Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 629

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 199
  voederkwaliteit - maïs - voedergewassen - maïskuilvoer - zea mays - rassen (planten) - rassenlijsten - teeltsystemen - teelt - plantenvoeding - bemesting - rentabiliteit - melkveehouderij - akkerbouw - forage quality - maize - fodder crops - maize silage - zea mays - varieties - descriptive list of varieties - cropping systems - cultivation - plant nutrition - fertilizer application - profitability - dairy farming - arable farming
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Water geven naar behoefte komt stapje dichterbij : Het mysterie van de verdwenen stikstof
  Kierkels, T. ; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - potplanten - plantenvoeding - nutriëntenuitspoeling - stikstof - irrigatie - meting - voedingsstoffenbalans - sensors - vochtmeters - waterbehoefte - greenhouse horticulture - pot plants - plant nutrition - nutrient leaching - nitrogen - irrigation - measurement - nutrient balance - sensors - moisture meters - water requirements
  De variatie in uitspoeling van mineralen is groot tussen verschillende chrysantenbedrijven. Voor een deel ligt dat aan ondernemersbeslissingen. Om goed te kunnen sturen op minimale uitspoeling en maximale productkwaliteit zijn goede tools nodig. Een betere vochtsensor is zeer welkom, geeft teler Jos Ammerlaan aan.
  Aparte toediening geeft betere resultaten : alternatief voor ijzerchelaat in praktijk getoetst met positief resultaat
  Hoogstraten, K. van; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 23 - 25.
  glastuinbouw - plantenvoeding - sporenelementen - polyfosfaten - bemesting - toepassing - opname (uptake) - effecten - ijzerhoudende meststoffen - chelaten - meststofdragers - greenhouse horticulture - plant nutrition - trace elements - polyphosphates - fertilizer application - application - uptake - effects - iron fertilizers - chelates - fertilizer carriers
  IJzer is een onmisbaar voedingselement, dat nodig is voor de vorming van bladgroen en zo chlorose voorkomt. Omdat het element normaal niet opgelost blijft – en dan niet beschikbaar is voor de plant – zijn al jaren ijzerchelaten voorhanden. Bij een nieuwe meststof is het ijzer op een andere manier gebonden, namelijk met een combinatie van polyfosfaten. Bij toediening via een aparte bak blijkt het in de praktijk goed te werken. De meststof heeft daarnaast andere effecten, zoals minder bladrand en makkelijker UV-ontsmetting. Recent onderzoek en praktijkervaringen geven vergelijkbare resultaten.
  Interacties tussen ijzerchelaten en andere spoorelementen vaak onderschat : analysecijfers tonen niet altijd wat beschikbaar is voor plant
  Staalduinen, J. van; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - voedingsstoffen - bemesting - ijzerhoudende meststoffen - plantenvoeding - ijzerabsorptie - chelaten - meststoffen met sporenelementen - absorptie - zuurgraad - substraten - recirculatiesystemen - irrigatiewater - greenhouse horticulture - nutrients - fertilizer application - iron fertilizers - plant nutrition - iron absorption - chelates - trace element fertilizers - absorption - acidity - substrates - recirculating systems - irrigation water
  IJzer is onder normale wortelcondities vaak moeilijk opneembaar voor planten. Dat geldt ook en misschien wel juist voor substraatteelten. IJzerchelaten – organische moleculen die ijzerionen adsorberen en afstaan aan of in plantenwortels – bieden uitkomst. Bij de keuze van het juiste chelaat dient men niet alleen oog te hebben voor de pH van de voedingsoplossing of in de mat. Zij kunnen ook verbindingen aangaan met andere spoorelementen, waardoor drainwateranalyse soms een vertekend beeld geeft van wat er werkelijk beschikbaar is.
  Framewerk onderzoek en praktijk voor inzet biostimulanten - Bijdrage aan de groei, productiviteit en weerbaarheid
  Staalduinen, J. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 50 - 51.
  glastuinbouw - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - plantgezondheid - groeiregulatoren - gewasproductie - optimalisatiemethoden - plantenvoeding - landbouwkundig onderzoek - tomaten - groenten - greenhouse horticulture - plant physiology - plant development - plant health - growth regulators - crop production - optimization methods - plant nutrition - agricultural research - tomatoes - vegetables
  De belangstelling van telers voor biostimulanten neemt gestaag toe. Deze producten bevorderen de groei, productiviteit en weerbaarheid van gewassen. In een gezamenlijk project met de praktijk doet Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek naar de invloed van biostimulanten op het afweermechanisme van tomatenplanten. Het einddoel is een framewerk waarmee telers hun gewas effectief en op voorspelbare wijze weerbaarder kunnen maken.
