Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 79

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  PPS Innovatie slag groeisubstraat tuinbouwketen. Deelproject 1 BioFoam als substraat : Resultaten 2015
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving rapport 2016-02) - 19
  biopolymeren - schuimplastic - productontwikkeling - substraten - vervangmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bos- en haagplantsoen - boomteelt - naaldbomen als sierplanten - levermossen - biopolymers - plastic foam - product development - substrates - substitutes - biobased materials - biobased economy - woody nursery stock - arboriculture - ornamental conifers - liverworts
  BioFoam® zijn geschuimde bolletjes (vergelijkbaar met piepschuim) die worden gemaakt op basis van Polymelkzuur (PLA). PLA is een polymeer (plastic) dat gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen zoals mais zetmeel of suikerstroop (uit bijvoorbeeld suikerriet). PLA is 100% hernieuwbaar en volledig biologisch afbreekbaar. Dit project “BioFoam als substraat” is een onderdeel van de PPS “Innovatie slag groeisubstraat tuinbouw keten” en heeft de focus op de inzet BioFoam® als onderdeel van substraat in de boomkwekerij. Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef te PPO Randwijk in 2015.
  Biobased Economy: Suikerbieten, basis voor bioplastic
  Haveren, J. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research
  biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - chemie op basis van biologische grondstoffen - productontwikkeling - suikerbieten - biomassaconversie - biobased economy - biobased materials - biobased chemistry - product development - sugarbeet - biomass conversion
  Veel van onze producten, zoals plastics en andere materialen, zijn gebaseerd op niet-hernieuwbare, fossiele grondstoffen. Die grondstoffen -aardolie, aardgas en steenkool- raken langzaam maar zeker op. Suikerrijke biomassa, zoals suikerbieten, kan een goede duurzame bron zijn voor deze materialen. Jacco van Haveren, onderzoeker aan Wageningen University & Research, vertelt over de mogelijkheden.
  Kennisagenda biomimicry 2015-2018
  Vogelzang, T.A. ; Vader, J. ; Michels, R. - \ 2016
  Den Haag : Wageningen Economic Research - 23
  biobased economy - ontwerp - innovaties - biomimicry - duurzame ontwikkeling - productontwikkeling - biotechnologie - kennismanagement - gebiedsontwikkeling - organisatieontwikkeling - biobased economy - design - innovations - biomimicry - sustainable development - product development - biotechnology - knowledge management - area development - organizational development
  Biomimicry , de ontwerpfilosofie die de natuur als inspiratiebron ziet voor innovaties, kan grote ecologische en economische voordelen opleveren voor onze samenleving wanneer het bre ed wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Het biedt ook veel toepassingsmogelijkheden voor een groot aantal sectoren , zoals bouw, industrie en landbouw . Om aan een kennisinfrastructuur voor biomimicry te kunn en werken, is het van belang om te weten welke kennis diverse partijen in ons land in huis hebben, welke ze willen delen en welke kennislacunes er zijn. Deze kennisagenda is met dat doel opgesteld. De kennisagenda agendeert een aantal vraagstukken voor de komende periode waaraan betrokken stakeholders in onderlinge samenwerking gericht kunnen werken om de toepassing van biomimicry in ons land de komende jaren op een hog er plan te brengen. Deze kennisagenda geeft daarmee richting aan biomimicry -innovaties die de komende jaren (wellicht) met voorrang opgepakt worden.
  Biobased Products Innovation Plant: ‘Innoveren voor bedrijven’
  Haveren, J. van; Bolck, C.H. ; Yilmaz, G. - \ 2016
  Wageningen UR
  product development - non-food products - innovations - test rigs - biobased materials - biobased economy - public-private cooperation - productontwikkeling - non-food producten - innovaties - testinstallaties - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - publiek-private samenwerking
  De Biobased Products Innovation Plant is de kraamkamer van succesvolle biobased producten, zoals zetmeelplastics van aardappelschillen en Biofoam van PLA. We namen een kijkje in deze grote onderzoeksfaciliteit - onderdeel van Wageningen UR Food & Biobased Research - waar al drie decennia lang wordt samengewerkt met bedrijven, overheden en andere onderzoeksinstellingen.
  Biologisch afbreekbare bindbuis : marktintroductie in laanboomkwekerij
  Sluis, B.J. van der - \ 2015
  Lisse : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  tuinbouw - kunststofbuizen - materialen uit biologische grondstoffen - boomkwekerijen - straatbomen - productontwikkeling - boomteelt - horticulture - plastic pipes - biobased materials - forest nurseries - street trees - product development - arboriculture
  PPO heeft samen met Wageningen UR Food & Biobased Research biologisch afbreekbare bindbuis ontwikkeld met dezelfde eigenschappen als de reguliere PVC-bindbuis. Deze ontwikkeling is jarenlang financieel ondersteund door Productschap Tuinbouw.
