Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Advieskaart saprotrofe schimmels
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Boon, H. ; Berg, A. van den; Vermunt, A. - \ 2016
  LTO Glaskracht Nederland - 4
  saprofyten - schimmels - gewasbescherming - plantgezondheid - saprophytes - fungi - plant protection - plant health
  Door toenemende druk op de toepassing van veen vervangende producten in het substraat en afnemend
  gebruik van breed werkende fungiciden worden meer risico’s verwacht met overmatig groeiende saprotrofe
  schimmels. Deze schimmels zijn niet direct schadelijk voor het gewas, maar wel voor de productie. In deze
  advieskaart staan de herkenning van de schimmels, het voorkomen van besmetting en de bijbehorende
  maatregelen centraal.
  Adapting greenhouse climate for enhanced biocontrol and better performance of plant protection products
  Vänninen, I. ; Meijer, R.J.M. - \ 2016
  BioGreenhouse (Fact sheet BioGreenhouse 12) - 2
  horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - natural enemies - pesticides - environmental temperature - humidity - lighting - carbon dioxide - plant health - organic farming - tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - natuurlijke vijanden - pesticiden - omgevingstemperatuur - vochtigheid - verlichting - kooldioxide - plantgezondheid - biologische landbouw
  In greenhouse crop production, climatic parameters are often manipulated to optimize plant growth. Greenhouse climate has profound influences also on pests and their natural enemies used for biocontrol. The responses of arthropod pests, plant disease agents and natural enemies to constant temperatures and humidity are relatively well known, but many pertinent questions remain unsolved for pest and natural enemy biology and behaviour in conditions created by the newest greenhouse climate technologies and approaches. Greenhouse climate can be optimized also to benefit natural enemies and to work against pests and plant diseases, but we know less how to make this happen than we know how to manipulate plant growth through temperature, humidity, CO2 and light conditions.
  Conservation of predaceous Coccinellidae species in greenhouse ecosystems
  Papanikolaou, N.E. ; Milonas, P.G. ; Meijer, R.J.M. - \ 2016
  BioGreenhouse (Fact sheet BioGreenhouse 7) - 2
  organic farming - horticulture - greenhouse horticulture - plant health - natural enemies - habitats - coccinellidae - agroecosystems - biological control - pesticides - biologische landbouw - tuinbouw - glastuinbouw - plantgezondheid - natuurlijke vijanden - habitats - coccinellidae - agro-ecosystemen - biologische bestrijding - pesticiden
  Conservation of natural enemies is an important component of pest management, which can improve their efficacy against target pests. Conserving predaceous Coccinelidae species in agricultural ecosystems is used to enhance their biocontrol contribution. Favourable conditions in these habitats can contribute to a more efficient population regulation of several pests. Conservation efforts focus on discouraging emigration from a crop system and enhance retention time of coccinelids in periods with low prey availability. Thus, the management of agroecosystems should focus on providing resources in such temporal and spatial scale that may prevent their emigration or attract them in habitats. In addition, in a greenhouse ecosystem, another conservation action is to reduce mortality and sublethal effects caused by insecticides.
