Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 240

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==proefstations
Check title to add to marked list
Goede bodem voor nieuwe generatie : PPO 't Kompas en Kooyenburg
Hoekzema, G.A. - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)5. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 37.
proeven op proefstations - akkerbouw - bedrijfsvoering - proefstations - station tests - arable farming - management - experimental stations
Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt de komende maanden een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer de proefbedrijven ’t Kompas en Kooijenburg in Noordoost-Nederland, regiobedrijven van PPO/PRI, onderdeel van Wageningen Universiteit. Twee kenniscentra op zoek naar optimale mogelijkheden voor bodem en gewas. Interview met bedrijfsleider Gerard Hoekzema.
Brochure EnergieRijk
Weide, R.Y. van der; Rooyen, F. - \ 2015
bio-energie - co-vergisting - reststromen - bioethanol - ethanolproductie - algenteelt - zonne-energie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - biobased economy - bioenergy - co-fermentation - residual streams - ethanol production - algae culture - solar energy - applied research - research - experimental stations
Description of the projects of EnergieRijk: Co-fermentation: optimal use of all residues, the first bio-ethanol on a farm-scale, algae: the energy source of the future and solar fields: test run of solar panels and exhibits.
Brochure EnergieRijk
Weide, R.Y. van der; Rooyen, F. - \ 2015
bio-energie - co-vergisting - bioethanol - ethanolproductie - algenteelt - zonne-energie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - biobased economy - bioenergy - co-fermentation - ethanol production - algae culture - solar energy - applied research - research - experimental stations
Beschrijving van de projecten van EnergieRijk: Co-vergisting: optimaal gebruik van reststromen, de eerste bio-ethanol op boerderijschaal, algen: de energiebron van de toekomst en Zonneweide: praktijktest van zonnepanelen en opstellingen.
AlgaePARC - Wageningen UR
Wijffels, R.H. ; Barbosa, M.J. - \ 2014
YouTube : Mood Factory
algenteelt - algen - testinstallaties - proefstations - biomassa productie - biobased economy - onderzoek - productiekosten - algae culture - algae - test rigs - experimental stations - biomass production - research - production costs
Vier jaar na de eerste optimistische berekeningen blijkt de experimentele teelt van algen te voldoen aan de verwachtingen. De productiekosten zijn inmiddels meer dan gehalveerd, terwijl de opbrengst van enkele oogstcomponenten de kosten al overstijgt. Daarmee lijkt de duurzame productie van grondstoffen voor voedsel en veevoer, chemicaliën, materialen en biobrandstof economisch haalbaar binnen de gestelde termijn tot 2025, concludeert prof. René Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie aan Wageningen University op basis van experimenten in de Wageningse onderzoeksfaciliteit AlgaePARC.
"Kritisch begeleiden en volgen gewasbeschermingsmiddelen belangrijk" - Aardappel Demodag Westmaas
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 10 - 11.
demonstraties (vertoning) - akkerbouw - aardappelen - proefboerderijen - proefstations - demonstrations - arable farming - potatoes - experimental farms - experimental stations
Inleiding op de serie “Kritisch begeleiden en volgen gewasbeschermingsmiddelen belangrijk” n.a.v. de Aardappeldemodag 2014 in Westmaas , bij het Proefbedrijf van het PPO-agv.
ACRRES: Algen productie en onderzoeksfaciliteit Lelystad: Brochure over het algenonderzoek van ACRRES.
