Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 129

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Groen en Wonen : De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving
  Hiemstra, J.A. ; Spijker, J.H. ; Vries, S. de - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6 p.
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - cultural values - landscape gardeners - green roofs - green walls - temperature - tree orientation - climate - heat stress - well-being
  Groen en Werken : De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6 p.
  labour - work - work stress - offices - plantations - gardens - well-being - climate - health
  Greenery and Healthcare : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - stress - herstel
  Greenery in and around nursing homes, hospitals and other clinics is good for the climate inside and outside the building, and has a positive effect on patient’s state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery for recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery
  Greenery and residential : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
  Greenery in and around houses and apartments is good for the (living) environment in and around the buildings. It has a positive effect on the health and general well-being of residents and visitors. This document provides information on how homes and well-being can benefit from greenery, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Groensector staat voor diverse grote uitdagingen
  Vliet, A.J.H. van - \ 2018
  entrepreneurship - climate - greening - plantations - innovations
  Groen als airco: planten en bomen houden stad van de toekomst koel
  Klemm, W. - \ 2018
  plantations - indoor climate - climate - temperature - well-being - health
  Golf als vitamine G
  Vries, S. de - \ 2018
  sport tourism - plantations - well-being - health
  Groen in de stad : Waterhuishouding
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  greening - water harvesting - biodiversity - climate - plantations - air quality - drought - health - well-being
  Groen in de stad: soortentabel
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 2 p.
  greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
  Groen in de stad : Klimaat en temperatuur
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  climate - plantations - greening - trees - temperature - air quality - environment - water harvesting - biodiversity
  Groen in de stad : Luchtkwaliteit
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  greening - plantations - air quality - water harvesting - health - environment - climate
  Groen in de stad : Biodiversiteit
  Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van; Coolen, Silvia - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  biodiversity - plantations - greening - health - well-being - urban areas
  Publiekssamenvatting Groene dagbesteding in de stad : Een levendige plek voor mensen met dementie
  Buist, Y. ; Bruin, S. de; Vaandrager, L. ; Hassink, J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 2 p.
  health - well-being - plantations - day care - social care farms
  Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

  Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag
  Koopmans, S. ; Ronda, R.J. ; Steeneveld, G.J. - \ 2018
  De Bilt : KNMI (KNMI Intern Rapport IR-2018-03) - 28 p.
  heat stress - climate - plantations - temperature - urban areas
  Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel zal worden toegevoegd aan de huidige woningvoorraad van de grootste steden in Nederland. De reden hiervoor is dat er ook in Nederland een trek naar de stad gaande (CBS, 2016) is, waarbij naar verwachting de bevolking in de grootste Nederlandse gemeenten sterk toeneemt, terwijl de bevolking in kleine, perifeer gelegen gemeenten juist krimpt. Deze beleidsopgave betekent dat de druk op de bebouwde omgeving steeds meer zal toenemen en heeft onder meer tot gevolg dat steeds meer mensen zullen worden blootgesteld aan het specifieke lokale klimaat in de stad (zie box 1), een uitdaging die steeds urgenter wordt als door een, veranderend klimaat de temperatuur in zowel het rurale gebied als in de stad verder toeneemt.
  Groei versus groen : Over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
  Bos, E.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
  amsterdam - greening - urban areas - plantations
  Plant power
  Hermans, C.M.L. - \ 2018
  plantations - air quality - health - well-being - labour - offices - care - climate

  Een plant op je bureau is gezond, zeggen ze. Het groen zou wonderen doen voor het binnenklimaat en de werklust. Bewijzen zijn er echter nog nauwelijks. Een proef op kantoren en in zorginstellingen moet nu uitsluitsel geven.

  Zeven redenen om te investeren in een groene stad : Longread
  Hattum, T. van; Stuiver, M. ; Spijker, J.H. ; Visschedijk, P.A.M. ; Vries, S. de; Snep, R.P.H. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2017
  Wageningen University and Research
  green roofs - green walls - plantations - parks - nature - well-being - urban areas - health
  Ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad
  Klemm, W. ; Lenzholzer, S. ; Brink, A. van den - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
  air quality - climate - urban areas - plantations - water harvesting - heat stress - shade
  Green and Healthcare : A summary of the positive effects of greenery on well-being in recovery environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - stress - herstel
  Greenery in and around nursing homes, hospitals and clinics is beneficial for the climate inside and outside the organisation, and has a positive effect on the patients’ state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery in relation to recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.