  Kansen voor toepassing van microalgen in landbouwgewassen
  Spruijt, J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2016
  Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / PPO-AGV 691) - 62
  akkerbouw - tuinbouw - bemesting - algen - algenteelt - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - gewasbescherming - plantgezondheid - bacteriën - biologische bestrijding - arable farming - horticulture - fertilizer application - algae - algae culture - sustainable agriculture - sustainable development - plant protection - plant health - bacteria - biological control
  Op basis van internationaal literatuuronderzoek blijken er interessante kansen voor toepassing van microalgen producten in landbouwgewassen te zijn. In dit rapport worden zowel groene algen als cyanobacteriën gedefinieerd als microalgen. Stoffen uit microalgen (met name uit cyanobacteriën) blijken in diverse onderzoeken uit de literatuur een goede bestrijding te geven van verschillende schimmels en aaltjes die in landbouwgewassen schade aanrichten. Verder is er (buiten de landbouw) insecticide-, molluscicide-, herbicide- en algacidewerking met stoffen uit cyanobacteriën aangetoond. In Nederland zijn zeewier- en algenextracten krachtens de Verordening gewasbescherming als werkzame stof goedgekeurd voor de groeiregulatie van planten. Het gebruik als bodemverbeteraar of als plantenstimulator is vooralsnog veel minder gereguleerd dan als gewasbeschermingsmiddel. Om de kansen met microalgen te benutten zou er verder geïnvesteerd moeten worden in onderzoek. Het zou duidelijk moeten worden welke werkzame stoffen uit micro algen of welke algenpreparaten andere organismen bestrijden, in welke formulering en met welke dosering. De bestrijdende, bemestende, bodem verbeterende, plantweerstand verhogende en milieueffecten van algentoepassingen zouden vergeleken moeten worden met conventionele methoden.
  Lokkende werking feromoon vooral bij aanwezigheid van plantengeur : feromoonval beschikbaar voor opsporen behaarde wants
  Tol, R.W.H.M. van; Hennekam, M. ; Yang, Daowei - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)12. - p. 50 - 51.
  tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - feromoonvallen - insectenlokstoffen - geurstoffen - hemiptera - afwijkingen, planten - landbouwkundig onderzoek - plantgezondheid - groenten - snijbloemen - aubergines - cucumis - chrysanthemum - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - biological control - pheromone traps - insect attractants - odours - hemiptera - plant disorders - agricultural research - plant health - vegetables - cut flowers - aubergines - cucumis - chrysanthemum
  Plaagwantsen zoals behaarde wants en brandnetelwants vormen in teelten als aubergine, komkommer en chrysant een serieus probleem. Ze geven al in kleine aantallen flinke schade: bloemabortie in aubergine, stengel- en vruchtschade in komkommer en splitkoppen in chrysant. Zodra telers wantsen of wantsenschade signaleren zien ze zich al snel genoodzaakt in te grijpen met middelen die schadelijk zijn voor aanwezige biologische bestrijders tegen andere plagen; het begin van het einde van hun biologie.
  Op het spoor van de boktor
  Kleis, R. ; Copini, P. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 20 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 18 - 19.
  cerambycidae - plantgezondheid - plantenplagen - bossen - bomen - acer palmatum - jaarringen - dissertaties - cerambycidae - plant health - plant pests - forests - trees - acer palmatum - growth rings - theses
  Boktorren die uitvliegen laten sporen na in hun kraamkamer. Promovendus Paul Copini leest die sporen in jaarringen van bomen en kan zeggen wanneer de boktor is geboren. Een oordeel met gewicht.
  Development of probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pests introduction for the EU territory
  Douma, J.C. ; Robinet, C. ; Hemerik, L. ; Mourits, M.C.M. ; Roques, A. ; Werf, W. van der - \ 2015
  European Food Safety Authority - 435
  gewasbescherming - landen van de europese unie - plantgezondheid - siergewassen - stochastische modellen - bouwhout - vermeerderingsmateriaal - invasieve exoten - plantaardige producten - waarschijnlijkheid - risicoschatting - risicovermindering - plantenplagen - plant protection - european union countries - plant health - ornamental crops - stochastic models - building timbers - propagation materials - invasive alien species - plant products - probability - risk assessment - risk reduction - plant pests
  The aim of this report is to provide EFSA with probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pest introduction for the EU territory through non-edible plant products or plants. We first provide a conceptualization of two types of pathway models. The individual based PM simulates an individual consignment (or a population of such consignment) by describing the stochastic change in the state of the individual consignment over time and space. The flow-based PM, simulates the flow of infested product over time and space, without distinguishing individual consignments. We show how these two conceptualisations are mathematically related, and present, as a show case, both models for cut flowers. Second, we developed PMs for five product groups: round wood, sawn wood, cut flowers, plants for planting and seeds. For each product group we have developed a case-study (combination of product, origin and pest) to illustrate the use of the pathway models: (1) oak wood from the USA and Ceratocystis fagacearum, (2) Coniferous sawn wood from China and Bursaphelenchus xylophilus, (3) Cut orchids from Thailand and Thrips palmi, (4) Pot orchids from Thailand and Thrips palmi, and (5) Tomato seeds and Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from outside the European Union. An uncertainty analysis on the models shows that the pest species-specific parameters appear to be sensitive and uncertain. Third, a practical guidance is provided on i) how to develop a PM, ii) the application of PMs in @Risk (a plugin for MS Excel), and iii) application in R. Finally, future research topics are defined. Further work is needed on interpretation of results, linking quantitative outcomes of pathway modelling to pest risk scoring guidance, and evaluation of management options using pathway models.
