Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 94

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  PPS Innovatie slag groeisubstraat tuinbouwketen. Deelproject 1 BioFoam als substraat : Resultaten 2015
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving rapport 2016-02) - 19
  biopolymeren - schuimplastic - productontwikkeling - substraten - vervangmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bos- en haagplantsoen - boomteelt - naaldbomen als sierplanten - levermossen - biopolymers - plastic foam - product development - substrates - substitutes - biobased materials - biobased economy - woody nursery stock - arboriculture - ornamental conifers - liverworts
  BioFoam® zijn geschuimde bolletjes (vergelijkbaar met piepschuim) die worden gemaakt op basis van Polymelkzuur (PLA). PLA is een polymeer (plastic) dat gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen zoals mais zetmeel of suikerstroop (uit bijvoorbeeld suikerriet). PLA is 100% hernieuwbaar en volledig biologisch afbreekbaar. Dit project “BioFoam als substraat” is een onderdeel van de PPS “Innovatie slag groeisubstraat tuinbouw keten” en heeft de focus op de inzet BioFoam® als onderdeel van substraat in de boomkwekerij. Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef te PPO Randwijk in 2015.
  Biobased Economy: Suikerbieten, basis voor bioplastic
  Haveren, J. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research
  biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - chemie op basis van biologische grondstoffen - productontwikkeling - suikerbieten - biomassaconversie - biobased economy - biobased materials - biobased chemistry - product development - sugarbeet - biomass conversion
  Veel van onze producten, zoals plastics en andere materialen, zijn gebaseerd op niet-hernieuwbare, fossiele grondstoffen. Die grondstoffen -aardolie, aardgas en steenkool- raken langzaam maar zeker op. Suikerrijke biomassa, zoals suikerbieten, kan een goede duurzame bron zijn voor deze materialen. Jacco van Haveren, onderzoeker aan Wageningen University & Research, vertelt over de mogelijkheden.
  Kennisagenda biomimicry 2015-2018
  Vogelzang, T.A. ; Vader, J. ; Michels, R. - \ 2016
  Den Haag : Wageningen Economic Research - 23
  biobased economy - ontwerp - innovaties - biomimicry - duurzame ontwikkeling - productontwikkeling - biotechnologie - kennismanagement - gebiedsontwikkeling - organisatieontwikkeling - biobased economy - design - innovations - biomimicry - sustainable development - product development - biotechnology - knowledge management - area development - organizational development
  Biomimicry , de ontwerpfilosofie die de natuur als inspiratiebron ziet voor innovaties, kan grote ecologische en economische voordelen opleveren voor onze samenleving wanneer het bre ed wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Het biedt ook veel toepassingsmogelijkheden voor een groot aantal sectoren , zoals bouw, industrie en landbouw . Om aan een kennisinfrastructuur voor biomimicry te kunn en werken, is het van belang om te weten welke kennis diverse partijen in ons land in huis hebben, welke ze willen delen en welke kennislacunes er zijn. Deze kennisagenda is met dat doel opgesteld. De kennisagenda agendeert een aantal vraagstukken voor de komende periode waaraan betrokken stakeholders in onderlinge samenwerking gericht kunnen werken om de toepassing van biomimicry in ons land de komende jaren op een hog er plan te brengen. Deze kennisagenda geeft daarmee richting aan biomimicry -innovaties die de komende jaren (wellicht) met voorrang opgepakt worden.
  Biobased Products Innovation Plant: ‘Innoveren voor bedrijven’
  Haveren, J. van; Bolck, C.H. ; Yilmaz, G. - \ 2016
  Wageningen UR
  product development - non-food products - innovations - test rigs - biobased materials - biobased economy - public-private cooperation - productontwikkeling - non-food producten - innovaties - testinstallaties - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - publiek-private samenwerking
  De Biobased Products Innovation Plant is de kraamkamer van succesvolle biobased producten, zoals zetmeelplastics van aardappelschillen en Biofoam van PLA. We namen een kijkje in deze grote onderzoeksfaciliteit - onderdeel van Wageningen UR Food & Biobased Research - waar al drie decennia lang wordt samengewerkt met bedrijven, overheden en andere onderzoeksinstellingen.
