Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aanzet tot de toepassing van directionele felling bij de houtoogst in het Surinaamse drooglandbos
  Hout, P. van de - \ 1983
  Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname - 23
  kettingzagen - velling - bosbouw - primaire bewerking - suriname - chainsaws - felling - forestry - primary conversion - suriname
  Mechanische ontbossing voor landbouwprojecten
  Anonymous, - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3587)
  bibliografieën - kaalslag - velling - bosbouw - bossen - primaire bewerking - ontginning - bibliographies - clear felling - felling - forestry - forests - primary conversion - reclamation
  Methodenstudies van de houtoogst in Dunningen van Pinus caribaea : een tijdstudie met vellingsgereedschap
  Zondervan, G.J. - \ 1972
  Paramaribo : [s.n.] (Celos rapporten no. 66) - 28
  bijlen - velling - bosbouw - handzagen - primaire bewerking - bomen - werkplanning - pinus caribaea - axes - felling - forestry - hand saws - primary conversion - trees - work planning - pinus caribaea
  Onderzoek naar de mogelijkheid van het gebruik van de stethoscoop bij arbeidsfysiologisch onderzoek; Methodestudie van vellingswerk met de motorkettingzaag in zwaar inlands hout : proces- en tijdstudie
  Hillegers, P.J.M. - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Celos rapporten no. 59) - 31
  analyse - kettingzagen - diagnose - diagnostische technieken - velling - bosbouw - arbeid (werk) - lichamelijke activiteit - primaire bewerking - symptomatologie - werk - werkplanning - arbeidskunde - fysieke belasting - suriname - analysis - chainsaws - diagnosis - diagnostic techniques - felling - forestry - labour - physical activity - primary conversion - symptomatology - work - work planning - work study - physical pressure - suriname
  Methodestudie van vellingswerk met de motorkettingzaag in zwaar inlands hout : inventarisatie en kritische beschouwing; Arbeidsfysiologische testmethoden : een gemodificeerd Harvard - staptest
  Renes, G.J.B. - \ 1971
  Paramaribo : [s.n.] (Celos rapporten no. 54) - 47
  analyse - kettingzagen - velling - bosbouw - menselijke hulpbronnen - arbeid (werk) - primaire bewerking - werk - arbeidscapaciteit - werkplanning - arbeidskunde - suriname - analysis - chainsaws - felling - forestry - human resources - labour - primary conversion - work - work capacity - work planning - work study - suriname
  Over het krimpen van geschilde en ongeschilde stammen na de velling
  Wechel, A. te - \ 1923
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool dl. 27, no. 1)
  bijlen - ontschorsen - velling - bosbouw - handzagen - primaire bewerking - krimp - opzwellen - hout - houteigenschappen - axes - barking - felling - forestry - hand saws - primary conversion - shrinkage - swelling - wood - wood properties
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.