Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 147

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Passende beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek in het sublitoraal van de Kom van de Oosterschelde
  Kamermans, P. ; Smaal, A.C. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C013/16) - 29
  oesters - schaal- en schelpdierenteelt - proefboerderijen - milieueffect - oosterschelde - nederland - oysters - shellfish culture - experimental farms - environmental impact - eastern scheldt - netherlands
  Bladbemesting suikerbieten : veldproef in suikerbieten op proefbedrijf Kooijenburg
  Russchen, H.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 28
  bladbemesting suikerbieten - arable farming - sugarbeet - foliar application - field tests - experimental farms - sandy soils - boron fertilizers - molybdenum fertilizers - magnesium fertilizers - plant protection - akkerbouw - suikerbieten - toediening op blad - veldproeven - proefboerderijen - zandgronden - boriummeststoffen - molybdeenmeststoffen - magnesiummeststoffen - gewasbescherming
  Voor de suikerbietenteelt heeft Yara de bladmeststof Brassitrel Pro in het pakket en heeft de experimentele product F3521 ontwikkeld. De doelstelling van het proefveldonderzoek is om de meerwaarde van de bladmeststoffen Brassitrel Pro en F3521 in de bietenteelt aan te tonen en te vergelijken met gangbare bladmeststoffen Bortrac en Molytrac.
  Uiensector werkt samen aan kwaliteit
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)28. - ISSN 0006-5617 - p. 24 - 27.
  akkerbouw - uien - kwaliteit - rassen (planten) - economische samenwerking - proefboerderijen - nederland - arable farming - onions - quality - varieties - economic cooperation - experimental farms - netherlands
  Door kordate ketensamenwerking heeft de uiensector kwaliteitsonderzoek in de benen gekregen. Met ook als resultaat: de rassenlijst blijft bestaan. De plannen zijn groter dan ooit.
  Veel innovatiekracht in onze regio
  Tramper, M. - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)8. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
  toegepast onderzoek - proefbedrijven - proefboerderijen - rassenproeven - akkerbouw - zuid-holland - zware kleigronden - bedrijfsvoering - groenteteelt - innovaties - applied research - pilot farms - experimental farms - variety trials - arable farming - zuid-holland - clay soils - management - vegetable growing - innovations
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer proefbedrijf Westmaas: een agrarisch onderzoekscentrum in een innovatieve regio. PPO Westmaas is onderdeel van Wageningen UR
  Hogere groei in Star+ : Star+ voor dier- en milieuvriendelijk huisvesten vleesvarkens
  Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Classens, P.J.A.M. ; Verdoes, N. - \ 2015
  V-focus (2015)juni 2015. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 34.
  varkenshouderij - varkensstallen - huisvesting, dieren - dierlijke productie - dierenwelzijn - stalklimaat - proefboerderijen - varkens - pig farming - pig housing - animal housing - animal production - animal welfare - stall climate - experimental farms - pigs
  De Star+-stal is zo’n tweeënhalf jaar terug in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. Dit artikel beschrijft de productieresultaten in de Star+ in vergelijking met de reguliere stal op ‘Sterksel’. Dieren in de Star+ groeien harder. Waardoor komt dat en hoe zit het met de relatie tot andere productiecijfers?
  Extra snijmais goed voor welzijn varkens.
  Bracke, M.B.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Rotgers, G. ; Vermeer, H.M. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - vleesvee - vleesproductie - varkensvoeding - dierenwelzijn - proefboerderijen - maïs - maïskuilvoer - varkensstallen - krachtvoeding - varkens - dierlijke productie - pig farming - beef cattle - meat production - pig feeding - animal welfare - experimental farms - maize - maize silage - pig housing - force feeding - pigs - animal production
  Vleesvarkens hebben graag een emmer snijmais. Dat blijkt uit praktijkonderzoek op Varkens Innovatie Centrum Sterksel, onderdeel van Wageningen UR. In vergelijking met stro heeft snijmais meer voederwaarde en het leidt minder snel tot verstoppingen in de mestput.
  STAR+: dier- en milieuvriendelijke stal
  Verdoes, N. ; Classens, P.J.A.M. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  varkenshouderij - varkensstallen - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - innovaties - proefboerderijen - stalklimaat - ventilatie - ammoniakemissie - mestverwerking - onderzoek - varkens - dierlijke productie - pig farming - pig housing - animal housing - animal welfare - innovations - experimental farms - stall climate - ventilation - ammonia emission - manure treatment - research - pigs - animal production
  De Star+-stal is ruim twee jaar geleden in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van deze stal en welke onderzoeken er de afgelopen twee jaar zijn gedaan. De resultaten van deze onderzoeken zullen in meer detail in andere artikelen worden beschreven.
  Proefveld Aardappeldemodag gepoot : interview met M. Tramper (PPO Westmaas)
  Delleman, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 36 - 37.
  akkerbouw - proefboerderijen - proefvelden - veldproeven - gecombineerde zaaimachines - zaaimachines - kunstmeststrooiers - rijenzaai - loonbedrijven - arable farming - experimental farms - experimental plots - field tests - combine drills - seed drills - fertilizer distributors - drilling - wage labour enterprises
  Bedrijfsleider Marcel Tramper van PPO Westmaas legt uit wat er komt kijken bij het uitpoten van de proefvelden door de loonwerker met een moderne alles-in-eenspoorcombinatie.
  "Kritisch begeleiden en volgen gewasbeschermingsmiddelen belangrijk" - Aardappel Demodag Westmaas
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 10 - 11.
  demonstraties (vertoning) - akkerbouw - aardappelen - proefboerderijen - proefstations - demonstrations - arable farming - potatoes - experimental farms - experimental stations
  Inleiding op de serie “Kritisch begeleiden en volgen gewasbeschermingsmiddelen belangrijk” n.a.v. de Aardappeldemodag 2014 in Westmaas , bij het Proefbedrijf van het PPO-agv.
  Brandstofverbruik in teeltsystemen met kerende en niet-kerende grondbewerking : verslag van metingen op zandgrond op proefboerderij Unifarm
  Vermeulen, G.D. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Verwijs, B.R. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 537) - 17
  zandgronden - cultuurmethoden zonder grondbewerking - teeltsystemen - akkerbouw - energiekosten - brandstofverbruik - proefboerderijen - grondbewerking - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - sandy soils - no-tillage - cropping systems - arable farming - energy expenditure - fuel consumption - experimental farms - tillage - organic farming - reduced tillage
  Een vaak gehoorde bewering is dat het energiegebruik bij niet-kerende grondbewerking (NKG) lager is dan bij ploegen. Het voorliggende onderzoek had tot doel om deze bewering te staven. Lastig daarbij is dat NKG in Nederland nog ongebruikelijk is, behalve bij de stuivende löss gronden in Zuid-Limburg. Daar is het een verplichte handeling om erosie te voorkomen. Een andere moeilijkheid is, dat de beide vormen niet naast elkaar bestaan in de bedrijfsvoering.
  Limits of effective nutrient management in dairy farming: analyses of experimental farm De Marke
  Verloop, K. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Martin van Ittersum; Herman van Keulen, co-promotor(en): L.B. Šebek. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737199 - 192
  melkveehouderij - nutrientenbeheer - organische stof - bodemvruchtbaarheid - stikstof - fosfor - intensieve veehouderij - proefboerderijen - dairy farming - nutrient management - organic matter - soil fertility - nitrogen - phosphorus - intensive livestock farming - experimental farms