  Biologisch afbreekbare bindbuis : marktintroductie in laanboomkwekerij
  Sluis, B.J. van der - \ 2015
  Lisse : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  tuinbouw - kunststofbuizen - materialen uit biologische grondstoffen - boomkwekerijen - straatbomen - productontwikkeling - boomteelt - horticulture - plastic pipes - biobased materials - forest nurseries - street trees - product development - arboriculture
  PPO heeft samen met Wageningen UR Food & Biobased Research biologisch afbreekbare bindbuis ontwikkeld met dezelfde eigenschappen als de reguliere PVC-bindbuis. Deze ontwikkeling is jarenlang financieel ondersteund door Productschap Tuinbouw.
  Influence consumer behaviour for product development (LEI Wageningen UR)
  Reinders, M.J. - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  product development - marketing - marketing policy - marketing techniques - food merchandising - food advertising - consumer attitudes - food acceptability - consumer behaviour - food technology - productontwikkeling - marketing - marketingbeleid - marketingtechnieken - reclamecampagne van voedsel - levensmiddelenreclame - houding van consumenten - voedselacceptatie - consumentengedrag - voedseltechnologie
  LEI Wageningen UR can give you insights to better understand consumer considerations and to integrate them in your product development. Please contact Machiel Reinders from LEI Wageningen UR for more information.
  Plantaardige biefstuk
  Goot, A.J. van der - \ 2015
  WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 4 - 4.
  voedseltechniek - voedseltechnologie - vleesvervangers - peulvruchten - plantaardige producten - productontwikkeling - food engineering - food technology - meat alternates - grain legumes - plant products - product development
  Onderzoekers van Wageningen
  University ontwikkelden op basis van
  peulvruchten een vleesvervanger met
  de bite van een echt stuk vlees.
  Alleen sterkere smaak verhoogt eetlust niet
  Doets, E.L. ; Kremer, S. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
  ondervoeding - eiwitdepletie - ouderen - voedselvoorkeuren - voedselkwaliteit - productontwikkeling - smaak - voedselverpakking - voeding - voedingsonderzoek - ouderenvoeding - undernutrition - protein depletion - elderly - food preferences - food quality - product development - taste - food packaging - nutrition - nutrition research - elderly nutrition
  Vijf tot tien procent zelfstandige ouderen is ondervoed. Ouderen waarderen voeding waarschijnlijk beter als verschillende aspecten zoals textuur, smaak en uiterlijk tegelijkertijd worden verbeterd. Dit schrijven Esmée Doets en Stefanie Kramer, onderzoekers bij Food & Biobased Research, in een overzichtsstudie in het tijdschrift Food Quality and Preference.
  Location choice of academic entrepreneurs: Evidence from the US biotechnology industry
  Kolympiris, C. ; Kalaitzandonakes, N. ; Miller, D. - \ 2015
  Journal of Business Venturing 30 (2015)2. - ISSN 0883-9026 - p. 227 - 254.
  foreign direct-investment - resource-based view - spin-out companies - united-states - spatial-distribution - university-research - product development - labor mobility - life sciences - agency costs
  Where knowledge-based firms are located is important because entrepreneurship, firm creation and innovation are typically associated with regional economic development, wealth creation and increased employment. In this paper we examine where academic entrepreneurs locate their firms. We begin by developing a theoretical model that examines the location choice of the academic entrepreneur within the standard utility maximization theory. Academic entrepreneurs are assumed to maximize their utility by allocating their efforts between academic and entrepreneurial pursuits which, in turn, determine their future streams of income and end-period wealth. Optimal allocation turns out to be a function of both personal and external factors that condition the relevant payoffs and such factors can be empirically observed. We then use several candidate explanatory variables to examine those factors that may influence the firm location choice for 187 biopharmaceutical firms started by 275 academic entrepreneurs in the US. From our empirical analysis we find that location-specific factors such as proximity to certain knowledge assets and to the funding venture capital firms, affect the firm location choice of academic entrepreneurs. Nevertheless, entrepreneur-specific characteristics, such as their age, seem to dominate the choice of firm location.
