Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  PPP Paprika : een ketenaanpak voor duurzame vruchtgroenten met meer waarde
  Labrie, Caroline - \ 2014
  fruit vegetables - sweet peppers - flavour - purchasing habits - supply chain management - economic cooperation - consumer attitudes - consumer behaviour - greenhouse horticulture
  Marketing : eine fallstudienbasierte Einführung
  Griese, K.M. ; Bröring, S. - \ 2011
  Wiesbaden : Gabler-Verlag (Lehrbuch ) - ISBN 9783834927170 - 307
  marketing - planning - marktplanning - strategisch management - consumentengedrag - koopgewoonten - marketingbeleid - onderzoek - gevalsanalyse - studieboeken - marketing - planning - market planning - strategic management - consumer behaviour - purchasing habits - marketing policy - research - case studies - textbooks
  Studenten sowie Praktiker erhalten eine praxisorientierte Einführung in die zentralen Grundlagen des Marketing. Ausgangspunkt jedes Kapitels ist eine Fallstudie, die eine konkrete praktische Rahmenbedingung eines Unternehmens vorstellt. Diese Situation wird in den Ausführungen dann mit den theoretischen und methodischen Ansätzen verknüpft. Dadurch wird die Transferleistung von Theorie zur Praxis und vice versa für den Leser erleichtert. Der Leser lernt auf diese Weise die Aufgaben des Marketing im Unternehmen zu verstehen und einzuschätzen. Neben der Unternehmensperspektive wird ferner ein Verständnis über die Markt- und Konsumentenperspektive erarbeitet. Darüber hinaus werden die klassischen Instrumente des Marketing-Mix nicht nur singulär dargestellt, sondern mit Bezügen zu den originären Wachstum- oder Kostenzielen von Unternehmen. Zusätzliche Übungen helfen Studierenden, sich frühzeitig auf Klausuren vorzubereiten
  Duurzaam inkopen is wennen
  Riet, J.P. van 't - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 4 - 4.
  consumentengedrag - houding van consumenten - duurzaamheid (sustainability) - koopgewoonten - voedingsmiddelen - consumer behaviour - consumer attitudes - sustainability - purchasing habits - foods
  Niet alleen bestuursvoorzitters in de agribusiness, ook consumenten zeggen dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Toch heeft duurzaam voedsel maar een marktaandeel van 2,5 procent. Dat komt omdat de consument een gewoontedier is. Kennisbasisonderzoek legde de basis voor inzicht daarin.
  In tuinbouwketens gaat het om marktkracht : telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil
  Kooten, O. van - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)11. - p. 22 - 23.
  tuinbouwgewassen - kwekers - consumentenvoorkeuren - koopgewoonten - marktonderzoek - marktverkenningen - nieuwe producten - innovaties - verkoopbevordering - glastuinbouw - horticultural crops - growers - consumer preferences - purchasing habits - market research - market surveys - new products - innovations - sales promotion - greenhouse horticulture
  Hoe kunnen de telers in Nederland meer geld verdienen aan die prachtige producten die ze maken? Het antwoord is makkelijker gegeven dan gedaan. Volgens Olaf van Kooten, hoogleraar Leerstoelgroep Tuinbouwketens bij Wageningen Universiteit, is er maar één manier om op den duur een mooie positie in de markt te veroveren en vast te houden. Telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil.
  Category management : klantenbinding door krachtenbundeling
  Fielliettaz Goethart, P. de; Gaasbeek, A.F. van; Koster, A.C. - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO - ISBN 9789052424118 - 60
  marketing - bedrijfsvoering - consumentengedrag - houding van consumenten - koopgewoonten - winkelen - ondernemingen - bedrijven - samenwerking - marketing - management - consumer behaviour - consumer attitudes - purchasing habits - shopping - enterprises - businesses - cooperation
  Boerenproblematiek als impuls voor plattelandsvernieuwing
  Koster, A. - \ 1996
  Ekoland 16 (1996)5. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  landbouw - klimaatverandering - economische sectoren - economische sociologie - economie - voedsel - interacties - natuurlijke hulpbronnen - kwaliteit - herstel - hulpbronnengebruik - plattelandsgemeenschappen - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - winkelen - duurzaamheid (sustainability) - landbouw als bedrijfstak - economische planning - natuur - agriculture - climatic change - consumers - economic sectors - economic sociology - economics - foods - interactions - purchasing habits - quality - rehabilitation - resource utilization - rural communities - rural development - rural planning - socioeconomics - agriculture as branch of economy - economic planning - nature
  The basic principle of rural development should be the stimulation of an economically viable agriculture, producing agricultural quality products. This could stop the degradation of nature, landscape and environment. The Dutch consumer should feel responsible and pay for good food.
  Perspectieven voor milieuvriendelijke voedselconsumptie. Een onderzoek naar beweegredenen voor de aankoop van voedingsmiddelen voor de warme maaltijd en de perspectieven voor milieuvriendelijk aankoopgedrag, onder leden van de NVVH.