  Influence consumer behaviour for product development (LEI Wageningen UR)
  Reinders, M.J. - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  product development - marketing - marketing policy - marketing techniques - food merchandising - food advertising - consumer attitudes - food acceptability - consumer behaviour - food technology - productontwikkeling - marketing - marketingbeleid - marketingtechnieken - reclamecampagne van voedsel - levensmiddelenreclame - houding van consumenten - voedselacceptatie - consumentengedrag - voedseltechnologie
  LEI Wageningen UR can give you insights to better understand consumer considerations and to integrate them in your product development. Please contact Machiel Reinders from LEI Wageningen UR for more information.
  Plantaardige biefstuk
  Goot, A.J. van der - \ 2015
  WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 4 - 4.
  voedseltechniek - voedseltechnologie - vleesvervangers - peulvruchten - plantaardige producten - productontwikkeling - food engineering - food technology - meat alternates - grain legumes - plant products - product development
  Onderzoekers van Wageningen
  University ontwikkelden op basis van
  peulvruchten een vleesvervanger met
  de bite van een echt stuk vlees.
  Alleen sterkere smaak verhoogt eetlust niet
  Doets, E.L. ; Kremer, S. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
  ondervoeding - eiwitdepletie - ouderen - voedselvoorkeuren - voedselkwaliteit - productontwikkeling - smaak - voedselverpakking - voeding - voedingsonderzoek - ouderenvoeding - undernutrition - protein depletion - elderly - food preferences - food quality - product development - taste - food packaging - nutrition - nutrition research - elderly nutrition
  Vijf tot tien procent zelfstandige ouderen is ondervoed. Ouderen waarderen voeding waarschijnlijk beter als verschillende aspecten zoals textuur, smaak en uiterlijk tegelijkertijd worden verbeterd. Dit schrijven Esmée Doets en Stefanie Kramer, onderzoekers bij Food & Biobased Research, in een overzichtsstudie in het tijdschrift Food Quality and Preference.
  Vetarm en toch lekker romig
  Wolkers, H. ; Quataert, M.C.J. - \ 2014
  WageningenWorld (2014)4. - ISSN 2210-7908 - p. 32 - 33.
  kazen - smaak - vetgehalte - voeding en gezondheid - smakelijkheid - vetarme producten - productontwikkeling - kaasrijping - cheeses - taste - fat content - nutrition and health - palatability - low fat products - product development - cheese ripening
  Kaasspecialist Zijerveld wilde een smaakvolle geitenkaas met slechts 30 procent vet in het assortiment. Met ambachtelijke technieken lukte dat niet. Wageningen UR Food & Biobased Research vond een nieuwe receptuur voor het kaasje. Gezonder en net zo lekker.
  Food design: quality matters!
  Fogliano, V. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University, Wageningen UR - ISBN 9789461739773 - 19
  food products - design - product development - voedselproducten - ontwerp - productontwikkeling
  Focusgroepdiscussies over pizza en groentesalade met kinderen van 10-12 jaar: resultaten en aanbevelingen voor productontwikkeling
  Janssen, A.M. ; Holthuysen, N.T.E. ; Stijnen, D.A.J.M. ; Zeinstra, G.G. ; Vrijhof, M.N. - \ 2014
  Wageningen : FBR (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1449) - ISBN 9789461739858 - 86
  kinderen - perceptie - pizza's - groenten - salades - voedselconsumptie - consumptiepatronen - voeding en gezondheid - productontwikkeling - nederland - children - perception - pizzas - vegetables - salads - food consumption - consumption patterns - nutrition and health - product development - netherlands
  In the Netherlands, the consumption of fruit and vegetables is too low among children. One of the main reasons is that children often do not like to eat vegetables. The focus in the project Healthy food for kids - Kids University was to measure children’s product experience of (more) healthy vegetable foods and to translate gained knowledge into food concepts high in vegetable content developed for children aged 10-12 years. In this report, results of the research aiming to better understand factors that are important for children when eating pizza and vegetable salad, is described. Another goal was to determine what choices children make when they compose their own pizza or vegetable salad.
  Tomaten verpakken in tomatenbladverpakkingen
  Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Keijsers, E.R.P. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1400) - 51
  verpakkingsmaterialen - voedselverpakking - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - haalbaarheidsstudies - productontwikkeling - tomaten - plantenresten - packaging materials - food packaging - biobased materials - biobased economy - feasibility studies - product development - tomatoes - plant residues
  Het doel van het project “Tomaten verpakken in tomatenblad” is om een verpakking op basis van tomatenblad te ontwikkelen. Het project bestaat uit 2 fasen: fase 1 is gericht op te technologisch ontwikkeling en fase 2 op de productie van prototypes en het testen van de ontwikkelde verpakkingen onder ketenrealistische omstandigheden (ketensimulaties). In fase 2 is ook een consument perceptieonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit project geven aan dat de realisatie van een verpakking op basis van tomatenblad perspectiefvol is.
