Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Epidemiologie en bestrijding van bacteriekanker bij pruimenbomen
  Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 24
  prunus domestica - pruimen - plantenziekteverwekkende bacteriën - bacterieziekten - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - pseudomonas syringae pv. syringae - kanker (plantenziektekundig) - onderstammen - epidemiologie - ziektebestrijding - gewasbescherming - nederland - prunus domestica - plums - plant pathogenic bacteria - bacterial diseases - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - pseudomonas syringae pv. syringae - cankers - rootstocks - epidemiology - disease control - plant protection - netherlands
  De introductie van de zwakke onderstam VVA-1 heeft een nieuwe impuls gegeven aan de (intensieve) pruimenteelt in Nederland. Helaas blijkt het probleem van bacteriekanker, veroorzaakt door Pseudomonas syringae bacterie-soorten, een rem te zijn op de verdere ontwikkeling van de pruimenteelt in Nederland. De volgende conclusies en aanbevelingen volgen uit dit onderzoek: • Kwekerij handelingen kunnen van belang zijn bij het ontstaan van bacteriekanker (bijvoorbeeld inknippen van de bomen, opschonen en rooien). Deze activiteiten zijn standaard bij het opkweken van pruimenbomen. • De grootste invloed lijkt de onderstam VVA-1 te hebben. Onder Nederlandse omstandigheden kan er een zware infectiedruk zijn. Blijkbaar te groot voor VVA-1. • In het (Nederlandse) rassen- en veredelingsonderzoek voor pruimen én kersen moet resistentie tegen bacteriekanker prioriteit hebben. • Onderstam-ras combinaties moeten specifiek getoetst worden op gevoeligheid voor Pseudomonas syringae infecties. • Opvolgen van algemene beheersmaatregelen in de boomgaard om infectie (of verdere verspreiding) te voorkomen is aan te bevelen.
  Onderstammenproef bij Opal en Avalon : resultaten van onderstammenproef Ra 02302 bij het proefrassen Opal en Avalon van 2002 tot en met 2007
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-19) - 21
  prunus domestica - pruimen - onderstammen - fruitteelt - onderstam-ent relatie - prunus domestica - plums - rootstocks - fruit growing - rootstock scion relationships
  Projectnr. 3261004430 Proefnr. PPO Ra 02302 PT nr. 11352
  Onderstammenproef bij Victoria : resultaten van onderstammenproef Ra 00301 bij het proefras Victoria van 2000 tot en met 2008
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-22) - 27
  prunus domestica - pruimen - onderstammen - fruitteelt - onderstam-ent relatie - prunus domestica - plums - rootstocks - fruit growing - rootstock scion relationships
  Projectnr. 3261004430. - Proefnr. PPO Ra 00301. - PT nr. 11352
  Onderstammenproef bij Opal : resultaten van onderstammenproef Ra 02303 bij het proefras Opal van 2002 tot voorjaar 2008
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-20) - 21
  prunus domestica - pruimen - onderstammen - fruitteelt - onderstam-ent relatie - prunus domestica - plums - rootstocks - fruit growing - rootstock scion relationships
  Projectnr. 3261004430 Proefnr. PPO Ra 02303 PT nr. 11352
  Optimaal pluktijdstipbepaling pruim : deelonderzoek A&F Wageningen ism PPO Randwijk
  Braaksma, A. ; Staal, M.G. ; Schaap, D.J. ; Somhorst, D. ; Tomassen, M.M.M. - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group - 16
  pruimen - prunus domestica - oogsten - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - fruitteelt - nederland - plums - prunus domestica - harvesting - storage - keeping quality - fruit growing - netherlands
  Pruimen hebben in Nederland een goede marktwaarde die echter wordt beperkt door beperkte beschikbaarheid en bewaarbaarheid. Enerzijds is de aanvoer kort in het jaar en kent dan een overschot in aanvoer, anderzijds heeft men na de oogst een prachtig, maar kwetsbaar product dan ook nog kort houdbaar is. Dit project is een onderdeel van een bredere aanpak om enerzijds te komen tot spreiding in aanvoer door een afgewogen combinatie van vroege, late en rassen die er tussen in zitten. Daarnaast is het belangrijk zowel voor verkoop dat de pruim in optimale conditie bij de consument komt en dan ook nog enkele dagen houdbaar, als ook voor het optimale tijdstip van plukken voor langere bewaring. Het vaststellen van het pluktijdstip van pruim gebeurt nu vooral op ervaring en gevoel. Objectieve criteria voor vaststelling van het optimale oogstmoment zijn er nauwelijks. Bij tweekleurige rassen geeft het voortschrijden van de dekkleurvorming houvast bij de bepaling van het pluktijdstip. Bij éénkleurige rassen met een donkere kleur (donkerrood, blauwrood of blauw) is veelal al geruime tijd voor het plukmoment sprake van geheel gekleurde vruchten. Bepaling van het juiste pluktijdstip wordt daardoor nog lastiger. Er is voor dit jaar (2006) gekozen zoveel mogelijk de pruimen, middels metingen te volgen in hun ontwikkeling om een indruk te krijgen welke objectieve methoden er zouden zijn om de rijping te volgen om zo voor de toekomst betrouwbare methoden te ontwikkelen om op het juiste moment te plukken.
  Onderstammenproef bij Avalon en Excalibur : resultaten van een vergelijking van 4 onderstammen bij de pruimenrassen Avalon en Excalibur van 1997 tot en met 2006
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2007
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2007-31) - 31
  prunus domestica - pruimen - onderstammen - onderstam-ent relatie - rassenproeven - nederland - prunus domestica - plums - rootstocks - rootstock scion relationships - variety trials - netherlands
  Toepassingsmogelijkheden in vitro callusfusiemethode voor bepaling compatibiliteit tussen ent- en onderstamrassen bij pruim
  Maas, F.M. ; Kanne, H.J. - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Sector Fruit 2007-27) - 27
  prunus domestica - onderstam-ent relatie - het enten (grafting) - in vitro - in vitro selectie - prunus domestica - rootstock scion relationships - grafting - in vitro - in vitro selection
  Eufrin plum and prune working group meeting ; Hradec Králové Czech Republic, 31 july- 2 august 2006
  Blazek, J. ; Kemp, H. - \ 2006
  Horice, Szech Republic : RBIP Holovousy Ltd. - ISBN 9788090263697 - 213
  pruimen - prunus domestica - pruimedanten - fruitteelt - plums - prunus domestica - prunes - fruit growing
  Diagnosis of sharka (plum pox) and host range of its inciting virus
  Oosten, H.J. van - \ 1973
  Wageningen : Pudoc, Centre for Agricultural Publishing and Documentation (Agricultural research reports 796) - 19
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - pruimensharkavirus - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica - plum pox virus
  Diagnosis of sharka (plum pox) and host range of its inciting virus
  Oosten, H.J. van - \ 1973
  Wageningen University. Promotor(en): J.P.H. van der Want. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022004555 - 102
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica

  Diagnosis of sharka could be improved by distinguishing specific and unspecific symptoms. Two types of discoloration (broad red bands and thin red rings and lines) were specific, whereas the grooves and pits were not. Light and electron microscopy revealed the presence of nuclear and cytoplasmic inclusions in infected tissues. The cytoplasmic inclusions (bundles of needles) in plum fruits were reliable for diagnosis.

  From the known herbaceous test plants Chenopodium foetidum and Nicotiana clevelandii, only C. foetidum was useful for diagnosis. Ranunculus arvensis and Nicandra physaloides were presented as possible new test plants.

  Sixty herbaceous plant species were described as host of sharka virus. Some common weeds became systemically infected upon inoculation and may play a role in epidemiology of the virus.

  Purified sharka virus was used to prepare antisera. Some properties of the virus were described.

  Additional data on the ultrastructure of inclusion bodies evoked by sharka (plum pox) virus
  Bakel, C.H.J. van; Oosten, H.J. van - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool no. 87) - 8
  cellen - nicotiana - organellen - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - plantenplagen - gewasbescherming - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - taxonomie - tabak - virussen - cells - organelles - plant diseases - plant disorders - plant pathology - plant pests - plant protection - plant viruses - plums - prunes - taxonomy - tobacco - viruses
  Purification of plum pox (sharka) virus with the use of Triton X - 100
  Oosten, H.J. van - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool no. 84) - 12
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes
  Diagnosis of sharka (plum pox) by internal and external fruit symptoms
  Oosten, H.J. van - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool no. 85) - 8
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes
  Further information about the herbaceous host range of Sharka (plum pox) virus
  Oosten, H.J. van - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 78) - 7
  bestrijdingsmethoden - destructie - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - tussenwaarden - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - control methods - destruction - integrated control - integrated pest management - intermediate hosts - plant diseases - plant pests - plant protection - plant viruses - plums - prunes
  The diagnostic value of inclusion bodies in the fruits of plum trees infected with Sharka virus
  Oosten, H.J. van - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 79) - 9
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes
  Herbaceous host plants for the sharka (plum pox) virus
  Oosten, H.J. van - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 68) - 8
  tussenwaarden - plantenziekten - plantenvirussen - planten - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - intermediate hosts - plant diseases - plant viruses - plants - plums - prunes
  Inclusion bodies in plants infected with sharka (plum pox) virus
  Oosten, H.J. van; Bakel, C.H.J. van - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 70) - 7
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes
  The isolation of sharka (plum pox) virus from leaves and fruits of plum with herbaceous plants
  Oosten, H.J. van - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 61) - 5
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes
  Chemisch dunnen op vruchtbomen : in het bijzonder bij appel en pruim
  Wertheim, S.J. - \ 1966
  Wilhelminadorp : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de fruitteelt in de volle grond no. 6) - 48
  appels - teelt - cultuurmethoden - bloei - forceren van planten - malus - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - apples - cultivation - cultural methods - flowering - forcing - plums - prunes
  Preliminary note on photossynthesis in green plum fruits
  Meer, Q.P. van der; Wassink, E.C. - \ 1962
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen van de landbouwhogeschool te Wageningen jrg. 62, no. 12) - 9
  prunus domestica - pruimen - pruimedanten - fotosynthese - prunus domestica - plums - prunes - photosynthesis
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.