Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 518

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Energiebesparing door lokale verwarming : test op teelttafels bij Elstgeest Potplanten
  Raaphorst, Marcel ; Noort, Filip van - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1439) - 18
  kasgewassen - glastuinbouw - kassen - dieffenbachia - potplanten - sierplanten - verwarming - verwarmingssystemen - energiebesparing - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouses - dieffenbachia - pot plants - ornamental plants - heating - heating systems - energy saving
  On a pot plant nursery three cultivation tables are heated directly with mat heating and one cultivation table is heated indirectly with tube heating. At these four tables the effect is measured on the air temperature below the table, the pot temperature, the energy use and the crop growth of Dieffenbachia. The conclusion is, that with mat heating a lower air temperature can be held under cultivation table to achieve a certain pot temperature. It is estimated that with this lower air temperature 10-30% of heat is saved because less heat disappears to the soil. For Dieffenbachia, the greenhouse air temperature above the pot is more determining for crop development than the pot temperature is. It is expected, that the energy-saving effect of mat heating is larger for plants with a low growth point, for which the pot temperature has more effect on growth.
  Koudetolerantie Phalaenopsis : GreenCHAINge onderzoek potplanten 2016
  Harkema, Harmannus ; Hogeveen, Esther ; Otma, Els ; Leentfaar, Gerard - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1698) - ISBN 9789463430593 - 48
  koudebeschadiging - potplanten - orchideeën als sierplanten - koudeopslag - temperatuur - gevoeligheidsanalyse - chilling injury - pot plants - ornamental orchids - cold storage - temperature - sensitivity analysis
  Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
  tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
  Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
  Meer maatwerk mogelijk in bemesting voor pot- en grondteelten
  Kromwijk, Arca - \ 2016
  greenhouse horticulture - manures - fertilizer application - cropping systems - growers - innovations - pot plants - new products
  Slinkende wereldvoorraad fosfaat dwingt tot kritische kijk op gebruik : fosfaatbemesting via regenleiding vaak overbodig
  Voogt, Wim - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - chrysanthemum - fertilizer application - phosphates - sampling - organic farming - agricultural research - cultural methods - pot plants
  Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting
  Kromwijk, Arca ; Blok, Chris - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - phalaenopsis - recirculating systems - cropping systems - nutrients - crop production - urea - sodium - zinc - crop growth stage - agricultural research

  De teelt van phalaenopsis is in de afgelopen vijftien jaar zo sterk veranderd, dat de praktijk niet goed meer uit de voeten kon met de voedingsschema’s uit de jaren negentig. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom nieuwe schema’s ontwikkeld, die inmiddels op grote schaal toepassing vinden. Het gaat om schema’s voor opkweek (vegetatief) en afkweek (generatief) in bedrijfssituaties met en zonder recirculatie.

  Alleen spuiten waar een plant staat, bespaart veel middel : mogelijk met een sensor die bladgroen ‘ziet’
  Os, Erik van; Zande, Jan van de - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - vegetables - pot plants - cyclamen - tomatoes - spraying equipment - sensors - chlorophyll - sustainability - botrytis - pesticides

  Bij de gang naar een duurzamere tuinbouw ligt de nadruk vaak op vervangen van chemie door biologie. Maar ook bij het spuiten zelf valt nog veel te verbeteren. Als je weet te voorkomen dat grond, tafels of gevels worden meegepakt, bespaar je veel middel en beperk je de emissie. Een stap verder is alleen spuiten op aangetaste delen.

  Onderzoek biochar als potgrond en drager voor levende biostimulanten : geschikt als gedeeltelijke vervanger van veen
  Blok, Chris - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - chrysanthemum - gerbera - growing media - biochar - trials - soil conditioners

  Bij nieuwe productiemethoden van biogas en -olie blijft als restproduct biochar over. Dat is geschikt als toevoeging in potgronden, blijkt uit lab- en kasproeven. Ook kan dit restproduct wellicht dienen als drager voor nuttige bodemorganismen, die daardoor beter aanslaan.