  We zien de verbanden, nu nog de keiharde onderbouwing : Stuurgroep Interne Vruchtkwaliteit Paprika weer stap verder
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)2. - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - groenten - paprika's - capsicum - fusarium - vruchtrot - plantenziekten - samenwerking - landbouwkundig onderzoek - plantgezondheid - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - vegetables - sweet peppers - capsicum - fusarium - fruit rots - plant diseases - cooperation - agricultural research - plant health - crop quality
  Als er de afgelopen twee jaar één ding duidelijk is geworden dan is het dat er heel veel factoren zijn die hun bijdrage leveren aan het ontwikkelen van Fusarium lactis in de vruchten van paprika’s. Ofwel: alles hangt met alles samen. De sleutel voor succes ligt in zorgvuldig en zorgzaam telen. Het consequent bemonsteren van geoogst product en de daaraan gekoppelde sancties hebben er wel toe bijgedragen dat iedere teler alert is geworden.
  Bijen en hommels, naast bestuivers ook nuttig bij gewasbescherming : nuttige ‘snuffelpaal’ door meenemen bacteriën en schimmels
  Arkesteijn, M. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 48 - 49.
  glastuinbouw - apidae - bestuivers (dieren) - gewasteelt - plantgezondheid - gewasbescherming - antagonisten - nuttige insecten - belichting - bloei - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - greenhouse horticulture - apidae - pollinators - crop management - plant health - plant protection - antagonists - beneficial insects - illumination - flowering - agricultural research - cropping systems
  Bijen en hommels zijn door hun bouw en gedrag goede bestuivers. Maar ze kunnen meer. Ze zijn ook heel geschikt om antagonistische micro-organismen voor ziektebestrijding over te brengen én informatie vanuit het veld over ziekten mee terug te nemen. Belangrijk voor al deze taken is: hoe houden we ze actief onder de ‘nieuwe’ teeltomstandigheden in de kas?
  Recirculatie snij-amaryllis ( Hippeastrum) in tweede teeltjaar (2014) : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Baar, P.H. van; Nijs, L. den; Overkleeft, J. ; Blok, C. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1362) - 48
  glastuinbouw - sierteelt - hippeastrum - snijbloemen - plantgezondheid - recirculatiesystemen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - hippeastrum - cut flowers - plant health - recirculating systems - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide
  In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In the first and second year of cultivation, there was no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. In this experiment the reuse of drainage water has been for a relatively short period for amaryllis cut flower cultivation. Therefore, the research will be continued for a third year of cultivation in 2015 with a financial contribution from amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ and the Product Board for Horticulture.
  Framewerk onderzoek en praktijk voor inzet biostimulanten - Bijdrage aan de groei, productiviteit en weerbaarheid
  Staalduinen, J. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 50 - 51.
  glastuinbouw - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - plantgezondheid - groeiregulatoren - gewasproductie - optimalisatiemethoden - plantenvoeding - landbouwkundig onderzoek - tomaten - groenten - greenhouse horticulture - plant physiology - plant development - plant health - growth regulators - crop production - optimization methods - plant nutrition - agricultural research - tomatoes - vegetables
  De belangstelling van telers voor biostimulanten neemt gestaag toe. Deze producten bevorderen de groei, productiviteit en weerbaarheid van gewassen. In een gezamenlijk project met de praktijk doet Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek naar de invloed van biostimulanten op het afweermechanisme van tomatenplanten. Het einddoel is een framewerk waarmee telers hun gewas effectief en op voorspelbare wijze weerbaarder kunnen maken.
