Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Methods for the enormous killing of poultry by animal illnesses a challenge: acceptable in certain concerns for nuisance and efficiency = Methoden voor het grootschalig doden van pluimvee voor dierziekte bestrijding: aanvaardbaar wat betreft ongerief en efficiëntie
  Gerritzen, M.A. - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)4. - ISSN 0040-7453 - p. 129 - 131.
  bio-ethiek - vernietiging van dieren - pluimveehouderij - ziektebestrijding - aviaire influenzavirussen - fumigatie - dierenwelzijn - aviaire influenza A-virussen - uitbraken (ziekten) - bezettingsdichtheid - pluimveebedrijf - pluimveeproducten - pluimveeziekten - ziektedistributie - aviciden - dierfysiologie - bioethics - destruction of animals - poultry farming - disease control - avian influenza viruses - fumigation - animal welfare - avian influenza A viruses - outbreaks - stocking density - poultry industry - poultry products - poultry diseases - disease distribution - avicides - animal physiology
  De productie van pluimveeproducten is in Nederland een belangrijke economische activiteit. Allen al in Nederland worden voor de productie van eieren en vlees jaarlijks driehonderd miljoen kippen gefokt en geslacht. De productie van deze pluimveeproducten is voornamelijk geconcentreerd op grote bedrijven die dicht bij elkaar liggen met veel dieren per vierkante meter, met als gevolg gebieden met een hoge pluimveedichtheid. Door deze hoge concentratie dieren in een beperkt gebied hebben uitbraken van besmettelijke dierziekten, zoals hoog pathogene aviaire influenza (HPAI), ernstige consequenties voor pluimvee, de pluimveehouders, en de gemeenschap
  Proef in de praktijk met decontamineren van vleeskuikens: Het mag wel, maar het werkt niet
  Bolder, N.M. ; Lipman, L.J. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)29. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  decontaminatie - pluimveevlees - pluimveeproducten - vleeskuikens - voedselbesmetting - voedselveiligheid - salmonella - campylobacter - decontamination - poultry meat - poultry products - broilers - food contamination - food safety - salmonella - campylobacter
  Decontamineren van pluimvee is toegestaan, maar het wachten is op de lijst met middelen die daarvoor kunnen worden gebruikt. ASG-Lelystad en IRAS/V&V Utrecht voerden proeven uit onder praktijkomstandigheden in een slachterij en testten enkele middelen op hun effectiviteit tegen Salmonella en Campylobacter
  Kostprijsberekening kuiken
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)24. - ISSN 0166-8250 - p. 11 - 13.
  pluimveehouderij - pluimveeproducten - pluimveevlees - kostenanalyse - prijsvorming - vleeskuikens - broedeieren - poultry farming - poultry products - poultry meat - cost analysis - price formation - broilers - hatching eggs
  De kostprijsberekeningen voor 18-weekse vleeskuikenouderdieren, broedeieren, eendagskuiken en vleeskuikens zijn onlangs aangepast. De uitgangspunten en een overzicht in tabelvorm
  NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)28. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  pluimveehouderij - pluimveeproducten - eieren - scharrelhouderij - batterijhuisvesting - kostenanalyse - scharreleieren - poultry farming - poultry products - eggs - free range husbandry - battery husbandry - cost analysis - free range eggs
  Praktijkonderzoek Veehouderij en LEI hebben de NOP-kostprijsberekening voor consumptie-eieren onlangs geactualiseerd. Een consumptie-ei kan het goedkoopst gelegd worden door een witte hen in een kooi. Een bruine kooihen legt een iets duurder ei, maar het ei wordt pas echt duurder als het door een hen in volièrehuisvesting wordt gelegd
  Marktverkenning biologische pluimveeproducten
  Horne, P.L.M. van; Tacken, G.M.L. - \ 2001
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052426884 - 42
  marktonderzoek - markten - biologische landbouw - pluimveeproducten - eieren - pluimveevlees - market research - markets - organic farming - poultry products - eggs - poultry meat
  Afzetperspectieven voor Nederlands slachtkuikenvlees en eieren op de Spaanse markt en mogelijke concurrentie uit Spanje
  Flotman, A.A.C. ; Wijnands, J. - \ 1986
  's-Gravenhage : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Landbouw no. 356) - 97
  pluimveevlees - pluimveebedrijf - pluimveeproducten - eieren - internationale handel - marktconcurrentie - spanje - nederland - vleeskuikens - poultry meat - poultry industry - poultry products - eggs - international trade - market competition - spain - netherlands - broilers
  Residuen van chlooramfenicol in eieren, lever en mest na intramusculaire toediening bij leghennen
  Visser - Meijer, M. ; Kan, C.A. ; Ellen, G. ; Buizer, F.G. ; Beek, W. ; Aerts, M.M.L. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.45) - 6
  pluimveeproducten - chlooramfenicol - eieren - intramusculaire injectie - poultry products - chloramphenicol - eggs - intramuscular injection
  Twaalf leghennen werden geinjecteerd met 75 mg chlooramfenicol per dier. Residu analyse in eieren, lever en mest werd uitgevoerd met behulp van isocratische "reversed phase" HPLC met UV (278-280 nm) detectie.
  Identificatie van een gele kleurstof in/op kip
  Oostrom, J.J. van; Ruig, W.G. de - \ 1980
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.43) - 5
  kleurstoffen in voedsel - kippen - pluimveeproducten - bèta-caroteen - food colourants - fowls - poultry products - beta-carotene
  Er wordt een verslag gegeven van de isolatie, de zuivering en de identificatie van een gele kleurstof. Het vele werk dat aan dit, voor de afdeling Additieven en Spoorelementen, nieuwe onderzoek voorafging heeft geleid tot een methode voor de bepaling van kleurstof in/op kip die ongetwijfeld ook voor andere vleesprodukten is toe te passen. In dit geval kon de kleurstof worden geïdentificeerd als B-caroteen.
  De Nederlandse uitvoer van veehouderijprodukten in het licht van de herziene wisselkoersverhoudingen
  Schwartzenberg, W.O.C. Thoe - \ 1972
  Den Haag : L.E.I. (Mededelingen en overdrukken / Landbouw-Economisch Instituut no. 77) - 25
  rundvee - varkens - economie van de veehouderij - intensieve veehouderij - agrarische handel - pluimveeproducten - internationale handel - landbouwprijzen - export - valuta - cattle - pigs - livestock economics - intensive livestock farming - agricultural trade - poultry products - international trade - agricultural prices - exports - currencies
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.