Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes : technische en economische haalbaarheid en implicaties
  Oever, M.J.A. van den; Bolck, C.H. ; Bos, H.L. ; Molenveld, K. ; Zee, M. van der; Schennink, G.G.J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1465) - 38
  bioplastics - kunststoffen - wegwerpmateriaal - haalbaarheidsstudies - polyethyleen - zakken - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - economische haalbaarheid - economische aspecten - bioplastics - plastics - disposables - feasibility studies - polyethylene - bags - biobased materials - biobased economy - economic viability - economic aspects
  Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische haalbaarheid en implicaties van een verbod op dunne plastic draagtasjes in Nederland, met een eventuele uitzondering voor bioplastic draagtassen. In deze korte studie staan bioplastic draagtassen centraal. Het gaat hierbij om alle bioplastics, dus om zowel de biologisch afbreekbare plastics als om niet-biologisch afbreekbaar bioplastic zoals biobased polyetheen (bio-PE). Het is technisch haalbaar om conventioneel fossiele PE plastic draagtassen te vervangen door bioplastic draagtassen. Bio-PE heeft dezelfde eigenschappen als fossiel PE en kan derhalve 1 op 1 als vervanging dienen. Biologisch afbreekbare plastic draagtassen voldoen eveneens; ze zijn vooralsnog dikker en zwaarder dan PE draagtassen om aan de gebruikerseisen te voldoen. Een specifieke antwoord op de economische en technische effecten is niet te geven omdat de exacte beleidsmaatregel en met name daaraan ten grondslag liggende beoogde effecten nog niet duidelijk is. In dit rapport worden daarom verschillende elementen besproken die onderdeel kunnen worden van een eventuele beleidsmaatregel.
  Sustainability aspects of biobased applications : comparison of different crops and products from the sugar platform BO-12.05-002-008
  Bos, H.L. ; Meesters, K.P.H. ; Conijn, J.G. ; Corre, W.J. ; Patel, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1166)
  chemie op basis van biologische grondstoffen - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - suikergewassen - polymelkzuur - bioethanol - polyethyleen - landgebruik - broeikasgassen - emissie - energiegebruik - biobased chemistry - biobased economy - sustainability - sugar crops - polylactic acid - bioethanol - polyethylene - land use - greenhouse gases - emission - energy consumption
  In this study different uses of biomass are compared. In order to allow for a systematic comparison the study focuses on three different chemicals that can be produced from sugar. In this way it is also, in principle, possible to compare different crops for the production of the same product. The study focuses on the production of PLA (polylactic acid, a bioplastic), ethanol, and biopolyethylene (bio-PE, which is produced via ethanol). These three products can presently be produced from biomass and therefore form realistic cases. All three products are produced from sugars, and thus the systems can be decoupled at the sugar step. The sugar can be produced from different crops. In this study five different crops are compared: wheat, maize, sugar beet, sugar cane and Miscanthus. The sustainability aspects that we studied are non-renewable energy use (NREU), greenhouse gas (GHG) emission in the crop-product chain and direct land use for producing the bio-materials.
  Biobased polyethyleen : markt- en milieuaspecten
  Harmsen, P.F.H. ; Patel, M. - \ 2009
  kunststoffen - polyethyleen - duurzaamheid (sustainability) - industriële toepassingen - bioplastics - biobased economy - plastics - polyethylene - sustainability - industrial applications - bioplastics - biobased economy
  Polyethyleen of polyetheen (PE) is een veelgebruikt plastic dat wordt geproduceerd uit aardolie. Het is echter ook mogelijk PE te maken te maken uit hernieuwbare grondstoffen. Deze info sheet geeft info over biobased PE.
  Foliekas reëel alternatief bij koudere teelten: hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmte-absorptie
  Kierkels, T. ; Raats, P. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)4. - p. 45 - 47.
  kassen - folie - bouwconstructie - bouwmaterialen - bekleding, bouw - polyethyleen - polyethyleenfilm - polyvinylchloride - lage-energie teelt - lichtdoorlating - kostenanalyse - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - foil - building construction - building materials - cladding - polyethylene - polyethylene film - poly(vinyl chloride) - low energy cultivation - light transmission - cost analysis - greenhouse horticulture - energy saving
  Foliekassen kampen met een imagoprobleem. Onderzoekers van Wageningen UR en KEMA denken dat tuinders met koudere teelten er verstandig aan zouden doen zo’n kas te overwegen. Elkellaags polyetheen geeft financiële voordelen ten opzichte van glas bij verschillende gewassen. Dubbellaags PE bespaart 30% energie maar springt er financieel slechter uit. F-Clean heeft veel voordelen, maar is wel duur. Toch is het eindplaatje bij F-Clean financieel positiever dan glas. Het wachten is op nieuwe folies. Die zijn in aantocht. Ze combineren hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmteabsorptie met een gunstige prijs. Een groot voordeel van foliekassen is tevens de lagere investering
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.