  Nitrogen: The most important nutritional element for the plant : complicated balance between vegetative and generative growth
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 44 - 45.
  glastuinbouw - plantenvoeding - voedingsstoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - opname (uptake) - plantenfysiologie - nitraten - ammonium - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - plant nutrition - nutrients - nutrient availability - uptake - plant physiology - nitrates - ammonium - cultural methods
  Nitrogen is found in almost all parts of the plant. It’s one of the plant’s most essential nutritional element. There’s a tendency in greenhouse horticulture to over-fertilise. In most situations it’s difficult to get around this. However, more precise application offers more possibilities to control production.
  Project Kleinschalige bioraffinage : Inventarisatie innovatieve digestaatverwerking in combinatie met teelt aquatische biomassa - Beschrijving teeltsystemen en monitoringsplan
  Dijk, W. van; Hoeksma, P. ; Weide, R.Y. van der - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (Deliverables D5.7) - 16
  teeltsystemen - algenteelt - lemna - digestaat - mineralen - plantenvoeding - melkveehouderij - geïntegreerde bedrijfssystemen - voer - biomassa productie - biobased economy - aquatische biomassa - cropping systems - algae culture - lemna - digestate - minerals - plant nutrition - dairy farming - integrated farming systems - feeds - biomass production - biobased economy - aquatic biomass
  Aquatische teelten (o.a. algen, eendenkroos) staan op dit moment volop in de belangstelling. Eén van de factoren voor een voldoende groei is de nutriëntenvoorziening. Uit oogpunt van duurzaamheid en het sluiten van kringlopen is er een voorkeur voor mest(producten) of afvalwater als nutriëntenbron. Naast technische beperkingen (o.a. troebelheid) zijn er ook wettelijke aspecten die de aandacht behoeven bij toepassing van deze nutriëntenbronnen. Dit betreft zowel de mestwetgeving als toelatingseisen voor gebruik als veevoer. Binnen het werkpakket aquatische biomassa van de TKI kleinschalige bioraffinage is nagegaan welke oplossingen mogelijk zijn en welke informatie hiervoor nodig is. Dit doen we aan de hand van twee lopende pilots: algenteelt bij bedrijf Kelstein en eendenkroosteelt bij bedrijf Algaecom. In dit rapport worden de productiesystemen en de monitoringsplannen beschreven.
  Recirculatie potorchidee 9. Nieuwe voedingsschema Phalaenopsis - 1
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  siergewassen - orchideeën als sierplanten - phalaenopsis - glastuinbouw - teeltsystemen - recirculatiesystemen - bemesting - plantenvoeding - vloeibare kunstmeststoffen - ornamental crops - ornamental orchids - phalaenopsis - greenhouse horticulture - cropping systems - recirculating systems - fertilizer application - plant nutrition - liquid fertilizers
  Het bemestingsadvies voor Phalaenopsis in de bemestingadviesbasis dateert van 1999. Het sortiment en de teeltomstandigheden in de praktijk zijn sindsdien flink gewijzigd. Met behulp van plantanalyses van veilingrijpe planten uit de praktijk in 2014 is een nieuw voedingsschema opgesteld voor teelt bij vrije drainage en voor teelt met recirculatie.
  Voeding en weerbaarheid bij Phalaenopsis
  Noort, F.R. van; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Dueck, T.A. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 35
  orchidaceae - phalaenopsis - cultivars - belichting - plantenvoeding - voedingsstoffen - gewasanalyse - behandeling - gewaskwaliteit - plantgezondheid - potplanten - bemesting - orchidaceae - phalaenopsis - cultivars - illumination - plant nutrition - nutrients - plant analysis - treatment - crop quality - plant health - pot plants - fertilizer application
  Gedurende de afgelopen jaren is de teelt van Phalaenopsis versneld door het toelaten van meer licht en met hogere vochtigheden tijdens de teelt. Hiermee staan ziekten en plagen zoals Fusarium, Pseudomonas, Erwinia of potworm op de loer waardoor de vraag naar weerbaarheid van het gewas groter wordt. Dit project beoogd antwoord te geven op de vraag of de weerbaarheid van Phalaenopsis verhoogd kan worden door een uitgebalanceerde voeding.
  Elementen chloor en nikkel ook essentieel voor groei en ontwikkeling : er is meer dan hoofd- en sporenelementen
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)5. - p. 26 - 27.
  glastuinbouw - plantenvoeding - sporenelementen - metaalelementen - plantgezondheid - sporenelementtekorten - mestbehoeftebepaling - toepassing - greenhouse horticulture - plant nutrition - trace elements - metallic elements - plant health - trace element deficiencies - fertilizer requirement determination - application
  Het was zo simpel: planten hebben twaalf elementen echt nodig, verdeeld in zes hoofdelementen en zes sporenelementen. Maar dat beeld kan beter op de schop. Van minstens twee elementen is aangetoond dat ook zij noodzakelijk zijn, sommige andere zijn essentieel voor bepaalde planten en nog een hele groep kan soms de groei en kwaliteit bevorderen. En zoals zo vaak: veel is nog onbekend.