  Het nieuwe doen in plantgezondheid
  Verberkt, H. ; Kogel, W.J. de; Zweep, A. - \ 2015
  Wageningen UR
  gewasbescherming - tuinbouw - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - plagenbestrijding - conferenties - plantgezondheid - plant protection - horticulture - cropping systems - sustainability - innovations - pest control - conferences - plant health
  Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Chrysanten op water ; ervaring na 4 proeven : update 6, 16 februari 2015
  Vermeulen, T. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Beerens, N. ; Streminska, M.A. - \ 2015
  chrysanthemum - teeltsystemen - hydrocultuur - hygiëne - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - micro-organismen - proeven - chrysanthemum - cropping systems - hydroponics - hygiene - plant health - agricultural research - microorganisms - trials
  In 2014 zijn vier teelten van chrysant op water gerealiseerd bij Wageningen UR Glastuinbouw. Het onderzoek was gericht op ziekteweerbaar. Gedurende de teelten zijn de volgende lessen geleerd : algemene aspecten van teelt op water, hygiëne en microleven.
  Telers meer betrokken bij 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid'
  Arkesteijn, M. ; Poot, E.H. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)11. - p. 58 - 59.
  glastuinbouw - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - plantenziektebestrijding - kwalitatieve methoden - samenwerking - programma - innovaties - greenhouse horticulture - plant health - agricultural research - plant disease control - qualitative methods - cooperation - programs - innovations
  De focus in het plantgezondheidsonderzoek in de glastuinbouw is veranderd van het bestrijden van ziekten en plagen naar zorgen voor een gezonde en weerbare plant. Tegelijkertijd gaat de financiering van onderzoeksprojecten met het wegvallen van het PT een nieuw tijdperk in. Private financiers vinden is een uitdaging, net als het samenstellen van een goed onderzoeksprogramma rond plantgezondheid. Half september sloot de termijn voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bij de topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen (T&U). Eind dit jaar is de uitslag bekend.
  Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
  Kogel, W.J. de; Verberkt, H. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 154 - 156.
  gewasteelt - plantgezondheid - teeltsystemen - effecten - duurzaamheidscriteria - gewasbescherming - innovaties - duurzame ontwikkeling - strategisch management - crop management - plant health - cropping systems - effects - sustainability criteria - plant protection - innovations - sustainable development - strategic management
  Door gewassen nog beter weerbaar te maken tegen ziekten en plagen, kan de sector duurzamer produceren. Dit PPS-programma, binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, richt zich op het verbeteren van de plantgezondheid, zowel op het niveau van de plant, het gewas, het bedrijf als op het niveau van de keten. De PPS wil tot robuuste weerbare systemen komen die zoveel mogelijk uitgaan van natuurlijk evenwicht, minimale externe inputs nodig hebben en minimale ongewenste outputs hebben. In zulke systemen zijn de kringlopen optimaal en wordt het zelfregulerend vermogen van het systeem goed benut. Tegelijkertijd blijven de productie en het bedrijfseconomische rendement op peil.
  Plantversterking in potplanten : biostimulanten, middelen en plantreactie in Kalanchoe met Phytophthora, Begonia met Fusarium en Arabidopsis met Phytophthora en Botrytis
  Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Slooten, M.A. van; Noort, F.R. van; Holtman, W. ; Korthout, H. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1326) - 54
  potplanten - stressfactoren - infecties - plantgezondheid - groeiregulatoren - ziekteresistentie - schimmelziekten - landbouwkundig onderzoek - methodologie - glastuinbouw - pot plants - stress factors - infections - plant health - growth regulators - disease resistance - fungal diseases - agricultural research - methodology - greenhouse horticulture
  Potplanten worden tijdens de teelt regelmatig blootgesteld aan stress factoren waarbij ze een verhoogd risico lopen op infecties door schimmels en bacteriën. In deze studie zijn diverse plantversterkers onderzocht.