  Smaaksegmentatie geeft richting aan productontwikkeling en marketing (interview met Wouter Verkerke, Caroline Labrie en Siet Sijtsema)
  Staalduinen, J. van; Verkerke, W. ; Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)12. - p. 52 - 53.
  groenten - fruit - smaakonderzoek - consumentenvoorkeuren - smaakpanels - sensorische evaluatie - productontwikkeling - marketing van voedingsmiddelen - kwekers - glastuinbouw - vegetables - fruit - taste research - consumer preferences - taste panels - sensory evaluation - product development - food marketing - growers - greenhouse horticulture
  De belangstelling voor gezonde en lekkere voeding groeit. Dat maakt het interessant om meer inzicht te krijgen in de smaakvoorkeuren van specifieke doelgroepen. Het Smaakteam van Wageningen UR Gastuinbouw en de afdeling Consument en Ketenonderzoek van het LEI brengen deze de komende jaren in kaart. Het project ‘Smakelijke vermarkting van gezonde groenten en fruit’ moet de opmaat worden voor consumentgerichte productontwikkeling en effectievere marketing.
  Vegetable breeding innovation in China and the Netherlands : a study at sectoral, company and project level
  Liu, Z. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; Hans Dons, co-promotor(en): Maarten Jongsma; C.C. Huang. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736536 - 167
  zaden - zaadproductie - voedselproductie - groenten - vermeerderingsmateriaal - plantenveredeling - innovaties - productontwikkeling - duurzame landbouw - china - nederland - seeds - seed production - food production - vegetables - propagation materials - plant breeding - innovations - product development - sustainable agriculture - china - netherlands
  The seed business plays a crucial role at the basis of the food supply chain, and companies which are active in plant breeding and production and sales of seeds are embedded in a competitive environment. They continuously face challenges to develop higher yielding varieties with better or new qualities, optimized for sustainable production under a wide variety of growing conditions. To meet those challenges innovation through R&D is extremely important. For this study, I chose the vegetable breeding industry as the subject of this research and focused on two similar business sectors in two different parts of the world, China and the Netherlands.
  Innovatie in de levensmiddelenindustrie : de rol van het mkb
  Logatcheva, K. ; Bakker, T. ; Oosterkamp, E.B. ; Galen, M.A. van; Bunte, F.H.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Markt & ketens ) - ISBN 9789086156221 - 76
  voedselindustrie - innovaties - productontwikkeling - nieuwe producten - concurrerend vermogen - middelgrote bedrijven - kleine bedrijven - werkgelegenheid - nederland - food industry - innovations - product development - new products - competitive ability - medium sized businesses - small businesses - employment - netherlands
  In een Europese vergelijking staat Nederland op drie als het gaat om innovatie in de levensmiddelenindustrie. Nederland investeert veel tijd en middelen in onderzoek en innovatie, maar genereert minder omzet uit nieuwe producten. De belangrijkste focus van Nederlandse bedrijven ligt op procesefficiëntie en kostenverlaging in plaats van productvernieuwing en marketing; op den duur een doodlopende weg. Innovatie van het MKB is belangrijk voor de concurrentiepositie en werkgelegenheid. Wel wordt het MKB belemmerd door hoge kosten, gebrek aan middelen en onvoldoende gekwalificeerde werknemers.
  A review to collate information on external communication as a basis of innovation success (Deliverable 2.2)
  Reinders, M.J. ; Lans, I.A. van der; Fischer, A.R.H. ; Trijp, J.C.M. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR (Conncect4Action D 2.2) - 61
  consumenten - consumentengedrag - houding van consumenten - klanttevredenheid - consumentenwetenschappen - voedseltechnologie - vercommercialisering - productontwikkeling - voedselproducten - innovaties - consumers - consumer behaviour - consumer attitudes - consumer satisfaction - consumer sciences - food technology - commercialization - product development - food products - innovations
  The objective of work package 2: “Identify success factors” is to identify relevant success factors and barriers in the scientific literature on internal (between relevant disciplines) and external (from and to the public and end-users) communication strategies to enhance food technology innovation success across a wider variety of application areas. As part of this, their implications for successful innovation in the area of food technology will be reviewed. Utilising a comprehensive review of the existing literature regarding external communication (i.e/ from and to the public and end-users), deliverable 2.2. constitutes the report on success factors and critical points – do’s and don’ts – of the external dialogue.