  Filius, P. ; Meegeren, P. van - \ 1996
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 127)
  consumentengedrag - milieu - milieubeheer - milieubescherming - voedsel - voedselinkoop - voedingsmiddelen - prijzen - inkopen - koopgewoonten - kwaliteit - winkelen - consumer behaviour - environment - environmental management - environmental protection - food - food purchasing - foods - prices - purchasing - purchasing habits - quality - shopping
  Het koopgedrag van agrariërs
  Kool, M. ; Meulenberg, M.T.G. - \ 1995
  In: Unknown - p. 179 - 183.
  boeren - nederland - koopgewoonten - winkelen - farmers - netherlands - purchasing habits - shopping
  Op basis van de drie dimensies van koopgedrag (koopproces, koopstructuur en relaties met leveranciers) wordt een algemeen model van het inkoopgedrag van land- en tuinbouwers besproken; een empirische toepassing wordt uitgewerkt voor de leverancierstrouw van agrariers
  Op weg naar smallere marges in de landbouw
  Brinks, G. - \ 1993
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 88) - ISBN 9789067543118 - 48
  alternatieve landbouw - kosten - nederland - biologische landbouw - prijsvorming - prijzen - koopgewoonten - winkelen - alternative farming - costs - netherlands - organic farming - price formation - prices - purchasing habits - shopping
  Marges in het afzetkanaal van landbouwprodukten : de ontwikkeling van de producenten- en consumentenprijzen van gangbare consumptieaardappelen, consumptiemelk en kropsla en de prijsopbouw van gangbare en biologische consumptiemelk
  Brouwer, R. - \ 1993
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 87) - ISBN 9789067542883 - 54
  alternatieve landbouw - kosten - nederland - biologische landbouw - prijsvorming - prijzen - koopgewoonten - winkelen - alternative farming - costs - netherlands - organic farming - price formation - prices - purchasing habits - shopping
  Student research in which the price building of conventional and biological milk in The Netherlands is analysed and compared, including all steps in the trade channel. For the other products (potatoes and head lettuce) only figures on conventional trade were obtained
  Positionerings-strategieën voor biologische voedingsmiddelen.
  Dekker, P. ; Oude Ophuis, P.A.M. - \ 1993
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 86) - ISBN 9789067542876 - 98
  nederland - biologische voedingsmiddelen - koopgewoonten - winkelen - netherlands - organic foods - purchasing habits - shopping
  Qualitative interviews were conducted with 25 users and 24 non-users of ecological foods to investigate cognitive schemata concerning ideal, regular and ecological foods. Data were collected and results analyzed from the perspectives of means-end chain theory and the theory of universal value domains. Hierarchical maps were constructed for both consumer groups by each of the three types of food
  Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden
  Baggerman, T. ; Hack, M.D. - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO [etc.] (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 463) - ISBN 9789052421667 - 110
  alternatieve landbouw - marktconcurrentie - marketing - markten - nederland - biologische landbouw - koopgewoonten - winkelen - aanbodsevenwicht - biologisch-dynamische landbouw - alternative farming - market competition - marketing - markets - netherlands - organic farming - purchasing habits - shopping - supply balance - biodynamic farming
  The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics
  Waarom wisselen consumenten van merkartikel?
  Trijp, J.C.M. van; Bloks, J.E.J. - \ 1990
  Tijdschrift voor Marketing 24 (1990)12. - ISSN 0165-1439 - p. 56 - 64.
  merkproducten - houding van consumenten - consumentengedrag - consumenten - marktonderzoek - marktverkenningen - koopgewoonten - winkelen - brand name products - consumer attitudes - consumer behaviour - consumers - market research - market surveys - purchasing habits - shopping
  Bespreking van een computergestuurde methode voor het identificeren van motieven voor merkartikelwisseling aan de hand van een zestal verschillende produktcategorieen
  Variety seeking in consumption behavior: a review.
  Trijp, J.C.M. van - \ 1989
  Wageningen : Pudoc (Wageningen Economic Papers 3) - 28
  houding van consumenten - consumentengedrag - koopgewoonten - winkelen - consumer attitudes - consumer behaviour - purchasing habits - shopping
  Leeftijdsaanduiding van kaas : mening en koopgedrag van het thuispanel
  Mazijk - Bokslag, D.M. van; Herstel, H. ; Cramwinckel, A.B. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.17) - 16
  kaasrijping - opinies - koopgewoonten - consumentenpanels - cheese ripening - opinions - purchasing habits - consumer panels
  Nagegaan is: of er behoefte is aan een betere leeftijdsaanduiding van kaas; hoe en waar men kaas van een bepaalde leeftijd kiest en koopt; in hoeverre men aan een bepaalde kaas dezelfde leeftijd toekent; of men aan een bepaalde kaas de juiste leeftijd toekent.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.