Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect van stro hakselen na eerste oogst veldbeemdgras op tweede oogst
  Wander, J.N.G. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 40 - 41.
  poa pratensis - poa - cultuurmethoden - stro - hakselen - proeven - poa pratensis - poa - cultural methods - straw - chopping - trials
  Als het graszaadgewas blijft liggen voor een volgende oogst, kan het achterlaten van het stro mogelijk een negatief effect op het gewas hebben. Omdat niet bekend is of en in welke mate het gewas negatief reageert, is onderzoek gestart. Mogelijk dat de gewasreactie op het stro positief beïnvloed kan worden door extra stikstof te geven. De vertering van het stro kan hiermee mogelijk bevorderd worden c.q. de voor de vertering van het stro benodigde stikstof wordt hiermee gecompenseerd
  Chemische bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 148 - 151.
  herbiciden - hexaploïdie - gewasbescherming - poa - triticum aestivum - tarwe - herbicides - hexaploidy - plant protection - poa - triticum aestivum - wheat
  Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in Engels raaigras
  Baltus, P.C.W. ; Weide, R.Y. van der - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 152 - 156.
  herbiciden - lolium - gewasbescherming - poa - herbicides - lolium - plant protection - poa
  Mechanische bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 144 - 147.
  hexaploïdie - mechanische methoden - gewasbescherming - poa - triticum aestivum - tarwe - hexaploidy - mechanical methods - plant protection - poa - triticum aestivum - wheat
  De mechanische bestrijding bestond uit eggen, schoffelen en borstelen
  Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in veldbeemd voor de graszaadoogst
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 140 - 143.
  toepassingsdatum - herbiciden - gewasbescherming - poa - poa trivialis - application date - herbicides - plant protection - poa - poa trivialis
  Bestrijding tarwe-opslag met carvon in graszaad
  Baltus, P.C.W. ; Polman, G.J. ; Bakker, W. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 137 - 139.
  kiemremmers - herbiciden - hexaploïdie - gewasbescherming - poa - kiemremming - triticum aestivum - tarwe - germination inhibitors - herbicides - hexaploidy - plant protection - poa - sprout inhibition - triticum aestivum - wheat
  Herfstbehandeling van roodzwenk- en veldbeemdzaadgewassen op zandgrond
  Borm, G.E.L. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 83 - 86.
  herfst - festuca - mechanische methoden - stikstofmeststoffen - gewasbescherming - poa - plantenvermeerdering - zandgronden - autumn - festuca - mechanical methods - nitrogen fertilizers - plant protection - poa - propagation - sandy soils
  Beknopt verslag van de proeven met stikstofbemesting en maaien in september/oktober
  Herfstbehandeling van roodzwenk- en veldbeemdgraszaadgewassen op zandgrond = Autumn treatment of seed crops of red fescue and smooth-stalked meadowgrass on sandy soils
  Borm, G.E.L. - \ 1994
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 179) - 61
  festuca - grassen - maaien - nederland - stikstof - poa - zaadproductie - zaadbehandeling - festuca - grasses - mowing - netherlands - nitrogen - poa - seed production - seed treatment
  Beweiding met schapen van veldbeemdgras (Poa pratensis L.) voor het tweede zaadoogstjaar
  Wander, J.G.N. - \ 1993
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 134 - 143.
  begrazing - weiden - poa - schapenrassen - grazing - pastures - poa - sheep breeds
  Bestrijding van raaiopslag in rietzwenkgras en veldbeemdgras onder dekvrucht wintertarwe : verslag van drie jaar onderzoek : 1987 - 1989
  Spoorenberg, P.M. ; Horeman, G.H. ; Baumann, D.T. - \ 1990
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 90 - 94.
  dekgewassen - festuca - herbiciden - gewasbescherming - poa - cover crops - festuca - herbicides - plant protection - poa
  Graszaadstengelgalmuggen (Mayetiola spp.) in veldbeemdgras
  Horeman, G.H. - \ 1990
  Lelystad etc. : PAGV [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 118) - 51
  cecidomyiidae - chironomidae - culicidae - insecten - nederland - plantenplagen - poa - nematocera - cecidomyiidae - chironomidae - culicidae - insects - netherlands - plant pests - poa - nematocera
  Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemgras en Engels raaigras voor zaadproduktie in 1989
  Horeman, G.H. - \ 1990
  Lelystad etc. : PAGV [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 119) - 29
  oogstschade - lolium - nederland - parasieten - poa - plantenvermeerdering - zaden - sporen - crop damage - lolium - netherlands - parasites - poa - propagation - seeds - spores
  Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai-, en veldbeemdgras
  Horeman, G.H. - \ 1989
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 94) - 134
  lolium - nederland - plantenziekteverwekkende schimmels - poa - roestziekten - pucciniales - lolium - netherlands - plant pathogenic fungi - poa - rust diseases - pucciniales
  De opzet van het onderzoek was om in veldproeven het gewas op verschillende momenten te bespuiten met een fungicide, waardoor verschillende aantastingsniveaux in een proef voorkwamen met al dan niet een verschillend effect op de zaadopbrengst
  De stikstofbemesting van zaadteeltgewassen : Engels raai, veldbeemd en roodzwenk : overzicht van een serie proeven op de proefboerderijen Rusthoeve (Colijnsplaat), Prof. Van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf), Feddemaheerd (Kloosterburen) en het PAGV proefbedrijf te Lelystad, 1978 - 1984
  Meijer, W.J.M. - \ 1986
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteelt in de Vollegrond nr. 55) - 25
  festuca - lolium - stikstofmeststoffen - poa - plantenvermeerdering - festuca - lolium - nitrogen fertilizers - poa - propagation
  De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen : een overzicht van een serie proeven op de proefboerderijen Rusthoeve (Colijnsplaat), Prof. Van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf) en het PAGV proefboerderij te Lelystad, 1980 - 1986
  Meijer, W.J.M. - \ 1986
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 56) - 23
  dekgewassen - festuca - poa - plantenvermeerdering - cover crops - festuca - poa - propagation
  De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen ; een overzicht van een serie proeven op de proefboerderijen Rusthoeve (Colijnsplaat), Prof. Van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf), en het PAGV proefbedrijf te Lelystad, 1978 - 1984
  Meijer, W.J.M. - \ 1986
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 54) - 27
  dekgewassen - festuca - poa - plantenvermeerdering - cover crops - festuca - poa - propagation
  Het gebruik van buturon voor de bestrijding van Poa annua bij de zaadteelt van Poa pratensis
  Sijtsma, R. ; Veenstra, T. - \ 1968
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 387) - 14
  herbiciden - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - plantenplagen - gewasbescherming - poa - plantenvermeerdering - voedergrassen - herbicides - plant diseases - plant disorders - plant pathology - plant pests - plant protection - propagation - fodder grasses
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.