Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 3683

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  ‘Akkerbouwer kan meer doen met minder middel’
  Zande, Jan van de - \ 2020
  circular agriculture - plant protection - arable farming - innovations - technical progress
  Saldo verdrievoudigen dankzij Tagetes in bouwplan: grote beurt voor de bodem
  Visser, Johnny - \ 2020
  circular agriculture - Pratylenchus penetrans - Tagetes - starch crops - potatoes - plant protection

  Je opbrengst verhogen door Pratylenchus penetrans uit te schakelen. Zetmeelaardappeltelers die Tagetes (afrikaantjes) telen, zagen dat dit kan. Uit proeven op proefboerderij ’t Kompas met Tagetes patula blijkt dat het saldo zelfs kan verdrievoudigen. En: PPO onderzoekt de kansen voor de bestrijding van aardappelopslag in de Tagetes-teelt.

  Nuttige beestjes voor het voetlicht
  Sterk, Guido ; Huiting, H.F. - \ 2020
  Ministerie van LNV
  circular agriculture - arable farming - natural enemies - plant protection
  Nu de rem op gewasbeschermingsmiddelen langzaam verder wordt ingetrapt, is het wellicht zaak om als akkerbouwer een goed beeld van de ‘nuttige beestjes’ in je gewas te krijgen. Wat zijn het, wat doen ze en hoe hou je ze in het gewas? Maar ook: hoe zien ze er uit? Met medewerking van bioloog Guido Sterk en entomoloog Hilfred Huiting een bloemlezing in tekst en beeld van de succesvolste natuurlijke vijanden (predatoren) van onder meer luis en trips in de akkerbouw.
  Kringlooplandbouw en plantenziekten
  Köhl, J. ; Riemens, M.M. - \ 2019
  soil management - plant protection - circular agriculture
  Nog veel te doen rond Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid: ‘Van petrischaal naar kas is vaak een hele stap’
  Kogel, W.J. de; Verberkt, H. - \ 2019
  soil management - plant protection - circular agriculture
  Genetic modification – applications
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 31
  cultivation - breeding - breeding methods - arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - crosses - plant protection
  Genetische modificatie – toepassingen
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 29
  horticulture - greenhouse horticulture - arable farming - cultivation - genetic engineering - plant protection - crosses
  Sorption of pymetrozine and dimethomorph to substrate materials
  Boesten, J.J.T.I. ; Matser, A.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2841) - 47
  plant protection - pesticides - soilless culture - rockwool - sorption - gewasbescherming - pesticiden - cultuur zonder grond - steenwol - sorptie
  Arable weeds and non-target plants in prospective risk assessment for plant protection products : Specific protection goal and exposure assessment goal options
  Arts, Gertie ; Boesten, Jos ; Brock, Theo ; Roessink, Ivo - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2836) - 31
  plant protection - herbicides - weed control - weeds - nontarget organisms - wild flowers - environmental impact - ecotoxicology - ecological risk assessment - gewasbescherming - herbiciden - onkruidbestrijding - onkruiden - niet-doelorganismen - wilde bloemen - milieueffect - ecotoxicologie - ecologische risicoschatting
  Mobiele waterzuivering glastuinbouw
  Ruijven, Jim van; Os, Erik van; Vermeulen, Peter - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1424) - 54
  kassen - glastuinbouw - afvalwaterbehandeling - afvalwater - waterverontreiniging - afvoer - zuiveren - waterzuivering - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - substraten - cultuur zonder grond - mobiele uitrusting - greenhouses - greenhouse horticulture - waste water treatment - waste water - water pollution - discharge - purification - water treatment - surface water - surface water quality - plant protection - pesticides - substrates - soilless culture - mobile equipment
  Application of a mobile unit for discharge water purification is one of four options to apply to the purification obligation per 1-1-2018. Depending on the amount of discharge, future water strategy and investment options, mobile purification can be an interesting option. The amount of discharge water varies with crop, irrigation strategy and quality of the irrigation water and is between 122 and 3.340 m3/ha/year for surveyed companies. About 65% of greenhouse companies discharges
  Vervolgonderzoek emissiearme Lisianthus
  Raaphorst, Marcel ; Eveleens, Barbara ; Burg, Rick van der; Schuddebeurs, Lisanne - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1440) - 30
  kasgewassen - kassen - glastuinbouw - snijbloemen - emissiereductie - voedingsstoffen - gewasbescherming - kooldioxide - substraten - cultuur zonder grond - fusarium - bodemschimmels - kunstmatige verlichting - kunstlicht - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - cut flowers - emission reduction - nutrients - plant protection - carbon dioxide - substrates - soilless culture - fusarium - soil fungi - artificial lighting - artificial light
  Lisianthus growers look for methods to minimise the emission of nutrients, crop protection chemicals and CO2. In 2014 and 2015, nine crops with Lisianthus have been tested at the Delphy Improvement Centre. This report describes the four trials that have been carried out in the extended research in 2016. With this extension, a distinction was made between different substrates and intensities of assimilation lighting. In addition to knowledge about light use efficiency, water use, heat use, substrate differences and growth development, these extra crop cycles have brought to light that growing Lisianthus on substrate gives a less resilient plant against soil fungi than was experienced during the first crop cycles.
