Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 472

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Energiebesparing door lokale verwarming : test op teelttafels bij Elstgeest Potplanten
  Raaphorst, Marcel ; Noort, Filip van - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1439) - 18
  kasgewassen - glastuinbouw - kassen - dieffenbachia - potplanten - sierplanten - verwarming - verwarmingssystemen - energiebesparing - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouses - dieffenbachia - pot plants - ornamental plants - heating - heating systems - energy saving
  On a pot plant nursery three cultivation tables are heated directly with mat heating and one cultivation table is heated indirectly with tube heating. At these four tables the effect is measured on the air temperature below the table, the pot temperature, the energy use and the crop growth of Dieffenbachia. The conclusion is, that with mat heating a lower air temperature can be held under cultivation table to achieve a certain pot temperature. It is estimated that with this lower air temperature 10-30% of heat is saved because less heat disappears to the soil. For Dieffenbachia, the greenhouse air temperature above the pot is more determining for crop development than the pot temperature is. It is expected, that the energy-saving effect of mat heating is larger for plants with a low growth point, for which the pot temperature has more effect on growth.
  Koudetolerantie Phalaenopsis : GreenCHAINge onderzoek potplanten 2016
  Harkema, Harmannus ; Hogeveen, Esther ; Otma, Els ; Leentfaar, Gerard - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1698) - ISBN 9789463430593 - 48
  koudebeschadiging - potplanten - orchideeën als sierplanten - koudeopslag - temperatuur - gevoeligheidsanalyse - chilling injury - pot plants - ornamental orchids - cold storage - temperature - sensitivity analysis
  Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
  tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
  Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
  Plant verdedigt zich vaak te goed tegen lichtstress : vrije radicalen, schadelijk maar ook nuttig
  Kaiser, M.E. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)3. - p. 12 - 13.
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - anthurium - light intensity - defence mechanisms - adverse effects - shade plants - antioxidants - tuinbouw - glastuinbouw - potplanten - anthurium - lichtsterkte - verdedigingsmechanismen - nadelige gevolgen - schaduwplanten - antioxidanten
  Een plant heeft te maken met voortdurend wisselende lichtniveaus die soms zodanig hoog kunnen oplopen dat ze schade veroorzaken. Er bestaat een uitgebreid stelsel van verdedigingslinies op alle niveaus: blad, cel, celorganen en moleculair niveau. Soms is de voorbereiding op mogelijke lichtschade zo goed dat het productie kost.
  Op veel punten afwijkend, maar geen aparte teeltmaatregelen vereist : varens buitenbeentjes in de tuinbouw
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 34 - 35.
  tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - varens als sierplanten - potplanten - sporulatie - kenmerken - plantenvermeerdering - vochtigheid - schaduwplanten - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - ornamental ferns - pot plants - sporulation - traits - propagation - humidity - shade plants
  Varens wijken in veel opzichten af van andere potplanten. Ze vormen geen bloemen en de voortplanting is een ingewikkelde zaak. Ook inwendig kennen ze tal van bijzonderheden. Daarom is het des te verwonderlijker dat ze op de bedrijven gewoon tussen andere groene planten kunnen worden geteeld.
  Meten plantweerbaarheid is mogelijk maar vergt nog meer kennis : bepalen van activiteit genen biedt perspectief
  Wurff, A.W.G. van der; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 15 - 17.
  tuinbouw - glastuinbouw - groenten - potplanten - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - merken van genen - groeiregulatoren - plantenontwikkeling - salicylzuur - jasmonzuur - abscisinezuur - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - pot plants - agricultural research - plant protection - gene tagging - growth regulators - plant development - salicylic acid - jasmonic acid - abscisic acid
  Er zijn veel producten op de markt die de plant zouden versterken. Bij proeven zijn de resultaten vaak afhankelijk van omstandigheden, toedieningstijdstip en ras. Maar langzamerhand wordt het mogelijk te meten of, en hoe, de plant op zulke middelen reageert. Er komt steeds meer zicht op de activiteit van genen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van afweerstoffen tegen ziekteverwekkers.
  Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Weel, P.A. van; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Kruidhof, H.M. ; Huang, T. ; Wiegers, G.L. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  tuinbouw - glastuinbouw - endofyten - natuurlijke vijanden - bestrijdingsmethoden - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - potplanten - tomatenbronsvlekkenvirus - afdekken - vallen - windtunnels - horticulture - greenhouse horticulture - endophytes - natural enemies - control methods - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - pot plants - tomato spotted wilt virus - casing - traps - wind tunnels
  Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in de sierteelt onder glas te komen door 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. Deze pijlers worden vervolgens geïntegreerd tot een systeemaanpak. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Ontwikkeling systeemaanpak meeldauw
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, Marianne - \ 2016
  - 1
  biologische bestrijding - tuinbouw - glastuinbouw - bestrijdingsmethoden - meeldauw - kasproeven - potplanten - tomaten - gerbera - rosaceae - ziekteresistentie - biological control - horticulture - greenhouse horticulture - control methods - mildews - greenhouse experiments - pot plants - tomatoes - gerbera - rosaceae - disease resistance
  Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een systeemaanpak voor de beheersing van meeldauw door de inzet van groene producten (laag-risico profiel) die een bijdrage leveren aan het versterken van natuurlijke afweerreacties. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Recirculatie bij Phalaenopsis technisch goed haalbaar : Investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog
  Arkesteijn, Marleen ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 9 - 11.
  tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - potplanten - drainagewater - hergebruik van water - phalaenopsis - gewaskwaliteit - emissiereductie - normen - stikstof - mest - natrium - zink - ijzer - horticulture - greenhouse horticulture - water management - pot plants - drainage water - water reuse - phalaenopsis - crop quality - emission reduction - standards - nitrogen - manures - sodium - zinc - iron
  Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie is tevreden en wil het komende jaar een vervolgonderzoek naar het effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Hiermee kunnen ook niet recirculerende telers een stap zetten.
  Production very closely linked to amount of intercepted light : plant can use a lot of light
  Heuvelink, E. ; Dueck, T.A. ; Noort, F.R. van; Kierkels, T. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)4. - ISSN 2215-0633 - p. 34 - 35.
  horticulture - greenhouse horticulture - greenhouses - tomatoes - pot plants - photosynthesis - lighting - fluorescence - temperature - light intensity - tuinbouw - glastuinbouw - kassen - tomaten - potplanten - fotosynthese - verlichting - fluorescentie - temperatuur - lichtsterkte
  The photosynthetic process can hardly be bettered. But the utilisation of natural or artificial light certainly leaves room for improvement. In recent years our understanding of light has grown considerably and this has major implications on how we deal with light in horticulture.
  Orchideeënteelt moet nog wennen aan hergebruik gietwater : zoektocht naar teeltkundige grenzen
  Staalduinen, J. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
  Onder Glas 2015 (2015)1. - p. 9 - 11.
  glastuinbouw - potplanten - orchidaceae - hergebruik van water - afvalhergebruik - drainagewater - emissie - normen - irrigatie - greenhouse horticulture - pot plants - orchidaceae - water reuse - waste utilization - drainage water - emission - standards - irrigation
  Tot voor kort was hergebruik van gietwater in de teelt van potorchideeën niet aan de orde. Bedrijfshygiëne en de vrees voor teruglopende waterkwaliteit hield verduurzaming van de teelt op dit punt lang tegen. Strengere emissienormen dwingen ook deze gewasgroep om te investeren in waterontsmetting en hergebruik. Dankzij kennisopbouw door een praktijknetwerk en concreet onderzoek koerst de sector naar verduurzaming. Het ‘laaghangende fruit’ is eenvoudig te plukken, maar er moet nog veel gebeuren om aan de normen voor 2015 en 2016 te kunnen voldoen.
  Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Plant Lighting - 35
  tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - chrysanthemum - illumination - kalanchoe - rosaceae - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
  Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
  Vestiging van roofmijten in anjer en potplanten
  Staaij, M. van der; Linden, A. van der; Holstein, R. van; Leman, A. ; Messelink, G.J. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1374) - 30
  anjers - dianthus caryophyllus - potplanten - biologische bestrijding - roofmijten - thrips - mijten - glastuinbouw - carnations - dianthus caryophyllus - pot plants - biological control - predatory mites - thrips - mites - greenhouse horticulture
  This project was focussed on the establishment of predatory mites that are used for the control of spider mites and western flower thrips in carnation and potted plants. The waxy layer on carnation leaves seem to hamper predatory mites, as oviposition rates were much lower on carnation leaves than on sweet pepper leaves. A greenhouse trial showed the potential of using a mulch with bark, bran and yeast to maintain populations of prey mites for 11 weeks. However, this did not enhance the establishment of predatory mites in the crop. Several species of predatory mites were released in Chamaedorae with low densities of spider mites, but none of them established for more than 2 weeks. Therefor a new method was developed to establish populations of Phytoseiulus persimilis by adding every 3 days dead stages of spider mites as an additional food source. This resulted in a significant better control of spider mites compared to treatments without this additional food source. More research is needed to further develop this method and to explore the potential for practical application.
  Integrale aanpak enige optie beheersing Leucocoprinus : plooipaddestoel remt potplanten in groei
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 28 - 29.
  glastuinbouw - potplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricaceae - ziektepreventie - groeivertraging - bedrijfshygiëne - in groei belemmeren - proeven - methodologie - greenhouse horticulture - pot plants - plant pathogenic fungi - agaricaceae - disease prevention - growth retardation - industrial hygiene - dwarfing - trials - methodology
  Leucocoprinus is een hardnekkige schimmel die niet alleen het eindproduct ontsiert, maar indirect ook groeiremming geeft. Eigenlijk hebben potplantentelers maar één schimmelbestrijdingsmiddel dat nog werkt. Meer toekomst bieden plantversterkende middelen op basis van schimmels en bacteriën, gecombineerd met een streng hygiëneprotocol.
  Water geven naar behoefte komt stapje dichterbij : Het mysterie van de verdwenen stikstof
  Kierkels, T. ; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - potplanten - plantenvoeding - nutriëntenuitspoeling - stikstof - irrigatie - meting - voedingsstoffenbalans - sensors - vochtmeters - waterbehoefte - greenhouse horticulture - pot plants - plant nutrition - nutrient leaching - nitrogen - irrigation - measurement - nutrient balance - sensors - moisture meters - water requirements
  De variatie in uitspoeling van mineralen is groot tussen verschillende chrysantenbedrijven. Voor een deel ligt dat aan ondernemersbeslissingen. Om goed te kunnen sturen op minimale uitspoeling en maximale productkwaliteit zijn goede tools nodig. Een betere vochtsensor is zeer welkom, geeft teler Jos Ammerlaan aan.
  Efficiëntere bemestingsstrategie mogelijke opslossing Lyprauta in potorchidee : gezonde plant toont minder schade van potworm
  Rodenburg, J. ; Kruidhof, H.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)2. - p. 29 - 31.
  orchidaceae - phalaenopsis - plantenplagen - potplanten - insectenplagen - effecten - bemesting - landbouwkundig onderzoek - mestgiften - glastuinbouw - orchidaceae - phalaenopsis - plant pests - pot plants - insect pests - effects - fertilizer application - agricultural research - dressings - greenhouse horticulture
  Zijn potwormen in orchidee misschien minder schadelijk dan altijd werd gedacht? Adviseur René ‘t Hoen denkt van wel. Hij claimt dat ondanks de aanwezigheid van potwormen, een gezonde plant zonder problemen kan uitgroeien tot een prima verkoopbaar product. Dit zou betekenen dat de teeltstrategie belangrijker is dan bestrijding van de schadelijke muggenlarven. Tegelijkertijd vindt hij dat zijn waarnemingen moeten worden gestaafd door onderzoek. Er is namelijk nog zeer weinig bekend over de biologie van potwormen.