Weide, R.Y. van der - \ 2013
Lelystad : PPO AGV
algen - algenteelt - biomassa productie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - testinstallaties - teeltsystemen - biobased economy - algae - algae culture - biomass production - applied research - research - experimental stations - test rigs - cropping systems
Inventaris van het archief van de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt : met voorganger Vereeniging Zeeland’s Proeftuin te Wilhelminadorp 1901-2000
Nummerdor, I. - \ 2012
Wageningen : Stichting Proefstation voor de Fruitteelt - 107
fruitteelt - onkruidbestrijding - proefstations - archieven - documentatie - geschiedenis - nederland - fruit growing - weed control - experimental stations - archives - documentation - history - netherlands
In 1901 werd de grondslag gelegd voor de stichting van een proeftuin, die een stimulans moest betekenen voor de zich ontwikkelende tuinbouw in Zeeland. De heer H.A. Hanken, voormalig directeur van de Koninklijke Maatschap tussen eigenaren van gronden in de Wilhelminapolder en de polder Oost-Beveland (Maatschap de Wilhelminapolder), nam het initiatief tot de oprichting van de Vereeniging Zeeland’s Proeftuin. In de periode van 1963 tot 1989 vervulde de directeur van het Proefstation ook de functie van Consulent in Algemene Dienst voor de Fruitteelt. In de tweede helft van de jaren zeventig gingen alle tuinbouwproefstations over in een overheidsstichting. Met ingang van 1 januari 1979 werd de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt onderdeel van het Ministerie van Landbouw en Visserij (L&V). In de jaren negentig wilde men het fruitteeltpraktijkonderzoek reorganiseren. Dit leidde tot de overgang in de Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO), samen met vier zelfstandige proeftuinstichtingen. Met ingang van 1 januari 2000 is het fruitteeltpraktijkonderzoek opgenomen in de Stichting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), nu onderdeel van het samenwerkingsverband Wageningen UR (University & Research centre). Het volledige archief van het Proefstation is bewerkt, vanaf de oprichting als Vereeniging Zeeland’s Proeftuin in 1901, tot de overgang van het fruitteeltpraktijkonderzoek in de Stichting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in 2000.
'We kunnen alle energiestromen simuleren' (interview n.a.v. het jubileumsymposium van AgroEnergy)
Vries, J.W. de - \ 2011
Delft : AgroEnergy
proefstations - glastuinbouw - innovaties - energie - energiegebruik - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - experimental stations - greenhouse horticulture - innovations - energy - energy consumption - energy saving - agricultural research
Het kassencomplex van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk is verre van doorsnee. In 93 afdelingen van verschillende groottes worden jaarrond talloze onderzoeken gedaan, elk met hun eigen energie-instellingen. Flexibiliteit stond daarom voorop tijdens de bouw. Jan Willem de Vries: "Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we maximale vrijheden hebben."
AlgaePARC : Algae Production and Research Center
Wijffels, R.H. - \ 2011
biobased economy - algenteelt - teeltsystemen - fotobioreactoren - proefstations - algae culture - cropping systems - photobioreactors - experimental stations
Poster met informatie over de opzet van het AlgaePARC in 2011.
Duurzame Energie
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
Lelystad : PPO AGV
biobased economy - bio-energie - windenergie - duurzame energie - proefstations - testinstallaties - bioenergy - wind power - sustainable energy - experimental stations - test rigs
De business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV) is dé partner als het gaat om praktijkgericht onderzoek en innovaties. Resultaten uit strategisch en fundamenteel onderzoek worden door ons praktijk- en toepassingsrijp gemaakt. Daarmee positioneren wij ons als brug tussen wetenschap en praktijk. Wij ontwikkelen en leveren nieuwe, direct toepasbare kennis en passen deze toe in samenwerking met onze partners. Dit zijn ondernemers of instituten die werkzaam zijn in de agrarische sector. Het werkveld is de akkerbouw, vollegrondsgroenten en multifunctionele landbouw.
