Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Culturing soles on ragworms: growth and feeding behaviour
  Ende, S.S.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575622 - 128
  solea - soleidae - kweekvis - voeropname - groei - prooi - wormen - foerageren - voedingsgedrag - prestatieniveau - vijverteelt - aquacultuur - solea - soleidae - farmed fish - feed intake - growth - prey - helminths - foraging - feeding behaviour - performance - pond culture - aquaculture

  Ende, S.S.W. (2015). Culturing soles on ragworms: Growth and feeding behaviour. PhD thesis, Wageningen University, The Netherlands.

  Despite the high market demand and intensive research efforts since the 1960s commercial culture of common sole (Solea solea L.) has been unsuccessful. Problems related to availability and price of suitable raw materials (invertebrates) and the low tolerance to crowding have hampered the development of intensive sole culture. Alternative extensive pond cultures systems are currently explored where common sole can graze on natural food. The general aim of this study was to get insight into which factors limit growth of common sole foraging on ragworms in ponds. The results did not show any nutritional effects that may hamper the growth of common sole. At non-limiting conditions, i.e. when fed chopped ragworms and when housed in sediment free tanks, common sole showed higher food intake, higher growth rates and higher nutrient utilization efficiencies than when fed mussels or a formulated diet. The results however suggest that growth in a pond with ragworms was limited by reduced foraging capabilities of common sole. To explore this hypothesis, the effect of prey size, predator size and prey density were tested. Overall, intake of buried ragworms was reduced by more than half in contrast to intake of unburied ragworms. Intake of buried ragworms was reduced regardless of ragworm size or common sole size. Increasing ragworm density only resulted in satiation intake values in smaller common sole. Our results additionally indicate that the presence of common sole hampers ragworm performance in a pond. Ragworms reduced their feeding activities when receiving water from tanks which contained common sole and ragworms, i.e. when common sole could graze on ragworms. Results from this PhD study suggest that the growth of common sole in ponds is not limited by nutritional but by their foraging abilities. However, the results of this study are too incomplete to fully predict growth performance of common sole in a pond. Factors such as temperature, oxygen supply or feeding activity need to be investigated to make comprehensive growth predictions.

  Hunting tactics of Peregrines and other falcons
  Dekker, D. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Ron Ydenberg; Herbert Prins. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085853282 - 192
  falconidae - falco - foerageren - voedingsgewoonten - prooi - eenden - diergedrag - canada - nederland - voedselketens - falconidae - falco - foraging - feeding habits - prey - ducks - animal behaviour - canada - netherlands - food chains
  De slechtvalk was bijna uitgestorven door giftige residu’s van landbouwchemicaliën, maar de stand heeft zich hersteld. Dekker deed onderzoek naar de invloed van de terugkeer van deze roofvogel op zijn prooisoorten in Nederland en Canada. Hij heeft gegevens verzameld van 44 jaar, in alle seizoenen en in acht verschillende Canadese landschappen, alsmede aan de Friese waddenkust. In totaal zag hij slechtvalken 470 prooien slaan. Daarvan bestond 85 procent uit watervogels. Daarnaast werden er 104 prooien gepakt door drie andere valkensoorten uit deze studie: het smelleken, de giervalk en de prairievalk. Het jachtsucces van trekkende of overwinterende slechtvalken varieerde van zeven tot twaalf procent.
  Hunter and hunted
  Broekhuizen, S. - \ 2003
  Lutra 46 (2003)1. - ISSN 0024-7634 - p. 75 - 76.
  vleesetende dieren - prooi - predator prooi verhoudingen - boekbesprekingen - menselijke invloed - carnivores - prey - predator prey relationships - book reviews - human impact
  Bespreking van het nieuwste boek van Hans Kruuk (University Press Cambridge, 2002) over landroofdieren en de invloed die ze hebben op hun prooidiersoorten, inclusief de mens, en over de invloed die de mens heeft en heeft gehad op de landroofdieren
  Interacties tussen visetende vogels en visserij: broodnijd een kwestie van dichtheidsafhankelijkheid
  Leeuw, J.J. de - \ 2001
  Limosa 74 (2001)2. - ISSN 0024-3620 - p. 69 - 72.
  osmerus - visserij - visbestand - vogels - roofvogels - prooi - predator prooi verhoudingen - voedselketens - biomassa - biologische productie - populatiedichtheid - populatiedynamica - seizoenvariatie - biologische mededinging - concurrentie tussen dieren - voedingsgedrag - populatie-ecologie - dierecologie - hydrobiologie - ijsselmeer - osmerus - fisheries - fishery resources - birds - predatory birds - prey - predator prey relationships - food chains - biomass - biological production - population density - population dynamics - seasonal variation - biological competition - animal competition - feeding behaviour - population ecology - animal ecology - hydrobiology - lake ijssel
  Nuancering van het veel verbreide idee van concurrentie tussen visetende vogels enerzijds en sport- en beroepsvisserij anderzijds. Een reconstructie van het seizoensverloop van productie, consumptie en biomassa van Spiering (Osmerus eperlanus) in het IJsselmeer laat zien dat dichtheidsafhankelijke processen (groei en sterfte) een zodanige rol spelen dat van concurrentie nauwelijks sprake is; alleen de aalscholvers ondervinden in het late voorjaar schade van de beroepsvisserij op spiering in het vroege voorjaar
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.