  Recirculatie potorchidee 2. Natrium
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Wageningen UR / Glastuinbouw Waterproof
  potplanten - orchidales - hergebruik van water - natrium - opname (uptake) - effecten - waterkwaliteit - plantenvoeding - gewasanalyse - pot plants - orchidales - water reuse - sodium - uptake - effects - water quality - plant nutrition - plant analysis
  Planten nemen zo min mogelijk natrium (Na) op. Als het gehalte in het aanvoer water hoger is dan de plantopname, leidt recirculatie van drainwater tot het oplopen van het natriumgehalte in het substraat en in de voedingsoplossing. De grenswaarde voor natrium en de opname van natrium kunnen per gewas sterk verschillen. Voor potorchideeën is nog niet bekend bij welke natriumgehalten negatieve effecten optreden.
  Manure : a valuable resource
  Leenstra, F.R. ; Vellinga, Th.V. ; Neijenhuis, F. ; Buisonje, F.E. de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 35
  veehouderij - vleesproductie - mestbeleid - dierlijke meststoffen - plantenvoeding - bemesting - landbouwbeleid - mest - livestock farming - meat production - manure policy - animal manures - plant nutrition - fertilizer application - agricultural policy - manures
  This brochure explores the Dutch approach to the sustainable and productive use of manure. It shows how the Netherlands prevents the dispersion of nutrients into the environment and optimises the value of manure. The Dutch manure policy and technology can also inspire other countries to develop their own manure management.
  Verslag onderzoek zomerbloemen geteeld op water 2013 : PT/Teelt de grond uit
  Blind, M. ; Slootweg, G. ; Vermeulen, T. - \ 2013
  Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 82
  zomerbloemen - cultuurmethoden - hydrocultuur - voedingsoplossingen - plantenvoeding - cultivars - bemesting - knollen - substraten - proeven - summer flowers - cultural methods - hydroponics - nutrient solutions - plant nutrition - cultivars - fertilizer application - tubers - substrates - trials
  Op verzoek van de sector (financiering via Productschap Tuinbouw) en de overheid (Ministerie van Economische Zaken) doet Proeftuin Zwaagdijk al enige jaren onderzoek naar alternatieve en innovatieve systemen voor o.a. de teelt van zomerbloemen. De aandacht heeft zich daarbij steeds nadrukkelijker gericht op een systeem waarbij de planten in een drijver (van EPS = geëxpandeerd polystyreen, merknaam Tempex) in een voedingsoplossing drijven en vrijwel de gehele wortelontwikkeling in de voedingsoplossing plaatsvindt (drijvend teeltsysteem). Het onderzoek richtte zich daarbij meer en meer op gewassen die in de gangbare grondteelt steeds meer problemen ondervinden en die ook op in het drijvende teelt niet probleemloos te telen zijn.
  Mycorrhiza: duurzaam bodembeheer bij peer (met poster)
  Heijne, B. ; Maas, M.P. van der; Anbergen, R.H.N. - \ 2013
  fruitteelt - pyrus - plantenontwikkeling - mycorrhizae - wortels - bodemschimmels - biologische bodemactiviteit - plantenvoeding - fruit growing - pyrus - plant development - mycorrhizas - roots - soil fungi - biological activity in soil - plant nutrition
  Fruitkennisdag Wageningen 22 november 2013 voor 350 mensen
  Bladvoeding die fosfaatgehalte wél verhoogt
  Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  malus - plantenvoeding - bladvoeding - fosformeststoffen - toepassing - toedieningswijzen - spuiten - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - plant nutrition - foliar nutrition - phosphorus fertilizers - application - application methods - spraying - cropping systems - sustainability
  Recente resultaten uit Canadees onderzoek maken de oude fosfaatdiscussie uit de jaren zeventig weer actueel: de streefwaarde voor het fosfaatbladgehalte zou drastisch omhoog moeten. Dit zou leiden tot een hogere kwaliteitsproductie en betere resultaten in de lange bewaring. Daarvoor moet men onderzoeken hoe het fosfaatblad gehalte verhoogd kan worden. Met breedwerpige bemesting, fertigatie of champost lukt het in ieder geval niet of nauwelijks. Fosfaatbladvoeding biedt uitkomst, bleek uit onderzoek van PPO in Randwijk.