Duurzame Agroproductie
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
Lelystad : PPO AGV
akkerbouw - vollegrondsteelt - duurzaamheid (sustainability) - landbouwkundig onderzoek - proefstations - gewasbescherming - bemesting - cultuurmethoden - arable farming - outdoor cropping - sustainability - agricultural research - experimental stations - plant protection - fertilizer application - cultural methods
De business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV) is dé partner als het gaat om praktijkgericht onderzoek en innovaties. Resultaten uit strategisch en fundamenteel onderzoek worden door ons praktijk- en toepassingsrijp gemaakt. Daarmee positioneren wij ons als brug tussen wetenschap en praktijk. Wij ontwikkelen en leveren nieuwe, direct toepasbare kennis en passen deze toe in samenwerking met onze partners. Dit zijn ondernemers of instituten die werkzaam zijn in de agrarische sector. Het werkveld is de akkerbouw, vollegrondsgroenten en multifunctionele landbouw.
Drijvende teelt van bladgewassen, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-009
Blind, M. - \ 2011
S.n.
cultuur zonder grond - drijven - teeltsystemen - voedingsoplossingen - bladgroenten - proefstations - duurzaamheid (sustainability) - soilless culture - floating - cropping systems - nutrient solutions - leafy vegetables - experimental stations - sustainability
Informatieposter getiteld "drijvende teelt van bladgewassen", thema "teelt de grond uit". De drijvende teelt, waarbij de plant in een drijver in een voedingsoplossing hangt, kan goede perspectieven bieden. Naast duurzaamheid richt het onderzoek zich op aspecten die voor praktische toepassing van belang zijn
Theorie en praktijk versmelten in Vredepeel : Interview met Marc Kroonen en Gerard Meuffels
Buning, Stefan ; Kroonen, M.J.E. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2011
Akker magazine 2011 (2011)2. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 37.
proefbedrijven - proefstations - akkerbouw - vollegrondsteelt - zandgronden - landbouwkundig onderzoek - proeven op proefstations - pilot farms - experimental stations - arable farming - outdoor cropping - sandy soils - agricultural research - station tests
Een ambassade voor de open teelt op lichte zandgrond. Een plek waar boeren, bedrijven, overheden, scholieren en collega-onderzoekers met al hun vragen terecht kunnen. Die functie wil Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Vredepeel graag vervullen. "We hebben korte lijnen met zowel telers als wetenschappers", vertellen Marc Kroonen en Gerard Meuffels van het proefbedrijf.
Praktijkonderzoekers PPO Lelystad nog lang niet uitgezocht : Interview met Pierre Bakker en Henk Oosterhuis
Buning, Stefan ; Oosterhuis, H.S. ; Bakker, P.W.V. - \ 2011
Akker magazine 2011 (2011)1. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
proefbedrijven - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - vollegrondsgroenten - proeven op proefstations - proefstations - pilot farms - agricultural research - arable farming - field vegetables - station tests - experimental stations
Van eenvoudig literatuuronderzoek tot het faciliteren van grote internationale evenementen. Het werk van de landbouwkundigen bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad is divers en steeds aan verandering onderhevig. "De factor mens wordt in het onderzoek steeds belangrijker", stellen de PPO-bedrijfsleiders Henk Oosterhuis en Pièrre Bakker.
Groente telen zonder grond te keren is niet eenvoudig
Balen, D.J.M. van - \ 2011
Groenten en Fruit Actueel 2011 (2011)3. - ISSN 0925-9694 - p. 12 - 12.
penen - uien - cultuurmethoden zonder grondbewerking - proefvelden - proefstations - carrots - onions - no-tillage - experimental plots - experimental stations
Op PPO-agv ligt sinds 2008 een proef met niet kerende grondbewerking. Met peen is twee jaar ervaring opgedaan, met zaaiuien één jaar. Er zijn nog geen harde conclusies, maar wel vermeldenswaardige ervaringen.
Wageningen UR Glastuinbouw: Innovaties vóór en mét de glastuinbouw
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2010
Wageningen UR Glastuinbouw
glastuinbouw - onderzoeksinstituten - proefstations - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - research institutes - experimental stations - agricultural research
Brochure over Wageningen UR Glastuinbouw.