  Duurzame beheersing van phytophthora : Resistentiemanagement blijft noodzakelijk
  Pacilly, F.C.A. - \ 2017
  Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  aardappelen - resistentie van variëteiten - gewasbescherming - phytophthora - akkerbouw - teelt - biologische landbouw - potatoes - varietal resistance - plant protection - phytophthora - arable farming - cultivation - organic farming
  De Wageningse promovenda Francine Pacilly doet onderzoek naar phytophthorabeheersing. Ze ontwikkelt een computermodel waarmee je kan onderzoeken wat het effect is van bepaalde maatregelen. Afgelopen winter is het model getest met hulp van biologische en gangbare aardappeltelers. In dit artikel meer achtergronden over het model en de ervaringen uit de workshops met de telers.
  Ontwikkeling teeltstrategie voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S. ; Noordam, M. - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1442) - 58
  kasgewassen - glastuinbouw - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - schimmels - schimmelziekten - botrytis - schimmelelicitoren - elicitoren - greenhouse crops - greenhouse horticulture - integrated pest management - plant protection - fungi - fungal diseases - botrytis - fungal elicitors - elicitors
  Within a project Sustainable control strategies Wageningen University & Research Greenhouse Horticulture literature screening to develop an integrated pest management strategy to control airborne fungi. This project was funded by the former Dutch Horticultural Production Board and accompanied by the Dutch growers association, LTO Glaskracht Nederland. In 2016 two greenhouse trials were performed with pot tomato, Petunia and pot gerbera. Additionally, a greenhouse test was performed at a commercial greenhouse with pot gerbera. Goal was to test the side effects of synthetic elicitors which stimulate systemic acquired resistance against biotrophic fungi on disease resistance against nectrotrophic fungi like Botrytis. A commercially available synthetic elicitor, Fado (Nufarm) was able to reduce the Botrytis infection in pot tomato and in flowers of pot gerbera. Effectivity was supported by a combined treatment with Jiffy mineral (soil addition) and Serenade. Two experimental products of BASF and Nufarm were effective in reducing Botrytis in pot gerbera. Botrytis infection was not only related to light and relative humidity, but was also correlated with nutrients and chlorophyll content. Based on this knowledge, prediction models for Botrytis can be improved.
  Toekomstperspectief Glastuinbouw : Glastuinbouwproducten als logische keuze voor consumenten
  Labrie, C.W. ; Ruijven, J.P.M. van - \ 2017
  In: Jaarboek Tuinbouwjongeren 2017 Tuinbouw Jongeren Westland - 1
  soil management - plant protection - circular agriculture
  In 2030 zijn glastuinbouwproducten de meest logische keuze voor consumenten. Het zijn producten van zichtbaar hoge kwaliteit en duurzaamheid. Zowel het productieproces als de smaak, houdbaarheid en voedingsstoffen van het product zijn online en offline inzichtelijk voor de consument, die zo een onderbouwde en bevredigende keuze kan maken uit het beschikbare versaanbod. Andersom krijgen telers ook feedback van consumenten over hun product, zodat ze nog betere service kunnen bieden en snel kunnen inspelen op wensen van consumenten.
