Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 48

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek Schapkwaliteit Biologische Aardappelen
  Wijk, C.A.P. van; Spits, H.G. ; Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Otma, E.C. ; Gottschall, J. ; Bastiaanssen, J. - \ 2015
  Biokennis (PPO rapport 640) - 43
  aardappelen - voedselgewassen - consumptieaardappelen - houdbaarheid (kwaliteit) - biologische productie - kwaliteit na de oogst - behandeling na de oogst - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - potatoes - food crops - table potatoes - keeping quality - biological production - postharvest quality - postharvest treatment - organic farming - organic foods
  Samenvattend verslag van: Onderzoek naar de kwaliteit van biologische aardappelen in het winkelschap, Effect van kiemremmingsproducten op het schapleven, en Effect van licht op vergroening in de retail.
  Oogsten : Verwerken van niet houtige biomassa
  Holshof, G. ; Schooten, H.A. van; Schoot, J.R. van der; Durksz, D.L. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 774b)
  grasmaaisel - behandeling na de oogst - ingekuilde planten - oogsten - benodigde machines - oogstmachines - biomassa productie - biobased economy - opslag - grass clippings - postharvest treatment - silage plants - harvesting - machinery requirements - harvesters - biomass production - biobased economy - storage
  In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het oogsten van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt gebruikt als veevoer.
  Helleborus orientalis Queens als houdbare snijbloem II : invloed voorbehandelingsmiddelen en -methodes op de houdbaarheid
  Garcia Victoria, N. ; Slootweg, G. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1324) - 40
  helleborus orientalis - cultivars - snijbloemen - houdbaarheid (kwaliteit) - vaasleven - behandeling na de oogst - tests - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - helleborus orientalis - cultivars - cut flowers - keeping quality - vase life - postharvest treatment - tests - optimization methods - agricultural research
  De Kritische Succes Factor voor een succesvolle marktintroductie van de nieuwe Helleborus orientalis Queens rassen van GreenWorks is een goede houdbaarheid na de oogst. Hiertoe is onder andere een goede, eenduidige strategie nodig voor het voorbehandelen van de bloemen na de oogst, voordat ze het afzetkanaal in gaan. Met dit doel zijn door Wageningen UR Glastuinbouw, GreenWorks, Chrysal en telers verdampingremmers, voorbehandelingsmiddelen, snijbloemenvoedsels, telers methoden en rijpheidstadia met meerdere cultivars en herkomsten getest. Door het gebruik van snijbloemenvoedsel tijdens het vaasleven (consumentenfase) kon de houdbaarheid over alle cultivars, herkomsten en voorbehandelingen, 19 tot 68% worden verlengd ten opzichte van water in de vaas. Het gebruik van coatings, het doorsnijden van de steel, voorbehandelen met azijn en het rijper oogsten hebben geen positief effect op de houdbaarheid. Bescheiden houdbaarheidsverbeteringen zijn behaald met een experimentele verdampingsremmer en enkele voorbehandelingsmiddelen, met Grow 20 in de adviesdosering als beste in de toets. Het vallen van de groene bloemblaadjes en meeldraden kan enigszins worden afgeremd door voorbehandeling met een ethyleen remmend middel. Voor de telers is een voorbehandelingsadvies opgesteld voor implementatie tijdens het volgend seizoen.
  Vijf inschuurlijnen uitgelicht : Aardappeldemodag PPO Westmaas
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)9. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 31.
  akkerbouw - aardappelen - mechanisatie - mechanisch oogsten - behandeling na de oogst - schuren - hydraulische systemen - transportbanden - sorteren - arable farming - potatoes - mechanization - mechanical harvesting - postharvest treatment - sheds - hydraulic structures - belt conveyors - sorting
  Op de Aardappeldemodag te Westmaas waren 5 toonaangevende merken inschuurlijnen te zien die live een demonstratie gaven. Een uitgelezen kans om ze allemaal eens nader te bestuderen en verschillen en overeenkomsten uit te lichten in woord en beeld.
  Tomato quality: from the field to the consumer : interactions between genotype, cultivation and postharvest conditions
  Farneti, B. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Ernst Woltering, co-promotor(en): Rob Schouten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570801 - 195
  solanum lycopersicum - tomaten - voedselkwaliteit - kwaliteit na de oogst - behandeling na de oogst - lycopeen - plantenveredeling - solanum lycopersicum - tomatoes - food quality - postharvest quality - postharvest treatment - lycopene - plant breeding

  The preservation of product quality in the marketing chain is of great importance for the final financial result of all stakeholders and consumer satisfaction. Improve product quality management requires an understanding of the various aspects of product and requires the availability of techniques to measure quality in an easy and objective way. The aim of the study was to obtain more insight of the effect of both pre-and post-harvest factors on the quality of tomatoes as experienced by the consumer.