  Towards redesigning indigenous mung bean foods
  Dahiya, P.K. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Tiny van Boekel, co-promotor(en): Anita Linnemann; Rob Nout. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735119 - 205
  mungbonen - voedingswaarde - voedingsgewoonten - innovaties - productontwikkeling - nieuwe producten - india - mung beans - nutritive value - feeding habits - innovations - product development - new products - india

  Redesigning traditional foods requires consideration of the various factors affecting the nutrient intake from such foods. Amongst these factors are adequate consumption, proper nutrient bioavailability and consumer satisfaction. These factors are related to traditional food quality at various levels of the food network. The physical, food processing, nutritional and anti-nutritional properties of the mung bean were reviewed. Three major factors that affect the nutritional value of grains were identified, viz. genetic makeup, agronomical practices, and agro-ecological conditions. Consumer choices for mung bean products were analyzed with respect to perception, preferences and the resulting dietary practices, to determine their impact on their nutritional potential. Food choices were influenced more by social-economic restrictions than by consumer perception and preferences. Therefore, increasing the frequency of consumption of nutrient-rich products and use of mineral enhancing accompanying foods is recommended for better nutrition. The nutritional characteristics of newly bred and established mung bean varieties in the research community were analyzed. Results showed that varieties contained 18 - 23 g protein, 4.0 - 5.6 g crude fibre and 2.5 - 4.1 g ash per 100 g dry sample. Iron, zinc, calcium, sodium and potassium ranged from 3.4 - 4.6, 1.2 - 2.3, 79 - 115, 8.1 - 13.5 and 362 - 415 mg/100 g dry weight, respectively. Phytic acid and polyphenols averaged 769 and 325 mg/100 g dry weight, respectively. Varieties differed significantly in terms of nutrient and anti-nutrient contents. Newly bred varieties were not found to be significantly more nutritive than established ones and thus breeders are recommended to focus on a combination of crop yield, nutritional value and consumer preference traits. Nutritional characteristics of the indigenous foods made with mung bean were also analyzed. Average in vitro iron, zinc and calcium accessibility of the mung bean products were 1.6, 0.9 and 41.8 mg/100 g dry weight, respectively. Phytic acid and polyphenols averaged 210 and 180 mg/100 g dry weight, respectively, and were negatively correlated with in vitro mineral accessibility. Dhals were found to be nutritionally rich in terms of mineral accessibility. Critical evaluation of all the possible factors affecting nutritional potential suggests that dhals can be used as the vehicle for increasing the mineral uptake in the malnourished population through mung bean. However, identified technological options are required to be considered while redesigning traditional mung bean products.

  Case 2: marktintroducties en voedselverspilling
  LEI, ; Waarts, Y.R. - \ 2013
  voedselverspilling - productontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - consumenten - verliezen - nieuwe voedingsmiddelen - marketing van voedingsmiddelen - lesmaterialen - food wastage - product development - sustainability - consumers - losses - novel foods - food marketing - teaching materials
  Case voor de HBO-student: Je werkt op de afdeling 'productontwikkeling' van een grote zuivelfabrikant. Je hebt de opdracht gekregen een nieuw product voor de Nederlandse markt te ontwikkelen en te implementeren. Je bent vrij in het kiezen van een product, een doelgroep en een afzetmarkt. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat binnen het gehele concept rondom het nieuwe/innovatieve product het tegengaan van het verspillen van dit product en bovenaan de 'duurzaamheidsprioriteitenlijst' moet staan.
  Voeding voor wie lang fit wil blijven
  Groot, C.P.G.M. de - \ 2012
  In: Voeding voor vitale 50-plussers Wageningen : Food Valley - ISBN 9789081609371 - p. 9 - 9.
  ouderenvoeding - voeding en gezondheid - ouderen - productontwikkeling - gezondheidsbevordering - voedingsstoffenbehoeften - elderly nutrition - nutrition and health - elderly - product development - health promotion - nutrient requirements
  Goede voeding kan helpen ouderdomskwalen te voorkomen, ook voor wie al 50-plus is. En tot die categorie behoren steeds meer mensen, in Nederland en daarbuiten. Ook gaat met de jaren de behoefte aan sommige voedingsstoffen omhoog. Volop kansen voor productontwikkeling dus.
  Wat gaan we eten? Groente! Design workshops
  Sluis, A.A. van der; Woltering, E.J. ; Janssen, A.M. ; Reinders, M.J. ; Gilissen, L.J.W.J. ; Meer, I.M. van der - \ 2012
  Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1327) - ISBN 9789461733337 - 60
  groenten - ontwerp - productontwikkeling - voedingsgewoonten - voedingsvoorkeuren - adolescenten - voeding en gezondheid - vegetables - design - product development - feeding habits - feeding preferences - adolescents - nutrition and health
  In two independent workshops with Food and Product designers, the social environment and the behaviour and attitude of 12-18 year olds with respect to vegetable consumption has been investigated and a start is made to develop products specifically targeted to this group.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.