  Nieuwe methoden in plantversterking tegen ondergrondse ziekten en plagen : gebruik van lokaal aanwezige antagonisten uit groeisubstraat en plant
  Wurff, Andre van der; Streminska, M.A. ; Boer, F.A. de; Bruyant, Ewen ; Cuesta Arenas, Y. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1427) - 42
  kasgewassen - kassen - glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziekteverwekkers - antagonisten - bacteriën - verdediging - verdedigingsmechanismen - endofyten - pythium ultimum - meloidogyne - rhizobium rhizogenes - fusarium oxysporum - fusarium - micro-organismen - proteïnaseremmers - bèta-glucanase - chitinase - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - plant protection - plant pathogens - antagonists - bacteria - defence - defence mechanisms - endophytes - pythium ultimum - meloidogyne - rhizobium rhizogenes - fusarium oxysporum - fusarium - microorganisms - proteinase inhibitors - beta-glucanase - chitinase
  Within this project, two new methods of the control of pathogens were investigated. New methods are: a. use of local bacteria that are isolated from soils or growing substrates; and b. bacteria that are present within the plant. By using local antagonists, already present in growing substrates or within plants in the greenhouse, the chance is higher that antagonist can be successfully used against local pathogens. Bacteria that were isolated from soil of growers were assessed on their antagonistic potential in lab trials against Pythium ultimum, Meloidogyne spp. and Rhizobium rhizogenes and Fusarium solani and F. oxysporum. Finally, the effect of antagonists against Pythium and Meloidogyne was evaluated in pot trials in the greenhouse. All antagonists diminished brown colourization symptoms in stems caused by Pythium. Alcaligenues sp., Bacillus sp. en two unidentified species diminished root damage and Alcaligenues sp. as well as Bacillus also reduced also the number of offspring of Meloidogyne spp. within the roots. The use of local microorganisms offers a sustainable-, new solution to control pathogens. In this study, it was shown that Proteinase inhibitor 2 (PINII), Glucanase (LeGluB) and Chitinase (LeChi3) can be used in tomato to investigate the influence of antagonists or endophytes on the plant defence.
  Praktijkimplementatie zuiveringstechnieken
  Ruijven, J. van; Os, E. van; Beerling, E. ; Staaij, M. van der - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1419) - 42
  kasgewassen - kassen - glastuinbouw - afvoer - zuiveren - gewasbescherming - ozon - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - discharge - purification - plant protection - ozone
  To apply to the Dutch generic obligation to purify discharge water, each horticultural company needs to treat it’s discharge water with a technology that removes 95% of plant protection products. This report shows the process that growers need to go through to make a good choice for a purification technology: mapping of water flows, decrease the amount of discharge water, determine the strategy to apply to the generic obligation and make a choice for a purification technology. For a cucumber production company and a company that combines vegetable plant propagation and growth of potted plants this process is followed. A design for a purification system is developed and built for a semi-practice scale cucumber and sweet pepper production system. In the semi-practice scale and the cucumber production company, an ozone installation (Agrozone) is chosen, either to disinfect drain water and eventually purify discharge water. At the propagation company, an Opticlear Diamond (WaterIQ) is chosen to disinfect the drain water and eventually purify discharge water. For both installations the purification efficacy is measured. In the second part of the project the practical format for the generic obligation for discharge water purification is elaborated.
  Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie : 'climatecafe' evalueert samenwerking akkerbouw- en veeteeltbedrijven
  Wit, Jan de; Adelhart Toorop, R.L. de - \ 2016
  Ekoland (2016)12. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  klimaatadaptatie - klimaatverandering - samenwerking - grasklaver - teelt - biologische landbouw - gewassen - gewasbescherming - akkerbouw - veehouderij - climate adaptation - climatic change - cooperation - grass-clover swards - cultivation - organic farming - crops - plant protection - arable farming - livestock farming
  Het wordt natter en warmer in Nederland voorspelt het KNMI. Is de biologische boer bezig met deze verandering? Dat valt wel mee. Er wordt gewerkt aan een goede bodemkwaliteit en structuur. Dat draagt bij aan het aanpassingsvermogen aan een veranderend klimaat (‘adaptatie’). Grasklaver als rustgewas helpt de akkerbouwer daarbij, zo blijkt ook uit modelberekeningen.
  Fusarium is toenemend probleem in teelt van amaryllis : drie ziekteverwekkers en doorelkaar lopende symptomen
  Kromwijk, Arca - \ 2016
  fusarium - plant diseases - plant disease control - plant pathogens - plant protection - greenhouse horticulture - amaryllis - biological control
  Van chemie naar ecologie: niet straks maar nu!
  Vet, Emely de - \ 2016
  plant protection - pesticides - biological control - golf - agriculture - agri-environment schemes - ecosystems - biodiversity
  'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  Vet, Emely de - \ 2016
  golf - pesticides - agri-environment schemes - biological control - agriculture - plant protection - sports grounds - golf green soils - ecosystems - biodiversity - golf courses
  Youtube registratie van de presentatie 'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.