  Smaakpanel test ook gevoelswaarde bloemen en planten : liefdesverdrietboeket trekt Wageningse studenten
  Arkesteijn, M. ; Verkerke, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)9. - p. 29 - 29.
  tuinbouw - snijbloemen - glastuinbouw - consumentenpanels - smaakpanels - ornamentele waarde - veredelingsprogramma's - potplanten - tomaten - horticulture - cut flowers - greenhouse horticulture - consumer panels - taste panels - ornamental value - breeding programmes - pot plants - tomatoes
  Wie beoordeelt beter wat mensen mooi of lekker vinden: specialisten of een panel van ‘gewone’ mensen, die de producten moeten kopen? In 25 jaar groeide een onderzoekspanel dat bijdroeg aan de verbetering van de smaak van tomaten uit tot het Bleiswijkse smaakpanel van Wageningen UR. Een dienstverlenend panel van zo’n 300 mensen, die inzetbaar zijn voor een scala aan smaaktesten. Kan dat smaakpanel ook worden ingezet voor de beoordeling van bloemen en planten?
  Sturen met LED-licht maakt potplant niet zomaar compacter : onderzoek bij kalanchoë en potchrysant
  Velden, P. van; Eveleens-Clark, B.A. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)9. - p. 18 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - potplanten - kalanchoe - chrysanthemum - groeiremmers - led lampen - landbouwkundig onderzoek - plantenontwikkeling - teeltsystemen - horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - kalanchoe - chrysanthemum - growth inhibitors - led lamps - agricultural research - plant development - cropping systems
  LED-licht kan als energiebesparende techniek extra meerwaarde krijgen als het ook lukt om met de verschillende kleuren binnen het spectrum de plantkwaliteit te sturen. Voor potplanten zou met name sturen op compactheid een uitkomst zijn. Daarom heeft een onderzoeksteam de korte dag planten kalanchoë en potchrysant onder een vergrootglas gelegd. Daarbij blijkt dat je een goede theorie niet zomaar naar de praktijk vertaalt.
  Stuurlicht kan koele teeltperiode bij Phalaenopsis vervangen : andere teelwijze bespaart energie in de zomer
  Hoogstraten, K. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - teeltsystemen - potplanten - energiebesparing - belichting - verrood licht - rood licht - bloei-inductie - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cropping systems - pot plants - energy saving - illumination - far red light - red light - flower induction - plant development
  Phalaenopsistelers houden in hun teelt een koele periode aan van zo’n zes tot negen weken. Dit stimuleert de knopuitloop en brengt de bloei op gang. In de zomer kost het koelen tot 19°C echter veel energie. Kan het ook anders? Onderzoek wijst uit dat relatief veel rood stuurlicht en minder koeling even goede resultaten oplevert. Bijkomend voordeel is dat het de teelt versnelt.
  Praktijk past onderzoeksresultaten Green challenge meeldauw gretig toe : onderzoek meeldauwbeheersing wegens succes verbreed
  Staalduinen, J. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - meeldauw - plantenziekten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - infectie - controle - systemische werking - vermeerderingsmateriaal - potplanten - resistentieveredeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - mildews - plant diseases - cultural control - infection - control - systemic action - propagation materials - pot plants - resistance breeding - agricultural research
  Onder de noemer Green Challenge Meeldauw startte vorig jaar een door het Productschap Tuinbouw en bedrijfsleven gefinancierd en door LTO Glaskracht Nederland begeleid masterplan, dat meer inzicht en oplossingen moet bieden bij het voorkomen en bestrijden van echte meeldauw. De aanvankelijke focus op siergewassen is inmiddels verbreed met vruchtgroenten. Onderzoekster Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw doet verslag van de voorlopige resultaten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.