealybugs was not possible without corrective spraying with chemical pesticides because a zero tolerance policy is applied in potted plants. Flonicamid proved to be an effective and selective compound to control outbreaks of mealybugs with little impact on biological control agents. This product is unfortunately niet registerd against mealybugs in greenhouses in The Netherlands.
  Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos
  Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Staaij, M. van der - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1117) - 44
  rozen - geïntegreerde plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - planococcus citri - teelt onder bescherming - biologische bestrijding - roses - integrated pest management - natural enemies - planococcus citri - protected cultivation - biological control
  Abstract Since early 2000 the citrus mealybug, Planococcus citri (Risso), has become a key pest in roses cultivated in greenhouses in The Netherlands. While adopting a more integrated approach toward controlling (other) pests, growers have abandoned regular applications of broad spectrum pesticides, thus allowing mealybugs to become more widespread. Researchers have been investigating the benefits of both inundative releases of (commercial available) natural enemies of this pest. The relevance of introducing natural enemies for controlling mealybugs on greenhouse roses is discussed
  Wolluizen en schildluizen steeds groter probleem in roos
  Pijnakker, J. ; Ramakers, P.M.J. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)9. - p. 84 - 85.
  teelt onder bescherming - rozen - coccoidea - planococcus citri - insectenplagen - plagenbestrijding - roofmijten - coccidoxenoides - organismen ingezet bij biologische bestrijding - glastuinbouw - snijbloemen - protected cultivation - roses - coccoidea - planococcus citri - insect pests - pest control - predatory mites - coccidoxenoides - biological control agents - greenhouse horticulture - cut flowers
  Sinds het wegvallen van de meeste breedwerkende bestrijdingsmiddelen zijn wolluizen en schildluizen weer plagen in roos. Vaak raakt daarbij het hele gewas besmet. Soms moeten telers daarom hun gewas voortijdig ruimen. Sluipwespen en roofkevers zijn de belangrijkste natuurlijke vijanden van wol- en schildluizen. In een praktijkproef wordt op een rozenbedrijf de werking van de roofmijt Coccidoxenoides perminutus getest. De proef loopt nog tot voorjaar 2011, maar de roofmijt lijkt goed te werken.
  Exploring possibilities for integrated control of citrus mealybugs (Planococcus citri) in roses
  Pijnakker, Juliette - \ 2009
  roses - integrated control - planococcus citri - greenhouse horticulture
  Natuurlijke vijanden van citruswolluis
  Pijnakker, J. - \ 2009
  planococcus citri - geïntegreerde plagenbestrijding - roofmijten - rozen - bloementeelt - sluipwespen - glastuinbouw - planococcus citri - integrated pest management - predatory mites - roses - floriculture - parasitoid wasps - greenhouse horticulture
  Poster met informatie over onderzoek ter voorkoming van verspreiding van wolluis in de teelt van rozen
  Biologische bestrijding van citruswolluis in roos
  Pijnakker, J. - \ 2007
  planococcus citri - rozen - biologische bestrijding - gewasbescherming - roofmijten - plagenbestrijding - planococcus citri - roses - biological control - plant protection - predatory mites - pest control
  Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een biologische bestrijdingsmethode die de verspreiding van wolluis voorkomt
  Natuurlijke vijanden van citruswolluis
  Pijnakker, J. - \ 2006
  planococcus citri - natuurlijke vijanden - bloementeelt - potplanten - glastuinbouw - planococcus citri - natural enemies - floriculture - pot plants - greenhouse horticulture
  Natuurlijke vijanden van de citruswolluis Planococcus citri werden onderzocht. Vijf soorten sluipwespen zijn in een kooiproef met elkaar vergeleken op roos, ficus en schefflera. Op ficus zijn drie soorten roofmijten getest
  Chemische bestrijding van citruswolluis (Planococcus citri ) in roos
  Boertjes, B.C. ; Berg, D. van den; Overdevest, B.A.M. ; Garcia Victoria, N. - \ 2005
  Aalsmer : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten PPO BU Glastuinbouw )
  planococcus citri - plantenplagen - rosa - rozen - chemische bestrijding - planococcus citri - plant pests - rosa - roses - chemical control
  Wolluis, dopluis, schildluis
  Pijnakker, J. ; Boertjes, B.C. - \ 2004
  planococcus citri - coccus hesperidum - diaspis - plantenplagen - plagenbestrijding - gewasbescherming - levenscyclus - insectenplagen - bloementeelt - sierplanten - planococcus citri - coccus hesperidum - diaspis - plant pests - pest control - plant protection - life cycle - insect pests - floriculture - ornamental plants
  Informatie over de herkenning, de cyclus en de bestrijding van de wolluis, dopluis, schildluis
  Strategie ter beheersing van citruswolluis in de potplantenteelt : onderzoek 2003
  Boertjes, B.C. ; Pijnakker, J. ; Straver, N.A. ; Hennekam, M. ; Bergshoeff, C. - \ 2003
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 112
  planococcus - planococcus citri - insectenplagen - potplanten - geïntegreerde plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - nederland - planococcus - planococcus citri - insect pests - pot plants - integrated pest management - plant disease control - netherlands
  In 2002 is door PPO Glastuinbouw een methode ontwikkeld om een aantasting van het gewas door citruswolluis aan te kunnen tonen. Hierbij werd gebruik gemaakt van feromoonvallen. Onduidelijk is nog hoe de feromoonval precies in de praktijk gebruikt kan worden. Dit verslag rapporteert over onderzoek naar het gebruik van feromoonvallen in de praktijk. Het doel van het onderzoek was het onderzoeken van de mogelijkheid van het gebruik van feromoonvallen voor het plannen van de biologische en chemische bestrijding van de citruswolluis (Planococcus citri), en het vaststellen van de relatie tussen de vangst in de feromoonval en de wolluispopulatie in gewas.
  Signalering van citruswolluis (Planococcus citri) in de teelt van diverse potplanten : onderzoek binnen project 41203147 "Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten”
  Boertjes, B.C. ; Bruin, J. de - \ 2003
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 16
  planococcus citri - pseudococcidae - potplanten - plantenplagen - plagenbestrijding - glastuinbouw - sierplanten - gewasbescherming - planococcus citri - pseudococcidae - pot plants - plant pests - pest control - greenhouse horticulture - ornamental plants - plant protection
  In 2002 en 2003 is door PPO Glastuinbouw het project “Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten” (project 41203147) uitgevoerd. Binnen dit project werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om citruswolluis (Planococcus citri) te signaleren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.