Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verbetering van de lichtonderschepping in een tomatengewas door aanpassing van de rijstructuur: Effecten van de rijstructuur op lichtverdeling, fotosynthese en productie
  Dueck, T.A. ; Nederhoff, E.M. ; Nieboer, S. ; Scheffers, C.P. ; Steenhuizen, J.W. ; Chizhmak, S. ; Uenk, D. ; Sarlikioti, V. ; Visser, P.H.B. de - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapport GTB 1029) - 46
  solanum lycopersicum - tomaten - kasgewassen - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - licht - interceptie - ruimtelijke verdeling - adaptatie - positie - effecten - fotosynthese - solanum lycopersicum - tomatoes - greenhouse crops - protected cultivation - cultural methods - light - interception - spatial distribution - adaptation - position - effects - photosynthesis
  Doel van dit project was te onderzoeken wat het effect is van de rijstructuur op de lichtverdeling en fotosynthese van een tomatengewas, en de effecten daarvan op de productie. Ook werd gekeken of de bladstand en de fotosynthesecapaciteit van de bladeren zich aanpassen aan wijzigende lichtverdeling. Tevens werd de hypothese getest of alternatieve vormen van tussenplanten zouden leiden tot lagere verdamping en dus tot energiebesparing. Verder is gekeken naar het effect op productie van twee substraten, namelijk kokosmatten type ‘Profit’ van Van der Knaap, en steenwolmat type ‘Master Dry’ van Grodan.
  Voor landschap bestaat geen markt
  Os, L.J. van - \ 2009
  Kennis Online 2009 (2009)feb. - p. 8 - 8.
  landinrichting - landschapsbescherming - rijksoverheid - positie - land development - landscape conservation - central government - position
  Een mooi land kost 64 miljoen, 600 miljoen, of nog veel meer, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat hangt af van je wensen. Het planbureau is daarnaast bezorgd over de zwakke positie van landschap in het politieke debat. De rijksoverheid zal zelf over de brug moeten komen als het op korte termijn landschapsdoelen wil realiseren
  Gebruik van Global Positioning System (GPS) binnen Telen met toekomst. Plaatsbepaling bij monstername op de Voorloperbedrijven
  Smit, A.L. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International (Telen met toekomst / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Plant Research International, DLV Adviesgroep nv OV 0201) - 10
  bemonsteren - positie - globale plaatsbepalingssystemen - sampling - position - global positioning systems
  Meten en beoordelen variatie in grasopbrengst binnen graslandpercelen
  Lokhorst, C. ; Radersma, H. ; Kasper, G. ; Werkhoven, C. - \ 1997
  Agro Informatica 10 (1997)5. - ISSN 0925-4455 - p. 5 - 7.
  droge stof - graslanden - geografische informatiesystemen - positie - lokalisatie - optische instrumenten - meting - geneeskunde - schatting - gewassen - oogstvoorspelling - geodesie - dry matter - grasslands - geographical information systems - position - localization - optical instruments - measurement - medicine - estimation - crops - yield forecasting - geodesy
  De auteurs laten zien dat het mogelijk is opbrengstkaarten van grasland te produceren en geven inzicht in de informatieaspecten die daarbij een rol spelen
  Geografische informatie voor plaats specifieke werkzaamheden.
  Goense, D. ; Hofstee, J.W. ; Bergeijk, J. van - \ 1995
  Agro Informatica 8 (1995)3. - ISSN 0925-4455 - p. 28 - 32.
  geografische informatiesystemen - lokalisatie - positie - precisielandbouw - geodesie - geographical information systems - localization - position - precision agriculture - geodesy
  Presentatie van een gestructureerd informatiemodel als basis voor gegevensverwerking met betrekking tot plaatsspecifieke veldwerkzaamheden, waarbij ook het gebruik van coordinaatsystemen aan de orde komt
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.