  Plant verdedigt zich vaak te goed tegen lichtstress : vrije radicalen, schadelijk maar ook nuttig
  Kaiser, M.E. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)3. - p. 12 - 13.
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - anthurium - light intensity - defence mechanisms - adverse effects - shade plants - antioxidants - tuinbouw - glastuinbouw - potplanten - anthurium - lichtsterkte - verdedigingsmechanismen - nadelige gevolgen - schaduwplanten - antioxidanten
  Een plant heeft te maken met voortdurend wisselende lichtniveaus die soms zodanig hoog kunnen oplopen dat ze schade veroorzaken. Er bestaat een uitgebreid stelsel van verdedigingslinies op alle niveaus: blad, cel, celorganen en moleculair niveau. Soms is de voorbereiding op mogelijke lichtschade zo goed dat het productie kost.
  Omgevings- en gewasconditie essentieel bij bestrijding meeldauw : Telers wachten met smart op effectieve beheerstrategieën
  Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - pot plants - vegetables - gerbera - tomatoes - kalanchoe - fungal diseases - mildews - environmental factors - defence mechanisms

  Jantineke Hofland bij de jonge gerberaplanten in een klimaatkast: "In de startblokken voor een nieuwe proef met meeldauw"

  Op veel punten afwijkend, maar geen aparte teeltmaatregelen vereist : varens buitenbeentjes in de tuinbouw
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 34 - 35.
  tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - varens als sierplanten - potplanten - sporulatie - kenmerken - plantenvermeerdering - vochtigheid - schaduwplanten - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - ornamental ferns - pot plants - sporulation - traits - propagation - humidity - shade plants
  Varens wijken in veel opzichten af van andere potplanten. Ze vormen geen bloemen en de voortplanting is een ingewikkelde zaak. Ook inwendig kennen ze tal van bijzonderheden. Daarom is het des te verwonderlijker dat ze op de bedrijven gewoon tussen andere groene planten kunnen worden geteeld.
  Innovatieve, zelf watergevende bloempot ontzorgt consumenten : techniek helpt mensen zonder groene vingers
  Noort, Filip van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - aloe - yucca - ficus - pots - water requirements - water supply - computer software - consumer attitudes - new products

  Het bedrijf Parrot, bekend van onder andere handsfree carkits en drones, wil dit voorjaar een zelf watergevende bloempot op de markt brengen die consumenten ontzorgt. In de pot zitten sensoren, die een aantal omgevingsfactoren meten. De pot kan zelf met behulp van ingebouwde sproeiers watergeven en de consument met behulp van bluetooth technologie en een app op de smartphone vertellen wat de plant nodig heeft. Voor de benodigde teeltkundige kennis klopte het bedrijf aan bij gewasspecialist Filip van Noort van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

  Plasma geactiveerd water: proeven perspectiefvol, opschaling naar praktijk nieuwe uitdaging
  Hofland-Zijlstra, Jantineke ; Quaedvlieg, William - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - trials - disinfectants - environmental protection - plant protection - cut flowers - pot plants - gerbera - cymbidium - mildews - botrytis

  FloraHolland en Wageningen UR Glastuinbouw hebben afgelopen jaar proeven gedaan met plasma geactiveerd water. Ze bevestigen de ontsmettende werking van dit milieuvriendelijke middel. Grote uitdaging is echter om deze resultaten te vertalen naar praktijktoepassingen.