  Key words: nutrient management, dairy, prototyping, organic matter, soil fertility, nitrogen, phosphor.

  Intensive dairy production in the Netherlands is associated with high farm nutrient (N and P) inputs and high losses to the environment. The Dutch government and the dairy sector stimulate farmers to reduce losses through more efficient use of N and P inputs on their farms. This study explores for a dairy farm on dry sandy soil with average Dutch production intensity (12,000 kg milk per ha) the possibilities to meet strict environmental standards related to N and P by maximizing N and P use efficiency at the level of the farm and of the soil. Moreover, the study addresses the effects of efficient nutrient management on soil fertility.

  The research was conducted on experimental dairy farm De Marke, that is designed to meet strict environmental standards, implemented in practice in 1989 and modified continuously to meet its targets by prototyping, i.e. a cyclic procedure of designing, implementing, testing and evaluating measures. The thesis evaluates system development since 2000, while results from 1993-1999 were used to analyse long-term developments.

  After implementation of the farming system in 1989, the nitrate concentration in groundwater ‘stabilized’ at a level exceeding the environmental standard: 55 mg l-1. Causes of excessive nitrate leaching were examined by relating measured nitrate concentrations to management. Grazing was associated with higher leaching in spite of careful management with rotational grazing. Leaching under permanent grassland was similar to the overall leaching in crop rotations in which grass was alternated with maize and grains. Spatial and temporal patterns of soil N mineralization were explored to improve the synchronization of N application and crop N requirements. This study indicated that fertilizing a 1st year maize crop, following grassland, is not necessary.

