Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheersing van wolluisplagen zonder gebruik van chemische middelen : voorkomen wolluisplaag bij lange 30°C-bewaring van irisbollen
  Conijn, C.G.M. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen - 22
  iris (spermatophyta) - pseudococcus maritimus - bloembollen - plantenziektebestrijding - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - iris (spermatophyta) - pseudococcus maritimus - ornamental bulbs - plant disease control - biological control - agricultural research
  Voor de bestrijding van plagen in de bloembollenteelt is men sterk afhankelijk van chemische middelen. In de bewaring van bloembollen, waaronder irisbollen, heeft men maar één middel (pirimifos-methyl, merknaam Actellic 50) waar plagen in bewaarruimten mee kunnen worden bestreden. Knelpunten ontstaan als middelen wegvallen. Voor de wolluisplaag in iris, die voorkomt bij de bewaring van bollen bij 30°C, zijn cultuurmaatregelen en detectiemethoden ontwikkeld die samen een wolluisplaag kunnen voorkomen. Deze door de Universiteit van Leiden in samenwerking met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO, nu Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, PPO) ontwikkelde methode wil men in de praktijk nog niet toepassen. De inpasbaarheid en het risico op schade is een hoge drempel voor het toepassen van deze alternatieve manier van plaagbeheersing op de irisbewaarbedrijven. In dit project werden de knelpunten geanalyseerd en waar mogelijk oplossingen aangegeven.
  Rozentelers pakken wolluisbestrijding breed op
  Neefjes, H. ; Pijnakker, J. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)28. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
  sierteelt - plagenbestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - pseudococcus maritimus - geïntegreerde plagenbestrijding - bestrijdingsprogramma's - rozen - glastuinbouw - ornamental horticulture - pest control - biological control agents - pseudococcus maritimus - integrated pest management - control programmes - roses - greenhouse horticulture
  Bestrijding van wolluis is moeilijk. Het kan verbeteren met behulp van natuurlijke vijanden. Steeds meer rozentelers raken daarvan overtuigd. Panklare oplossingen zijn er nog niet, maar de telers zijn in voor alternatieven naast chemische bestrijding. De laatste ervaringen, inzichten en ontwikkelingen uit onderzoek en praktijk.
  Bestrijding van schild- en wolluis
  Pijnakker, Juliette - \ 2011
  pseudococcus maritimus - plant protection - pesticides - microbial pesticides
  Geïntegreerde bestrijding houdt rozentelers flink bezig (presentatie Juliëtte Pijnakker)
  Neefjes, H. ; Pijnakker, J. - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 2009 (2009)37. - ISSN 0042-2223 - p. 56 - 57.
  tuinbouw - kassen - snijbloemen - rozen - roofmijten - pseudococcus maritimus - biologische bestrijding - biopesticiden - geïntegreerde bestrijding - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - cut flowers - roses - predatory mites - pseudococcus maritimus - biological control - microbial pesticides - integrated control - greenhouse horticulture
  Onderzoekers, adviseurs en rozentelers wisselden tijdens een LTO-bijeenkomst ervaringen uit over geïntegreerde bestrijding. Trips is nog steeds een lastpak, maar ook insecten als wol- en schildluis vragen de aandacht. Goed scouten, snel en adequaat ingrijpen, al dan niet met biologische middelen, is het devies
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.