  In this dissertation, the effect of growing conditions (especially in closed greenhouses) on post-harvest quality of different tomato varieties was discussed. It was also examined the effects of storage of fruits at low temperatures. For the measurement of volatile aroma compounds, essential for the taste, a new method was developed based on PTR-MS coupled to an “artificial mouth”. In this manner, the aroma substances profile could be measured as that released into the mouth during eating of the tomatoes. Cold storage leads to a rapid decrease of important flavor substances, and also shows the connection with the depletion of compounds important for the color red mainly lycopene. After warming up, not all flavors back to previous levels and less desirable substances (off-flavors) are also produced. The results provide guidance on how the cold tolerance of the varieties can be improved.

  Carbon dioxide and ethylene gas in the potato storage atmosphere and their combined effect on processing colour
  Daniels-Lake, B.J. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik; R.K. Prange. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736376 - 169
  solanum tuberosum - aardappelen - opslag - gasbewaring - ethyleen - kooldioxide - bewaarfysiologie - behandeling na de oogst - solanum tuberosum - potatoes - storage - controlled atmosphere storage - ethylene - carbon dioxide - postharvest physiology - postharvest treatment

  Keywords: Solanum tuberosum L., carbon dioxide, ethylene, storage, processing, fry colour, chip colour, 1-methylcyclopropene

  The finished colour of processed potato (Solanum tuberosum L.) products is a very important quality characteristic which is attributable to the concentration of reducing sugars in the raw tubers. Many internal and external factors can affect the concentration of these sugars during long-term storage. Ethylene gas, produced by the tubers or from external sources such as pathogens or engine exhaust, is known to increase reducing sugars and darken processing colour. For many years, elevated CO2 from tuber respiration or external sources was also believed to affect sugars and cause darkening, although the research was somewhat contradictory. Restricted ventilation in potato storage buildings can cause appreciable accumulation of both gases in the storage atmosphere.

  The effects of elevated CO2 and depleted O2, with and without trace ethylene (0.5 µL L-1), in the atmosphere surrounding potatoes were investigated. Short-term studies (three or nine weeks) using cultivar Russet Burbank stored at 9 ºC were conducted during several consecutive storage terms, with evaluation of the processing colour at intervals of three weeks. No responses to elevated CO2 or depleted O2 were observed, whereas ethylene darkened colour slightly. However, the colour was darker when tubers were exposed to CO2 and ethylene together than with ethylene alone. At 0, 0.5, 1.0 and 2.0% CO2 with 0, 0.25 and 0.5 µL L-1 ethylene in a 4 × 3 factorial design, the colour darkened as the concentration of either gas increased, except in CO2 without ethylene where darkening was not observed. Pre-treatment with the ethylene blocking compound, 1-methylcyclopropene prevented darkening attributable to 0.5 µL L-1 ethylene and to 2% CO2 plus 0.5 µL L-1 ethylene.

  Long-term studies (December to June) using cultivars Shepody, Innovator and Dakota Pearl in addition to Russet Burbank were subsequently undertaken, using 2% CO2 with 0.5 or 10 µL L-1 ethylene (trace and sprout-inhibiting concentrations, respectively) and evaluations every four weeks. There was little or no change in processing colour in Dakota Pearl, a potato chip cultivar, in response to any of the treatments throughout the storage season. In the three French fry cultivars Russet Burbank, Innovator and Shepody, processing colour was darker in response to either concentration of ethylene at four weeks after the exposure began, although recovery to a lighter colour occurred with increased duration of storage in Russet Burbank and Shepody tubers. Interestingly, darkening in response to 2% CO2 applied alone was observed after exposure for eight weeks or more in all three French fry cultivars. Darkening attributable to CO2 and ethylene applied together was observed from the first evaluation after the start of exposure in the three French fry cultivars. This darkening occurred whether or not the cultivar responded to ethylene or CO2 alone, and was worse than with ethylene alone in all three cultivars, except that Shepody tubers exposed to CO2 plus 10 µL L-1 ethylene was the same as with 10 µL L-1 ethylene alone. The magnitude of darkening varied slightly among cultivars, and was usually more severe as storage duration increased.

