Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 143

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het nut van stadsgroen
  Hop, Margareth - \ 2015
  urban environment - public green areas - public parks - plantations - green roofs - air quality - well-being - temperature - water harvesting - biodiversity
  Wijzer met groen in de stad. Van bestaansvoorwaarde naar verdienmodel
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Blaeij, A.T. de; Polman, N.B.P. ; Michels, R. ; Ballemans, M. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  stedelijke gebieden - openbaar groen - particuliere ondernemingen - openbare parken - landschapsbeleving - investering - onderhoud - urban areas - public green areas - private firms - public parks - landscape experience - investment - maintenance
  Uit dit onderzoek is naar voren gekomen, dat er momenteel nog maar weinig bedrijven in de stad actief in groen investeren. Dit heeft vooral te maken met het feit dat veel (openbaar) groen door de overheid wordt onderhouden en gefinancierd én doordat men zich niet altijd bewust is van de waarde die groen kan hebben. Door een terugtredende overheid zal het niet meer vanzelfsprekend zijn dat groen in de stad behouden blijft. De verantwoordelijkheid voor groen zal steeds meer gedeeld worden door overheid, burgers en bedrijven. In deze brochure gaan we in op het bepalen van de meerwaarde van (openbaar) groen via de Groenwaardewijzer en welke rol het bedrijfsleven hierin kan spelen.
  Hoe voelt uw groen?
  Kleis, R. ; Smit, A. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)3. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
  stedelijke gebieden - openbare parken - bomen - gemeenten - monitoring - urban areas - public parks - trees - municipalities - monitoring
  Groen is goed. Vooral in de grote stad ontpopt groen zich steeds meer tot Haarlemmer olie. Goed voor alle stedelijke kwaaltjes. Hoe groen zijn onze steden? En hoe beleven inwoners hun groen? De Wageningse campagne Groen in de Stad gaat op zoek en zet en passant de eigen expertise in de etalage. CBS-data over bodemgebruik zijn voor de ranglijst gebruikt. Bij de cijfers past wel een flinke kanttekening, blijkt uit de toelichting van Peter Visschedijk (Alterra). Particuliere tuinen zijn niet meeberekend, ook straatgroen niet.
  Het park van de Toekomst
  Heer, M. de; Egmond, P.M. van; Jorritsma, I.T.M. - \ 2012
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 68 (2012)7/8. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 11.
  openbare parken - stadsparken - toekomst - maatschappelijke vorming - ontwerp - public parks - urban parks - future - social education - design
  Groen in en om de stad heeft toekomst. Groen draagt bij aan een fijne leefomgeving, biedt recreatiemogelijkheden en is goed voor de gezondheid. Maar groen is ook duur, vooral in de stad. Hoe kijken sociologen, ecologen, economen, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars aan tegen groen in de toekomst? We vroegen het hen en geïnspireerd door hun ideeën schetsen we vier perspectieven op het park van de toekomst.
  Gezonder met groen in de straat
  Vries, Sjerp de - \ 2012
  public green areas - health - public parks - street trees - environmental factors - well-being - air quality
  Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin
  Oldenburger-Ebbers, C.S. ; Karssen, J. - \ 2012
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 27
  publieke tuinen - tuinen bij het huis - openbare parken - tuinen - tuinarchitectuur - geschiedenis - tentoonstellingen - verzamelingen - public gardens - domestic gardens - public parks - gardens - garden architecture - history - exhibitions - collections
  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen, wordt de bezoeker meegenomen langs tuinen van adel en burgerij, door openbare parken, dierentuinen en schooltuinen en tenslotte door tuinsteden, villaparken en arbeiders-woonwijken. De tentoonstelling toont aan dat de Nederlandse tuin- en landschaps-architectuur altijd beïnvloed is geweest door ideeën uit Duitsland, Frankrijk en Engeland. Er worden boeken getoond van auteurs zoals Petrus Lauremberg (Horticultura, libris II, 1632), Anthoine Dezallier d'Argenville (La theorie et la pratique du jardinage, 1711) en William Robinson (The English flower garden, 1893). Hun invloed is terug te vinden in boeken, kaarten, foto’s en ontwerpen van o.a. Heinrich Witte (Tuinen, villa’s en buitenplaatsen, 1876-1878), Henri Hartogh Heys van Zouteveen (Boomen en heesters in parken en tuinen, 1908), Leonard Springer en vele anderen. De tentoongestelde documenten plaatsen de gebruikers van het groen in eigen tijd en omgeving.