  Measures implemented since 2000 to improve nutrient efficiency, included reduced grazing, adoption of anaerobic digestion, application of manure in the rows of maize, growing spring barley as the last crop in the arable phase, and, since 2004, the abolishment of fertilizer N. These measures contributed to an increase in the manure-N utilization and to an increase in the farm-N use efficiency up to 2008 to values exceeding the value of 33% that was realized in the period 1993-1999. Farm-N use efficiency was 35% in 2000-2003, 43% in 2004-2008 and 37% in 2009-2010. Farm-P use efficiency also increased as compared to the 87% that was realized in 1993-1999, i.e., it was 103% in 2000-2003 and 91% in 2004-2008. In 2009-2010, however, the farm-P use efficiency decreased to 69%, lower than the value realized in 1993-1999. The lower N and P use efficiency in 2009-2010 can be attributed to the lower N and P yields in grassland as a delayed effect of N limitation resulting from the abolishment of fertilizer N in grassland since 2004. Hence, despite the increase in manure-N utilization, mineral-N use is not yet completely redundant.

  P-equilibrium fertilization seems to be compatible with highly efficient crop production, in the short and in the long term. Soil organic matter (SOM) percentage in the upper topsoil decreased by 0.03 yr-1 (average across all land uses) at a constant rate over the last 20 years. The possibilities to stop this decline by higher organic matter inputs to the soil seem conflicting with efficient nutrient use. Hence, the long term dynamics of SOM may become critical for future farm performance. It was concluded that N and P use efficiency can be enhanced substantially by on-farm nutrient management, but that efficient nutrient management may conflict with maintenance of SOM.