  This research has provided useful information to help storage managers maintain the physiological condition of stored potato tubers to ensure light processing colour.

  Control of Phoma exigua in Witloof chicory
  Kruistum, G. van - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publication 557) - 16
  phoma exigua - cichorium intybus - schimmelbestrijding - behandeling na de oogst - phoma exigua - cichorium intybus - fungus control - postharvest treatment
  Applied Plant Research (AGV Research Unit) tested after root harvesting and during forcing experiments the efficacy of the fungicide Tecto SC (active ingredient: thiabendazole) of Syngenta Crop protection against Phoma exigua in witloof chicory (chicon) production. The trial was carried out in three different dosages with one fungicide Tecto SC as a post harvest treatment on taproots. The fungicide Rovral SC (active ingredient: Iprodione) acted as reference. The results were compared to a non-contaminated and a contaminated reference in one experiment.
  Factors affecting the postharvest performance of fresh-cut lettuce
  Witkowska, I.M. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Ernst Woltering, co-promotor(en): Jeremy Harbinson. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789461735744 - 120
  slasoorten - verse producten - houdbaarheid (kwaliteit) - behandeling na de oogst - lettuces - fresh products - keeping quality - postharvest treatment

  The quality of fresh-cut fruits and vegetables is often offset by a rapid deterioration, due to severe physical stress, such as peeling, cutting, slicing, shredding, and trimming. Due to this wounding, the already short shelf-life of these harvested products is even more reduced in the market place. In addition, consumers have become more critical on the use of synthetic and chemical additives to preserve quality attributes of fresh-cut produce. Developing new, effective, non-invasive and non-chemical techniques for improving and maintaining quality in fresh-cut produce are the timely questions of the industry.

  The work reported in this thesis adds to the increasing knowledge and understanding on how pre- and postharvest factors affect the storability of fresh-cut leafy vegetables. This work focused in particular on factors that up to date have not been systematically investigated such as (i) environment and genetic dependent antioxidant levels, (ii) plant age at harvest, (iii) light during post-processing storage and (iv) duration and conditions of storage prior to processing.

  The factors under investigation are discussed in the light of their effects on the shelf-life of fresh-cut tissue as related to a number of physiological processes associated with tissue browning and senescence. We found that plant age at harvest and storage of the harvested crop prior to processing are important determinants of fresh-cut performance: the younger the plant and the shorter the storage period prior to processing, the longer the shelf life of the fresh-cut product. In addition, the application of low levels of light during storage and display of the fresh-cut product greatly prolonged the shelf-life. The physiological and biochemical background of these phenomena was investigated.