Spil voor onderzoek kleinfruit heet Kick
Oostveen, A. ; PPO Fruit, - \ 2009
Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)27. - ISSN 0925-9694 - p. 33 - 33.
onderzoeksinstituten - proefstations - kleinfruit - innovaties - bekleding, bouw - gelderland - research institutes - experimental stations - small fruits - innovations - cladding - gelderland
Op initiatief van DLV Plant en PPO onderging de afdeling kleinfruit van proeftuin Randwijk een metamorfose. De afdeling heet voortaan Kennis- en Innovatiecentrum Kleinfruit (Kick), met vooral het oog gericht op de praktijk
Bollenonderzoek in allerlei soorten en maten
Neefjes, H. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2009
Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)8. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
proefstations - bloembollen - onderzoek - onderzoekers - kennisoverdracht - experimental stations - ornamental bulbs - research - research workers - knowledge transfer
Tijdens de Kennisdag van PPO in Lisse op 13 februari 2009 kon er worden bijgepraat met vakgenoten en met onderzoekers over allerlei onderzoeken bij bolgewassen. Ook voor bloementelers was er volop informatie. Een overzicht
Nieuwe middelen voor het dompelen van aspergeplanten
Lamers, J.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2007
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 14
groenteteelt - asparagus officinalis - gewasbescherming - onderdompeling - chemische bestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - fusarium oxysporum f.sp. asparagi - fungiciden - potproeven - proefstations - vegetable growing - plant protection - submergence - chemical control - plant pathogenic fungi - fungicides - pot experimentation - experimental stations
Fusarium oxysporum f.sp. asparagi is een voetziekte van asperge die met name de groeiduur van het gewas met jaren kan bekorten. Het gewas is daardoor minder rendabel. De voetziekte wordt overgebracht met het plantmateriaal, maar kan ook in de grond aanwezig zijn. De vraag is of met nieuwe chemische middelen de Fusarium op de plantenwortel bestreden kan worden waardoor de verspreiding via het plantmateriaal niet meer op hoeft te treden. Het middel van BASF gaf een betrouwbare verbetering te zien van de beginontwikkeling van de plant. Dit werd zichtbaar in langere stengels, meer wortels en hogere plantgewichten. Het middel van Syngenta leidde tot een verbetering van het vers en drogestof gewicht van de stengels op gezonde grond. Daarmee lijken de nieuwe middelen vooral bescherming te bieden tegen de verliezen ontstaan bij het rooien en de bewaring, aannemende dat er in de gezonde grond geen plantpathogenen aanwezig waren. De conclusie is dat het middel van Syngenta op één grondsoort (de gezonde) tot een verbetering van het stengelgewicht leidde en het middel van BASF op twee grondsoorten (gezond en Fusarium-besmet) tot een verbetering van stengellengte, stengel- en wortelgewicht. Daarmee komt het middel van BASF het meest in aanmerking voor een derden uitbreiding als dompelbehandeling in asperge. Ook het middel van Syngenta komt in aanmerking.
Kwaliteit versus structuur : standweiden kost grasproductie, maar is eenvoudig en arbeidsvriendelijk : serie Hightech-/Lagekostenbedrijven. Deel 2: Graslandmanagement
Bree, M. de - \ 2007
Veeteelt 24 (2007)4. - ISSN 0168-7565 - p. 38 - 39.
melkveehouderij - graslandbeheer - arbeidsverdeling - rundveevoeding - voer - voedingswaarde - festuca arundinacea - lolium perenne - proefstations - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - grassland management - division of labour - cattle feeding - feeds - nutritive value - festuca arundinacea - lolium perenne - experimental stations - farm management - farm labour
In dit 2e deel zijn Martin de Bree (hightechbedrijf) en Roel Withaar (lage kostenbedrijf) aan het woord over graslandmanagement, waarbij de voederwaarde van een mengsel rietzwenk en Engelsraaigras in een tabel voor het hightechbedrijf worden weergegeven en de arbeidsverdeling voor de stalperiode en de weideperiode voor het lagekostenbedrijf in een tabel
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.