Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aanzienlijke emissiereductie bij grove druppel plus eenzijdig spuiten
  Wenneker, M. ; Heijne, B. - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)19. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  gewasbescherming - emissie - fruitteelt - pneumatische kracht - lucht - oppervlaktewater - landbouwtechniek - toedieningswijzen - plant protection - emission - fruit growing - pneumatic power - air - surface water - agricultural engineering - application methods
  Gegevens in bijgaande tabel: emissiereductie op het midden van de sloot bij verschillende doppen, tweezijdig of eenzijdig spuiten, en met verschillende mate van luchtondersteuning. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Gemiddeld percentage emissie vòòr 1 mei bij eenzijdig of tweezijdig spuiten met de Albuz- en Lechlerdop (ventilator in voorjaarsstand); 2) Gemiddeld percentage emissie na 1 mei bij eenzijdig of tweezijdig spuiten met de Albuz- en Lechlerdop (ventilator in zomerstand)
  Pneumat blaast onkruid weg
  Wijnker, J.P.M. ; Bleeker, P.O. - \ 2004
  BloembollenVisie 2004 (2004)52. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
  onkruidbestrijding - mechanische methoden - bloembollen - wiedmachines - pneumatische kracht - lucht - druk - tests - biologische landbouw - weed control - mechanical methods - ornamental bulbs - rod weeders - pneumatic power - air - pressure - tests - organic farming
  Mechanische onkruidbestrijding in de bollenteelt is altijd moeilijk uit te voeren geweest. Dit komt vooral door de brede plantregels en weinig ruimte tussen de plantregels voor grondbewerking. Deze heeft veel minder ruimte tussen de regels nodig dan bijvoorbeeld een vingerwieder. Onderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd door PPO in tulp toonde een goede onkruidbestrijding zonder neveneffecten op de opbrengst
  Biologisch effect van luchtondersteuning
  IJzendoorn, M.T. van; Zande, J.C. van de; Meier, R. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)1. - ISSN 0023-7795 - p. 38 - 39.
  dosering - motoren - fungiciden - pesticidenwerking - ongediertedodende eigenschappen - pesticiden - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - pneumatische kracht - aardappelen - solanum tuberosum - spuitapparaten - phytophthora infestans - machines - dosage - engines - fungicides - pesticidal action - pesticidal properties - pesticides - plant pathogenic fungi - plant protection - pneumatic power - potatoes - solanum tuberosum - sprayers - phytophthora infestans - machines
  Ingeaan wordt op een proef in aardappelen (Bintje), waarbij gekeken wordt naar het effect van luchtondersteuning, dosering en spuitinterval op het voorkomen van Phytophthora infestans
  Onderzoek Roger pneumatische kunstmeststrooier type DPA 12
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1042) - 10
  motoren - kunstmeststrooiers - korrels - prestatieniveau - pneumatische kracht - kwaliteit - machines - engines - fertilizer distributors - granules - performance - pneumatic power - quality - machines
  Beschrijving van de voornaamste gebruikseigenschappen en de resultaten van onderzoek met verschillende soorten kunstmeststoffen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.