  Uitstalkwaliteit Conference peren : onderzoek naar mogelijkheden tot verlenging uitstalleven na bewaring
  Verschoor, J.A. ; Otma, E.C. - \ 2013
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1405) - ISBN 9789461736949 - 18
  pyrus communis - peren - gewaskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - behandeling na de oogst - pyrus communis - pears - crop quality - keeping quality - postharvest treatment
  In opdracht van het Productschap Tuinbouw onderzocht Wageningen-UR (FBR) of de achteruitgang van de kwaliteit van Conference peren in de distributiefase na lange bewaring aangepakt kon worden met praktische maatregelen. Hierbij is de toepassing van de conditioneringshock onderzocht om aan het einde van de bewaring kwaliteitsverbetering te geven. Daarnaast is getest hoe andere technieken uitpakten op het uitstalleven: het gebruik van MA-verpakking, een coating met BioFresh en de inzet van SmartFresh aan het einde van de bewaring. Het idee was om in de laatste week van de CA-bewaring (net voor celopening) extreme CA-condities toe te passen. Door zo’n conditioneringshock zou de rijping en afleving van de peren, na opening van de cel, mogelijk trager op gang komen. Door dergelijke extreme conditionering maar een week toe te passen, zou het risico op schade aan de vruchten beperkt zijn. Er werden zeven verschillende conditioneringshocks uitgevoerd met 0,5 tot 3 procent zuurstof in combinatie met 0,8 tot 25 procent CO2. Het aantrekkelijke van dit idee was dat bewaarders het kunnen uitvoeren in de reguliere bewaarcellen, onder meer door te stoppen met beluchting en scrubben in de periode voor opening van de cel. Dit experiment werd eind juni 2011 uitgevoerd met Conferenceperen van vier herkomsten na negen maanden CA-bewaring. Na genoemde behandelingen werden de peren een week uitgestald bij 10°C waarna de kwaliteit beoordeeld werd. CA-shockbehandelingen zoals hier uitgevoerd geven óf te weinig effect om bruikbaar te zijn, óf te veel risico op de ontwikkeling van inwendig bruin als er wel een redelijk effect is. Toepassing van BioFresh of SmartFresh aan het einde van de lange CA bewaring liet hier geen voordelen zien. Belangrijkste resultaat is dat MA-verpakking een waardevolle methode kan zijn om de Conferenceperen met betere stevigheid en kleurbehoud bij de consument te brengen. Aandachtspunt voor implementatie is wel het vermijden van de ontwikkeling van bijsmaak door ongewenste fermentatie.
  DCS en ethyleen verminderen schilvlekjes (poster)
  Schoorl, F.W. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  kwaliteit na de oogst - appels - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - behandeling na de oogst - landbouwkundig onderzoek - tests - postharvest quality - apples - keeping quality - storage quality - postharvest treatment - agricultural research - tests
  Effect vaststellen van DCS en ethyleen op schilvlekjes en kwaliteit van Elstar na bewaring.
  Wondheling lelie : snel drogen verhoogt de kans op ziekten
  Slootweg, G. ; Kok, B.J. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)257. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
  lelies - behandeling na de oogst - wonden - ziektepreventie - papaya mosaic virus - ziektedistributie - cultuurmethoden - bloembollen - lilies - postharvest treatment - wounds - disease prevention - papaya mosaic virus - disease distribution - cultural methods - ornamental bulbs
  Een goede wondheling na een beschadiging is van belang om verspreiding van ziekten later in de bewaring te voorkomen. Beschadiging ontstaat tijdens het rooien en verwerken van de bollen en bij het schubben. Vanwege de verspreiding van PlAMV via beschadigde bollen en schubben is wondheling nu weer actueel. Een goede wondheling kan de verspreiding van het virus verminderen.
  Kennisinventarisatie Chinese kool Bewaring
  Wijk, C.A.P. van - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport PPO nr. 499) - 35
  opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - behandeling na de oogst - chinese koolsoorten - bladgroenten - vollegrondsgroenten - kwaliteit - storage - keeping quality - postharvest treatment - chinese cabbages - leafy vegetables - field vegetables - quality
  Deze literatuur- en praktijkkennis-inventarisatie brengt breed de factoren in beeld die de optimale bewaarbaarheid van Chinese kool bepalen, en stelt onderzoek voor naar de oorzaken en oplossingsrichtingen ter verbetering. Door de telers is een prioriteitstelling in het onderzoek aangegeven. Op basis van de inventarisatie zijn 7 voorstellen voor verbetering van de bewaring gedaan
  Ozon toepassing bij de lange bewaring van Rode bes
  Geijn, F.G. van de; Staal, M.G. - \ 2012