  Nieuwe technieken, nog meer reductie
  Haan, M.H.A. de; Hilhorst, G.J. ; Vegte, D.Z. van der; Booij, A. - \ 2013
  Veeteelt 30 (2013)11. - ISSN 0168-7565 - p. 36 - 37.
  melkveehouderij - broeikasgassen - innovaties - proefboerderijen - mestverwerking - methaan - emissie - rundveevoeding - voersamenstelling - nitraat - onderzaaien - grassen - dairy farming - greenhouse gases - innovations - experimental farms - manure treatment - methane - emission - cattle feeding - feed formulation - nitrate - undersowing - grasses
  Gras crushen, mest raffineren, toevoegmiddelen voor voer en kuil; op praktijkcentrum De Marke in het Gelderse Hengelo worden verschillende innovatietechnieken uitgeprobeerd om de broeikasgassen verder te verminderen. Praktijkrijp zijn ze nog niet.
  Varkens Innovatie Centrum Sterksel
  Livestock Research, - \ 2012
  [S.l.] : YouTube
  varkenshouderij - innovaties - proefbedrijven - proefboerderijen - duurzame veehouderij - pig farming - innovations - pilot farms - experimental farms - sustainable animal husbandry
  Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een multifunctioneel onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij.
  Teelt op zand vraagt eigen aanpak : Noviteiten bij proefboerderij Vreedepeel
  Delleman, J. ; Hanse, L. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Aardappelwereld 65 (2011)9. - ISSN 0169-653X - p. 17 - 21.
  aardappelen - zandgronden - cultuurmethoden - mechanisatie - landbouwtechniek - akkerbouw - landbouwvoorlichting - open dagen - proefboerderijen - potatoes - sandy soils - cultural methods - mechanization - agricultural engineering - arable farming - agricultural extension - open days - experimental farms
  Half augustus 2011 stond proefboerderij Vredepeel een dag lang in het teken van aardappelteelt op zandgronden. Aan de hand van live demonstraties, proefvelden en voorlichtingsstands konden bezoekers zien dat het verbouwen van aardappelen in veel opzichten een aangepaste mechanisatie en teelttechniek vraagt. Nog schoner rooiende rooimachines en banden die altijd op lage spanning mogen blijven, waren voorbeelden van enkele interessante noviteiten.
  Proeftuin op boerderijschaal : thema energie (interview met Rommie van der Weide)
  Bouwmeester, René ; Weide, R.Y. van der - \ 2011
  Nieuwe Oogst : ledenblad LTO Noord. LTO Noord, ed. Oost/West 7 (2011)47. - ISSN 2210-4984 - p. 35 - 35.
  proefboerderijen - hernieuwbare energie - bio-energie - duurzame energie - proefprojecten - biobased economy - experimental farms - renewable energy - bioenergy - sustainable energy - pilot projects
  Als er een plek is waar de technische mogelijkheden van hernieuwbare brandstoffen worden verkend, dan is het bij Accres. Accres is een initiatief van Wageningen UR met energieleverancier Eneco als strategisch partner.
  't Kompas geeft richting aan veenkoloniale akkerbouw : Interview met Gerard Hoekzema van PPO Valthermond
  Buning, Stefan ; Hoekzema, G.A. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 26 - 29.
  proefboerderijen - landbouwkundig onderzoek - landbouwvoorlichting - fabrieksaardappelen - akkerbouw - veenkolonien - kennisoverdracht - experimental farms - agricultural research - agricultural extension - starch potatoes - arable farming - veenkolonien - knowledge transfer
  Vrijlevende aaltjes, stuiven, vorstgevoeligheid. Geen probleem uit de Veenkoloniale praktijk is PPO-proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond vreemd. Sterker nog, soms zoeken de onderzoekers de moeilijkheden juist op. „We maken met regelmaat bewust de foute keuze om te zien wat het effect op de ontwikkeling van het gewas is”, vertelt bedrijfsleider Gerard Hoekzema.
  Wijnandsrade werpt drempels op tegen erosie : Proefboerderij in Zuid-Limburgs heuvellandschap : Interview met Gerard Meuffels
  Buning, Stefan ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2011
  Akker magazine (2011)5. - ISSN 1875-9688 - p. 50 - 53.
  erosiebestrijding - erosie - proefboerderijen - akkerbouw - lössgronden - zuid-limburg - landbouwkundig onderzoek - erosion control - erosion - experimental farms - arable farming - loess soils - zuid-limburg - agricultural research
  Het Zuid-Limburgse heuvellandschap is gevoelig voor erosie. Op proefboerderij Wijnandsrade werken onderzoekers al dertig jaar aan het bestrijden van dit voor Nederland unieke en complexe probleem. „En we zijn nog altijd niet klaar”, stelt PPO-onderzoeker Gerard Meuffels.
  Westmaas: thuishaven aardappeldemodag : Interview met Marcel Tramper
  Buning, Stefan ; Tramper, M. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)4. - ISSN 1875-9688 - p. 20 - 23.
  proefboerderijen - onderzoeksinstituten - landbouwkundig onderzoek - kennisoverdracht - aardappelen - zware kleigronden - experimental farms - research institutes - agricultural research - knowledge transfer - potatoes - clay soils
  Een dag in de twee jaar ziet het er zwart van de mensen. Tijdens de aardappeldemodag is nagenoeg de gehele Nederlandse aardappelketen op PPO Westmaas te vinden. Bedrijfsleider Marcel Tramper profileert de onderzoeksinstelling dan ook graag als hét aardappelkenniscentrum van Nederland, maar het blikveld is breder.
  Natuurgegevens De Marke 1991-2009
  Guldemond, A. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hilhorst, G.J. - \ 2010
  [Culemborg etc.] : CLM Onderzoek en Advies [etc.] - 48
  proefboerderijen - biodiversiteit - flora - fauna - natuurontwikkeling - monitoring - achterhoek - experimental farms - biodiversity - flora - fauna - nature development - monitoring - achterhoek
  Verschillende natuurelementen zijn aangelegd op De Marke, en jaarlijks is de ontwikkeling gevolgd van flora en fauna. In dit document geven we een overzicht van de resultaten (zonder toelichting) over de periode 1991-2009. Het onderzoek is uitgevoerd door CLM, PRI, Proefboerderij De Marke (onderdeel van LifeStock Research) en een groep vrijwilligers
  Monovergisting op boerderijniveau
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Timmerman, M. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - varkensmest - mestvergisting - biogas - proefboerderijen - proefbedrijven - installatie - uitrusting - biobased economy - pig farming - pig manure - manure fermentation - biogas - experimental farms - pilot farms - installation - equipment - biobased economy
  De laatste jaren heeft mestvergisting in Nederland een grote vlucht genomen. Er worden steeds meer mestvergistinginstallaties gebouwd en veehouders beseffen meer en meer de energetische waarde van de aanwezige mestvoorraad. Grote co-vergistinginstallaties zijn echter voor veel veehouders geen optie, omdat ze erg groot moeten zijn om economisch rendabel te draaien. De vraag naar kleinschalige mestvergisters wordt daardoor steeds groter. Op Varkensproefbedrijf Sterksel heeft men daarom een minivergister en een minigasturbine geplaatst. Ook een mini-wkk zal worden geplaatst. Door de lage onderhoudskosten is de minigasturbine al op lage vermogens rendabel. De minivergister wordt doorontwikkeld om de uitspoeling van bacteriën te verminderen, waardoor de verblijftijd verkort kan worden, waardoor een kleinere (en dus goedkopere) vergister kan volstaan. Bij een minibiogasinstallatie, gecombineerd met een minigasturbine of mini-wkk is het niet noodzakelijk om coproducten te kopen en is het concept meer gericht op het energetisch gesloten maken van het varkensbedrijf.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.