  Onderzoeker Agnes van den Berg: “Spelen in het groen biedt kansen”
  Berg, Agnes van den - \ 2011
  nature - landscape experience - well-being - children - public green areas - public parks - plantations - landscape gardeners - experiential value
  Goed groen : uitdaging nieuwe technieken voor mechanische onkruidbestrijding in het openbaar groen
  Bleeker, Piet - \ 2011
  public parks - urban environment - public green areas - weed control - machinery requirements - plantations - maintenance - labour
  Klimaatverandering en de stadsboom (interview met Jitze Kopinga)
  Bennink, P. ; Kopinga, J. - \ 2010
  Tuin en Landschap 32 (2010)14. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 15.
  bomen - straatbomen - stedelijke gebieden - stadsomgeving - openbare parken - klimaatfactoren - temperatuur - standplaatsfactoren - droogteresistentie - groeiplaatsen - boomverzorging - trees - street trees - urban areas - urban environment - public parks - climatic factors - temperature - site factors - drought resistance - sites - tree care
  Bomen in de stad staan vaak op warme plaatsen met een gebrekkige waterhuishouding. Volgens het KNMI zal Nederland in de toekomst steeds vaker met hitte en droogte te maken hebben. Wat betekent dat voor onze stadsbomen?
  Verjongingsbeheer bomenbestand Park Randenbroek en Vosheuvel
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Kopinga, J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2100) - 46
  bosplantages - achteruitgang, bossen - verjonging - openbare parken - gemeenten - utrecht - forest plantations - forest decline - regeneration - public parks - municipalities - utrecht
  Advies voor het verjongingsbeheer van het bomenbestand in Park Randenbroek en de oude boskern van Vosheuvel in de periode 2010-2020
  Urban green : relief for the city with focus on Chiang Mai, Thailand
  Hoffman, M.H.A. ; Tonneijk, A.E.G. - \ 2010
  Bangkok : Office of counsellor for Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) - 62
  openbaar groen - thailand - openbare parken - public green areas - thailand - public parks
  LNV Kennisbasisdag 2010 KB1 speerpunt ‘Groene Leefomgeving in Urbane Gebieden’
  Aalbers, Carmen - \ 2010
  physical planning - rural rural migration - urban areas - quality of life - social welfare - green belts - rural urban relations - recreational activities - public parks - experiential value
  Ravotten tussen de hoogbouw
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)24. - p. 8 - 9.
  stedelijke gebieden - groene zones - openbare parken - openbaar groen - urban areas - green belts - public parks - public green areas
  Achterstandswijken in Rotterdam schudden met de aanpak van Rini Biemans hun negatieve imago af. Voor en met buurtbewoners creëert hij groene oases in de wijken, waar mensen aan de slag gaan met bloemen en speelplekken voor hun kinderen, zodat ze elkaar weer echt ontmoeten
  4D : de vierde dimensie : steden op weg naarmenselijk groen
  Woestenburg, M. ; Spönhoff, N. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2010
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - ISBN 9789032703837 - 79
  groene zones - beplantingen - stedelijke gebieden - openbare parken - plaatselijk bestuur - groenbeheer - openbaar groen - green belts - plantations - urban areas - public parks - local government - management of urban green areas - public green areas
  Groen in het stedelijk gebied is meer dan alleen make up. Het is de vierde dimensie van de stad. Een fundamentele dimensie voor het leefklimaat. Dat is de centrale boodschap in het boek ‘De Vierde Dimensie – steden op weg naar menselijk groen’. In het boek staan interviews met alle wethouders van deze 35 grootste gemeenten, waarop zij ingaan op de manier waarop zij in het verleden en in de toekomst aankeken tegen de functie van groen in de stad. Deze publicatie is afkomstig van de G35, Alterra en LNV
  Groene meters III : analyse van het stedelijk groen in G31 steden
  Visschedijk, P.A.M. ; Huizenga, M. - \ 2009
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 1919)
  openbare parken - vegetatie - openbaar groen - stadsomgeving - oppervlakte (areaal) - stedelijke gebieden - public parks - vegetation - public green areas - urban environment - acreage - urban areas
  In deel I van dit onderzoek is in 10 steden van de G30 onderzoek gedaan naar de oppervlakte openbaar groen per woning. Daarbij stond het kengetal 75 m2 groen per woning als streefgetal centraal. In het tweede deel van het onderzoek zijn alle steden van de G30 geanalyseerd. In de 2006 is Sittard-Geleen bij de G30 steden gevoegd zodat er nu sprake is van de G31. In dit derde deel van het onderzoek zijn alle 31 steden van de G31 geanalyseerd. Tevens zijn de in 2007 geselecteerde 40 aandachtswijken geanalyseerd.