  Met endofyten nieuw perspectief in gewasbescherming en productie : Meer onderzoek moet werking blootleggen
  Bezemer, J. ; Messelink, G.J. ; Holstein, R. van - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)9. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - gewasbescherming - groenten - solanum lycopersicum - endofyten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - macrolophus - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant protection - vegetables - solanum lycopersicum - endophytes - augmentation - macrolophus - plant health - agricultural research
  Direct of indirect kunnen endofyten de plantgezondheid en de groei van een gewas gunstig beïnvloeden. Deze bacteriën en schimmels zonder pathogene werking hebben dat al in een aantal gevallen laten zien. Meer onderzoek is nodig om hun precieze werking te achterhalen. De perspectieven kunnen echter groot zijn.
  Systeemaanpak lelieteelt
  Slootweg, G. - \ 2014
  lilium - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - strategisch management - plantgezondheid - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - innovaties - lilium - planting stock - propagation materials - industrial hygiene - phytosanitary measures - strategic management - plant health - plant protection - agricultural research - innovations
  Poster met informatie over een andere aanpak van de lelieteelt. Waarbij aandacht voor het project en de betekenis van systeemaanpak en wat zijn de maatregelen binnen deze andere aanpak.
  Voeding en weerbaarheid bij Phalaenopsis
  Noort, F.R. van; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Dueck, T.A. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 35
  orchidaceae - phalaenopsis - cultivars - belichting - plantenvoeding - voedingsstoffen - gewasanalyse - behandeling - gewaskwaliteit - plantgezondheid - potplanten - bemesting - orchidaceae - phalaenopsis - cultivars - illumination - plant nutrition - nutrients - plant analysis - treatment - crop quality - plant health - pot plants - fertilizer application
  Gedurende de afgelopen jaren is de teelt van Phalaenopsis versneld door het toelaten van meer licht en met hogere vochtigheden tijdens de teelt. Hiermee staan ziekten en plagen zoals Fusarium, Pseudomonas, Erwinia of potworm op de loer waardoor de vraag naar weerbaarheid van het gewas groter wordt. Dit project beoogd antwoord te geven op de vraag of de weerbaarheid van Phalaenopsis verhoogd kan worden door een uitgebalanceerde voeding.
  Innovatie substraten potplanten : ontwikkelen van een innovatiestrategie voor substraat in de teelt van potplanten
  Vermeulen, T. ; Buurma, J.S. ; Wurff, A.W.G. van der; Ruijs, M.N.A. ; Blok, C. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1315) - 18
  potplanten - substraten - materialen - kweekmedia - kennis - nuttig gebruik - groeimedia - innovaties - plantgezondheid - opinies - maatschappelijk verantwoord ondernemen - pot plants - substrates - materials - culture media - knowledge - utilization - growing media - innovations - plant health - opinions - corporate social responsibility
  Het substraat is een belangrijk sturingselement in de teelt van potplanten. Toch wordt dit substraat door telers nog weinig ingezet als zodanig. Veelal wordt op basis van het advies van de toeleverancier en door kleinschalig proberen een substraat gekozen en de teelt verder op aangepast. Verschuivingen in marktwensen, problemen met levering en de veranderende substraateigenschappen veroorzaken teeltrisico’s omdat de teler er niet goed op kan anticiperen. In een proces met interviews onder telers en afnemers, analyse van de maatschappelijke belangen rond substraat, een workshop en een landelijke discussie bijeenkomst is een strategie uit gewerkt die de komende jaren kan leiden tot betere beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers. Beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.