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1320) - ISBN 9789461732613 - 13
  ribes rubrum - rode aalbessen - gasbewaring - ozon - behandeling na de oogst - bewaartijd - opslagkwaliteit - nederland - ribes rubrum - red currants - controlled atmosphere storage - ozone - postharvest treatment - storage life - storage quality - netherlands
  Onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van Ozon in de lange bewaring van rode bessen.
  Ziek en Zeer : Tulpengalmijt niet te detecteren bij tulpenoogst
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)247. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  bloembollen - tulpen - aceria tulipae - detectie - behandeling na de oogst - besmetting - monitoring - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - tulips - aceria tulipae - detection - postharvest treatment - contamination - monitoring - agricultural research
  Bij onderzoek naar het hoe en in welke vorm tulpengalmijt tijdens de oogst met tulpenbollen in de bewaring terecht kan komen is gebleken dat dit in representatieve monsters niet is te detecteren. Dit lijkt een bevestiging voor het algemene idee dat de grote meerderheid van de bollen zijn besmetting tijdens de bollenteelt kwijt raakt. Een eventuele bestrijding van tulpengalmijt is dus het meest effectief in de eerste weken na de oogst, omdat dan maar weinig galmijten hoeven worden gedood.
  Handbook for Greenhouse Rose Production Ethiopia
  Maden, E. van der; Hoogerwerf, F. ; Marrewijk, J. van; Kerklaan, E. ; Posthumus, J. ; Boven, A. van; Elings, A. ; Garcia Victoria, N. ; Rikken, M. ; Humphries, G. - \ 2012
  Wageningen : DLV/Wageningen UR/CBI/EHPEA - 149
  bloementeelt - snijbloemen - rozen - markten - agrarische bedrijfsvoering - gewasbescherming - irrigatie - bevruchting - groeimedia - behandeling na de oogst - afrika - ethiopië - capaciteitsopbouw - nederland - glastuinbouw - teelthandleidingen - floriculture - cut flowers - roses - markets - farm management - plant protection - irrigation - fertilization - growing media - postharvest treatment - africa - ethiopia - capacity building - netherlands - greenhouse horticulture - cultivation manuals
  This practical handbook is prepared by DLV Plant, in collaboration with Wageningen UR, CBI and EHPEA, under assignment of the Ethiopia Netherlands Horticulture Partnership (ENHP). The following persons have contributed to this handbook: DVL Plant: Edwin van der Maden, Francis Hoogerwerf, Jeroen van Marrewijk, Eric Kerklaan, Jelle Posthumus, Arnoud van Boven; Wageningen UR: Anne Elings, Nieves Garcia Victoria; CBI / ProVerde: Milco Rikken EHPEA: Glenn Humphries
  Ontwikkeling prototype residuverwijdering met VAM-Residuce : eindrapportage 1 Januari 2010- 15 Mei 2011
  Jong, P.F. de; Antwerpen, E. van; Berg-Somhorst, B.P.M. van de; Bastiaan-Net, S. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1310) - ISBN 9789461732583 - 13
  behandeling na de oogst - pesticidenresiduen - pesticiden - fruit - fruitteelt - reductiemiddelen - schuimen - meting - postharvest treatment - pesticide residues - pesticides - fruit - fruit growing - reducing agents - foaming - measurement
  Voor het succesvol implementeren van een residuverwijderingsprototype in de huidige sorteerlijnen is het belangrijk dat tijdens het sorteerproces niet te veel schuim ontstaat in het sorteerwater en dat de concentratie van het gebruikte reducerend middel (VAM-Residuce) in het sorteerproces op peil gehouden kan worden. Een tweetal titratiemethodes en een schuim-onderdrukkende techniek zijn ontwikkeld om respectievelijk de concentratie VAM-Residuce te controleren en overmatige schuimvorming tijdens het sorteerproces tegen te gaan.
  Geïnduceerde afbraak residuen op fruit : nieuwe technieken 2011 : eindrapportage
  Bastiaan-Net, S. ; Berg-Somhorst, B.P.M. van de - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1308) - ISBN 9789461732576 - 12
  behandeling na de oogst - pesticidenresiduen - pesticiden - fruit - fruitteelt - reductiemiddelen - postharvest treatment - pesticide residues - pesticides - fruit - fruit growing - reducing agents
  Een behandelingstap met het reducerend middel VAM-Residuce geeft reeds veelbelovende resultaten op het gebied van residuvermindering op appel en peer maar deze techniek vergt verdere optimalisatie om de supermarkten tegemoet te kunnen komen. De activiteiten binnen dit onderzoek hebben zich gericht op het verbeteren van deze behandelingstap met additionele technieken. In 2011 zijn voornamelijk de technieken “Koude Plasma” en “Geëlektrolyseerd water” getest op hun residu reducerend vermogen. De koude plasma techniek blijkt niet geschikt te zijn om het niveau van gewasbeschermingsmiddelen effectief op hardfruit te verlagen. De test met geëlektrolyseerd water gaf geen éénduidige residuvermindering aan op Elstar appelen. Literatuur geeft aan dat deze techniek residu reducerend vermogen bezit.