  Klimop 2, Ecologische en fysieke gevolgen
  Kopinga, J. - \ 2009
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2009 (2009)7. - p. 4 - 9.
  openbare parken - stedelijke gebieden - bomen - hedera helix - plantenontwikkeling - luchtkwaliteit - plantenecologie - gezondheidsgevaren - openbaar groen - groenbeheer - fijn stof - public parks - urban areas - trees - hedera helix - plant development - air quality - plant ecology - health hazards - public green areas - management of urban green areas - particulate matter
  Dit artikel is het tweede in een serie van drie over de toepassing en het beheer van de klimop. Het is gebaseerd op het rapport Klimop in het stedelijk groen, dat schrijver dezes opstelde op verzoek van stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit tweede deel gaat over de ecologische en fysieke gevolgen van het toepassen van de klimop in het openbaar groen.
  Groen is gezond : belangrijkste conclusies uit het vitamine G onderzoeksprogramma
  Ronde, K. - \ 2009
  Alterra
  gezondheid - levensomstandigheden - groene zones - stadsomgeving - openbare parken - stedelijke gebieden - openbaar groen - welzijn - health - living conditions - green belts - urban environment - public parks - urban areas - public green areas - well-being
  Onderzoekers van het Vitamine G onderzoeksprogramma hebben voor de eerste keer op een overtuigende wijze door middel van uiteenlopende wetenschappelijke methoden aangetoond dat een groene omgeving goed voor de gezondheid is. Bovendien hebben zij ook onderzocht waarom groen gezond is. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn in deze brochure samengevat
  Klimop 1, Nut en schadelijkheid : je bent onvoorwaardelijk vóór of faliekant tegen
  Kopinga, J. - \ 2008
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2008 (2008)6. - p. 12 - 15.
  hedera - klimplanten - plantenontwikkeling - ranken - openbare parken - bomen - openbare mening - bosschade - waardplanten - risicofactoren - openbaar groen - groenbeheer - boomverzorging - hedera - climbing plants - plant development - tendrils - public parks - trees - public opinion - forest damage - host plants - risk factors - public green areas - management of urban green areas - tree care
  Dit artikel is het eerste in een serie van drie over de toepassing en het beheer van klimop. Het is gebaseerd op het rapport Klimop in het stedelijk groen, dat schrijver dezes opstelde op verzoek van stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit eerste deel gaat over het nut en de schadelijkheid van klimop en de biologische kenmerken.
  De recreatieve en economische betekenis van het Zuiderpark in Den Haag en het nationaal park De Hoge Veluwe
  Goossen, C.M. ; Vreke, J. ; Boer, T.A. de - \ 2007
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 40) - 79
  openbare parken - nationale parken - natuurreservaten - recreatie - sociale economie - evaluatie - indicatoren - veluwe - zuid-holland - public parks - national parks - nature reserves - recreation - socioeconomics - evaluation - indicators - veluwe - zuid-holland
  Het doel van het onderzoek is het bijdragen aan het ontwikkelen van een methode waarmee de sociaal-economische betekenis van verschillende groen- en natuurgebieden zodanig kan worden beoordeeld dat de gebieden onderling kunnen worden vergeleken. Via thuisenquêtes rond het Haagse Zuiderpark en het Nationaal Park de Hoge Veluwe is de recreatieve betekenis achterhaald. Via interviews met beheerders en ondernemers is de economische betekenis onderzocht. De recreatieve betekenis wordt vooral gevormd door de objectieve kenmerken van beide parken. De subjectieve betekenis van deze kenmerken kent relatief veel overeenkomsten tussen beide parken. De economische betekenis van het Nationaal Park de Hoge Veluwe lijkt groter te zijn dan het Zuiderpark. Trefwoorden: recreatie, economie, gebruikswaarde, belevingswaarde, bestaanswaarde, verbondenheid, motieven, bestedingen, bezoek
  Recreatie en groen in en om de stad : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006
  Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 32) - 25
  recreatie - stedelijke gebieden - steden - openbare parken - openbaar groen - omgevingspsychologie - recreation - urban areas - towns - public parks - public green areas - environmental psychology
  Voor de 50 grootste gemeenten wordt nagegaan, wat de gebruikswaarde, belevingswaarde en attractiewaarde is van hun groene ruimtes; hoe het groen gebruikt wordt, en of de afstand van invloed is op het gebruik (wandelen en fietsen); tevens is door WOT Natuur & Milieu onderzocht, of er veranderingen in de tijd plaats vinden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.