  Effects of co-creation claim on consumer brand perceptions and behavioural intentions
  Dijk, J. van; Antonides, G. ; Schillewaert, N. - \ 2014
  International Journal of Consumer Studies 38 (2014)1. - ISSN 1470-6423 - p. 110 - 118.
  product development - users - personality - performance - familiarity - innovation - agents - model
  Increasingly often, companies co-create' with consumers in open innovation practices to develop new products more effectively. Little is known about how co-creation affects consumer brand perceptions in the mass market. We hypothesize that co-creative brands - as opposed to non-co-creative brands - are perceived as more authentic and sincere, and are associated with relatively positive behavioural intentions. A between-subjects experiment was conducted to test these hypotheses in an online panel of consumers who did not take part in co-creation. The experiment had a 3 (control vs. co-creation vs. co-creation supported with some visual proof)x2 (well-known existing brand vs. fictitious brand) design. Quantitative data analyses (n=530) confirmed that for both brands, co-creation affects brand personality perceptions directly and behavioural intentions indirectly. This study shows that co-creating with consumers can be a strategic method to positively influence product perceptions and behavioural intentions.
  Vetarm en toch lekker romig
  Wolkers, H. ; Quataert, M.C.J. - \ 2014
  WageningenWorld (2014)4. - ISSN 2210-7908 - p. 32 - 33.
  kazen - smaak - vetgehalte - voeding en gezondheid - smakelijkheid - vetarme producten - productontwikkeling - kaasrijping - cheeses - taste - fat content - nutrition and health - palatability - low fat products - product development - cheese ripening
  Kaasspecialist Zijerveld wilde een smaakvolle geitenkaas met slechts 30 procent vet in het assortiment. Met ambachtelijke technieken lukte dat niet. Wageningen UR Food & Biobased Research vond een nieuwe receptuur voor het kaasje. Gezonder en net zo lekker.
  Food design: quality matters!
  Fogliano, V. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University, Wageningen UR - ISBN 9789461739773 - 19
  food products - design - product development - voedselproducten - ontwerp - productontwikkeling
  Innovation capabilities in food and beverages and technology-based innovation projects
  Tepic, M. ; Fortuin, F.T.J.M. ; Kemp, R.G.M. ; Omta, S.W.F. - \ 2014
  British Food Journal 116 (2014)2. - ISSN 0007-070X - p. 228 - 250.
  product development - success factors - dynamic environments - chinese firms - performance - industry - uncertainty - system - perspectives - acceptance
  Purpose - The aim of this paper is to establish the differences between the food and beverages (F&B) and technology-based industries with regards to the relation between previously identified success factors and innovation project performance. Design/methodology/approach - These differences are established on the basis of logistic regression analysis, using 38 innovation projects (18 F&B and 20 technology-based). Findings - Newness of the innovation project to the company, communication capabilities and market potential have a more negative impact on innovation project performance in the F&B than the tech-based industry. Especially functional upstream capabilities increase the likelihood of success in F&B, when compared to tech-based innovation projects. Practical implications - While functional upstream capabilities are important for success of F&B innovation projects, there is still room for improvement in order to deal effectively with newness of the innovation project to the company. Internalization of resources from the network and a balanced radical/incremental innovation project portfolio contribute to additional enhancement of functional capabilities of the F&B companies, improving their capacity to deal with newness. Through a larger focus on co-innovation with retail, F&B companies can improve their intra- and inter-firm communication capabilities to attain more consumer-oriented integration of R&D and marketing activities, improving the market potential of their innovations. Originality/value - This paper demonstrates that the previously identified critical success factors for innovation projects differ in impact and importance for F&B innovation project performance when compared to innovation projects in the technology-based industry.
  Focusgroepdiscussies over pizza en groentesalade met kinderen van 10-12 jaar: resultaten en aanbevelingen voor productontwikkeling
  Janssen, A.M. ; Holthuysen, N.T.E. ; Stijnen, D.A.J.M. ; Zeinstra, G.G. ; Vrijhof, M.N. - \ 2014
  Wageningen : FBR (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1449) - ISBN 9789461739858 - 86
  kinderen - perceptie - pizza's - groenten - salades - voedselconsumptie - consumptiepatronen - voeding en gezondheid - productontwikkeling - nederland - children - perception - pizzas - vegetables - salads - food consumption - consumption patterns - nutrition and health - product development - netherlands
  In the Netherlands, the consumption of fruit and vegetables is too low among children. One of the main reasons is that children often do not like to eat vegetables. The focus in the project Healthy food for kids - Kids University was to measure children’s product experience of (more) healthy vegetable foods and to translate gained knowledge into food concepts high in vegetable content developed for children aged 10-12 years. In this report, results of the research aiming to better understand factors that are important for children when eating pizza and vegetable salad, is described. Another goal was to determine what choices children make when they compose their own pizza or vegetable salad.