  Methods to improve biomass quality for thermal conversion
  Cardona Zea, D.A. ; Hein, L.G. ; Elbersen, H.W. ; Poppens, R.P. ; Bakker, R.R.C. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 38
  biomassa - biomassaconversie - kwaliteit - bio-energie - cultuurmethoden - behandeling na de oogst - brandstofgewassen - biobased economy - biomass - biomass conversion - quality - bioenergy - cultural methods - postharvest treatment - fuel crops - biobased economy
  The utilisation of biomass for thermal conversion present limitations in terms of the content of ash and inorganic minerals producing different problems in the combustion systems. Implementing some methods at the growing, harvesting and pre-processing phases upstream in the production chain, increases the fuel value of biomass that will be used for the energy and heat generation. The methods/technologies include: selection of the plant type (species and variety) and plant fraction (leaf, stem, node, panicle), influences growing conditions (soil characteristics, use of fertilizers), harvest (time and method), handling and storage, pre-processing and conversion systems. This document presents a review of these methods, based on literature review, interviews with experts and case studies. Also in cases where is applicable some of the technologies are analysed considering their strengths, weaknesses, opportunities and threats.
  Kies de juiste bewaartechniek en bewaarduur van een partij : ga voor kwaliteit van bewaarfruit terug naar de kern
  Geijn, F.G. van de - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)16/17. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - voorzieningen voor de opslag - behandeling na de oogst - kwaliteit na de oogst - fruit growing - storage - keeping quality - storage equipment - postharvest treatment - postharvest quality
  Dat de techniek tijdens de bewaring optimaal moet zijn en ook juist toegepast moet worden, is bekend. Toch zien we hier en daar nog grote blunders die blijkbaar niet eenvoudig uit te bannen zijn. Een moeilijk onderdeel van het bewaren is juist omgaan met de bewaarbaarheid van een partij. Of beter gezegd : het kiezen van de juiste bewaartechniek en - duur bij de bewaarpotentie van een partij.
  Bestrijding trips in gladiool met warme lucht
  Kok, B.J. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 39
  gladiolus - knollen - thysanoptera - plantenplagen - gewasbescherming - heteluchtbehandeling - behandeling na de oogst - teelt - bloembollen - gladiolus - tubers - thysanoptera - plant pests - plant protection - hot air treatment - postharvest treatment - cultivation - ornamental bulbs
  Tijdens de knollenteelt van gladiolen zijn geen goede middelen meer beschikbaar om trips in het gewas te bestrijden. Als gevolg van de slechtere bestrijding van tripsen in het veld komen er na het rooien veel knollen in de schuur die door tripsen zijn aangetast. Om vraatschade van de tripsen op de knollen tegen te gaan moeten de tripsen in de schuur volledig worden bestreden. In dit project is duidelijk geworden dat een warme luchtbehandeling van pitten en knollen van 24 uur bij 41°C alle stadia van tripsen (eitjes, larven, poppen en volwassen trips) volledig bestrijdt. De warme luchtbehandeling kan het best worden toegepast na het pellen of verwerken van pitten en knollen tijdens het nadrogen. Een warme luchtbehandeling van 24 uur bij 41°C (bij een RV van 50%), toegepast in verse knollen enkele weken na het rooien, had geen schadelijke gevolgen voor de plantkwaliteit na opplanten van de knollen in het volgende groeiseizoen of na opplanten een jaar later. Knollen kunnen zelfs 2 keer dezelfde warme luchtbehandeling doorstaan, bijvoorbeeld bij de teler en bij de exporteur na afleveren. Dit heeft geen gevolgen voor de plantkwaliteit. De warme luchtbehandeling kan ook vlak voor het planten worden toegepast in verse knollen, al dan niet met penvorming of overjarige knollen zonder dat dit schadelijk is voor de plantkwaliteit. Bij toepassing van de warme luchtbehandeling onder praktijksituaties moet er rekening mee worden gehouden dat de ruimte waarin de warme luchtbehandeling wordt uitgevoerd langer op 41°C gehouden moet worden dan 24 uur. De warme luchtbehandeling van 24 uur start op het moment dat het op alle plekken in de kisten 41°C is tussen de knollen. Het goed bijhouden van de temperatuur is hierbij noodzakelijk. Een warme luchtbehandeling van 24 uur bij 41°C kost € 0,75 per m³ knollen als deze in december wordt uitgevoerd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.