  Sleuventeelt appel binnen handbereik
  Maas, M.P. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)46. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 8.
  fruitteelt - vruchtbomen - malus - teeltsystemen - zandgronden - proefprojecten - fertigatie - plantenvoeding - groeieffecten - economische haalbaarheid - alternatieve methoden - bodemfactoren - fruit growing - fruit trees - cropping systems - sandy soils - pilot projects - fertigation - plant nutrition - growth effects - economic viability - alternative methods - edaphic factors
  Een economische prespectievenstudie toonde aan dat sleuventeelt geen luchtfietserij is. De plukgegevens van 2013 versterken dat beeld. Het onderzoek naar de teelt van appel in sleuven werd drie jaar geleden opgezet om een alternatief te vinden voor de chemische grondontsmetting op zandgronden. Inmiddels is dit systeem ook interessant voor andere gronden met slechte afwatering, slechte bodemstructuur of met zout veen of zout water in de ondergrond.
  Plant reguleert zelf bodemleven rond de wortels
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)5. - p. 14 - 15.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - bodembeheer - wortels - potplanten - cultuur zonder grond - ph - plant-water relaties - plantenvoeding - greenhouse horticulture - cultural methods - soil management - roots - pot plants - soilless culture - ph - plant water relations - plant nutrition
  De plant beïnvloedt in vergaande mate zijn eigen wortelmilieu; of hij nu op substraat groeit, in een pot of in de volle grond. De wortels scheiden tal van stoffen uit, die de pH veranderen, maar ook de samenstelling van het bodemleven, zodat de plant er beter baat bij heeft.
  Ontwikkeling van veilige toepassingen voor gewasbehandelingen met electrolysewater in de glastuinbouw
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Blok, C. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; IJdo, M.L. ; Bosch, C. ; Ayik, A. ; Bruning, H. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1240) - 50
  water - elektrolyse - glastuinbouw - gewasbescherming - milieubescherming - arbeidsomstandigheden - plantenvoeding - biociden - ultrasone behandeling - verneveling - druppelbevloeiing - nederland - water - electrolysis - greenhouse horticulture - plant protection - environmental protection - working conditions - plant nutrition - biocides - ultrasonic treatment - nebulization - trickle irrigation - netherlands
  Dit onderzoek had als doel om de werking van electrolysewater te verbinden met de chemische eigenschappen en op zoek te gaan naar veilige toepassingen als gewasbehandeling voor de glastuinbouwsector. Vijf producenten hebben voor dit onderzoek de gewenste samenstelling van electrolysewater aangeleverd. Alle producten met daarin 36-65 ppm vrij chloor waren binnen vijf minuten 100% effectief tegen de bacterie, Erwinia chrysanthemi en de schimmel, Botrytis cinerea. De grenzen van gewasschade in de kiemplantentest werden sterker bepaald door de hoeveelheid natriumzout en EC gehalte van de electrolysevloeistof dan de hoeveelheid vrij chloor. In een korte meedruppelproef met tomaat zijn verschillende concentraties vrij chloor (0, 4, 8, 20 ppm) gedoseerd aan het voedingswater. Er werd geen gewasschade gevonden of negatief effect op de wortelkolonisatie van Trianum door de geringe chloorwaardes (vrij en totaal) die na vier weken bij de druppelaar werden teruggemeten. Testen met gewasbehandelingen laten zien dat éénmalige behandelingen tot 300 ppm geen gewasschade geven. Bij meerdere toepassingen is groeiremming te voorkomen door lagere concentraties te gebruiken of blootstellingstijd te beperken. Electrolysewater kan een veilig en bruikbaar alternatief bij het terugdringen van het fungicidegebruik.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 116
  bemesting - mestbehoeftebepaling - mineralen - plantenvoeding - consultancy - akkerbouw - vollegrondsgroenten - fertilizer application - fertilizer requirement determination - minerals - plant nutrition - consultancy - arable farming - field vegetables
  De ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ bevat adviezen voor de bemesting met hoofd- en sporenelementen. De adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is bedoeld voor zowel intermediairen (o.a. voorlichting, laboratoria, onderwijs, onderzoek) als telers.
  Nieuwe ijzermeststof blijkt goede aanvulling op ijzerbemesting (interview met Wim Voogt)
  Arkesteijn, M. ; Voogt, W. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)5. - p. 37 - 37.
  glastuinbouw - plantenvoeding - ijzer - ijzerhoudende meststoffen - meststoffen met sporenelementen - calciumabsorptie - proeven - groenten - komkommers - greenhouse horticulture - plant nutrition - iron - iron fertilizers - trace element fertilizers - calcium absorption - trials - vegetables - cucumbers
  IJzer is een belangrijk voedingselement, dat onder andere een rol speelt bij de aanmaak van chlorofyl. IJzergebrek kost productie. IJzerionen zijn moeilijk in oplossing te houden. Op dit moment is ijzer in een opneembare vorm voor de substraatteelt alleen beschikbaar in een chelaatvorm. Chelaten zorgen dat dit nutriënt toch beschikbaar is voor de plant. Nadeel is dat het een vrij dure meststof is. Maar er is een alternatief.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.