  Consumption Habits and Innovation Potential of Mung Bean Foods in Hisar District of Haryana State, India
  Dahiya, P.K. ; Linnemann, A.R. ; Nout, M.J.R. ; Boekel, M.A.J.S. van; Khetarpaul, N.K. ; Grewal, R.B. - \ 2014
  Ecology of Food and Nutrition 53 (2014)2. - ISSN 0367-0244 - p. 171 - 192.
  product development - iron-absorption - phytic acid - perception - humans - bread
  Consumption habits for mung bean foods were assessed by the free word association method and interview techniques. Four groups of closely related products and perceived quality were revealed. The largest group comprised sweets and snacks, which were associated with unhealthiness, expensiveness and sensory liking. Another group consisted of split dhals associated with convenience and healthiness. It appeared that under different circumstances food choices vary and are influenced more by socioeconomic restrictions then by consumer perception and preferences. Scenario analysis based on consumer perception, preferences, practices and nutritional value of products revealed dhals as the most promising food for innovation.
  De Kas als Apotheek voor mens, dier en plant : "Er zit zoveel meer in planten"
  Poot, Eric - \ 2014
  greenhouse horticulture - plant composition - plant products - metabolites - drug development - product development - biobased economy - plant breeding
  Tomaten verpakken in tomatenbladverpakkingen
  Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Keijsers, E.R.P. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1400) - 51
  verpakkingsmaterialen - voedselverpakking - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - haalbaarheidsstudies - productontwikkeling - tomaten - plantenresten - packaging materials - food packaging - biobased materials - biobased economy - feasibility studies - product development - tomatoes - plant residues
  Het doel van het project “Tomaten verpakken in tomatenblad” is om een verpakking op basis van tomatenblad te ontwikkelen. Het project bestaat uit 2 fasen: fase 1 is gericht op te technologisch ontwikkeling en fase 2 op de productie van prototypes en het testen van de ontwikkelde verpakkingen onder ketenrealistische omstandigheden (ketensimulaties). In fase 2 is ook een consument perceptieonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit project geven aan dat de realisatie van een verpakking op basis van tomatenblad perspectiefvol is.
  Design challenges with Biobased Plastics
  Kappen, Frans - \ 2013
  bioplastics - biopolymers - properties - plastics - product development - pots - biobased materials - biobased economy
  Smaaksegmentatie geeft richting aan productontwikkeling en marketing (interview met Wouter Verkerke, Caroline Labrie en Siet Sijtsema)
  Staalduinen, J. van; Verkerke, W. ; Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)12. - p. 52 - 53.
  groenten - fruit - smaakonderzoek - consumentenvoorkeuren - smaakpanels - sensorische evaluatie - productontwikkeling - marketing van voedingsmiddelen - kwekers - glastuinbouw - vegetables - fruit - taste research - consumer preferences - taste panels - sensory evaluation - product development - food marketing - growers - greenhouse horticulture
  De belangstelling voor gezonde en lekkere voeding groeit. Dat maakt het interessant om meer inzicht te krijgen in de smaakvoorkeuren van specifieke doelgroepen. Het Smaakteam van Wageningen UR Gastuinbouw en de afdeling Consument en Ketenonderzoek van het LEI brengen deze de komende jaren in kaart. Het project ‘Smakelijke vermarkting van gezonde groenten en fruit’ moet de opmaat worden voor consumentgerichte productontwikkeling en effectievere marketing.
  Vegetable breeding innovation in China and the Netherlands : a study at sectoral, company and project level
  Liu, Z. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; Hans Dons, co-promotor(en): Maarten Jongsma; C.C. Huang. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736536 - 167
  zaden - zaadproductie - voedselproductie - groenten - vermeerderingsmateriaal - plantenveredeling - innovaties - productontwikkeling - duurzame landbouw - china - nederland - seeds - seed production - food production - vegetables - propagation materials - plant breeding - innovations - product development - sustainable agriculture - china - netherlands
  The seed business plays a crucial role at the basis of the food supply chain, and companies which are active in plant breeding and production and sales of seeds are embedded in a competitive environment. They continuously face challenges to develop higher yielding varieties with better or new qualities, optimized for sustainable production under a wide variety of growing conditions. To meet those challenges innovation through R&D is extremely important. For this study, I chose the vegetable breeding industry as the subject of this research and focused on two similar business sectors in two different parts of the world, China and the Netherlands.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.