  Meten plantweerbaarheid is mogelijk maar vergt nog meer kennis : bepalen van activiteit genen biedt perspectief
  Wurff, A.W.G. van der; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 15 - 17.
  tuinbouw - glastuinbouw - groenten - potplanten - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - merken van genen - groeiregulatoren - plantenontwikkeling - salicylzuur - jasmonzuur - abscisinezuur - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - pot plants - agricultural research - plant protection - gene tagging - growth regulators - plant development - salicylic acid - jasmonic acid - abscisic acid
  Er zijn veel producten op de markt die de plant zouden versterken. Bij proeven zijn de resultaten vaak afhankelijk van omstandigheden, toedieningstijdstip en ras. Maar langzamerhand wordt het mogelijk te meten of, en hoe, de plant op zulke middelen reageert. Er komt steeds meer zicht op de activiteit van genen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van afweerstoffen tegen ziekteverwekkers.
  Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Weel, P.A. van; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Kruidhof, H.M. ; Huang, T. ; Wiegers, G.L. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  tuinbouw - glastuinbouw - endofyten - natuurlijke vijanden - bestrijdingsmethoden - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - potplanten - tomatenbronsvlekkenvirus - afdekken - vallen - windtunnels - horticulture - greenhouse horticulture - endophytes - natural enemies - control methods - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - pot plants - tomato spotted wilt virus - casing - traps - wind tunnels
  Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in de sierteelt onder glas te komen door 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. Deze pijlers worden vervolgens geïntegreerd tot een systeemaanpak. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Ontwikkeling systeemaanpak meeldauw
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, Marianne - \ 2016
  - 1
  biologische bestrijding - tuinbouw - glastuinbouw - bestrijdingsmethoden - meeldauw - kasproeven - potplanten - tomaten - gerbera - rosaceae - ziekteresistentie - biological control - horticulture - greenhouse horticulture - control methods - mildews - greenhouse experiments - pot plants - tomatoes - gerbera - rosaceae - disease resistance
  Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een systeemaanpak voor de beheersing van meeldauw door de inzet van groene producten (laag-risico profiel) die een bijdrage leveren aan het versterken van natuurlijke afweerreacties. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Recirculatie bij Phalaenopsis technisch goed haalbaar : Investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog
  Arkesteijn, Marleen ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 9 - 11.
  tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - potplanten - drainagewater - hergebruik van water - phalaenopsis - gewaskwaliteit - emissiereductie - normen - stikstof - mest - natrium - zink - ijzer - horticulture - greenhouse horticulture - water management - pot plants - drainage water - water reuse - phalaenopsis - crop quality - emission reduction - standards - nitrogen - manures - sodium - zinc - iron
  Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie is tevreden en wil het komende jaar een vervolgonderzoek naar het effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Hiermee kunnen ook niet recirculerende telers een stap zetten.
  Telersvereniging Paletti Growers kijkt over eigenbelang heen: 'Redeneren vanuit het winkelschap, in plaats vanuit product'
  Splinter, Gerben - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental crops - cut flowers - pot plants - bedding plants - logistics - farm management - associations - salesmanship - supermarkets - consumer satisfaction - entrepreneurship - marketing - germany - netherlands
  Production very closely linked to amount of intercepted light : plant can use a lot of light
  Heuvelink, E. ; Dueck, T.A. ; Noort, F.R. van; Kierkels, T. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)4. - ISSN 2215-0633 - p. 34 - 35.
  horticulture - greenhouse horticulture - greenhouses - tomatoes - pot plants - photosynthesis - lighting - fluorescence - temperature - light intensity - tuinbouw - glastuinbouw - kassen - tomaten - potplanten - fotosynthese - verlichting - fluorescentie - temperatuur - lichtsterkte
  The photosynthetic process can hardly be bettered. But the utilisation of natural or artificial light certainly leaves room for improvement. In recent years our understanding of light has grown considerably and this has major implications on how we deal with light in horticulture.
  Orchideeënteelt moet nog wennen aan hergebruik gietwater : zoektocht naar teeltkundige grenzen
  Staalduinen, J. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
  Onder Glas 2015 (2015)1. - p. 9 - 11.
  glastuinbouw - potplanten - orchidaceae - hergebruik van water - afvalhergebruik - drainagewater - emissie - normen - irrigatie - greenhouse horticulture - pot plants - orchidaceae - water reuse - waste utilization - drainage water - emission - standards - irrigation
  Tot voor kort was hergebruik van gietwater in de teelt van potorchideeën niet aan de orde. Bedrijfshygiëne en de vrees voor teruglopende waterkwaliteit hield verduurzaming van de teelt op dit punt lang tegen. Strengere emissienormen dwingen ook deze gewasgroep om te investeren in waterontsmetting en hergebruik. Dankzij kennisopbouw door een praktijknetwerk en concreet onderzoek koerst de sector naar verduurzaming. Het ‘laaghangende fruit’ is eenvoudig te plukken, maar er moet nog veel gebeuren om aan de normen voor 2015 en 2016 te kunnen voldoen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.